Projectomschrijving

Langdurig werklozen, statushouders, dak- en thuislozen, ze voelen zich vaak gemarginaliseerd en eenzaam. Eén manier om hen uit hun sociale isolement te krijgen en meer structuur in hun leven te krijgen, is deelname aan sport. “Frontline werkers”, zoals buurtsportcoaches en sociaal werkers, en hun organisaties spelen een cruciale rol in het begeleiden naar en het organiseren van sportactiviteiten die de gelegenheid tot ontmoetingen bieden. Tegelijkertijd hanteren frontline werkers uiteenlopende professionele werkwijzen en vindt daar maar beperkt kennisuitwisseling over plaats. Het project Calibrating Inclusive Sporting Encounters (CISE) heeft tot doel lokale organisatiepraktijken en verschillende professionele werkwijzen nadrukkelijker op elkaar af te stemmen, oftewel te “kalibreren”, zodat organisatienetwerken en professionals sportactiviteiten toegankelijker kunnen maken voor mensen in kwetsbare posities.


Het onderzoek wordt uitgevoerd in twee zogenoemde “living labs”, dit is een gebruikersgerichte onderzoeksmethodologie voor het ontwikkelen, valideren en verfijnen van complexe oplossingen in bestaande situaties. Via de living labs verbeteren we samenwerkingsprocessen en generen we inzicht in de bruikbaarheid van tools, bijvoorbeeld een virtuele trainer tool, voor frontline werkers. Hierdoor draagt het project bij aan het nog beter betrekken van mensen in kwetsbare posities bij sportactiviteiten.

In het project werken onderzoekers nauw samen met lokale en landelijke maatschappelijke partners. Dit zijn: de gemeenten Utrecht en Eindhoven, FC Utrecht, PSV Foundation, SportUtrecht, het sportinnovator-centrum InnoSportlab Sport & Beweeg, stichting Life Goals en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Het project wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Utrecht (departementen Bestuurs- en Organisatiewetenschap en Sociale Geografie en Planologie), TU/e (Industrial Design), Fontys Sporthogeschool (lectoraat Move to Be) en Hogeschool Utrecht (lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website