Projecten

Multisport 65+ Doetinchem

Afgerond (september 2018 - december 2020)

vv Doetinchem is een open en sociaal-maatschappelijke voetbalvereniging in Doetinchem Noord. In dit gebied zijn relatief veel ouderen geen lid van een sportvereniging. Veel ouderen zijn inactief of hebben een beweegachterstand. Vaak in combinatie met overgewicht. Er is behoefte aan gezonde leefstijl en een breder en meer divers sport- en beweegaanbod. Sportpark de Bezelhorst biedt...

Bekijk dit project

Sportaanbod voor deelnemers met een ernstig meervoudige beperking

Lopend (september 2018 - december 2020)

Bewegen door te sporten is van belang voor de gezondheid, het sociaal functioneren en persoonlijk welbevinden van de mens. Dit geldt ook voor mensen met een beperking en in het bijzonder voor mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB). Wij gaan d.m.v. dit project voor deze doelgroep een structureel vrijetijdssport aanbod en een vereniging in Almere creëren: "Sport Speciaal Almere!"....

Bekijk dit project

Sport&Fun@DeVliert

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Het project ‘Sport&Fun@DeVliert’ van FC Den Bosch richt zich op de wijken Graafsepoort en Muntel/Vliert/Ortenpoort. Hier speelt armoedeproblematiek en men is ontevreden over de sportvoorzieningen. De sociale samenhang is zwak en er wordt minder vrijwilligerswerk gedaan dan gemiddeld in ‘s-Hertogenbosch. Bewoners kampen met gezondheidsthema’s zoals roken, alcoholgebruik en overgewicht. De...

Bekijk dit project

Special Heroes gemeente Stede Broec

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Het sportkennismakingsproject Special Heroes (SH) gaat van start op 2 SBO scholen in de gemeente Stede Broec. TS West-Friesland coördineert het project in samenwerking met lokale sportaanbieders en SH Nederland. De sportparticipatie van SBO-leerlingen is lager dan die van leerlingen uit het reguliere onderwijs. Sportaanbieders staan open voor het opstarten van aanbod voor deze doelgroep, maar...

Bekijk dit project

Sociaal Vitaal Oosterhout

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Sociaal Vitaal in Oosterhout (NB). Een deel van de ouderen in Oosterhout voelt zich eenzaam, is inactief en heeft te weinig veerkracht om hierin een gewenste verandering te brengen. Zorg, sport, en welzijnspartners delen deze ervaring met het oog op zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen met name in de wijken Oosterheide en Slotjes. Er is sprake van een hoge vergrijzing en...

Bekijk dit project

Seniorensport Huizen Samen Gezond

Afgerond (september 2018 - december 2020)

‘Senioren Sportief Samen Gezond’ richt zich op inactieve ouderen in Huizen. Het project richt zich specifiek op 65-plussers. Inactiviteit speelt bij die doelgroep, blijkt uit onderzoek, in Huizen een grote rol. Het Sportplatform Huizen en Versa Welzijn ontwikkelen in samenwerking met 6 sportverenigingen en sportscholen een 12 weken durend beweegprogramma. Het doel is om deelnemers na afloop...

Bekijk dit project

Sappi Maastricht komt in beweging!

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Medewerkers van Sappi in Maastricht, met veelal een drukke en veeleisende baan met wisselende diensten, krijgen door middel van het project ''Sappi Maastricht komt in beweging!'' de mogelijkheid om diverse sportactiviteiten op een laagdrempelige manier uit te proberen. Het doel is deze medewerkers verbinden aan een sport wat op een langere termijn de duurzame inzetbaarheid zal verhogen. De...

Bekijk dit project

Senioren & Beachsport

Afgerond (september 2018 - september 2020)

Het project ‘Ouderenzorg in beweging op het strand’ van The Hague Beach Stadium (THBS) wil sporten op het strand structureel beschikbaar maken voor kwetsbare ouderen in de leeftijd van 65 jaar en ouder die niet of nauwelijks sporten. Want sporten op het strand is fun, geeft energie, is laagdrempelig en zet aan tot meer! De grootste sportaccommodatie van Nederland ligt aan onze voeten. Het strand...

Bekijk dit project

Ouderen Vitaal in Overbos

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Overbos is een grote moderne wijk uit de jaren ’80 en ’90 in Hoofddorp. De situatie van de ouderen is het grootste punt van zorg in de toekomst. Dit blijkt uit een onderzoek van de gemeente Haarlemmermeer. De projectgroep wil de GALM-aanpak inzetten om, door middel van laagdrempelig beweegaanbod, de leefwereld van de ouderen te verrijken. Het project ‘Ouderen Vitaal in Overbos’ richt zich op...

Bekijk dit project

Oldstars Walking Football+ Arnhem

Afgerond (september 2018 - september 2020)

Een ontwikkeling die de laatste jaren een enorme vaart heeft genomen is de stijging van het aantal senioren in Arnhem. Het aantal 65+ stijgt naar verwachting van 13.6% naar 21% in 2040.Uit diepte-interviews met beleidsmedewerkers, huisartsen en wijkteams blijkt dat men het als een groot probleem ziet dat er geen goed gestructureerd en professioneel beweegaanbod voor senioren in Arnhem is. Om...

Bekijk dit project

Old Stars- Walking Football Zwolle

Lopend (september 2018 - december 2020)

Vanaf september 2018 start vv SVI in samenwerking met PEC Zwolle United, WijZ Welzijn, SportService Zwolle en een aantal andere voetbalverenigingen in Zwolle met het project: Oldstars / Walking Footbal. Sinds enige tijd wordt onder de vlag van PEC Zwolle gevoetbald door een groep senioren op een sportcomplex in Zwolle Noord. Met ons project wordt deze activiteit doorontwikkeld en verder...

Bekijk dit project

M3 Alphen aan den Rijn

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Problematiek: Een groot gedeelte van de bevolking ervaart stress in deze maatschappij. Chronische stress veroorzaakt meerdere chronische lichamelijke en psychische ziekten (depressie/stoornissen). Inwoners met een lage SES lijden zelfs vaker onder chronische stress en zijn tevens de grootste zorggebruikers. Een lage SES is van negatieve invloed op de maatschappelijke deelname, gezondheid en...

Bekijk dit project

Meer Bewegen voor Ouderen IJsselmonde

Lopend (september 2018 - december 2020)

Het aantal ouderen in IJsselmonde is hoog. De gezondheid en de leefstijl bij ouderen in IJsselmonde blijft achter vergeleken met andere delen van Rotterdam en landelijk. Uit onderzoek van het Rotterdam Sportregie blijkt er grote behoefte te bestaan aan sport- en beweegactiviteiten voor ouderen. In overleg met de lokale partners is ervoor gekozen dat Meer Bewegen voor Ouderen het beste ...

Bekijk dit project

Sportdorp Bunde

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Middels de methodiek Sportdorpen willen wij de leefbaarheid en sportparticipatie in Bunde vergroten. Binnen het samenwerkingsverband, dat is ontstaan door aanbieders op- en rondom Sportpark Heiveld, wordt middels de methodiek Sportdorp gewerkt aan een vitale kern. Het project richt zich op de doelgroep senioren. Bunde krijgt de komende jaren sterk te maken met vergrijzing en krimp. Momenteel...

Bekijk dit project

Sportdorp Hilvarenbeek

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Sinds 2016 heeft de gemeente Hilvarenbeek een sportvisie met de titel ‘Samen zetten wij niemand buitenspel!’. De sportgemeenschap in Hilvarenbeek gebruikt de interventie Sportdorp als middel om met name het sportaanbod voor de kwetsbare doelgroepen in de gemeente structureel te versterken. Voor kinderen 4-12 jaar met een bewegingsachterstand, inwoners met een beperking en de ouderen (55+) vinden...

Bekijk dit project

Walking football in Mierlo Hout

Lopend (september 2018 - september 2020)

Walking football in Mierlo Hout is een initiatief van RKSV Mierlo Hout. Ons doel is om senioren duurzaam in beweging te krijgen op en rond ons sportpark. Hiervoor gaan wij de interventie walking football inzetten. Naast walking football gaan wij in samenwerking met diverse andere partijen in onze wijk ook andere beweegactiviteiten organiseren om zodoende de senioren structureel in beweging te...

Bekijk dit project

Walking Football gemeente Eemsmond

Afgerond (september 2018 - december 2020)

De gemeente Eemsmond is aan het vergrijzen. Op dit moment is 22.1% (3.465) van de inwoners 65 jaar of ouder. Daarnaast kampt 60% van de ouderen uit de gemeente Eemsmond met overgewicht (GGD, 2016). Het is belangrijk om deze groeiende groep ouderen fit, vitaal en sociaal actief te houden, zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam blijven. In de gemeente Eemsmond willen wij dit...

Bekijk dit project

Vitaal Wijdemeren

Afgerond (september 2018 - december 2020)

In Wijdemeren wonen veel ouderen met gezondheidsachterstanden, waaronder chronische aandoeningen, eenzaamheid en matig tot ernstig overgewicht. De projectgroep wil de GALM-aanpak inzetten om, door middel van gevarieerd laagdrempelig beweegaanbod dicht bij huis, de leefwereld van de ouderen te verrijken. Het project ‘Vitaal Wijdemeren’ richt zich op kwetsbare ouderen van 67 t/m 75 jaar. Door...

Bekijk dit project

Vitaal Lisse

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Voetbalvereniging FC Lisse gaat samen met andere verenigingen op het sportpark en partners uit de zorg, welzijn en ouderenorganisaties Vitaal Lisse uitvoeren. Het project bestaat uit de interventies GALM en Walking Football en is gericht op kwetsbare inwoners van 65-70 jaar uit Lisse die zelfstandig wonen maar nog niet zelfstandig sporten binnen het reguliere bewegingsaanbod in Lisse. Er...

Bekijk dit project

Uithoorn Beweegt Mee

Afgerond (september 2018 - december 2020)

MEE Amstel en Zaan zet al meerdere jaren succesvol Beweegcoaches in Amsterdam in om kwetsbare mensen te activeren. Dit gaat goed: het lukt om een groot deel van de deelnemers structureel te laten sporten. Natuurlijk levert dit de deelnemers gezondheidswinst op. Gaan sporten heeft echter meer effecten. Door te gaan sporten moeten de deelnemers weer rekening houden dat ze ergens op tijd ...

Bekijk dit project

Ten Boer In Balans

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Door de interventie In Balans willen wij de balans, mobiliteit en het zelfvertrouwen van zelfstandig wonende ouderen in Ten Boer vergroten, zodat zij kunnen en durven te blijven bewegen. Daarmee voorkomen en/of verminderen wij niet alleen het aantal (val)ongelukken, maar zorgen wij er ook voor dat ze meer blijven bewegen. Hiermee kunnen wij de eigen regie en gezondheid vergroten. Daarbij...

Bekijk dit project

SuperCOOL! in NOP

Afgerond (september 2018 - december 2020)

'SuperCOOL! in NOP' richt zich op de 2460 inwoners van de gemeente Noordoostpolder met een geldige AWBZ-indicatie, waarvan 25% een verstandelijke beperking heeft. Het is de lokale uitrol van de interventie "Iedereen kan sporten" van NOC*NSF. Ons doel is de structurele sportdeelname van de doelgroep te vergroten en de participatie te versterken. De deelnemers maken kennis met voetbal, korfbal,...

Bekijk dit project

Super COOL! Zeewolde - Iedereen kan sporten

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Super COOL! wil de structurele sportdeelname van mensen met een beperking vergroten en daarmee ook de participatie in de maatschappij versterken. Een belangrijk kenmerk van de interventie is dat niet de sport maar de deelnemer centraal staat. Daarnaast speelt ook de vaste groep vrijwilligers van Super COOL!, een Sportmaatje en de samenwerking met de zorg een belangrijke rol. Na een...

Bekijk dit project

Super COOL! Almere 2.0

Lopend (september 2018 - december 2020)

Super COOL! Almere 2.0 laat mensen met een verstandelijke beperking kennis maken met diverse sporten met als doel samen structureel bewegen. De doelstelling van Super COOL! Almere 2.0 is het nastreven van een inclusieve samenleving middels sport en daarmee het voorkomen van sociale uitsluiting. De visie is: “Iedereen kan meedoen”. Het zelfvertrouwen groeit, de zelfredzaamheid neemt toe en het...

Bekijk dit project

Sporten voor Iedereen Lichtenvoorde

Afgerond (september 2018 - december 2020)

In Lichtenvoorde is een werkgroep aangepast sporten opgericht bestaande uit sportverenigingen, speciaal onderwijs, zorgorganisatie, combinatiefunctionarissen en gemeente. Zij hebben al instuiven voor verstandelijk gehandicapten georganiseerd. Het aanbod voor deze doelgroep in Lichtenvoorde is nog klein. Het is nu tijd om lokale sportaanbod beter te laten aansluiten, zodat van kennis maken,...

Bekijk dit project

Sportdorp Wieringermeer: samen in beweging

Lopend (september 2018 - december 2020)

Sportdorp Wieringermeer richt zich op alle 65+ers, waarbij deze groep op basis van leeftijd, drempels en behoeften enerzijds en vitaliteit (of mate van kwetsbaarheid) anderzijds onderverdeeld wordt in 4 segmenten: jonge (65-75 jr) vitale ouderen, jonge kwetsbare ouderen, oudere (75+) vitale ouderen en oudere kwetsbare ouderen.De deelnemende partijen zijn vastbesloten om het sportaanbod zó aan...

Bekijk dit project

Sportdorp Margraten

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Met de methodiek Sportdorp; Vitale kernen en buurten willen wij TC Margraten samen met collega verenigingen, gemeenten, zorgpartners en andere lokale partners de sportparticipatie van ouderen in Margraten vergroten. Onze eerste prioriteit is het behoefteonderzoek verder uitzetten onder de doelgroep om zo beter in beeld te hebben waar de doelgroep behoefte aan heeft. Ons dorp vergrijst enorm...

Bekijk dit project

Legendary Sports Gold

Lopend (september 2018 - september 2020)

Legendary Gold is een project gebaseerd op het programma beweegpret van het Huis voor Beweging. Het project heeft als doel het in beweging brengen van senior bewoners van de Amsterdamse wijk Nieuw-West. Het is belangrijk dat senioren plezier hebben in het bewegen. Bewegen verhoogt de kwaliteit van leven en de vitaliteit. Legendary Gold bereikt dit door beweeglessen aan te bieden, begeleid...

Bekijk dit project

In Balans Valpreventie Woerden

Afgerond (september 2018 - december 2020)

In Woerden bedraagt het aandeel ziekenhuisopnamen door valongevallen onder 65-plussers 32%. 37% Procent van de Woerdense 65-plussers, waarbij na een valongeval een ziekenhuisopname plaatsvond, had een heupfractuur. Dit is hoger dan het gemiddelde van de matig stedelijke gebieden (35%). Uit onderzoek van D’66 bleek dat er behoefte bestaat bij de ouderen om ondersteuning te krijgen om vallen te...

Bekijk dit project

BINK: Buiten In de Natuur sporten en bewegen voor Kinderen met een chronische aandoening

Afgerond (september 2018 - februari 2020)

Sporten en voldoende bewegen is goed voor een gezonde ontwikkeling, dus ook voor kinderen met een chronische aandoening op het reguliere basisonderwijs. Echter, voor deze kinderen is het soms lastig om mee te doen met de gewone sporten en is het speciale sportaanbod vaak niet passend. BINK is voor hen de oplossing. BINK is een stoer buitenspeel- en beweegprogramma welke aansluit bij de...

Bekijk dit project

Bewegen op Recept Weert

Afgerond (september 2018 - december 2020)

In het project Bewegen op Recept Weert willen wij mensen uit de wijk enthousiast krijgen om te gaan bewegen en te gaan sporten. Het programma is met name bedoeld voor mensen met gezondheidsaandoeningen die op een veilige en verantwoorde manier met bewegen en sporten willen starten. Denk hierbij aan activiteiten zoals wandelen, oefeningen in de buitenlucht (outdoor-training), fysiofitness,...

Bekijk dit project

Beweegtuin Vlagtwedde

Afgerond (september 2018 - december 2020)

In Vlagtwedde zullen wij door middel van de Sportimpuls de interventie ‘Beweegtuin voor Ouderen’ de komende twee jaar gaan inzetten. Dit doen wij in de kern voor 65+ers, waaronder ook mensen met een verstandelijke beperking. Waarom? Omdat blijkt dat zij te weinig bewegen, terwijl er wel interesse voor is. Factoren als geld en vervoer worden vaak als argumenten genoemd. Bij de intermediaire...

Bekijk dit project

Beweegpret 65+ aan Zet Leidschendam

Lopend (september 2018 - december 2020)

Hoofdaanvrager Gymnova heeft samen met lokale sport- en zorgpartners de handen ineen geslagen voor de interventie Beweegpret aan Zet (BPAZ) 65+ in Leidschendam-Voorburg. BPAZ zal worden ingezet in de wijken Rietvink, Essensteijn, Duivenvoorde en 't Lien. Reden voor de lokale implementatie van deze interventie is het hoge percentage dat ouder is dan 65 jaar. Van de 21.050 65+ers in...

Bekijk dit project

Beweegpret 55+ aan zet

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Het aantal ouderen in Almelo neemt sterk toe. De toenemende leeftijd gaat gepaard met vermindering van de capaciteit van het bewegingsapparaat. Voldoende bewegen heeft aantoonbare positieve effecten op de gezondheid. Naast het feit dat bewegen goed is voor de gezondheid, heeft sport en bewegen een grote sociale waarde voor ouderen. Het levert een grote bijdrage in het tegengaan van ...

Bekijk dit project

Beweegmakelaar Doetinchem

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Vanaf de leeftijd van 50-55 jaar stijgt het aantal mensen met een chronische ziekte naar 50- 60%. Wanneer deze cijfers op Doetinchem worden toegepast gaat het om ongeveer 6.600 mensen. Hiervan is 15% niet belemmerd bij het sporten, is 51% licht belemmerd en 34% sterk belemmerd bij het sporten. In Doetinchem is een breed sportaanbod beschikbaar voor alle leeftijdsgroepen. Echter is dit aanbod ...

Bekijk dit project

Beweegmakelaar Deventer

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Het project Beweegmakelaar richt zich op chronisch zieken in Deventer. Het gaat om mensen met een lichamelijke aandoening, waarbij uitzicht op volledige genezing ontbreekt. De groep heeft een lange ziekteduur. In het project wordt samengewerkt met zorgverleners in het Deventer Ziekenhuis, huisartsen en praktijkondersteuners. Er vindt doorverwijzing plaats naar de beweegmakelaar die met...

Bekijk dit project

Beweegkuur Almelo

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Almelo behoort tot de top 5 van de armste steden van Nederland. Eén van de gevolgen die dit met zich meebrengt is een verminderde gezondheid onder de inwoners. Uit cijfers van de GGD blijkt 30% van de jeugd en 64% van de volwassenen te kampen met overgewicht. Door inzet van de Beweegkuur streven wij er naar om deze doelgroep in beweging te krijgen, nieuwe kansen te bieden en bewustzijn te...

Bekijk dit project

65-plus sport Groenlo

Afgerond (september 2018 - september 2020)

In Groenlo wonen veel 65-plussers en dat aantal zal toenemen. De sportdeelname in Groenlo is lager dan in de andere kernen in de gemeente Oost Gelre. De sportdeelname onder 65-plussers ligt onder het gemiddelde, vooral mannelijke 65-plussers laten het naar verhouding afweten. Groenlo is een regionale koploper als het gaat om overgewicht, beweegnorm, één of meer chronische aandoeningen en...

Bekijk dit project

Sportdorp Schinnen

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Onze gemeente (Schinnen) heeft net als alle andere gemeenten in Zuid Limburg te maken met krimp, vergrijzing en ontgroening. Met 40% van de inwoners boven de 55 jr. is het niet meer haalbaar om in elk dorp een voetbalclub te hebben. De vergrijzing zorgt ook voor meer eenzaamheid en minder vitale inwoners. Met de interventie Sportdorp willen we meerdere doelen gaan bereiken. De belangrijkste ...

Bekijk dit project

Body-Mind-Fit met Aikido in Arnhem: beweeg- en weerbaarheidstraining voor duurzame sportparticipatie en zelfredzaamheid van ouderen

Afgerond (september 2018 - december 2020)

‘Body-Mind Fit met Aikido’ (BMF) richt zich op het weerbaar maken van ouderen (55-plussers). Met de subsidie van ZonMw wordt het project uitgevoerd in 7 wijken in Arnhem. Het bestaat uit 19 cursussen in lichamelijke, mentale, emotionele en sociale weerbaarheid. De basis is aikido, een bewegingsdiscipline die deze vaardigheden effectief integreert. De uitvoerder, de Aikido Stichting Arnhem...

Bekijk dit project

De beweegcoach, lokale aanbieders, seniorenverenigingen, gemeente en eerstelijnszorg werken samen om inactieve senioren in de Limburgse dorpen Neer/Haelen/Nunhem/Horn en Buggenum dmv GALM in beweging te brengen en te houden door veelzijdig aanbod

Afgerond (september 2018 - september 2020)

In 2018 - 2020 worden inactieve 65-plussers uit de Limburgse gemeente Leudal middels de GALM interventie in beweging gebracht en gehouden. Doel: senioren stimuleren om actiever te worden, hun leefstijl en fitheid te bevorderen en participeren in passend, laagdrempelig en lokaal beweegaanbod. De beweegcoach, het sportdorp, lokale sportaanbieders, seniorenverenigingen, de gemeente en de lokale...

Bekijk dit project

De Sportwerkplaats

Afgerond (september 2018 - december 2020)

De Sportwerkplaats: waar sporten & bewegen samenkomen met de zorg en welzijn van mensen. Op dit moment is er voor mensen met psychiatrische problematiek en/of verstandelijke beperking onvoldoende passend sport- en beweeg aanbod in de gemeente Wageningen. Door de inzet van de interventie Dutch Trainee Cup van Stichting Life goals worden er in samenwerking met voetbalvereniging S.K.V. en...

Bekijk dit project

Iedereen Kan Sporten Rijswijk

Lopend (september 2018 - december 2020)

‘Iedereen kan Sporten Rijswijk’ is een twee jaar durend project om mensen met een verstandelijke beperking tussen de 19-75 jaar woonachtig in de gemeente Rijswijk te stimuleren en te activeren om te (blijven) sporten/bewegen. Het doel van ‘Iedereen kan Sporten Rijswijk’ is de structurele sportdeelname van een deelnemer voor september 2020 met minimaal veertig keer per jaar te verhogen. Dit...

Bekijk dit project

GoodMoves

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Het project "Iedereen kan sporten" is gericht op jongeren tussen de 16 en 23 jaar met psychische problemen. Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw. "Iedereen kan sporten" is een bestaande interventie van het NOC*NSF en wordt door Bodysports B.V. en vanHild Sport & Welzijn op maat geïmplementeerd voor de betreffende doelgroep. Het doel van het project is om jongeren met psychische...

Bekijk dit project

Goldensports Zwolle

Afgerond (september 2018 - december 2020)

September 2018 start de Zonnehuisgroep IJV in samenwerking met CKV Sparta, TC’91 en SportService Zwolle sportaanbod voor senioren; Goldensports. Binnen de Zonnehuisgroep bieden wij senioren intern al een sport- en beweegprogramma aan. Senioren bewegen vaak alleen als er iets aan de hand is, bijvoorbeeld in opdracht van een fysiotherapeut. Met ons project zetten wij een programma neer waarbij...

Bekijk dit project

GOfit

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Bedrijfssport in de sociale werkvoorziening. Voetbalvereniging Oosterhout helpt GO- werknemers om actief te worden of te blijven. Het sociaal werkbedrijf GO brengt werknemers verder vanuit werk ongeacht de persoonlijke beperking. Aandachtspunten hierbij zijn een gezonde leefstijl en vaardigheden leren om actief te zijn in de vrije tijd. Beide uitgangspunten vormen de basis voor het GOfit...

Bekijk dit project

Galm linquenda

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Linquenda is een van de eerste uitbreidingswijken uit de jaren ’70 in de Haarlemmermeer. Hier wonen de meeste inwoners die zich in een kwetsbare positie bevinden en geen of nauwelijks ‘eigen kracht’ hebben (Kijk op de wijk 4, 2014, blz. 27). Liquenda is één van de 5 wijken met de laagste inkomens. Veel ouderen moeten rondkomen van € 50 per week (Gem. transformeermonitor, 2017). Het ...

Bekijk dit project

Fit en Vitaal ouder worden - Geesteren

Afgerond (september 2018 - september 2020)

In Geesteren wonen relatief veel oudere mensen met een ongezonde leefstijl in vergelijking met de rest van Nederland. Huisartsen, Apothekers en Fysiotherapeuten zien veel van deze mensen vrijwel dagelijks in hun praktijk en op dit moment bestaan er voor deze problemen geen goede recepten. Nadat patiënten bij een fysiotherapeut zijn uitbehandeld is er geen passend vervolg en houdt het bewegen...

Bekijk dit project

Een tweede sportcarriere

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Wij worden allemaal steeds ouder, ook in Nederland. In 2020 zal het aantal 65-plussers oplopen van 2,6 naar 4,5 miljoen Nederlanders. Deze aanvraag richt zich op 65-plussers in de wijken Ridderveld en Centrum (Alphen aan den Rijn). Uit cijfers blijkt dat 24% van de 65-plussers in Alphen aan den Rijn de beweegnorm niet halen. Ook vallen actieve ouderen rondom hun 55ste het vaakst uit, omdat er...

Bekijk dit project

Elke Stap Telt in de Kleine Kern

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Uit onderzoek blijkt dat veel ouderen inactief zijn. Daarnaast zijn sociaal isolement en eenzaamheid veel voorkomende problemen bij deze doelgroep. Ook in de gemeente Almelo zien wij deze problematiek. Met name in de kleine kernen van de gemeente Almelo, te noemen Aadorp en Bornerbroek, vallen ontwikkelingen als vergrijzing en de gevolgen daarvan op. Dit heeft zijn weerslag op de ouderen die ...

Bekijk dit project

Fit & Aktief op recept

Lopend (september 2018 - december 2020)

De wijk Wesselerbrink in Enschede is van oudsher een zogenaamde ‘aandacht wijk’. Zo is de SES in deze wijken laag, zo blijkt uit de factorscore en de sociale factor wijkanalyse. Naast gezondheidsklachten ervaren de bewoners ook psychisch klachten en depressieve gevoelens. Oefeningen bij de fysiotherapeut bieden een tijdelijke impuls als behandeling, maar geven op de langere termijn niet het...

Bekijk dit project

Top en Twel, Yn Beweging!

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Top & Twel, Yn Beweging! is voornemens om het sportaanbod én de inwoners van de dorpen Oppenhuizen en Uitwellingerga in beweging te krijgen. Vermindering van eenzaamheid onder oudere inwoners en ook bevordering van de leefbaarheid in de dorpen behoren tot de speerpunten. Het doel is een flexibel, duurzaam en gevarieerd aanbod in sport, spel en bewegen. Het aanbod wordt veelzijdig, vernieuwend...

Bekijk dit project

Zeker Bewegen, veilig vallen, opstaan en doorgaan

Afgerond (september 2018 - september 2020)

Holle Mare wil samen met Sportstichting Je eigen Pad met behulp van de interventie Zeker Bewegen (veilig vallen, opstaan en doorgaan), ouderen van 65 jaar en ouder in beweging krijgen. Specifiek inactieve ouderen. Zij zijn echter heel moeilijk bereikbaar. hier zetten we huisartsen, fysio en Welzijncoach ouderen voor in om door te verwijzen. Door middel van een cursus Zeker Bewegen wordt er...

Bekijk dit project

Opnieuw Actief

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Opnieuw Actief is een integraal programma uitgevoerd door Sportcentrum Fit-Punt met als doel verschillende drempels verlagen en zodoende 55+ers in de Hengelose wijk Groot Driene stimuleren om structureel deel te nemen aan beweegactiviteiten. Het project is gebaseerd op de interventie ZekerBewegen van de Judo Bond Nederland. Bij Opnieuw Actief richten wij ons op het versterken van het...

Bekijk dit project

Opsterland in Beweging

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Opsterland heeft te maken met de vergrijzing en tevens een ontgroening. Tot 2030 zal het aantal 65+ers met bijna 50% toenemen. Het percentage volwassenen dat lid is van een sportvereniging neemt al 3 jaar op rij af. En het percentage volwassenen in de gemeente met overgewicht is de laatste jaren fors toegenomen. De Gemeente Opsterland heeft een duidelijke visie op het gebied van sport en ...

Bekijk dit project

Ouderen in beweging gemeente Eemsmond

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Vanaf september gaan in de dorpen Uithuizen en Uithuizermeeden (gemeente Eemsmond) de interventies Beweegpret 55+ aan Zet i.c.m. Denken en Doen van start. Beide dorpen hebben te maken met een toenemende vergrijzing, wat gepaard gaat met een vermindering van de capaciteit van het bewegingsapparaat. Door in te zetten op het stimuleren van (sociaal) bewegen, aangepast aan de behoeften en wensen...

Bekijk dit project

Saba Sporteiland - Met Saba op weg naar een gezond, vitaal, actief en sportief eiland.

Afgerond (januari 2018 - januari 2020)

Saba is een bijzondere gemeente van Nederland. Er wonen 1947 bewoners, met dorpse kenmerken.Saba kent een groot percentage bewoners met een ongezonde en inactieve levensstijl, een urgent probleem. Het mist een sociale georganiseerde sportstructuur zoals we deze kennen in Nederland. Er is te weinig structureel sportaanbod, terwijl er wel potentie is om dit neer te zetten. Saba heeft potentie voor...

Bekijk dit project

Small borger-odoorn

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Zorg- en welzijnspartners zijn met de doelgroep, senioren (60 t/m 75 jaar) in Borger-Odoorn in gesprek geweest om hun behoeften op sportgebied te peilen. Een passend aanbod ontbrak. Daarom is gekozen voor de interventie SMALL. SMALL is een methodiek die succesvol is in plattelandsgemeenten omdat mensen op een laagdrempelige manier, in een vertrouwde omgeving en binnen een vaste groep kunnen...

Bekijk dit project

Sport, beweegt u fit Heerenveen-Weststellingwerf

Afgerond (september 2017 - september 2019)

In Weststellingwerf en Heerenveen wordt het project 'Sport, beweegt u fit' uitgevoerd en geborgd. Via 2 interventies, Revalidatie, sport en bewegen en Scala, komen meer mensen met een chronische aandoening en/of lichamelijke handicap in beweging. De combinatie van deze 2 interventies werkt versterkend aan elkaar en leidt tot nieuw sportaanbod. Via Scala worden mensen uit de doelgroep...

Bekijk dit project

Sport2School Veldhoven

Afgerond (september 2017 - september 2019)

GVAC en partners staan in de startblokken om van het project Sport2School Veldhoven een succes te maken. Door de sportparticipatie van kinderen en ouders te bevorderen, geven we een impuls aan hun gezondheid, leefstijl én de leefbaarheid in de wijken. De constateringen dat de sportdeelname achterblijft én dat overgewicht een groeiend probleem is, motiveert ons om voor de 4 t/m 12 jarigen een...

Bekijk dit project

Sportdorp Afslag 10

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Afslag10 is een samenwerkingsverband tussen de sportverenigingen RKsv Wittenhorst, HZPC, HCH, HOVOC en HTC, Stichting Huys ter Horst, Parkhotel en Rabobank Horst Venray. Er wordt nauw samengewerkt met de Gemeente Horst aan de Maas. Ca. 60 andere partijen ( Sport, Zorg, Cultuur, Onderwijs en Bedrijfsleven) zijn inmiddels verbonden als klankbordgroep. Van de inwoners in Horst, ouder dan 40...

Bekijk dit project

Sportdorp olst-wijhe-wesepe

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Het project Sportdorp Olst-Wijhe-Wesepe is gericht op de bewoners in de leeftijd van 30-75 jaar. Subdoel: de leefbaarheid versterken door meer mensen samen te laten sporten en bewegen. De doelgroep heeft een ongezonde levensstijl, maar wil wel meer bewegen om fitter en vitaler te worden, willen sporten om te kunnen ervaren hoe fitter en gezonder te worden. De onderlinge band met andere ...

Bekijk dit project

Sportief Klarendal

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sportwijk Beijum Oost

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Met Sportdorp willen we de beweegdeelname v/d bewoners v/d wijk Beijum vergroten. Door meer bewoners in beweging te krijgen zal de sociale structuur en daarmee de leefbaarheid v/d wijk verbeteren. Beijum is een multicultureel samengestelde wijk waarin armoede, eenzaamheid, matige gezondheid en gevoel van onveiligheid belangrijke sociaal-maatschappelijke vraagstukken zijn. Meer laagdrempelig,...

Bekijk dit project

Veldhoven fiftyfive: Vitaal en Sociaal

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Het project is gericht op de wijken Veldhoven-Dorp, Meerveldhoven, Zonderwijk en d’ Ekker. Wijken waar de sportparticipatie en gezondheid van ouderen slecht is. Maar waar wél behoefte is aan een passend sportaanbod. Om dat te realiseren, is gekozen voor twee interventies: Oldstars/Walking Football Clubfit (tennis) Het doel van OldStars is om mannen van 60 jaar en ouder bij elkaar te ...

Bekijk dit project

Noabersport Enschede-Oost

Afgerond (september 2017 - september 2019)

In dit project wordt een laagdrempelig sportaanbod gerealiseerd voor de inactieve, sociaal geïsoleerde doelgroep uit Enschede Oost. Hiervoor is een samenwerkingsverband van sportverenigingen opgericht (Noabersport) welke activiteiten gaat ontplooien op verschillende locaties in Enschede Oost. Eén van de locaties (Noaberhuus) zal uitgroeien tot buurthuis van de toekomst. In samenwerking met...

Bekijk dit project

Nac oldstars

Afgerond (september 2017 - september 2019)

In samenwerking met Breda Actief, stichting WIJ, Pluk ! Fysiotherapie en Avans Hogeschool implemteert Teamplay@NAC het project NAC OldStars bij vier amateurverenigingen in de gemeente Breda en Geertruidenberg (Right Oh, DIA, GroenWit en PCP). Het project NAC OldStars begin elke week met het drinken van een kop koffie in de kantine. Daarna volgt het sportieve deel met ‘Walking Football’ een...

Bekijk dit project

50 PlusSport Deventer

Afgerond (september 2017 - september 2019)

50+ sport Deventer richt zich op 2.500 ouderen in de wijken Borgele & Platvoet, Keizerslanden en Zandweerd in Deventer. 9 sportverenigingen, Fysiodé en het Sportbedrijf Deventer ontwikkelen een programma voor ouderen in de leeftijd van 55 - 75 jaar. Er vinden 4 kennismakingsevenementen plaats. Tijdens deze evenementen kunnen mensen een fitheidstest doorlopen om meer inzicht te krijgen in hun...

Bekijk dit project

Autisme beweegcoach

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Het autismebeweegcoach sportproject is een samenwerking tussen Racket & fitnesscentrum Steenwijk, Auti-start en het Beweegteam Steenwijkerland en financieel mogelijk gemaakt door ZonMw. De twee hoofddoelen zijn is om 30 mensen tussen 8 en 28 jaar met een autisme spectrum stoornis (ASS) duurzaam aan het sporten te krijgen. En om 20 verenigingen via workshops de benodigde informatie te geven om een...

Bekijk dit project

Beweegkuur Bonaire (Caribisch Nederland) waar van alle inwoners 58,4% overgewicht heeft en 24,7% obees is!

Afgerond (september 2017 - september 2019)

De combinatie van overgewicht/obesitas en Diabetes Mellitus type 2 onder de inwoners van Bonaire (Caribisch Nederland) is een groot en groeiend probleem. Op Bonaire heeft 6,7% van de volwassenen Diabetes Mellitus type 2, tegenover 4,7% in Europees Nederland. 58,3% van de Bonairianen heeft overgewicht, tegenover 47,2% van de Europese Nederlanders. Voor wat betreft obesitas is er een nog groter...

Bekijk dit project

Bewegen met Plezier

Afgerond (september 2017 - september 2019)

In de Gemeente Nieuwegein is momenteel bijna een vierde van het aantal inwoners 65+. Een toenemende leeftijd gaat gepaard met een vermindering van de capaciteit van het bewegingsapparaat. Door te bewegen wordt het risico op chronische aandoeningen verminderd. Naast het feit dat bewegen goed is voor lichaam en geest, heeft sport en bewegen ook een grote sociale waarde voor ouderen. Het kan een...

Bekijk dit project

Beweegpret 65+

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Beweegpret 65+ (BP65+) is een plan dat zich richt op senioren met mobiliteitsproblemen en op deskundigheidsbevordering van de lokale sportaanbieders. De interventie is zo ingericht dat de activiteiten kunnen worden aangepast aan elk beweegniveau. De deelnemende senioren worden ingedeeld op 3 niveau's.Niveau 1: Aanbieden van valpreventie voor degenen die zich angstig voelen om te bewegen of ...

Bekijk dit project

Buiten Sporten met de BSO

Afgerond (september 2017 - september 2019)

4-12 jarigen leren BMX en mountainbike sport in een veilige wieleromgeving. In het Green043 Bikepark, begeleid door gediplomeerde instructeurs. Hier staan uitdagende obstakel-routes voor fietsers, van eenvoudig tot zeer moeilijk. BSO is een steeds belangrijker sportaanbieder naast basisscholen. BSO kinderen krijgen een programma om sportief te fietsen op het bikepark. Aan bod komen...

Bekijk dit project

Buurtsportvereniging Rijsenhout

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Rijsenhout heeft een vergrijzende bevolking en slechts 40% van de 55-plussers voldoet aan de NNGB. Het bestaande (beweeg)aanbod is vooral gericht op de jeugd en jongvolwassenen. De Buurtsportvereniging biedt een duurzaam model waarbij bewoners zich verenigen bij het organiseren van sport- en beweegactiviteiten in hun eigen buurt. Het doel is om ouderen fysiek en sociaal in beweging te brengen ...

Bekijk dit project

Goldensports Helmond

Afgerond (september 2017 - september 2019)

In dit project ligt de focus op senioren vanaf 55 jaar in drie aandachtswijken: Binnenstad, Helmond-Oost en Helmond-Noord. Wijken waar relatief veel ouderen wonen en waar het besteedbaar inkomen laag ligt. We willen in 2 jaar tijd de GoldenSports interventie implementeren omdat de 55+ers in de 3 wijken te weinig bewegen, kampen met overgewicht sterk vereenzamen. Doel hierbij is dat 150...

Bekijk dit project

Helios als sportief buurthuis van Colmschate Zuid

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Sportvereniging Helios wil zich tot sportief buurthuis voor de wijk Colmschate Zuid ontwikkelen. Dit past in de huidige tijd met een terugtredende overheid en de decentralisatie naar gemeenten van zorg, werk en jeugdzorg. Helios is een  voetbalvereniging met 875 leden. De afgelopen jaren is het aantal gebruikers van de accommodatie overdag gegroeid. In het project wordt samengewerkt met...

Bekijk dit project

Klaar voor de Start?! Den Helder

Afgerond (september 2017 - september 2019)

SV Noordkop atletiek uit Den Helder zet met partners uit de sport, geestelijke gezondheidszorg en welzijn in op een actieve leefstijl onder volwassenen met depressieve klachten. In Den Helder loopt 35% van de volwassenen een aanzienlijk risico op dergelijke klachten. Doel is om volwassenen met lichte tot matige depressieve klachten in beweging te krijgen wat hen kan helpen om zich fitter en...

Bekijk dit project

Kom bewegen in de Beweegtuin Gennep-West

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Kom Bewegen in de Beweegtuin van Gennep-West is een project van twee jaar met een zorgvuldig gekozen integrale aanpak vanuit de wijk, zorg, gemeente en sportorganisaties. Bij deze aanpak streeft de projectgroep naar een goede toegankelijkheid én verantwoord aanbod van lessen met daarbij vrijwillig gebruik van de beweegtuin voor alle inwoners van de wijk. Naast deze integrale aanpak buiten...

Bekijk dit project

Lands-meer bewegen

Afgerond (september 2017 - september 2019)

De Sport Adviesraad Landsmeer, de gemeente Landsmeer, Volleybal Club Waterland, mountainbikevereniging Twiske, Tennisvereniging Heb Durf, watersportvereniging De Breek, de jongerenwerker en Sportservice Zaanstreek Waterland hebben de handen in één geslagen om voor de jongeren in Landsmeer een uitdagend en vernieuwend sportaanbod te creëren. Het oude korfbalterrein wordt opgeknapt. Hierop...

Bekijk dit project

Vianen Vitaal in Beweging! Vitale medewerkers, cliënten en ouderen samen in beweging!

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Het hoofddoel is het in beweging krijgen en houden van medewerkers en cliënten in de ouderenzorg en thuiswonende ouderen. Het unieke aan ‘Vianen Vitaal in Beweging!’ is dat 3 doelgroepen en 2 interventies met elkaar worden verbonden. Vanuit de interventie ‘Maak werk van Bewegen!’ organiseren we de ‘Gezonde leefstijlweek’, waar de medewerkers van Zorgspectrum en Stichting Welzijn Vianen (300...

Bekijk dit project

Voetbalvereniging CJVV brengt kwetsbaren in beweging

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Dit project is er voor mensen die moeite hebben om een ‘normaal’ leven te leiden. Mensen die op straat leven of daar vandaan komen. Mensen met psychische problemen en een langdurig zorgverleden in Amersfoort. Voetbalclub CJVV gaat 80 kwetsbare mensen het plezier van sporten en bewegen laten ervaren. Dit in samenwerking met 3 zorginstellingen, buurtsportcoaches en Xportliever. Tevens worden de...

Bekijk dit project

Woman@Work - Het leven is als sporten, hoe moeilijker het is, des te sterker je wordt!

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Uit onderzoek blijkt dat de gezondheidstoestand in de Schilderswijk achter loopt met die in andere wijken. (Chronische) aandoeningen als obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten, gewrichtsklachten, COPD en depressie komen vaker voor. BCS Health Center gaat samen met de zorgprofessionals van gezondheidscentrum Health Care Suliman vrouwen uit de wijk helpen aan een betere leefstijl. Middels het...

Bekijk dit project

Jasmijn sport - korrewegwijk

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Special Heroes gemeente Zaanstad

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen van het speciaal onderwijs minder sporten en bewegen dan kinderen uit het regulier onderwijs. De toegekende SportImpuls-subsidie Special Heroes Zaanstad richt zich op het verhogen van de sportparticipatie van leerlingen van het speciaal onderwijs Dynamica XL (4 locaties) door inzet van lokale sportaanbieders. Gedurende de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019...

Bekijk dit project

Klaar voor de Start Zoetermeer

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Gymnastiekvereniging Pro Patria zet zich door middel van deze sportimpuls in voor kwetsbare vrouwen van 25-55 jaar. Het accent ligt hierbij op moeders, waarbij hun kinderen (peuters) secundaire doelgroep zijn. Deze doelgroep gaat aan de slag met de interventie ‘klaar voor de start’ aangevuld met peuterbeweeglessen en een vervolgprogramma. De deelnemers volgen gezondheidsvoorlichting...

Bekijk dit project

Zwemmen, ook voor jou!

Afgerond (september 2017 - juni 2018)

Doel van het project Zwemmen, ook voor jou! is de structurele sportdeelname van kinderen en volwassenen op Goeree-Overflakkee met een motorische, visuele, auditieve, verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek te verhogen door wekelijks te gaan zwemmen. Zwemmen is veelal een erg geschikte sportbeoefening voor mensen met een beperking. Binnen het project maken leerlingen van de SBO/SVO...

Bekijk dit project

Zuid Vooruit! Sportkanjerclub Wesselerbrink

Afgerond (september 2017 - september 2019)

In het Enschedese wijk Wesselerbrink (Enschede-Zuid) gaat Taekwondovereniging Twente (in samenwerking met ZonMw) en scholen aan de slag om voor kinderen die nu nog niet sporten een nieuw sportaanbod te realiseren. De gekozen vorm is een Sportkanjerclub die sportactiviteiten waaronder taekwondo en weerbaarheid gaat aanbieden. Kinderen van 10 t/m 16 jaar krijgen de mogelijkheid na een...

Bekijk dit project

Bewegen op recept Huissen

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Bij Bewegen op recept (BOR) Huissen schrijven zorgverleners een beweegrecept uit voor hun patiënten. Op basis daarvan krijgen zij een startgesprek met een buurtsportcoach waarbij er een 0-meting plaatsvindt. Hierna volgt een periode van drie maanden bij de sportvereniging of fysiotherapeut. Tijdens deze drie maanden krijgen zij coaching over motivatie, ontspanning en voedingslessen. Na die 3...

Bekijk dit project

Je doet toch mee? Sport in de maatschappelijke opvang. Sportimpulsaanvraag Omnivereniging DSS, Leger de Heils NH en Stichting SportSupport Kennemerland

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Het sportimpulsproject 'Je doet toch wel mee?' heeft met de deelnemende partners als gemeente Haarlem, Sportsupport, Leger des Heils, Life Goals en DSS Voetbal ervoor gezorgd dat er aan het sportproject de afgelopen 2 jaar 117 deelnemers hebben deelgenomen. De deelnemers zijn afkomstig van diverse welzijnsorganisaties als Activ Talent, Huis en Haard, het Leger des Heils en opleidingen als het Nova...

Bekijk dit project

Oud - Nieuw-vennep in Beweging

Afgerond (november 2014 - november 2016)

De lessen die gegeven worden in het kader van Nieuw-Vennep in Beweging zijn wekelijks bezocht door 35 mensen (en is verduurzaamd). Wandelen is structureel geworden na een succesvolle 2 jaar tijdens het project. Er zijn twee trajecten valpreventie geweest die vol zaten en een prachtige Beweegtuin waar wekelijks in gesport wordt. Daarnaast is bewegen op een stoel verduurzaamd. Deze resultaten zijn...

Bekijk dit project

Sportwijk Veendam-Noord: Vitale kernen en buurten

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Het doel van het project Sportdorp is om de inwoners van de wijk in beweging te krijgen en te houden door middel van vernieuwend aanbod naar behoefte. Dit vanuit een samenwerkende organisatie bestaande uit lokale sport en sport gerelateerde organisaties. Bij aanvang van het project hadden we een brede stuurgroep bestaande uit diverse lokale sportverenigingen, inwoner uit de wijk en...

Bekijk dit project

Bewegen aan de lopende band

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Hallum is een uniek, maar een klein dorp in het Noord Oosten van Friesland. Hallum heeft als enige dorp in de regio een industrieterrein waar een zevental bedrijven zijn gevestigd en die voor 1400 werknemers uit de omgeving emplooi bieden. Bij de bedrijven werken veelal lager geschoold personeel in productiediensten. Het bovenliggend maatschappelijk probleem is dat mensen in een slechte...

Bekijk dit project

10 weken die je leven veranderen!

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

35 + Sport in Beijum

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Beijum is een Groningse krachtwijk met 13000 bewoners, relatief veel gezinnen met kinderen (40%), jonge bevolking (slechts 4% 65 jaar en ouder), veel verschillende culturen en een diverse sportvoorzieningen zowel binnen als buiten. Project “ 35+ sport Beijum” is gericht op het versterken en vergroten van de duurzame sportparticipatie en lidmaatschappen van ouders (23 - 40 jaar). Het project is...

Bekijk dit project

35 + voetbal in de regio noordkop noord holland

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

35+ en 45+ voetbal Almelo

Afgerond (november 2014 - november 2016)

In Almelo is een grote groep mannen in de leeftijd van 35-70 jaar die niet sport. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van die groep wel wil sporten. Twee voetbalverenigingen, Oranje Nassau en PH Almelo, hebben voor die doelgroep '7x7 voetbalcompetities en trainingen' georganiseerd. Samen met een medewerker van het sportbedrijf Almelo (de Actief Betrokken Club functionaris/ buurtsportcoach)...

Bekijk dit project

35+ en 45+ Voetbal in Deventer- Noord

Afgerond (november 2014 - november 2016)

7x7 Voetbal Deventer Noord is een voetbalcompetitie die is geïnitieerd in een samenwerkingsverband tussen Sportclub Deventer, FC RDC en DVV Sallandia. Inmiddels nemen er 18 teams deel aan de competitive van de drie samenwerkende verenigingen, aangevuld met nieuwe verenigingen als SV Colmschate, Koninklijke UD, DVV Go Ahead, DVV Davo en VV Diepenveen. Ook blijkt het dat veel bedrijven...

Bekijk dit project

35/45+ 7x7 gezond bewegen met en door voetbal

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Fc Engelen heeft samen met ZonMw en de gemeente Den Bosch in 35/45+ 7x7 voetbal opgezet en tot een succes gemaakt. Daardoor is er nu een bestendig basis om gezellig en op recreatieve wijze de voetbalsport te beoefenen en in beweging te blijven.

Bekijk dit project

4 interventies, 9 samenwerkende partijen, 15 personen die zich gaan inzetten voor de interventie's , meer dan 48 jaar ervaring, Sportschool v/d Nieuwendijk zet zich met volle overtuiging in om het sportimpuls tot een daverend succes te brengen

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

45+ 7x7 voetbal Dordrecht

Afgerond (september 2013 - september 2015)

s.v. Oranje Wit wil het 45+ 7x7 voetbal in Dordrecht professioneel en op korte termijn realiseren. Het jaarlijks terugkerend programma bestaat uit een wervingscampagne, reguliere trainingen, fittest en 10 speelavonden. Er is samenwerking gezocht met het Sportbedrijf Dordrecht, de KNVB, 4 voetbalclubs (v.v. Dubbeldam, v.v. Wieldrecht, s.c. GSC, s.c. ODS) en de coöperatie FysioDordt. De focus bij...

Bekijk dit project

45+ Voetbal Sneek

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

5000 jongeren in Apeldoorn maken kennis met of gaan actief Freerunnen

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Het project '5000 jongeren in Apeldoorn maken kennis met of gaan actief Freerunnen' maakt het mogelijk een grote groep jongeren kennis te laten maken met Indoor Freerunnen en ze hiermee enthousiast te maken om in georganiseerd sportverband te gaan Freerunnen. Freerunnen is heel populair onder de jongeren. Het is uitdagend, spectaculair, cool en vooral heel gaaf om te doen. Op youtube en facebook...

Bekijk dit project

70+ in beweging in Haren

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Het doel van het SMALL project was om zelfstandig wonende ouderen (70-84 jaar) in de wijk Haren-West  , die niet of onvoldoende lichamelijk actief zijn, op een laagdrempelige manier in beweging te krijgen. Bevordering van de sociale contacten was ook een doelstelling. Alleen de inwoners in Haren West zijn persoonlijk benaderd. Echter, mensen in andere delen van Haren of die net  buiten de...

Bekijk dit project

7x7 35/45+ voetbal Wilhelminasportpark

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

7x7 Voetbal 35+ Koggenland

Afgerond (augustus 2013 - augustus 2015)

De leeftijdsgroep 35-55 jaar is in de gemeente Koggenland relatief groot, maar het aantal lidmaatschappen daarentegen ligt onder het landelijk beeld. Met name de voetbalvereingingen zien dit terug in de hoge uitval onder 35-plussers en het lage aantal seniorenteams (en dus leden) in deze categorie. Het gemis aan voetballers in deze leeftijdscategorie betekent vaak ook een terugloop van het aantal...

Bekijk dit project

Aanvraag Delft Breed Jeugd met Hoofdaanvrager Tennisschool Koos Heiligers

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Ruim 240 unieke deelnemers met een beperking hebben in 2 jaar tijd kennis gemaakt met het lokale sportaanbod in Delft. Door inzet van de netwerkorganisatie Delft voor Elkaar wordt het actuele aanbod voor de doelgroep online bijgehouden op www.delftvoorelkaar.nl. Op deze website staat alle praktische informatie van deelnemende sportaanbieders. 10 kinderen hebben in de afgelopen periode de weg naar...

Bekijk dit project

Aanvraag Delft Breed Volwassenen met hoofdaanvrager RingPass Delft

Afgerond (november 2016 - november 2018)

De doelstelling van het project was: In Delft (jong)dementerenden en oudere mantelzorgers d.m.v. multidisciplinaire samenwerking deskundig stimuleren tot duurzaam bewegen om (de kans op) inactiviteit, overbelasting en sociaal isolement te verkleinen. In twee jaar is een beweegwijzer 55+ boekje ontwikkeld en verspreid. Met behulp van dit boekje kan de buurtsportcoach ouderen die willen bewegen...

Bekijk dit project

Aanvraag interventie 'Reflectie'

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Reflectie is een op vechtsport gebaseerde interventie gericht op het onderwijs met als doel om een veilig leerklimaat in het onderwijs te bevorderen. Thaiboksen wordt als pedagogisch instrument gebruikt om leerlingen uit het onderwijs op de negatieve uitingen van gedrag in relatie tot problemen als pesten, agressie en weerbaarheid te laten reflecteren en worden er vervolgens gedragsalternatieven...

Bekijk dit project

Aanvraag Menukaart Sportimpuls

Afgerond (september 2012 - september 2014)

De interventie Bewegen op Recept is uitgevoerd voor kinderen en volwassen met fysieke klachten en/of overgewicht. Voor volwassenen met een verstandelijke beperking of NAH is de interventie KombiFit ingezet. Beide interventies behelsden het kennis maken met diverse sporten en beweegvormen om te ondervinden wat leuk is/past bij de beperking. De deelnemers konden 2x12 weken meedoen om vervolgens te...

Bekijk dit project

aanvraag sportimpuls subsidie Freerunning bij OKK nieuwkoop

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Aanvraag Sportimpuls volleybalvereniging Triade VCT

Afgerond (september 2012 - september 2014)

De Tilburgse volleybalvereniging Triade VCT heeft gedurende de periode september 2012 t/m augustus 2014 een 3-tal activiteiten ontplooid voor kinderen van 9 t/m 12 jaar oud: kennismakingslessen tijdens de schoolgymlessen, naschoolse trajecten om kinderen verder kennis te laten maken met volleybal en een dependance van de vereniging in Berkel-Enschot. Dit alles in samenwerking met Nevobo, Gemeente...

Bekijk dit project

Aanvraag sportimpuls, Special Heroes SBO Dordrecht

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Alle drie de betrokken verenigingen hebben sportaanbod voor leerlingen uit het speciaal basisonderwijs gecreëerd. Aan dit sportaanbod nemen nu ook leerlingen uit het speciaal basisonderwijs structureel deel. Om tot deze resultaten te kunnen komen hebben de betrokken partijen ook ingezet op andere terreinen. Zo zijn diverse trainingsavonden en cursussen gevolgd om het kader binnen de verenigingen...

Bekijk dit project

Aanvraag Sportschool Muilwijk - Vechtsport voor Iedereen

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Actieve VMBO-ers doen mee

Afgerond (november 2014 - november 2016)

De afgelopen 2 jaar heeft het project ‘Hanze Actief’ in Oosterhout gelopen waarbij een nauwe samenwerking tussen Voetbalvereniging Oosterhout, Oosterhout in Beweging, het Hanze College, 4 sportaanbieders en Gemeente Oosterhout tot stand is gekomen. Deze samenwerking heeft geresulteerd in een aantal clinics vanuit de sportaanbieders (Taekwondo, Beachvolleybal en mountainbike) op school of op de...

Bekijk dit project

Aikido op school en in de buurt

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Alle Leerlingen Actief/B-Fit

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Almonte als Buurthuis van de Toekomst

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Sportclub als Buurthuis van de Toekomst is voor Almonte, een van oorsprong basketbalclub, een belangrijke stap voor een vitale toekomst geweest. In 2 jaar tijd hebben we diverse sport- en beweegmogelijkheden voor de wijkbewoners uitgeprobeerd op basis van hun aangegeven wensen en behoeften. Door middel van try-outperiodes hebben we bewoners kunnen laten ervaren wat ze leuk vinden op beweeggebied...

Bekijk dit project

Apeldoorn volleybalstad, ook voor jeugd met een beperking

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Apeldoorn is een echte volleybalstad, maar voor kinderen/jeugd met een beperking zijn er momenteel geen mogelijkheden om te volleyballen. Onder beperking verstaan we licht verstandelijk gehandicapten en jongeren met een gedragsprobleem die vanwege hun handicap niet extra begeleiding nodig hebben. We richten ons op de leeftijd van 10 tot 16 jaar. Ons eerste doel ligt bij het enthousiasmeren van de...

Bekijk dit project

APWCBREED, naar een brede sportvereniging in een prioriteitswijk

Afgerond (september 2013 - september 2015)

APWC-BREED in Amersfoort: een brede sportvereniging in een prioriteitswijk Voetbalvereniging APWC wil het sportief-sociale middelpunt worden van de prioriteitswijk waarin de club ligt. Gym voor 70+'ers, Dance voor meiden van 12-15 jaar en 45+ voetbal vervullen behoeften in de wijk. We vullen deze activiteiten in volgens de menukaart van SportImpuls.   Voetbal blijft de kernsport maar met behulp...

Bekijk dit project

Arnhem rhinos g-honkbal cluster 4

Afgerond (november 2014 - november 2016)

De honkbalvereniging Arnhem RHINOS, gemeente Arnhem, Sportbedrijf Arnhem, De Onderwijsspecialisten, HAN, ROC, Special Heroes en de (zorg)instellingen MEE, RIBW en SIZA gaan met elkaar cluster 4 honkbal ontwikkelen.Doelgroep: Kinderen en jongeren van 10 tot 20 jaar met gedrags-, ontwikkelings- en/of psychiatrische problemen komen vaak niet mee binnen het reguliere sportaanbod en passen veelal niet...

Bekijk dit project

Arnoldussportpas

Afgerond (augustus 2013 - augustus 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Atletiek voor jeugdigen met autisme spectrum stoornis - van niet bewegen naar sporten in een reguliere groep

Afgerond (november 2016 - november 2018)

De afgelopen twee jaar is er hard gewerkt om een sportaanbod te realiseren voor kinderen en jongeren die nét wat meer structuur en begeleiding nodig hebben. Vanaf februari 2017 is de Autisme+ groep een feit. Sinds dien hebben we al vele mooie momenten meegemaakt en zijn we hard gegroeid. Vanaf de start met 2 atleten, hebben er inmiddels 23 kinderen en jongeren deel uitgemaakt van een van onze 3...

Bekijk dit project

Atletiek, ook voor jou!

Afgerond (november 2016 - november 2018)

De doelstelling was het sport-& beweegaanbod structureel te vergroten voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking op Goeree Overflakkee. Voor de volwassenen is dit zeker gelukt. Wekelijks nemen er 8 atleten deel aan de sport atletiek bij AV Flakkee. Voor de kinderen is dit aanbod alleen gelukt tijdens de projectperiode. Het animo bleek te klein te zijn om dit sportaanbod...

Bekijk dit project

B-fit guyot

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Binnen het B-Fit project op de Guyotschool (middelbare school voor dove / slechthorende jongeren) is geprobeerd de drempel naar de lokale sportvereniging te verlagen. Door inzet van twee projectleiders 4e jaars ALO student en zelf doof en de buurtsportcoach is er een goede samenwerking tussen de partijen ontstaan. Vanuit de behoefte van de leerlingen, afgenomen tijdens de fitheidstesten in de...

Bekijk dit project

B-fit maassluis

Afgerond (september 2013 - september 2015)

B-Fit Maassluis is opgezet voor leerlingen en ouders van 3 basisscholen en biedt hen een integraal programma waarin sporten, bewegen, gezonde voeding en voorlichting centraal staan. Ouders en leerlingen worden actief betrokken bij de aanpak.  Gestart wordt met een grootse KICK-OFF B-FIT. Vervolgens worden twee jaar lang 5 beweegmomenten per week georganiseerd, waaronder pauzesport. Ieder kwartaal...

Bekijk dit project

Basketball Unites Amsterdam

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Basketball Unites Heerenveen

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

basketball'scool Utrecht Zuidwest

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Na een projectperiode van twee jaar is de Basketball'sCool Zuidwest bestendigd. Het aanbod maakt  tegenwoordig onderdeel uit van het sportaanbod van basketbalvereniging Utrecht Cangeroes. Het concept van de Basketball'sCool werkt drempelverlagend waardoor de vereniging instaat is een nieuwe doelgroep aan te spreken. Kinderen die eerder niet konden of wilde basketballen bij de vereniging zijn...

Bekijk dit project

BasketballImpuls in Hoorn

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Basketbalvereniging de Cangeroes 'Jeugdbasketbal totaalplan'

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Beachsport (ver)bindt Oldenzaal

Afgerond (november 2014 - november 2016)

In samenwerking met de vier basisscholen in de wijk De Thij hebben Hacol, Harlequins en Pollux meer dan 360 Beach clinics voor de leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 verzorgt. Voor de sportverenigingen heeft dit een bescheiden groei van 20 nieuwe leden opgeleverd. Dat de Beach sporten aanslaan in de wijk valt op te maken uit het feit dat de  basisscholen hun gymlessen bij mooi weer regelmatig...

Bekijk dit project

Beachsporten in Bathmen

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Beachvolleybal Assen

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Beachvolleybal en andere beachsporten

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Start2Beach is een succesvolle impuls voor The Beach, voor beachsport en alle lokale betrokken partijen. Totaal hebben 7.046 kinderen (tot 12 jaar) meegedaan aan Start2Beach. Dat is tweemaal meer dan verwacht. Maar liefst 5.944 jongeren hebben kennis gemaakt met beachsporten en 2.235 volwassenen. Op basis van de gegevens van 6 lokale sportaanbieders hebben ze overal een ledenstijging van 4%...

Bekijk dit project

Bedrijfssport Deventer

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Bedrijfssport Deventer heeft het mogelijk gemaakt om in Deventer een structuur op te zetten waarbij het bedrijfsleven ondersteund wordt bij haar vitaliteitsbeleid en locale verenigingen en organisaties aan elkaar worden verbonden door de Sportbuurtcoach. Dit met het doel de vitaliteit van de werknemers in Deventer te verbeteren. Bewustwording is daarin belangrijk maar ook deelname aan projecten,...

Bekijk dit project

Beeball

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

BeeBall en G-honkbal bij Storks!

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Storks is een veilige, sportieve en recreatieve plek in de wijk. In samenwerking met de gemeente Den Haag wil Storks dan ook een grotere maatschappelijke rol innemen. Met het op spelplezier gerichte BeeBall wil Storks het de participatie van eugdleden (5-12 jaar) uit de omliggende buurten verhogen en kinderen met allerlei achtergronden en uit diverse omliggende buurten in teamverband laten...

Bekijk dit project

Beweeg Wijs Enschede Oost

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Beweegkriebels 0-4 jaar

Afgerond (september 2013 - november 2016)

Het project: Gymnastiekvereniging Alcides Baarlo en Hoera Kindercentra Baarlo starten samen het project Beweegkriebels. Dit project zorgt voor meer beweegmogelijkheden voor kinderen van 0-4 jaar. Deze beweegmomenten zullen gaan plaatsvinden binnen de gymnastiekvereniging en binnen de kinderopvang. Doelgroep: De beweegmomenten worden aangeboden aan kinderen van 0 tot 4 jaar. Er is gekozen voor...

Bekijk dit project

Beweegkuur

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Beweegkuur - Help! ik ga bewegen wat nu?!

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Met 'Ik Beweeg!', de uiteindelijke projectnaam voor 'Help, ik ga bewegen wat nu?!' hebben we 114 deelnemers op weg geholpen naar een blijvende gezondere leefstijl. In dit integrale traject waarin fysiotherapeuten, dietist, beweegmakelaar en leefstijladviseur intensief hebben samengewerkt heeft ruim 80% het hele traject doorlopen. Er zijn relatief weinig mensen uitgevallen, 22 mensen waarvan 8 om...

Bekijk dit project

Beweegkuur Presikhaaf

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Gedurende de start van de Beweegkuur zijn er 158 werknemers gestart met sporten, waarvan 131 van te voren inactief was. 40% van de deelnemers is gestopt tijdens of na het programma. De overige 60% geeft aan door te gaan met sport en een gezonde(re) leefstijl, al dan niet bij Presikhaaf bedrijven of elders. Op dit moment maken 45-50 mensen gebruik van het sportaanbod bij Presikhaaf bedrijven.De...

Bekijk dit project

Beweegkuur Rheden

Afgerond (november 2015 - november 2017)

In twee jaar tijd hebben 200 deelnemers meegedaan aan de Beweegkuur. Het einddoel van de Beweegkuur was het realiseren van gezondheidswinst door middel van meer bewegen, een gezonde voeding en het laten beklijven van de aangepaste leefstijl door gedragsverandering. We hebben hiervoor de interventie Fitcoach Leefstijlplan ingezet. Het Fitcoach Leefstijlplan is ons uitermate goed bevallen. Aan...

Bekijk dit project

Beweegkuur voor Allochtone vrouwen in Arnhem

Afgerond (november 2014 - november 2016)

De afgelopen 2 jaar hebben bij Formupgrade 160 vrouwen van buitenlandse afkomst meegedaan aan de BeweegKuur Allochtone Vrouwen. Zij hadden als doel: werken aan een gezonde leefstijl. Zoals eerder in het voortgangsverslag beschreven hebben wij gepoogd om zo veel mogelijk drempels weg te nemen en alle omgevingsfactoren zo stimulerend mogelijk in te richten. Dit heeft er - denken wij - sterk aan...

Bekijk dit project

Beweegkuur Waalre 2.0

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Van 1 november 2014 tot 1 november 2016 heeft Beweegkuur Waalre 2.0. aan ca 60 mensen een bijdrage geleverd aan het realiseren van een gezondere leefstijl en een betere kwaliteit van leven. Ook in Waalre zijn veel volwassenen en ouderen bekend met obesitas. Bij de start van het programma was het enthousiasme bij potentiele deelnemers groot en niet alleen omdat de eigen bijdrage slechts € 10,- per...

Bekijk dit project

Beweegpret 55+ aan Zet

Afgerond (september 2013 - mei 2016)

Beweegpret 55+ aan zet is bedoeld voor ouderen in de leeftijd van 55 +. Deze ouderen zijn woonachtig in Haarlem (Schalkwijk) en hebben een inactieve leefstijl, een klein sociaal netwerk, en leiden een ongezond leven. De ouderen zullen bij sportschool Gym Schalkwijk, 2 uur per week deelnemen aan een sport- en beweegaanbod. Dit aanbod is gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen en sociaal...

Bekijk dit project

Beweegpret 55+ aan Zet

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Samen met een zorginstelling hebben we voor senioren in Boven-Hardinxveld een laagdrempelig lesaanbod ontwikkeld en wekelijks aangeboden. Meer dan 30 deelnemers (woonachtig in de zorginstelling en/of in de wijk) aan het programma Beweegpret 55+ aan Zet hebben dit programma gevolgd. Na afronding van het project zijn 17 deelnemers lid geworden van de vereniging en blijvend actief aan het bewegen.

Bekijk dit project

Beweegpret in en rondom seniorencomplexen

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Beweegpret in en rondom seniorencomplexen heeft in totaal 142 kwetsbare ouderen in Uithoorn bereikt. 99 van deze ouderen zullen na het eind van de projectperiode structureel doorgaan met bewegen. 38 ouderen hebben een abonnement afgenomen bij Participe om te blijven bewegen in hun eigen seniorencomplex. 30 ouderen van dagbesteding Amstelring krijgen wekelijks gymnastiek in het Hoge Heem. 28...

Bekijk dit project

Beweegpret ouderen Haagse Beemden

Afgerond (november 2015 - mei 2016)

Sporten voor volwassenen: Sociaal Cultureel Centrum 't Kraaienest maakt samen met voetbalvereniging Boeimeer, sportcoaches, wijk- en zorgcentra in de Haagse Beemden in Breda een spel- en beweegactiviteiten programma voor volwassenen en senioren. ‘t Kraaienest wil met de samenwerking bijdragen aan het welzijn van ouderen en doet dit in een buurtgerichte aanpak. Vanaf 1 november kunnen...

Bekijk dit project

Beweegpret: Utrecht Zuidwest aan zet

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Op de locatie in de dichters/rivierenwijk is het gelukt om zes groepen duurzaam op te starten. Twee groepen met een gemiddelde leeftijd van 65 jaar, drie groepen met een gemiddelde leeftijd van 50 jaar en een groep van oud hartpatiënten. In Kanaleneiland is een groep van bejaarde Marokkaanse vrouwen duurzaam aan het bewegen dankzij de Sportimpuls. In Transwijk is het nog niet gelukt een groep van...

Bekijk dit project

Beweegtuin en Buurtsportvereniging Julianadorp

Afgerond (november 2016 - november 2018)

De Open Club-sessies in Julianadorp hebben geleid tot Julianadorp in beweging: een samenwerkingsverband tussen Fitnesscentrum Classic Gym, Stichting Omring, Sportservice Den Helder, Stichting Mee & de Wering, GV Sportlust, Budowazasport, TVJ, Dieet & Co, JBC en JVC. Doel is om ouderen in Julianadorp in beweging krijgen door het opzetten van een gevarieerd en laagdrempelig beweegaanbod dicht bij...

Bekijk dit project

Beweegtuin voor ouderen in Goes-Zuid

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Beweegtuin Goes-Zuid  biedt een laagdrempelige vorm van bewegen aan in de buitenlucht. Vanaf maart 2015 wordt er wekelijks door een groep enthousiaste wijkbewoners bewogen in De Beweegtuin onder leiding van een gecertificeerde beweegaanbieder. Na afloop van de projectperiode gaat deze aanbieder nog minimaal twee jaar door met het aanbieden van dit programma. De huidige deelnemers zijn erg positief...

Bekijk dit project

Beweegtuin Winsum

Afgerond (november 2014 - november 2016)

In een relatief korte periode is een beweeg- en beleeftuin gerealiseerd met vaste groepen die bewegen in de tuin. Interventie-eigenaar Nijha heeft hierin ook een goede rol gespeeld en de professionals van De Twaalf Hoven en Fysiotherapie Gezondheidscentrum Winsum geschoold in de mogelijkheden van de Beweegtuin. Vanuit De Twaalf Hoven is dit een mooie aanvulling op de dagbesteding en activiteiten...

Bekijk dit project

Bewegen als Warming-Up voor Re-Integratie

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Met het project Bewegen als Warming-Up voor Re-integratie worden mensen uit de maatschappelijke opvang de kans geboden om via sport en beweegactiviteiten (weer) invulling te geven aan hun dagen. Sport en bewegen wordt in eerste instantie ingezet om mensen te activeren, hen doelen te laten stellen en hen zich fysiek beter te laten voelen. Deelnemers worden intensief begeleid door een coach die hen...

Bekijk dit project

Bewegen en sporten op recept voor 45+ in arnhem malburgen

Afgerond (september 2012 - augustus 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Bewegen in Holtenbroek

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Het project is begin december 2016 afgerond. Het werven van deelnemers kostte veel inspanning. In het tweede jaar kwam dit beter op gang. Het is gebleken dat een project zoals deze in een periode van transitie veel tijd nodig heeft om van de grond te komen. Niet alle doelstellingen zijn behaald; een klein aantal deelnemers is lid geworden van de vereniging. Maar er zijn wel deelnemers...

Bekijk dit project

Bewegen met inactieve kansarme vrouwen

Afgerond (november 2014 - november 2016)

De doelstelling van ons project was om 12 laagdrempelige beweegactiviteiten te organiseren voor inactieve, kansarme vrouwen (allochtonen, ouderen, chronisch zieken). Deze activiteiten vinden 10 weken lang wekelijks plaats. Doel is om in twee jaar 120 vrouwen te bereiken. Deze doelstelling is ruimschoots gehaald. Door goede samenwerking met de partners zijn er 39 activiteiten van 10 weken...

Bekijk dit project

Bewegen op recept Hijken/Hooghalen

Afgerond (september 2012 - september 2014)

‘Bewegen op recept’ is voor mensen met chronische klachten en/of (fors) overgewicht die baat hebben bij bewegen. Daarnaast richt het project zich ook de groep inactieven zonder chronische klachten of overgewicht. Inwoners uit de dorpen Hijken en Hooghalen tussen 12 en 70 jaar met gezondheidsklachten worden via fysiotherapie Eefting doorverwezen naar het beweegaanbod. In overleg wordt lokaal naar...

Bekijk dit project

Bewegen Op Recept in de Sport (BORIS) Tilburg West

Afgerond (september 2013 - september 2015)

BORIS staat voor Bewegen Op Recept In de Sport. BORIS richt zich op 4 wijken in Tilburg West waar de sportparticipatie laag is. Het project richt zich op het werven van deelnemers, hen kennis laten maken met verschillende vormen van sport en bewegen, en hen vervolgens doorgeleiden naar reguliere sportaanbieders. Ondersteund door 6 zorg-, welzijns- en gezondheidsorganisaties richten 7...

Bekijk dit project

Bewegen op recept in Nieuwegein

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Bewegen op recept in Soest

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Bewegen Op Recept Overvecht

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Bewegende leerlijn sportpark Borgele

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Beweging als Warming-up Rotterdam Lombardijen

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Beweging als Warming-up voor Re-integratie (BWR) - Enschede Zuid

Afgerond (september 2013 - september 2015)

In Enschede Zuid woont een relatief grote groep werkzoekenden. Deze personen hebben vaak een lage sociaal economische status en zijn veelal niet actief. De gemeente zoekt naar manieren om deze mensen aan het werk te krijgen. Uit onderzoekt blijkt dat er wel behoefte is aan sporten en bewegen maar dat men niet goed weet wat er mogelijk is en bovendien vindt men het moeilijk om alleen de stap naar...

Bekijk dit project

Bewegingsonderwijs Ezinge: van 2 naar 3+2

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Bfit Ubbo Emmius

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Vanaf november 2014 zal de voortgezet onderwijsschool Ubbo Emmius Winschoten van start gaan met het 2-jarige traject van B-Fit in samenwerking met o.a. Judo Instituut Noord. B-Fit is een uitgebreid programma dat zich richt op beweging en voeding voor de leerlingen, docenten en de ouders. Dit alles zal de gezondheid van de leerlingen van Ubbo Emmius Winschoten verbeteren.

Bekijk dit project

Blankensteijn scoort met sport

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Blijham verder in beweging

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Blixembosch: aangepast actief

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Voor wie Leerlingen van 6 tot 21 jaar met functiebeperkingen in (speciaal)basis en voortgezet onderwijs. Wat houdt het project in Sportverenigingen begeleiden leerlingen tijdens en direct na schooltijd (schoolsportvereniging) bij diverse sporten. Waar is het Het project vindt plaats in de wijk Blixembosch Eindhoven-Noord, start aanvang schooljaar 2013/2014 en loopt door tot einde schooljaar...

Bekijk dit project

Budo in het Bijzonder

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Meedoen is van belang voor elke jongere. Met name voor jongeren die net iets meer hulp nodig hebben dan de doorsnee jongere. Sport is voor deze jongeren bij uitstek geschikt om het sociale netwerk te vergroten. Daarnaast biedt het mogelijkheden om persoonlijke talenten te ontwikkelen. Sport blijkt tevens de sleutel om contact te leggen met maatschappelijk kwetsbare jongeren. Zij voelen zich vooral...

Bekijk dit project

Buren Beweegt

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Wij hebben gekozen voor een lokale invulling van B-Fit op 3 scholen om inactieve kinderen en hun ouders te verleiden tot een gezonde leefstijl. Overeenkomstig de behoefte van de doelgroep is invulling gegeven aan een vraaggericht aanbod. De doelgroep bleek enthousiast, omdat ons aanbod vraaggericht is samengesteld en kinderen, ouders en leerkrachten een actieve rol kregen in de organisatie. Dit...

Bekijk dit project

Buren will B-Fit again!

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Resultaten van de afgelopen subsidieperiode zijn: Leerlingen hebben meer beweegmomenten per week. Leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten hebben meer kennis ten aanzien van de BOFT gedragingen, zijn enthousiast over de interventie B-Fit en onderkennen het belang van een gezonde leefstijl. Er zijn verschillende B-Fit onderdelen in het school(gezondheid)beleid van 4 deelnemende basisscholen en...

Bekijk dit project

Burense ouderen in beweging!

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Eind 2014 m.b.v. ZonMw subsidie een GALM & SCALA beweeginterventie (Sportipulsproject) voor personen van 65-75 jaar (doelgroep) uit Lienden, Ommeren, Ingen, Eck & Wiel en Maurik (uitvoeringsgebied) georganiseerd. Er zijn +/- 1.600 personen uit onze doelgroep/uitvoeringsgebied schriftelijk uitgenodigd voor een GALM fitheidstest. Er hebben 92 personen aan de GALM fitheidstest deelgenomen en zijn 56...

Bekijk dit project

Buursportvereniging Zwanenburg

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Vier sportverenigingen uit Zwanenburg en Sportservice Haarlemmermeer vragen gezamenlijk de Sportimpuls ‘Buurtsportvereniging Zwanenburg’ aan. Met dit initiatief beogen de organisaties een verbetering van de buurtcohesie en een toename van de sportparticipatie van de doelgroepen 13–25 jaar en 25–45 jaar in Zwanenburg. Door het vormgeven van een structureel samenwerkingsverband, het betrekken van...

Bekijk dit project

Buurt Sportvereniging Utrecht Zuidwest

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Buurt Sportvereniging Utrecht Zuidwest verbindt buurtbewoners aan sportvereniging. In Utrecht Zuidwest kan de jongste jeugd niet sporten wegens een gebrek aan voorzieningen, daarnaast valt  de middelbare schooljeugd uit vanwege andere prioriteiten, slechte sfeer en geringe betrokkenheid. Middels de Buurtsportvereniging Zuid West Utrecht wil Zwaluwen Utrecht 1911 voor beide problemen een...

Bekijk dit project

Buurtsport Presikhaaf

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Presikhaaf is een multiculturele wijk met 14.605 inwoners. Er wordt echter heel weinig gesport. Leerbedrijf Diagonaal wil dit veranderen. Ze biedt al sport- en spelactiviteiten aan in wijk maar wil dit nog meer doen. Door de op te richten Buurtsport Presikhaaf gaan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen meer bewegen. Diagonaal zoekt bewoners op en luistert naar wat hen beweegt. Ze biedt samen...

Bekijk dit project

Buurtsportlaan aan de Willinklaan

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Damsko Football, Vrouw en Vaart, Thaiboks Dojo Amsterdam en Daadkr8 hebben in het kader van de Sportimpuls 2014 het project 'Buurtsportlaan aan de Willenklaan' in samenwerking met twee Buurtsportcoaches uitgevoerd. Door de Buurtsportlaan is de bewegingsparticipatie voor bewoners van Amsterdam Nieuw-West grotendeels met een lage SES verhoogd, door te focussen op sporten in familieverband. Naast het...

Bekijk dit project

Buurtsportvereniging Diezerpoort

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Met het initiëren van een buurtsportvereniging in Diezerpoort, genaamd BuurtSport Diezerpoort wilden Advance Sports, SV Zwolle, Sportacrobatiek Zwolle, GV Hercules, Kegelbond Zwolle, WijZ, SportService Zwolle, Travers Welzijn en Tafeltennis Zwolle in de wijk Diezerpoort een structureel, laagdrempelig, betaalbaar en nabij sport- en beweegaanbod creëren dat aansluit bij de behoefte van de doelgroep....

Bekijk dit project

Buurtsportvereniging KRSV Vredenburch

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Na een geslaagde kick-off van Buurtsportvereniging (BSV) Lekker Bezig! op 14-06-2017 heeft de BSV tijdens het kennismakingsaanbod van 8 lessen 135 mensen in beweging gekregen. Vanuit dit aanbod zijn er activiteiten afgevallen en bijgekomen, wat heeft geresulteerd in 10 structurele activiteiten met een wekelijkse opkomst van ongeveer 100, voorheen inactieve, Rijswijkers. Tegen een tarief van €1,-...

Bekijk dit project

Buurtsportvereniging Maarssen

Afgerond (september 2012 - september 2014)

De grotere buitensportverenigingen van sportpark Daalseweide (korfbalvereniging  OVVO, tennisvereniging Luck Raeck en voetbalvereniging Maarssen) gaan samen met voetbalvereniging OSM’ 75 uit Maarssenbroek het sportaanbod naar de buurten brengen waar weinig mensen sporten en bewegen. De sportverenigingen gaan in de wijken Antilopespoor-Bisonspoor en het noordelijke deel van Nieuw-Maarssenveen...

Bekijk dit project

Buurtsportvereniging Thorbeckepark

Afgerond (november 2014 - november 2016)

In het hart van de Utrechtse krachtwijk Ondiep bevindt zich het Thorbeckepark, met o.a. het multifunctionele buurt- en sportgebouw De Speler. Het park is sinds 2015 het bruisende hart in de wijk geworden van laagdrempelige sport en beweegactiviteiten, verzorgd door bewoners en sportclubs die samen de Buurtsportclub Thorbeckepark-Ondiep vormen. Met meer vrijwilligers in de sport, buurtfitness,...

Bekijk dit project

Buurtsportvereniging: Wijkclub Immerloo

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Challenge 2015

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Het project heeft een aantal belangrijke resultaten opgebracht: Deelnemers houden hun bewegingen bij via mobiele app of hun beweegdagboek. Op deze manier zijn zij bewuster van hun beweeggedrag. 90% van de deelnemers is meer gaan bewegen dan zij voorheen deden. De kennis over houding en wandtechniek is toegenomen. Ook de kennis over gezonde leefstijl is toegenomen, hoewel nog niet iedereen dit...

Bekijk dit project

Club fit 4 dordrecht

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Atletiekvereniging Parthenon gaat de interventie Club Fit 4 Dordrecht opstarten Een interventie voor kinderen van 6 t/m 12 jaar met overgewicht. Het project zal één van de activiteiten binnen het gemeentelijke sport- en gezondheidsprogramma Doe ff Gezond worden. Vanuit Doe ff Gezond is een breed samenwerkingsnetwerk opgezet van zowel publieke als private partijen, die gezamenlijk vele voedings-,...

Bekijk dit project

Clubfit in Eindhoven-Noord

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Dankzij een veelzijdig sportaanbod hebben wij mensen in de regio Eindhoven aan het sporten gekregen. We zijn uitgegaan van 4 sporten die allen meerdere cyclussen hebben gedraaid met daarbij een eindactiviteit en of toernooi. Ook zijn er clinics/workshops aangeboden en inloopdagen om de mensen te binden. Naast deze sporten konden de deelnemers ook fittesten ondergaan. Hier werd ook gebruik van...

Bekijk dit project

ClubFit Tennis ter bevordering van sport en gezondheid voor volwassenen in ‘s-Hertogenbosch

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Het Sportimpulsprogramma binnen Bastion Baselaar was een groot succes. Maar liefst 98 inactieve volwassen uit de regio hebben in de afgelopen 2 jaar gebruikt gemaakt van onze aanbieding van 4 gratis tennislessen. We hebben 6 cursussen aangeboden. 76 van de totale groep deelnemers zijn ingegaan op het aangeboden vervolgaanbod om de tegen actietarief de trainingscursus door te zetten en lid te...

Bekijk dit project

Clubfit(tennis)

Afgerond (november 2014 - november 2016)

De tennisclub LTC De Heerenduinen heeft samen met de Stichting Welzijn Velsen een subsidie aangevraagd bij ZonMw. Uit onderzoeken en rapportages is de behoefte gebleken om meer ouderen 45+, uit IJmuiden (weer) aan het bewegen te krijgen. Als beweegactiviteit is het laagdrempelig KNLTB tennisprogramma Clubfit gekozenen, voorafgegaan door een fitheidstraining. Het programma wordt verder aangeduid...

Bekijk dit project

Clustersamenwerking voetbalverenigingen ten bate van werving, behoud , ontwikkeling meidenvoetbal

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

CoachActief Deventer

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Cool Moves Volley voor volleybalvereniging ARVEVO en partners

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De Beweegcoach Amsterdam | Stadsdeel Oost

Afgerond (november 2013 - november 2015)

De Beweegcoach ondersteunt inwoners van Amsterdam Oost met een beperking bij het vinden van een passende beweegactiviteit in de buurt. De voorkeur gaat uit naar een plek binnen het reguliere beweegaanbod. Indien er geen passende beweegplek is, zal de beweegcoach in samenwerking met beweegaanbieders passend aanbod ontwikkelen. Daarnaast zal de Beweegcoach in gesprek gaan met sportaanbieders over de...

Bekijk dit project

De beweegtuin: Bevorderen van vitaliteit en gezondheid door sportief bewegen voor inwoners van 55+ in de gemeente Vught

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Het is zover! In september 2013 is een beweegtuin met vijf toestellen gerealiseerd bij woonzorgcentrum Theresia. We krijgen én houden de oudere Vughtse burger in beweging door die te stimuleren deel te nemen aan beweegactiviteiten in de gezonde buitenlucht. Onze doelgroep zijn bewoners van het woonzorgcentrum, maar ook van de aanleunwoningen en thuiswonende ouderen (55+) in de wijk Vijverhof. De...

Bekijk dit project

De fitste thuiszorg van Nederland

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Gedurende twee jaar is een breed pallet aan sportactiviteiten aangeboden aan medewerkers van Orbis Thuiszorg uit de interventie Bedrijfssport. Medewerkers in de zorg besteden veel tijd en energie aan het zorgen voor anderen en vergeten daarbij zichzelf weleens. Het Sportimpulsprogramma heeft dat positief kunnen beïnvloeden. Iets meer dan 450 mensen namen deel aan de activiteiten (hardlopen,...

Bekijk dit project

de Schakel

Afgerond (september 2013 - september 2015)

De subsidie 'Sportimpuls' maakt het mogelijk voor svHTC uit Zwolle te starten met een nieuw sportaanbod voor bijzondere doelgroepen, nl: Gvoetballers, mensen met overgewicht of diabetes en mensen met een lage SES (sociaal economische status). Door een laagdrempelig en divers sportaanbod in de wijk worden drempels voor deelname weggehaald. Met dit sportaanbod is svHTC juist een 'schakel' voor...

Bekijk dit project

De Table Stars van Driemanspolder

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Tafeltennisvereniging Taverzo heeft in samenwerking met twee basisscholen en een kinderopvang (BSO) in Zoetermeer de interventie Table Stars van de NTTB uitgevoerd en geborgd. In totaal zijn 787 kinderen bereikt met alle activiteiten. 300 middels 72 lessen Table Stars @school, 60 lessen Table Stars @theclub en 16 lessen Table Stars Master voor 11 nieuwe jeugdleden die vanuit dit traject lid zijn...

Bekijk dit project

De titel van dit project is Coach Aktief Bonaire

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De totale!!!! eerstelijn werkt mee aan de interventie bewegen op recept in de sport voor senioren en chronisch zieken in gemeente Maasgouw met een prominente rol voor de beweegcoach

Afgerond (september 2013 - september 2015)

De totale! eerstelijn werkt mee aan de interventie bewegen op recept in de sport voor senioren en chronisch zieken in gemeente Maasgouw met een prominente rol voor de beweegcoach (BSC).  Bij MSM (Multidisciplinair Samenwerkingsverband Maasgouw; bij dit voor Nederland unieke netwerk zijn alle eerstelijns zorgverleners van de gemeente Maasgouw betrokken) blijkt dat doorverwijzing van inactieven...

Bekijk dit project

De Westhoek; Drie verenigingen, Eén doel

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Op Schouwen-Duiveland is sprake van een bevolkingsafname, sterk gekoppeld aan de vergrijzing. Jongeren trekken weg i.v.m. studeer- en werkmogelijkheden buiten de provincie (Woonvisie Gemeente Schouwen-Duiveland 2012), waardoor ook het aantal jeugdleden bij de bestaande sportverenigingen afneemt. Met deze trend zullen zonder ingrijpen sportfaciliteiten verdwijnen, wat schadelijk is voor de...

Bekijk dit project

Devinco: Boeien en binden met vraaggericht korfbalaanbod in Deventer

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Het Sportimpulsproject van Deventer Korfbalvereniging Devinco leidde tot een uitgebreid scala aan activiteiten voor de jeugd in de basisschoolleeftijd in een drietal wijken in Deventer, sporters met een beperking in Deventer e.o. en mensen vanaf plm. 45 jaar, die (weer) willen gaan sporten maar zich niet willen binden aan een specifieke sport. Voor de jeugd werden clinics georganiseerd én...

Bekijk dit project

Dinsdag Beweegdag Oldenzaal

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Dinsdag Beweegdag, opgezet voor kinderen van 4 t/m 12 jaar in samenwerking met de Oldenzaalse BSO's. Het programma bestaat uit vier cyclussen van twaalf weken en biedt plaats aan 75 kinderen per cyclus. De doelgroep wordt in drie leeftijdscategorieën opgedeeld, waarmee goed ingespeeld kan worden op de ontwikkelingsfase van de kinderen. Het programma bestaat uit drie onderdelen van elk vier weken....

Bekijk dit project

Dit voetbalshirt past ons allemaal

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Alle betrokken partijen, zowel bij het voetbal als bij de gemeente zijn actief bij het verwezenlijken van de doelstelling: G-voetbal bij Elinkwijk. De eerste aanzetten zijn best moeizaam geweest, de randvoorwaarden binnen de vereniging zijn ingevuld doch de werving is nog steeds een uitdaging. De eerste aanzetten zijn positief, de vervolgstappen staan op uitvoering.

Bekijk dit project

Door bridge in beweging

Afgerond (november 2014 - november 2016)

De doelstelling was het vergroten van het aantal sociale contacten en daarmee vergroten van het netwerk om samen in beweging te komen. Dit is bereikt door het aanbieden van laagdrempelige, betaalbare en sociale activiteiten met leeftijdsgenoten in de vorm van een bridgecursus en beweeglessen. Het hoofddoel was te zorgen voor langdurige deelname aan sportactiviteiten, waarbij het subdoel, het...

Bekijk dit project

Duindorp in beweging!

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Het project Duindorp in beweging richtte zich met haar activiteiten op om de sportdeelname van volwassenen tussen de 18 en 44 jaar in de wijk Duindorp te verhogen. De activiteiten waarvoor gekozen werd, zijn allemaal op het strand uitgevoerd. In totaal hebben ruim 150 personen deelgenomen aan de verschillende sporten. Boksen op het strand was de populairste sport van de drie sporten die beide...

Bekijk dit project

Dutch Trainee Cup Den Haag

Afgerond (november 2015 - november 2017)

In 2 jaar tijd hebben we doormiddel van dit project 62 mensen bereikt die anders niet in beweging zouden komen. Hierdoor is 55% nu zelfstandig en structureel aan het sporten. En zijn zij actief binnen de sportverenigingen en horen zij ergens bij. Zij hebben hierdoor een social vangnet die hun stimuleerd om actief te blijven. Daarnaast zijn de sportevernigingen in staat om zelfstandig met de...

Bekijk dit project

Duurzaam begeleiden van moeilijk bereikbare groepen door vechtsportactiviteiten te combineren met een educatief programma

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Duurzame sportstimulering voor jongeren met een beperking in de regio Heumen e.o.

Afgerond (augustus 2013 - augustus 2015)

Binnen de Gemeente Heumen e.o. zijn (te) weinig jongeren met een beperking aanwezig die samen dezelfde vorm van sport of bewegen willen beoefenen. Daarnaast zijn er (te) weinig reguliere organisaties die een specifieke sport of beweegvorm voor deze doelgroep kan of wil aanbieden. Onder leiding van Sportpiazza beogen lokale sportaanbieders een sportaanbod te realiseren dat erop gericht is om...

Bekijk dit project

Duurzame verbinding Sport en Welzijn Leeuwarden

Afgerond (november 2014 - november 2016)

De Life Goals Cup is een interventie die kwetsbare mensen in staat stelt deel te nemen en door te stromen naar een sportvereniging. Om de doelgroep te bereiken moet een lange weg worden afgelegd; sporten is een begrip dat zij niet (meer) kennen. Dit kunnen we als sportvereniging niet alleen, hiervoor is samenwerking met lokale welzijnspartner vereist. De samenwerking vormt de basis voor het...

Bekijk dit project

Dynamisch Overtoomse Veld - breng de jongeren in beweging met Freerunning en Trickz

Afgerond (september 2012 - augustus 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

E-fitness, Wii want to be fit. Interactief beweeg- en leefstijlprogramma voor basisschoolkinderen

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Eindhovense kinderen en volwassenen met complexe problematiek in beweging!

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Elderveld in beweging

Afgerond (september 2013 - september 2015)

'EIB' is een samenwerkingverband van diverse beweegaanbieders om wijkbewoners, die matig tevreden zijn over hun gezondheid, een passend beweegaanbod te bieden, rekening houdend met beperkingen, ambitie, tijdstip e.d. Er wordt gebruik gemaakt van de Interventies KombiFit en KangoeroeKlub van het KNKV en 35+ voetbal van het KNKV. Naast informatieboekjes en overige voorlichting worden er diverse...

Bekijk dit project

Elke Stap Telt

Afgerond (november 2014 - november 2016)

In totaal zijn 119 senioren naar de voorlichtingsbijeenkomsten van Elke Stap Telt geweest. Daarvan zijn er 93 gestart met het programma Elke Stap Telt en 82 wandelaars direct zijn doorgestroomd naar een structurele/verduurzaamde wandelgroep. In december 2016 lopen er binnen deze verduurzaamde wandelgroepen inmiddels 91 wandelaars. Daarnaast is het ledenaantal van de wandelvereniging in 2 jaar tijd...

Bekijk dit project

Energiek en Vitaal Heerhugowaard

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Atletiekvereniging Hera heeft zich samen met Sportservice Noord-Holland, Amici Zorgt, Vicino NHN en GGZ Noord-Holland Noord ingezet om een actieve en gezonde leefstijl te bevorderen onder volwassenen met depressieve klachten. Alsmede onder mensen die herstellen van een burn-out. Beoogd werd om hen in beweging te krijgen wat hen kan helpen om zich fitter en lekkerder in hun vel te laten voelen....

Bekijk dit project

Expeditie Jij

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Fc Noaber

Afgerond (november 2014 - november 2016)

FC Noaber, een initiatief van de Stichting Quickschool, heeft in de periode nov 2014 - dec 2016 het programma 'Bewegen als warming-up voor re-integratie'(BWR) aangeboden. Dit programma heeft zich gericht op volwassen inwoners van Oldenzaal met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Door het in een vast wekelijks patroon aanbieden van sport- en beweegvormen gedurende 26 weken achtereen. De sport-...

Bekijk dit project

FDO Masters Trendweken in Amsterdam ZuidOost

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Ouderen zijn bereid om te bewegen, al is het vaak lastig voor ze om er aan te beginnen. Om deze drempel te verlagen, is een goede communicatie nodig. Daarbij moet goed geluisterd worden naar deze doelgroep. Dat ouderen na activiteiten aangeven zich prettig te voelen en aangeven meer te willen bewegen, bewijst dat er veel mogelijk is. Sport en beweging zijn niet alleen weggelegd voor jongeren of...

Bekijk dit project

Fiets-Fit Mountainbiken bij Zorgboerderij Boer Hans

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Fit en Actief ouder worden

Afgerond (september 2013 - september 2015)

In Enschede Oost wonen relatief veel ouderen met een ongezonde leefstijl. Huisartsen en apothekers zien vrijwel dagelijks mensen uit deze doelgroep in hun praktijk en hebben op dit moment te weinig mogelijkheden om de problemen structureel aan te pakken. In samenwerking met het Fysio team en Omnisportvereniging Avanti Wilskracht kan deze doelgroep een beweegrecept worden voorgeschreven waardoor...

Bekijk dit project

Fit en Joy in Heuvel

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Uit de wijkmonitor 2010 blijkt dat de wijk Heuvel in Breda qua gezondheid van de jeugd laag scoort; het percentage kinderen met overgewicht bedraagt 20% en is daarmee twee keer zo groot als in de rest van Breda. Uit in 2013 gehouden fitheidstesten op basisschool de Parel (een school met veel allochtone kinderen en kinderen van sociale lagere klassen) blijkt dat in de leeftijdscategorie 3 tot 5...

Bekijk dit project

Fit in 't Veen

Afgerond (september 2013 - september 2015)

In Nijkerkerveen wonen 525 vrouwen in de leeftijd 35 tot 55. Voor de doelgroep vrouwen 35-55 jaar is geen aanbod in de directe nabijheid. Het is geen groep die snel ‘reist’ om tot sportbeoefening te komen. De sportdeelname van deze doelgroep is met 105 lidmaatschappen laag. Fit in ‘t Veen realiseert een duurzaam sportaanbod met mogelijkheden om te oriënteren op het sportaanbod elders in de...

Bekijk dit project

Fit voor Jong en Oud(ers) Nijmegen

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Korfbal is een familiesport die door iedereen beoefend kan worden. Het unieke is dat mannen en vrouwen in het zelfde team spelen en trainen. De afgelopen jaren heeft korfbalvereniging Keizer Karel door middel van schoolkorfbal veel nieuwe jeugdleden aangetrokken. De ouders van de jeugdleden vormen een belangrijke spil in onze vereniging; Uit onderzoek en uit eigen ervaring blijkt dat ouders vaak...

Bekijk dit project

Fit, Veilig en Valbreken in de gemeente Heumen e.o.

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Het hoofddoel van dit project was om senioren 55+ in de gemeente Heumen e.o. duurzaam meer te laten bewegen door het geven van meer vertrouwen in eigen sport- en beweegmogelijkheden. Verbeteren van de algemene fitheid en gezondheid en afname van hun sociale isolement en eenzaamheid. Fit, Veilig en Valbreken (FVV) van Judo Bond Nederland (JBN) is daarbij een succesvol interventieprogramma. In dit...

Bekijk dit project

Fit, Veilig en Valbreken in Velp/Rozendaal, Rheden en Dieren

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Het hoofddoel van dit project is om mobiele senioren (55+) in de gemeenten Rheden en Rozendaal duurzaam (meer) te laten bewegen. Aan 9966 bewoners van de dorpen Velp/Rozendaal, Rheden en Dieren word het interventieproject FVV aangeboden. Middels de cursus FVV neemt de algehele fitheid, weerbaarheid en veiligheid van de senioren toe. Naast een bewustwording van het eigen lichaam is het ontwikkelen...

Bekijk dit project

Fit4All

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Doelstellingen van het projecten: De implementatie en borging van B-fit op een aantal basisscholen, met als voornaamste doel bewegingsmomenten structureel laten toenemen alsmede de kinderen gezonder en beter te laten eten om zodoende de leefstijl van de kinderen (en ouders) te verbeteren. Deze doelen bereik je met B-fit mits er maatwerk per school, per groep gemaakt wordt. Dit maatwerk bereik je...

Bekijk dit project

Fithockey

Afgerond (september 2012 - september 2014)

De Badminton Vereniging Almere (BVA) heeft een uitstekende jeugdopleiding en een grote recreantenafdeling. BVA telt 450 leden op elk niveau. Kleinschalig was er de mogelijkheid om op de woensdagochtend een uurtje te badmintonnen bij de vereniging. Daar maakten maar een achttal mensen gebruik van. De vereniging had de ambitie om de sportparticipatie van de doelgroep 45-plussers te vergroten en de...

Bekijk dit project

Fithockey

Afgerond (september 2012 - december 2013)

Bleiswijk is de meest vergrijsde dorpskern in de gemeente Lansingerland. Circa 30% van de ouderen in Bleiswijk voldoet niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Welzijn Lansingerland, Hockeyvereniging Bleiswijk en Fysiotherapiepraktijk Health Components gaan gezamenlijk het bewegen bevorderen onder vijfentwintig tot vijfendertig 55-plussers. Wekelijks wordt Fithockey als buitensportactiviteit...

Bekijk dit project

Fithockey en Funkey bij Mixed hockeyclub Oosterbeek

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Fithockey Hockeyclub Gilze-Rijen

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Hockeyclub Gilze-Rijen (HCGR) heeft vanaf heden Fithockey in haar aanbod om meer ouderen aan het bewegen te krijgen. Fithockey versterkt de vereniging: meer leden, een groter vrijwilligerskader en meer bezetting van de hockeyvelden. Fithockey is van grote waarde mbt het lokale (en landelijke) ouderensport- en beweegbeleid: betere mentale en fysieke gezondheid van ouderen. HCGR streeft ernaar om...

Bekijk dit project

Fitness 2.0

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Fitness 2.0 is een interventie, geïnitieerd door brancheorganisatie Fitvak. De interventie is onderdeel van de Sportimpuls die in Uden door Stichting P.I.B. wordt uitgedragen. Het richt zich op de doelgroep (pre) diabetes en overgewicht/obesitas. Veel mensen die (pre) diabetes en overgewicht/obesitas hebben zijn vaak inactief. Om deze inactiviteit om te zetten naar actief gedrag zal er geluisterd...

Bekijk dit project

Fitness 2.0 en GALM Poeldijk

Afgerond (november 2014 - november 2016)

'Gym Fitness Poeldijk' heeft samen met andere sportaanbieders, de gemeente Westland, Vitis welzijn en sportservice Zuid Holland een GALM project in combinatie met Fitness 2.0 opgezet in de dorpskern Poeldijk. GALM is een bewegingsstimuleringsprogramma voor senioren in de leeftijd van 55-85 jaar die onvoldoende lichamelijk actief zijn. Fitness 2.0 heeft als doel het stimuleren van sport en...

Bekijk dit project

Fitness 2.0 op de Heuvelrug

Afgerond (november 2014 - november 2016)

De afgelopen twee jaar hebben we ons gericht op twee groepen mensen; 45+ ers met een aandoening die niet aan de norm van NNGB voldoen en 45+ ers zonder aandoeningen die niet aan de norm van NNGB voldoen. Het blijkt dat de groep 45+'ers met aandoeningen veel beter te bereiken, motiveren en activeren is dan de groep van 45+'ers zonder aandoeningen. Door samen te werken met huisartsen, collega...

Bekijk dit project

Fitness voor overgewicht en diabetes

Afgerond (november 2014 - november 2016)

De interventie Fitness voor overgewicht en diabetes was een intensieve leefstijlinterventie voor volwassenen met een verhoogd risico op deze aandoeningen. De zorgvraag vanuit deze doelgroep is in Olst-Wijhe bovengemiddeld groot en neemt naar verwachting verder toe. Behaalde doelstellingen:- 179 personen namen deel.- 171 personen (95%) voltooiden het interventieprogramma.- 112 personen (62,5%)...

Bekijk dit project

FlipFit

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Wij hebben gekozen voor een lokale invulling van B-Fit op 3 scholen om inactieve kinderen en hun ouders te verleiden tot een gezonde leefstijl. Overeenkomstig de behoefte van de doelgroep is invulling gegeven aan een vraaggericht aanbod. De doelgroep bleek enthousiast, omdat ons aanbod vraaggericht is samengesteld en kinderen, ouders en leerkrachten een actieve rol kregen in de organisatie. Dit...

Bekijk dit project

freerunnen en trickz

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Freerunning brengt zeewoldense jeugd (weer) in beweging!

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Het sportimpuls subsidieproject 'Freerunning brengt Zeewoldense jeugd (weer) in beweging!' heeft er aan bijgedragen dat jongeren in Zeewolde daadwerkelijk een plek hebben gevonden waar met plezier en met elkaar gesport kan worden. Wekelijks trainen nu ruim 110 jongeren in de gemeente Zeewolde op verschillende locaties en op verschillende dagen een sport die aansluit bij hun behoefte. Duizenden...

Bekijk dit project

Freerunning en Trickz in Dodewaard

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Freerunning Lochem

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Door het project B-Fit de afgelopen 2 jaar uit te voeren, heeft de volleybal-vereniging een jeugdteam op kunnen zetten, zodat de kinderen ook na het project bij hen kunnen blijven sporten. Dankzij B-Fit heeft bewegen en voeding ook zijn plaats ingenomen binnen het curriculum van de Dr. Damschool. De uitgevoerde interventies vanuit B-Fit zijn zoveel mogelijk vastgelegd in het schoolbeleid. Hierdoor...

Bekijk dit project

Freerunnining / Trickz in Heerlen

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

fryslan sportyf,.... ook voor senioren!

Afgerond (september 2012 - november 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Funkey Hockey

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Funkey in Amstelveen

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Vier sportverenigingen in Amstelveen (DVH, MHC Amstelveen, NFC en ARC) hebben samen met 17 scholen en het Sportbedrijf Amstelveen de krachten gebundeld om extra aandacht te geven aan het bewegen van kinderen in de leeftijd 4 t/m 8. De projectgroep heeft zorg gedragen voor een kwalitatief goede en brede motorische scholing van 3.365 kinderen van 4-8 in Amstelveen (= 70%). De interventie Funkey...

Bekijk dit project

Funkey Sportimpuls voor de jongste jeugd in gemeente Maasdriel

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Funkey Sportimpuls voor de jongste jeugd in gemeente Neerijnen

Afgerond (september 2012 - september 2014)

In de gemeente Bommelerwaard, Neerijnen en Maasdriel is de sportparticipatie van de basisschool leerlingen bijzonder laag. Hier scoort de gemeente slechts 70% waar dat in andere gemeenten in Nederland rond de 90% is (Zaltbommel, 2011). Met het door de KNHB ontwikkelde FUNKEY hockey project is getracht basisschoolleerlingen te stimuleren om te sporten. Het project richtte zich met name op de...

Bekijk dit project

Funkey Valkenswaard

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Futsal School League Eindhoven

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

G Stars 4 Sport en Bewegen

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

G-platform purmerend

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Het G-platform voorziet in de vraag naar aangepast sportaanbod van mensen met een beperking in Purmerend. De 3 Purmerendse veldverenigingen en 1 zaalvereniging ontwikkelen samen met Spurd, de Prinsenstichting en de Martin Luther Kingschool een aanbod van G-voetbal voor volwassenen. Na kennismakingslessen op de Martin Luther Kingschool en de Prinsenstichting wordt de doelgroep de mogelijkheid...

Bekijk dit project

G-voetbal De Jonge Spartaan

Afgerond (november 2014 - november 2016)

De doelstellingen die we hadden voordat we aan het project begonnen zijn meer dan waar geworden. Het hoofddoel om de sport- en beweegparticipatie en- intensiteit voor mensen met een verstandelijke beperking te vergroten op Goeree-Overflakkee is zeker gelukt. Op dit moment zijn er 18 volwassen mensen met een verstandelijke beperking welke wekelijks trainen bij vv De Jonge Spartaan en daarvan zijn...

Bekijk dit project

Galm damsigt

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Hockeyvereniging Cartouche gaat samen met gymnastiekvereniging Gymnova, gemeente Leidschendam-Voorburg en Sportservice Zuid-Holland een GALM-project opzetten in de wijk Damsigt. GALM is een bewegingsstimuleringsprogramma voor senioren in de leeftijd van 55-85 jaar die onvoldoende lichamelijk actief zijn en te kennen geven meer te willen bewegen. De wijk Damsigt is een wijk waar veel ouderen...

Bekijk dit project

Galm Drunen

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Het GALM-project had qua naamsbekendheid even nodig om op gang te komen, maar is inmiddels een begrip in de gemeente Heusden onder de inwoners, politiek en de zorg. De gemeente Heusden heeft gezien wat er in het eerste jaar (toen werd er nog geen medewerking verleend, kijkend naar toegang tot de GBA) bereikt is. Door het succes en de potentie van jaar 1 heeft de gemeente in jaar twee wel de...

Bekijk dit project

GALM Fit, Veilig & Valbreken

Afgerond (augustus 2013 - augustus 2015)

Gymnastiekvereniging O.D.I. Tinte heeft samen met sport- en zorgpartners de handen ineen geslagen voor een Sportimpuls in de gemeente Westvoorne. De samenwerkingspartners zien het als hun maatschappelijke taak zich meer te richten op de 60 tot 75-jarigen vanwege gezondheidsrisico’s. De aandacht gaat uit naar ouderen met een lage motorische fitheid. Met dit aanbod willen de partners een...

Bekijk dit project

GALM in Wageningen; inactieve ouderen actief krijgen

Afgerond (november 2014 - november 2016)

In Wageningen is de stap voor ouderen naar het bestaande beweegaanbod anno 2014 te groot. Ook de invulling van, en de begeleiding bij het aanbod sluit in veel gevallen niet aan op de wensen en behoeften van deze groep. Binnen dit project wordt door middel van de GALM methodiek getracht de ouderen in beweging te krijgen of te houden. Alle 55+'ers in Wageningen zullen worden uitgenodigd voor een...

Bekijk dit project

Galm lingewaard

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Galm Lingewaard heeft zijn start gekend in 2016. Middels 2 rondes hebben de groepen 50-65 jarigen en 65-80 jarigen in beweging gebracht. De fittest voor ronde 1 (50-65 jarigen in Gendt/Huissen) heeft succesvol plaats gevonden in februari 2016. Om deelnemers te werven is vanuit de gemeente een brief verzonden naar mensen uit de doelgroep. Een nieuw, door stichting GALM, opgeleide groep...

Bekijk dit project

GALM, SCALA en Beweegkuur in Den Bosch Centrum-Zuid

Afgerond (november 2014 - november 2016)

In 2015 hebben tennisvereniging B.T.C. de Pettelaer, Rugbyclub The Dukes en voetbalvereniging de handen ineen geslagen om gezamenlijk in te schrijven voor Sportimpuls. Onder de noemer 's-Hertogenbosch Zuid en Centrum beweegt, was het doel een duurzame verhoging van sportparticipatie bij zelfstandig wonende ouderen (55-85 jaar). Daarnaast was het doel om de maatschappelijke betrokkenheid van de...

Bekijk dit project

Galm/scalaproject gemeente Schinnen

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Sportvereniging SVO heeft in februari 2014 samen met Stichting Ecsplore en overige partners een fittest georganiseerd. Alle 4040 inwoners van de gemeente Schinnen in de leeftijd van 55 t/m 85 jaar zijn persoonlijk per brief uitgenodigd. N.a.v. de fittest ontvingen de deelnemers een persoonlijk beweegadvies waarna ze vervolgens werden doorverwezen naar het bestaande aanbod van galm en scala. In het...

Bekijk dit project

Geldermalsen Gezond Sport & Bewegen, de speelgoedafdeling van ons leven

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Sport is mooi, sport is belangrijk, sport levert veel op. Het brengt veel plezier en ontspanning. Bovendien draagt het bij aan het oplossen van sociale en maatschappelijke problemen. Sportimpuls biedt mogelijkheden bij het opstarten en aanbieden van activiteiten voor mensen, die onvoldoende sporten en bewegen. Door het bieden van een nieuw aanbod zorgen wij ervoor, dat ouderen en mensen met een...

Bekijk dit project

Get Old Active Malberg

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Gedurende het traject hebben we 1000+ mensen weten te bereiken. Door continue in contact te staan met de doelgroepen en het achterhalen van de behoefte hebben we op de afgelopen jaren een pallet aan activiteiten ontwikkeld. Het is ons gelukt asielzoekers middels sport te verbinden met de inwoners van de wijk en de allochtone inwoners te bereiken via een samenwerking met de moskee. Verder zijn...

Bekijk dit project

Gezond in Beweging in Appingedam

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Damster senioren ook in 2018 actief. ASWA-Welzijn heeft door het twee jarig project ‘gezond in Beweging in Appingedam’ wekelijks zo’n 45 senioren actief gekregen. Hierbij gaat het veelal om mensen die voorheen niet sporten of al langere tijd niet meer actief zijn. Dit vanwege een lichte of matige beperking of door een chronische aandoening. Deelnemers geven aan dat ze zich veel fitter en...

Bekijk dit project

Gezond in Beweging Venray

Afgerond (november 2013 - november 2015)

In de gemeente Venray stijgt het aandeel 65+ers van 20% in 2012 naar 26% in 2020, daarmee ook het aantal senioren met verhoogd gezondheidsrisico.Zij hebben moeite met de zelfregie van burgers die de overheid vraagt. Vanwege onvoldoende bewustzijn en vermogen tot zelfstandige gedragsverandering, maar ook door onvoldoende samenwerking tussen professionals. In Gezond in Beweging werken zorg, sport,...

Bekijk dit project

gezond ouder worden

Afgerond (augustus 2013 - augustus 2015)

Hoofddoel is het stimuleren van ouderen richting een gezonde actieve leefstijl om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven participeren in de maatschappij. Kernfuncties zijn: maatschappelijke activering, sociale preventie, persoonsgerichte begeleiding en hulpverlening. In Oldenzaal worden de projecten 'Be InterACTive' en 'Bewegen valt goed!'/ Vallen Verlede Tijd opgezet en uitgevoerd. De doelgroep...

Bekijk dit project

GO Learns to Move

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Op Goeree-Overflakkee zijn 7 gym verenigingen in het project GO Learns to Move gezamenlijk aan de slag gegaan om het karige beweegaanbod voor kinderen van 2 t/m 6 jaar op Goeree-Overflakkee te vergroten en de procentuele beweegparticipatie van die doelgroep te verhogen. Zij werkten hiervoor samen met de peuterspeelzalen (Stichting ZIJN/PeuterEiland), openbare basisscholen (Stichting OPOGO) en...

Bekijk dit project

Grenzeloos Atletiek, Grenzeloos Bewegen Zeewolde

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Grenzeloos Bewegen heeft veel mensen blijvend in beweging gebracht. Zowel fysiek als mentaal, zowel binnen als buiten de vereniging. Aangepast sporten heeft kleur en waarde toegevoegd aan de vereniging. Naast een nieuwe ledengroep heeft het: een netwerk gebracht binnen zorg en welzijn, waardoor de verenigingnog beter invulling kon geven aan haar visie op de 'open club' gedachtenog beter invulling...

Bekijk dit project

Grenzeloos Zwemmen bij GoSports

Afgerond (november 2014 - november 2016)

GoSports in 2014 gestart met het project 'Grenzeloos zwemmen bij GoSports'. Binnen dit project hadden we als doelstellingen: Vanuit de behoefte van de deelnemer aantrekkelijk sportaanbod opzetten en structureel inbedden.Meer jongeren (6-16) met een verstandelijke of meervoudige handicap vaker laten sporten en bewegen.Permanente samenwerking tot stand brengen tussen lokale organisaties met het...

Bekijk dit project

GROEI!! 1000 KORFBALLERS IN DE GEMEENTE HARDENBERG, een plan om kinderen van basisscholen en ouders/ouderen aan te zetten tot meer bewegen

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Groenoordse Vrouwen In Beweging

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Het project Groenoordse Vrouwen In Beweging (GVIB) heeft in 2 jaar tijd een basis gelegd voor vrouwen en meiden om deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten in de wijk Groenoord te Schiedam. Vrouwen en meiden konden deelnemen aan negen beweegactiviteiten, bootcamps, sportterrassen en informatie krijgen van een diëtiste over gezonde voeding. Tijdens de sportterrassen en bootcamps werden...

Bekijk dit project

Grootegast spelenderwijs in beweging

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Guppiesport

Afgerond (januari 2013 - januari 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Guppiesport

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Guppiesport in Veghel

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Peuters en kleuters uit Veghel hebben kennis kunnen maken met Guppiesport. Er is sprake geweest van een unieke samenwerking tussen kinderdagverblijf en gymnastiekvereniging zodat kinderen bij beide partijen lessen kunnen volgen en op iedere doordeweekse dag Guppiesport wordt aangeboden.Er is geëxperimenteerd met het geven van kennismakingslessen op peuterspeelzalen door de sportvereniging. Ook...

Bekijk dit project

GuppieSport voor 2 en 3 jarigen in alle wijken van Uden

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Guppiesport Vught-Noord

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Sportclub Prins Hendrik heeft een samenwerking met basisschool Het Molenven. In het schooljaar 2014-2015 zullen zij gezamenlijk gebruik gaan maken van één locatie. Met dit vooruitzicht willen beide partijen de samenwerking versterken. In dit geval op het gebied van kleutergym, in de vorm van Guppysport. Guppysport zal worden aangeboden onder en na schooltijd. Onder schooltijd worden deze lessen...

Bekijk dit project

Guppysport en gymkids

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gym4Kids Rolde

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gymkids

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gymkids

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gymkids in beweging

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gymkids in Tilburg. In de buurten het Zand/de Reit en Koolhoven

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gymkids voor alle jeugd van Winterswijk

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Haarlemfit ondersteunt mensen met zowel een fysieke als mentale ziekte naar en in het aanwezige sportaanbod in de wijk Haarlem Noord. Dit doen we vanuit het programma BigMove GGZ in samenwerking met gemeente en lokale beweeg en sportaanbieders

Afgerond (september 2012 - april 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Handbal gehandicapte sporters

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Heemskerk in beweging

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Helmond West in Beweging

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Helmond West is een echte volkswijk. Bewoners komen de wijk niet/nauwelijks uit voor hun vrije tijdsbesteding en er is geen sportvereniging. Uit vele onderzoeken blijkt dat er behoefte is aan sociale cohesie en laagdrempelig beweegaanbod in de wijk. Aangezien er geen sportaanbieders in de wijk zijn en er wel behoefte is aan veelzijdig beweegaanbod in de buurt heeft Jibb met inzet van de...

Bekijk dit project

Het A team. De naam verwijst naar aangepast sporten en tevens naar the A team van tv. Zij stonden in de maatschappij om op te komen voor bepaalde doelgroepen

Afgerond (november 2015 - november 2017)

In Bergen op Zoom is onder naam ‘Het Team A’ twee jaar actief gewerkt om mensen met een beperking kennis te laten maken met sport. Team S verwijst naar aangepast sporten en tevens naar ‘the A-team’ van het gelijknamige televisie-programma. Zij stonden in de maatschappij om op te komen voor bepaalde doelgroepen. Op een laagdrempelige wijze hebben mensen kennis kunnen maken met sport en zijn in twee...

Bekijk dit project

Het belang van duurzame wijknetwerken voor deelnemers aan het BigMove GGZ programma

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Het creëren van structureel sportaanbod in sterke sociaalpedagogische clubs voor jongeren uit het speciaal onderwijs en de jeugdhulpverlening

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Het Sportloket voor kinderen met een beperking in Amsterdam

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Het Sportloket Jeugd is vanaf begin 2018 geïmplementeerd in het behandelprogramma van de kinderrevalidatie en het beleid van de betrokken scholen (Ketalis, Orion en Viertaal). Door de inzet van de buurtsportcoachregeling met Gemeente Amsterdam en de structurele inzet van een combinatiefunctionaris is het gelukt om sportstimulering voor jeugd met een lichamelijke beperking te borgen met meerdere...

Bekijk dit project

het stimuleren van ouderen richting een gezonde actieve leefstijl om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven participeren in de maatschappij

Afgerond (september 2012 - september 2014)

De Stichting Welzijn Ouderen Dinkelland heeft voor de ouderen in Dinkelland en Tubbergen twee interventies ingezet, met als doel bewegen en een actieve leefstijl voor ouderen te stimuleren: wandelgroepen en valpreventiecursussen. De wandelgroepen gingen vergezeld van voorlichtingsbijeenkomsten op het gebied van bewegen in het algemeen en de invloed van medicijngebruik en voeding op het...

Bekijk dit project

Hillesluis in beweging

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Abdel-Kwan Rotterdam heeft als Taekwondovereniging een project gedraaid om mensen uit de wijk Hillesluis te Rottedam zuid gestructureerd aan het sporten te krijgen. Middels het geven van workshops en clinics op scholen en/of binnen instanties hebben zij vele leden kunnen werven. Zij zijn een van de weinige sportaanbieders in de wijk, waardoor zij een grote rol spelen in de wijk. Zij hebben wegens...

Bekijk dit project

Hof van Delft - DHTC Ring Pass

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

hoge duurzame sportdeel, lokaal vraaggericht, samenwerking

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Judo als middel om kinderen meer te laten bewegen in de groepen 3 en 4 in het basisonderwijs tijdens de gymles en een aanbod van naschoolse lessen was het doel van dit project. In het jaar 2013 hebben 1098 kinderen meegedaan aan het schoolproject. In 2014 was dat 1041 kinderen. Bij de naschoolse lessen was dat in 2013 134 kinderen en in 2014 deden 110 kinderen mee. In 2013 leverde dit 59 nieuwe...

Bekijk dit project

Hoge Vucht in Beweging, op weg naar een betere gezondheid

Afgerond (september 2013 - september 2016)

Hoge Vucht in Beweging In de wijk Hoge Vucht in Breda wonen in verhouding minder gezonde mensen dan in de andere wijken in Breda. Hieraan liggen vooral economische en sociale factoren ten grondslag. Daarom wordt het project Hoge Vucht in Beweging geïntroduceerd. Dit project richt zich met name op inactieve inwoners met overgewicht en/of diabetes. Door eerstelijnszorginstellingen zoals huisartsen...

Bekijk dit project

Holy en Westwijk; sportiever en gezonder door Schooljudo

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Het project vond plaats van 2016 tot 2018 tijdens schooltijd met de interventie Schooljudo.nl. In dat lesprogramma wordt er aandacht besteedt aan de 7 opvoedkundige waarden; respect, weerbaarheid, vertrouwen, samenwerken, beheersing, discipline en plezier. Het project heeft op 13 scholen plaatsgevonden. Gemiddeld deden er 5 klassen per school mee. Totaal hebben ongeveer 2200 kinderen judolessen op...

Bekijk dit project

Iedere dag een druk bezet tennispark in Kampen!

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Tennisvereniging KJLTC, te Kampen, werkt aan de toekomst! Met 12 buitenbanen gravel (waarvan 10 met verlichting), een modern indoorcomplex met vier in 2012 vernieuwde tennisvelden, 4 squashbanen, eigen vergaderruimtes en horecavoorzieningen is KJLTC klaar voor ‘Schooltennis’.Er wordt samengewerkt met de zeer actieve combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches in de gemeente Kampen. Op basis van...

Bekijk dit project

Iedereen aan de bal

Afgerond (augustus 2013 - augustus 2015)

Iedereen aan de bal bij voetbalvereniging SVZWSportvereniging Zwaluwen Wierden (SVZW) beoogt, vanuit haar maatschappelijke functie voor Wierden en omgeving, mensen met een verstandelijke beperking bij de vereniging te betrekken. Deze mensen moeten de mogelijkheid krijgen om te voetballen. SVZW wil op deze manier het sport- en beweeggedrag van de nieuwe leden op deze manier positief beinvloeden.  ...

Bekijk dit project

Iedereen kan sporten in Alphen aan den Rijn

Afgerond (november 2016 - november 2018)

In de afgelopen twee jaar hebben de drie speciaal onderwijsscholen in Alphen aan den Rijn kennis kunnen maken met aangepast sportaanbod voor hun doelgroep. Deze doelgroep is met name gericht op leerlingen met autisme of gedragsproblematiek, verstandelijke- of lichamelijke beperking en een visuele- of auditieve beperking. Sportaanbieders hebben in deze twee jaar ruim 1.000 leerlingen kennis laten...

Bekijk dit project

Iedereen kan sporten in Lelystad

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Iedereen kan sport – Lelystad richt zich op de 3780 inwoners van de gemeente Lelystad met een geldige AWBZ-indicatie. Uit landelijk onderzoek blijkt dat sportdeelname van mensen met een beperking achterblijft. In Lelystad worden 20 activiteiten aangeboden voor mensen met een beperking, bijna de helft richt zich op volwassenen met een chronische aandoening. Er blijft dus een beperkte keuze uit...

Bekijk dit project

Ik Fiets in Amsterdam

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

In Balans. Van Kwetsbaar naar Weerbaar

Afgerond (september 2012 - september 2014)

In Balans' heeft tot doel het aantal val- incidenten en -angst binnen de doelgroep kwetsbare ouderen te reduceren en het (lichamelijk) zelfvertrouwen  te vergroten. Het programma is 9 maal uitgevoerd en bestond uit één uur per week beweegles valpreventie. Dit onder begeleiding van fysiotherapeuten en voorlichting door diverse professionals. Aansluitend werd er koffie gedronken met elkaar ter...

Bekijk dit project

In Maastricht Noord-Oost werken ‘Zorg’ en ‘Sport’ samen (in gevecht) tegen Diabetes en overgewicht!

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Veel volwassenen in Maastricht hebben overgewicht en/of diabetes. Health Center (HC), Maastricht Sport (MS) en sportverenigingen gaan de Menukaart interventie Fitness2.0 inzetten om hen duurzaam in beweging te krijgen. Coaching in Fitness2.0 Men wordt door de 1e lijn doorverwezen naar HC, de beweegmakelaar. Na een intake stelt de coach met de deelnemer een beweegplan op, met dagelijkse beweging...

Bekijk dit project

In Nieuwegein organiseert de NV Sportinrichtingen Nieuwegein samen met de Zwemvereniging Aquarijn "Mijn Zwemcoach" en " Invitatietoernooi Waterpolo"

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Interscolaire VO zaalvoetbalcompetitie Haarlemmermmeer

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Intrinsiek Vitaal op de Zorgvloer

Afgerond (november 2016 - november 2018)

In dit Project waarbij medewerkers van Adelante gestimuleerd werden te werken aan hun duurzame inzetbaarheid en vitaliteit werd gezorgd dat de verzorgers geen zorgbehoevenden werden en ook niet worden in de toekomst. Gezamenlijk stimuleerden we medewerkers meer te gaan bewegen met behulp van een kennismakingstraject, met als doel structureel en duurzaam actief te blijven binnen een vereniging of...

Bekijk dit project

Jeugd in beweging Weert

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Het project Jeugd in Beweging Weert sluit aan op de activiteit Alle Leerlingen in beweging. Doel van het project is om non actieve leerlingen te stimuleren om (meer) te gaan bewegen. 50% van de brugklassers is onvoldoende op de hoogte van het bestaande sport en beweegaanbod. 10% van de brugklassers is non-actief. Doelstellingen: -Minimaal 10 % van de leerlingen in het voorgezet onderwijs doen...

Bekijk dit project

Jeugd rolstoelbasketbal regio Zwolle

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Jeugdrolstoelbasketball Twente

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Jeugdsportprogramma Wateringseveld

Afgerond (september 2013 - september 2015)

In de wijk Wateringse Veld in Den Haag werken 4 sportverenigingen en 3 basisscholen samen om het naschools sportaanbod uit te breiden en meer kinderen toe te leiden naar sporten in verenigingsverband. Leerlingen van groepen 4 en 5 maken stapsgewijs kennis met verschillende sporten. In 4 cycli per schooljaar, wordt opeenvolgend aangeboden: kennismakingslessen tijdens de gymles, introductiecursussen...

Bekijk dit project

Jeugdzwemmen bereikbaar voor iedereen

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Wormerveer is één van de achterstandswijken van Zaanstad. De sportparticipatie blijft sterk achter en de gezondheid -met name van het bewegingsapparaat- is slechter dan gemiddeld. De Ham werkt samen met partners (Wijkteam) aan het verbeteren van de deelname van de (allochtone en autochtone) jeugd aan sport- en bewegingsactiviteiten. De samenwerking richt zich primair op: - het stimuleren van...

Bekijk dit project

Jong Millingen beweegt

Afgerond (september 2013 - september 2015)

JONG MILLINGEN BEWEEGT! Bewoners en organisaties hebben GTV De Hazenkamp Nijmegen verzocht gymsport-activiteiten te starten voor de jeugd van Millingen.  De vereniging heeft daarvoor een subsidieaanvraag gedaan bij SportImpuls. De subsidie-aanvraag is goedgekeurd en De Hazenkamp gaat per begin september aan de slag met Gymkids, Guppiesport en Free Running. Daarbij zal De Hazenkamp met...

Bekijk dit project

Jong Overtooms Veld in Beweging

Afgerond (september 2012 - augustus 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

jonge kinderen en hun ouders

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Met het project ‘Sporten voor jonge kinderen en hun ouders’ is sportaanbod opgezet dat zich richt op kinderen van 2 t/m 6 jaar en hun ouders. Op het gebrek aan tijd bij ouders is ingespeeld door de ouders samen met hun kind te laten sporten. De drempel ‘geen geld’ is aangepakt door de leeftijdgrens voor subsidie van het Jeugdsportfonds te verlagen naar 4 jaar. In de periode 2015-2016 zijn twaalf...

Bekijk dit project

Jonge ouders en kinderen uit Eindhoven in beweging!

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Jongeren Actief Heerhugowaard

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Mixed Hockeyclub Heerhugowaard start in samenwerking met twee VMBO-scholen, de Verenigingswinkel en Sportservice Heerhugowaard met 'Jongeren Actief Heerhugowaard'. Samen zorgen we dat actieve jongeren blijven bewegen en niet-actieve jongeren gaan bewegen. Kern van 'Jongeren actief Heerhugowaard’ is de jeugd zelf betrekken en inzetten, zodat het sportaanbod aantrekkelijker wordt voor de doelgroep....

Bekijk dit project

Jongeren Bewegen in Woerden

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Jongeren Bewegen in Woerden heeft als doel schooljeugd door middel van clinics kennis te laten maken met een gevarieerd sport- en beweegaanbod. De afgelopen twee jaar zijn er vele clinics georganiseerd en de komende periode zullen er nog meer volgen. Er is een fijne samenwerking opgebouwd met twee scholen welke wordt voortgezet. Het grootste succes is e behaald bij Freerunning en Bootcamp....

Bekijk dit project

Jongeren in Beweging

Afgerond (augustus 2013 - augustus 2015)

Budovereniging Hikari uit Zaandam gaat samen met nog vijf andere sportaanbieders, twee VO scholen en Sportservice Zaanstad, met behulp van de interventie Alle Leerlingen Actief, er voor zorgen dat de te weinig actieve jongeren in de wijk Pelders-/Hoornseveld meer gaan bewegen.Naast de hier bovengenoemde partners, steunen ook de GGD Zaanstreek-Waterland en de gemeente Zaanstad dit initiatief. Het...

Bekijk dit project

Jongeren in de gemeente kampen gaan masaal freerunnen!

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Judo en boksen dragen zorg voor jeugd Nijmegen-Midden

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Judo in de Zorg Venlo

Afgerond (september 2013 - september 2015)

De gemeente Venlo scoort goed als het gaat om bewegen en gezondheid bij kinderen en jongeren. Bij kinderen uit het speciaal onderwijs wordt het gewenste percentage van >85 niet gehaald. Met Judo in de Zorg Venlo willen we kinderen uit het speciaal onderwijs kennis laten maken met de georganiseerde sport en sport als hulpmiddel bij hun ontwikkeling. Judo is hiervoor uitermate geschikt. Om dit te...

Bekijk dit project

Judo in, voor en samen met de zorg en geeft net als een supermarktketen meer, véél meer!

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Judo op school

Afgerond (november 2014 - november 2016)

In ons 'judo op school'-project, zijn we naar verschillende basisscholen in de buurt getrokken. Niet alleen om de kinderen judo te leren, maar ze ook enthousiast te maken voor sport in algemeen. Daarnaast hebben onze leraren middels de judo trainingen de kinderen zelfverzekerder gemaakt en ze de eerste facetten van de sport geleerd. Zelfs al gaan de meeste kinderen zich niet aansluiten bij een...

Bekijk dit project

Judo op school in combinatie met alle leerlingen actief

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Katholieke Voetbalvereniging Amersfoort (KVVA) als buurthuis van de toekomst

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Met de interventie Sportclub als buurthuis van de toekomst zijn er bij KVVA in Amersfoort meer dan 100 mensen structureel in beweging gebracht. Door goed te luisteren naar de behoeften van de wijkbewoners en een flexibele instelling van projectleider en uitvoerders zijn er 10 activiteiten ontstaan die vandaag de dag nog steeds plaatsvinden. Ook na afronding van de projectperiode. Er zijn...

Bekijk dit project

Kennismaking met hockey in het basisonderwijs in de gemeente Delfzijl

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Kennismaking met hockey in het voortgezet onderwijs

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Kerngezond Appingedam

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Het project KERNgezond Appingedam richt zich op mensen met een verstandelijke beperking (VB) en hun zorgbegeleiders. Door middel van acht activiteiten zijn mensen met een VB in contact gebracht met lokale sportverenigingen; zo is er bij de zweminstuif kennisgemaakt met een aangepaste zwemvereniging, door middel van wandelclinics kennis gemaakt met een wandelaanbieder en bij een dansmiddag kennis...

Bekijk dit project

KG on the move

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Samen sporten is meer plezier. Naast het werk met elkaar aandacht hebben voor en tijd besteden aan verantwoord sporten in een leuke omgeving is inspirerend en is leuker dan vooraf gedacht. Gezond werken kan alleen met een gezond lichaam en vele inactieve medewerkers hebben het effect van georganiseerd sporten op hun eigen niveau als effectief en zinvol ervaren. Met elkaar hebben de medewerkers een...

Bekijk dit project

Kies je aangepaste sport Apeldoorn

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Onze doelgroep, mensen met een beperking en hun naasten, weten van het bestaan van het sport- en beweegaanbod in Apeldoorn. Het totale Apeldoornse aanbod is geïnventariseerd en geplaatst op de website unieksporten.nl. De website is toegankelijk voor onze doelgroep en hun naasten. Bij ons is bekend dat er in totaal 2901 mensen met een beperking deel hebben genomen aan één of meerdere activiteiten....

Bekijk dit project

Kies je Aangepaste Sport in de regio Almelo

Afgerond (november 2015 - november 2017)

De Sportcarrousel moest mensen met een (verstandelijke) beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel in contact brengen met een breed scala aan sporten. Met de bedoeling natuurlijk om hen enthousiast te maken voor een of meerdere sporten. Daarbij wilden we de sportvereniging ook ondersteunen in de omgang met de doelgroepen. De Sportcarrousel werd aangeboden op vijf locaties: PRO Erasmus, SBO de...

Bekijk dit project

Kies je aangepaste sport in Deventer

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Mensen met een beperking ervaren verschillende drempels om actief in beweging te komen. Sport is bij uitstek een middel om sociale contacten op te doen en draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling. Op locaties waar geen begeleiding aanwezig is, blijft de participatie op 10-20% steken. Men heeft het eerste zetje nodig om met verenigingen in aanraking te komen. Met dit project willen we op een...

Bekijk dit project

Kies je aangepaste sport op Urk!

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Sportimpuls "kies je aangepaste sport op Urk" is een leuk project geweest waarbij de samenwerkende partners leuk en goed met elkaar hebben samengewerkt ten behoeve van de doelgroep mensen met een beperking. De doelgroep zelf heeft zich ook leuk en enthousiast ingezet. Het plezier spatte er soms vanaf en het hielp de doelgroep ook het netwerk verbreden. Ouders, begeleiders, sportaanbieders raakten...

Bekijk dit project

Kinderen met overgewicht brengen naar een blijvende gezonde actieve leefstijl met interventies op het gebied van bewegen en voedingsgewoontes. Uit de menukaart kiezen wij B-fit

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Klaar voor de start: Begeleiding naar Gezonde en Aktieve Leefstijl

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Klaar voor de start was een programma gericht op gezondheids-emancipatie van vrouwen ter preventie van depressieve klachten en overgewicht. In de wijk Nieuw-West hebben meer dan 50 vrouwen kennis gemaakt met het programma en daarmee met hun eigen mogelijkheden tot het bevorderen van hun eigen gezondheid. Blinde vlekken werden zichtbaar, confrontaties met het eigen doen en laten voelbaar en de...

Bekijk dit project

Korfbalvereniging Fortis verovert de basisscholen in Oost-Souburg

Afgerond (september 2013 - september 2015)

In de leeftijd van 4-6 jaar (groepen 1/2) is slechts een klein percentage kinderen lid van een sportvereniging in Oost-Souburg. Het doel van het project is kinderen van deze groepen van de basisscholen kennis te laten maken met de korfbalsport om lichamelijke beweging te stimuleren.  Gestart wordt met de basisscholen het Kompas en de Burcht Rietheim in Oost- Souburg met een potentieel van 175...

Bekijk dit project

Korfbalvereniging Fortis zet de kinderen in Souburg aan tot bewegen

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Het doel van het project was om kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar die niet voldoen aan de NNGB, de zogenaamde inactieve leerlingen, aan te zetten tot sporten. Daardoor neemt de kans toe dat zij lid worden van een sportvereniging en daardoor duurzaam blijven sporten. Met een mix van verschillende vormen van sport en spel is in de periode november 2015- juni 2017 getracht de inactieve kinderen...

Bekijk dit project

Koudum Sportdorp

Afgerond (november 2015 - november 2017)

In samenwerking met verschillende sport- en beweegaanbieders zijn er de afgelopen twee jaren mooie activiteiten gerealiseerd. Het begon allemaal met een huis-aan-huis behoeftepeiling door middel van een enquête. Aan de hand van deze resultaten zijn we begonnen met kennismakingslessen en/of cursussen nordic walking, tennis, kung-fu, hardlopen, bootcamp, suppen, surfen, pitch & putt, beachvolleybal,...

Bekijk dit project

Krajicek Sportclub Geitenkamp

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Handbalvereniging UDI 1896 is gevestigd in de wijk Geitenkamp, een wijk in Arnhem Noord. Er zijn verschillende sportaanbieders in en nabij de wijk actief en er zijn voldoende voorzieningen. 17,5% van de inwoners is lid van een vereniging (Arnhem gemiddeld 21,2%). In nauwe samenwerking met vele partners uit de wijk willen we het aanbod beter afstemmen op de wensen van bewoners en hen bewust maken...

Bekijk dit project

Laagdrempelig bewegen voor vrouwen met name uit achterstandsbuurten

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Lekker Fit Lemelerveld

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Lekker Fit Lemelerveld is een project waarbij mensen van 30-50 jaar gestimuleerd worden in beweging te komen en te blijven. Aan het begin van het traject is een fittest afgenomen. Daarna volgde de indeling in een van de groepen. Er was keuze uit: zwemmen, fietsen, wandelen en hardlopen. 98% koos voor hardlopen. Er is gewerkt volgens de methode Start to Run. Met als verschil dat er niet 6 maar 12...

Bekijk dit project

Lekker fit! Gezondheidsbevordering en overgewichtspreventie kinderen in het speciaal onderwijs in Amsterdam

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Naar onderzoek van de GGD kampt meer dan 1/3 van de 10jarigen met overgewicht. In het speciaal onderwijs in Amsterdam is dit erg te merken. Er bestaat echter tot nu nog geen plan ten aanzien van het overgewichtprobleem in het speciaal onderwijs. Hiervoor is lekker fit! ontwikkeld. De doelgroep omslaat kinderen van 6-20 jaar uit het speciaal onderwijs in Amsterdam. Waarbij er hierbij sprake is...

Bekijk dit project

Lelystad Watersportstad

Afgerond (september 2013 - september 2015)

De gemeente Lelystad heeft de ambitie om zich te profileren als watersportstad. Het project sportimpuls Lelystad watersportstad ondersteunt deze ambitie en richt zich op de bovenbouw van het basisonderwijs in Lelystad. Kinderen, ouders en leerkrachten maken op het meer "het Bovenwater" kennis met de sporten roeien, surfen en zeilen. Surfschool Paradiso bestaat al 15 jaar en kent jaarlijks meer dan...

Bekijk dit project

Let’s M.O.E.F! (Meer Ouderen Eindhoven Fit)

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Dit project focust op vier probleemwijken in Eindhoven te weten: Gestel, Strijp, Tongelre en Woensel. We richten ons op 55+-ers, omdat dit een risicogroep is. Wandelen en hardlopen zijn voor ouderen favoriete bezigheden en relatief goedkoop om te beoefenen. Het gemiddelde deelnamepercentage ligt in Eindhoven echter onder het landelijk gemiddelde, zeker in de gekozen wijken. Een sterk en...

Bekijk dit project

Leven en bewegen als Rugby Star

Afgerond (september 2013 - september 2015)

LEVEN EN BEWEGEN ALS RUGBY STAR De Rugby Club Den Helder ( RCDH ) voert het programma Rugby Stars van de Nederlandse Rugby Bond ( NRB ) uit. Dit bevordert gezond leven en bewegen van leerlingen van het basisonderwijs in Den Helder. Vier scholen, een buitenschoolse opvang (BSO) en Gemeente werken samen met RCDH. De jeugd krijgt rugbylessen op school, in de BSO en bij de vereniging. De algemene...

Bekijk dit project

Liendert Be InterACTive

Afgerond (november 2016 - november 2018)

De Amersfoortse wijk Liendert is een aandachtswijk. In Liendert wonen veel mensen van niet-westerse afkomst. Vooral bij vrouwen uit die doelgroep is de gezondheidsachterstand groot. Bovendien is het beweegaanbod voor vrouwen in de wijk zeer gering. Het project ‘Liendert Be InterACTive’ beoogde om daar verandering in te brengen. In samenwerking met wijkcentrum, brede school en buurtsportcoaches...

Bekijk dit project

Liever bewegen dan moe

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Fynesfitness is een maatschappelijke betrokken onderneming. Sport en beweging wordt ingezet als middel om mensen uit hun isolement te houden. Een brug tussen sociale participatie, gezondheid en sport. Het project Liever bewegen dan moe staat in de gemeente bekend als Fijn om fit te zijn. Het programma bevatte laagdrempelige beweeg- en leefstijllessen en is gevolgd door een groep van 30 vrouwen. De...

Bekijk dit project

Liever Bewegen dan Moe

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Het programma ‘Liever Bewegen dan Moe’ is in Vlaardingen in combinatie met een zwemactiviteit aangeboden. De opbouw van het programma bleek goed gekozen; 8 wijkbijeenkomsten met hierin voorlichting over een gezonde leefstijl en een laagdrempelig beweegprogramma (wandelen en dans) met aansluitend 8 weken zwemmen. We hebben in twee jaar tijd zo'n 120 allochtone en vluchtelingen vrouwen die weinig of...

Bekijk dit project

Life Goals Cup Enschede Zuid

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Om meer mensen, met verschillende achtergronden, in beweging te krijgen heeft in Enschede de Dutch Trainee Cup plaatsgevonden. Deze interventie biedt een uitkomst voor dak en thuislozen, psychiatrisch patiënten, verslaafden en mensen met een (grote) afstand tot de maatschappij en/of arbeidsmarkt. Binnen de interventie is er een beweegprogramma opgestart op verschillende locaties in Enschede....

Bekijk dit project

Life Goals Cup Noord Veluwe

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Life Goals Cup Noord Veluwe heeft mensen die zeer kwetsbaar zijn, in beweging kunnen brengen bij v.v. Zwart Wit '63. Met name dak- en thuislozen, mensen met een verslaving, jongeren uit internaat en mensen met een psychiatrisch probleem kwamen in beweging. Zij konden meedoen aan vaste onderdelen als voetbal, kickboksen, zwemmen en conditietraining. Daarnaast was er een open inloop in de kantine...

Bekijk dit project

LifeGoals Cup Zwolle

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Mede door het project LifeGoals Cup Zwolle wordt sport als middel ingezet in lopend zorgtrajecten binnen de betrokken zorgorganisaties. Deelname aan sportactiviteiten maakt iets los bij deelnemers uit de kwetsbare doelgroep. Het geeft een nieuwe ingang om aan problemen te werken en daarmee persoonlijke groei bij deelnemers te bewerkstelligen. Sport is daarmee een krachtig middel...

Bekijk dit project

Loop je warm naar werk!

Afgerond (november 2014 - november 2016)

AV Flevo Delta heeft van november 2014 t/m november 2016 het sportimpulsproject met interventie Bewegen als warming-up naar re-integratie uitgevoerd. Er is gekozen voor de werknaam: Loop je warm naar werk. Aangezien wij een atletiekvereniging zijn hebben wij naast sport en spel ook een wandel/hardloop programma geïntegreerd in deze sportimpuls. Naast het sportieve gedeelte gaven de trainers...

Bekijk dit project

Luttenberg, vitaal sportdorp

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Luttenberg, vitaal sportdorp wil in het dorp Luttenberg meer mensen aan het bewegen krijgen. Met dit project richten we ons vooral op de groep boven de 30 jaar. We gaan inventariseren welke wensen deze groep heeft en op basis van deze inventarisatie nieuwe sportactiviteiten aanbieden waar deze groep behoefte aan heeft. Dit aanbod is flexibel, laagdrempelig en men hoeft niet persé lid te worden...

Bekijk dit project

Maak werk van bewegen - Beukenhorst-Zuid

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Het project BOOM! is met behulp van de sportimpuls uitgegroeid van een idee op papier tot een vitaliteitsprogramma waarin werknemers van verschillende bedrijven op Beukenhorst-Zuid in Hoofddorp een gezondere leefstijl aangeleerd krijgen. Dit bereiken wij door diverse laagdrempelige beweegactiviteiten te organiseren op of in de nabije omgeving van het kantorenpark, tijdens of vlak na werktijd. Door...

Bekijk dit project

Maak werk van bewegen, Alkmaar!

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Bewegen; dat doet je goed. Succesvolle beweegimpuls "Maak werk van Bewegen; Alkmaar" bereikt ruim 3700 medewerkers in regio Alkmaar. Hiervan zijn 315 medewerkers doorgestroomd naar structureel beweegaanbod, meer bewegen en het (blijven) behalen van de beweegnorm. De resultaten zijn boven verwachting en de doelstellingen ruimschoots behaald. Vooraf bleek dat de drie belangrijkste redenen om niet te...

Bekijk dit project

MaasSport - De fitste wijk van 's-Hertogenbosch

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Met De Fitste Wijk hebben we de inwoners van de wijk Maaspoort veel nieuwe sporten aangeboden en een groot aantal daarvaan is duurzaam verankerd. De geïnitieerde activiteiten zijn gekoppeld aan veelal bestaande verenigingen, stichtingen en organisaties.  We zijn trots op de ontwikkelde initiatieven en de soms onverwachte partijen zich actief toonden en veel hebben geïnitieerd en uitgevoerd, zoals...

Bekijk dit project

Malburgen en Presikhaaf Erop of Eronder!

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Master Trendweken bij GV Frisia

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Master Trendweken Maaspoort 45-60 jaar - Haren Donk en Reit 45-60 jaar

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Masters 45+ Almelo

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Vier verschillende verenigingen in Almelo hebben met het sportbedrijf 2 jaar lang een project gevoerd. Door middel van verschillende soorten activiteiten hebben de verenigingen een aanzienlijk grote sportief inactieve groep van personen boven de 45 jaar, actief gekregen. De verenigingen zijn hierdoor gezonder en stabieler geworden en er is een groot positief gevoel ontstaan binnen de verenigingen...

Bekijk dit project

Meeden Beweegt, een (sport)dorp met uitdaging

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Met de methodiek Sportdorp willen we de leefbaarheid in het dorp Meeden vergroten. Sport en bewegen is daarbij het bindmiddel. In een vitale kern spelen de bewoners en sportaanbieders een hoofdrol. Op basis van hun behoeften en ideeën wordt een vernieuwend sport- en beweegaanbod dichtbij de mensen gecreëerd. Het nieuwe sportaanbod wordt laagdrempelig aangeboden in de vorm van activiteiten, modules...

Bekijk dit project

Meer dan 2400 kinderen goede gymlessen en een betere sportcarriére in Smallingerland!

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Voor het Sportimpuls project in de gemeente Smallingerland was het doel om het Nijntje beweegdiploma onder zoveel mogelijk kinderen in de leeftijd 4-7 jaar te verspreiden. Het eerste jaar zijn we gestart in 1wijk met drie scholen. Op deze drie scholen hebben we, in samenwerking met lokale verenigingen, alle kinderen opgeleid. Met als afsluiting een feestelijke uitreiking van het diploma. In het...

Bekijk dit project

Meidenvoetbal Deventer

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Meisjes ontdekken voetbal in Deventer! In Deventer blijft de totale deelname van meisjes bij voetbalverenigingen achter bij de landelijke trend. Vier verenigingen, Helios, Diepenveen, FC RDC en SV Colmschate’33, willen met Eagles4Deventer het meisjesvoetbal in Deventer op de kaart zetten. De clubs zijn geografisch gespreid over de stad. De samenwerking zorgt voor een vanzelfsprekende doorgaande...

Bekijk dit project

Meidenvoetbal wervingstraject

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Meisjesvoetbal Eindhoven av

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Meisjesvoetbal in de steigers

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Voetbal is de snelst groeiende teamsport onder meisjes en vrouwen in Nederland. Het aantal voetballende meisjes en vrouwen is de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld. De populariteit van het meisjesvoetbal blijft toenemen. Echter blijkt uit cijfers van de KNVB en gemeentelijke monitoren dat wat betreft sportparticipatie en lidmaatschap bij sportverenigingen, meisjes achter blijven bij jongens...

Bekijk dit project

Met sport weer in balans

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Eventsbureau en Stichting van de Straat dragen zorg voor het sportaanbod van kwetsbare doelgroepen in Groningen stad. Sinds 2011 biedt Eventsbureau voetbal aan voor kwetsbare doelgroepen. Dit voetbalproject de Dutch Street Cup vormt een rode draad door ons sportaanbod. Middels het project, Met sport weer in balans probeert Eventsbureau samen met Stichting van de Straat mensen uit de...

Bekijk dit project

Mookse senioren in actie!

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Mookse senioren in actie! Het Beweegcollectief Mook en Middelaar wil de komende twee jaar de lichamelijke activiteit van de niet actieve inwoners uit het dorp bevorderen. Uitgangspunt is het stimuleren van bewegen door het aanbieden van aantrekkelijke, lichamelijke activiteiten in groepsverband. De projecten (GALM) passen in de doelstelling. De uitvoering bestaat uit 3 onderdelen: 1. Het werven...

Bekijk dit project

Mvv'58 sportief

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Wij hebben gekozen voor een lokale invulling van B-Fit op 3 scholen om inactieve kinderen en hun ouders te verleiden tot een gezonde leefstijl. Overeenkomstig de behoefte van de doelgroep is invulling gegeven aan een vraaggericht aanbod. De doelgroep bleek enthousiast, omdat ons aanbod vraaggericht is samengesteld en kinderen, ouders en leerkrachten een actieve rol kregen in de organisatie. Dit...

Bekijk dit project

Natuurlijk spelen en sporten in Ede

Afgerond (september 2013 - september 2015)

In de afgelopen jaren zijn er een aantal op zichzelf staande natuursprongactiviteiten uitgevoerd in de gemeente Ede. Het enthousiasme en de enorme vraag vanuit de doelgroep is de basis geweest van het project. 'Natuurlijk spelen en sporten in Ede' bestaat uit het aanbieden van een speel-, sport- en educatief programma in de natuur voor jeugd van 4 t/m 12 jaar (en hun ouders/verzorgers) en uit het...

Bekijk dit project

Natuursprong Speeldernis Rotterdam. Aanpassing en Uitbreiding van het bestaande programma Natuursprong

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Natuursprong* is een bestaand programma op de menukaart van NOC*NSF. Het programma brengt kinderen in de stad naar een groene omgeving, waar ze uitgedaagd worden om te spelen en bewegen. Op deze manier worden de motorische ontwikkeling en een gezond gewicht van kinderen gestimuleerd. Het unieke van de aanpak is dat jonge kinderen in een vrije en niet-competitieve sfeer bewegen. Deze kinderen...

Bekijk dit project

Nijntje Beweegdiploma in Ureterp en Gorredijk

Afgerond (november 2016 - november 2018)

555 kinderen, dat is het aantal dat de afgelopen 2 jaar is bereikt met het geven van het nijntje beweegdiploma op scholen in Gorredijk, Ureterp, Frieschepalen en Bakkeveen. De lessen op de scholen zijn gedurende het eerste jaar gegeven door de gymnastiekverenigingen OGF Contra en GV Stânfries. van de 555 kinderen hebben 494 diploma’s uitgereikt gekregen. De kinderen die geen diploma kregen, hebben...

Bekijk dit project

Old Stars Eindhoven

Afgerond (november 2016 - november 2018)

We hebben een netwerk opgebouwd rondom PSV en de 3 amateurverenigingen. Daarnaast is de samenwerking verbreed met andere verenigingen in de regio. In totaal zijn er 153 ouderen binnen het project bereikt en zijn er 109 structureel blijven sporten. De formule met PSV als aanjager en promoter van het Oldstars concept blijkt een erg sterke. Deze blijft PSV ook vervullen, waardoor het aantal ouderen...

Bekijk dit project

Oldebroek in Beweging

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Er hebben 261 vrouwen deelgenomen aan de aangeboden activiteiten (fitness, bewegen op muziek, dance fitness, wandelen, hardlopen, wielrennen en tennis) Er zijn 119 vrouwen (schatting omdat er een aantal zelfstandig zijn gaan sporten/bewegen) die blijvend zijn blijven sporten. Oldebroek in Beweging (fitness) is een vast onderdeel geworden bij vv OWIOS i.s.m. met De Akker. Bij samenwerkingspartner...

Bekijk dit project

Oldstars SC Bolsward

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Het project Wandelvoetbal dat SC Bolsward heeft uitgevoerd is een succesvol project gebleken. Hoewel niet alle doelen zijn behaald is er een stevig basis gelegd voor de toekomst van Wandelvoetbal in Bolsward en omgeving. Met de gemeente Sudwest Fryslan zijn afspraken gemaakt om het wandelvoetbal verder te promoten in de gemeente. Het team in Bolsward fungeert als promotieteam voor de...

Bekijk dit project

Oldstars Walking Football Deventer

Afgerond (november 2016 - november 2016)

- Structureel OldStars aanbod bij FC RDC - Structureel OldStars aanbod bij VV Activia - Structureel OldStars aanbod bij SV Helios - Structureel OldStars aanbod bij SV Schalkhaar OldStars is in de eerste instantie bij de verenigingen uit de sportimpuls opgestart. Je ziet hierbij lokale samenwerkingen ontstaan bij verenigingen die dichtbij elkaar liggen. Bijvoorbeeld FC RDC & Sportclub Deventer (de...

Bekijk dit project

Onbeperkt actief

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Aan het project Onbeperkt Scoren hebben in totaal 82 deelnemers meegedaan. Door middel van een sporttraject van 16 weken wordt bekeken of we mensen met een verstandelijke beperking structureel kunnen wegzetten bij een (sport)vereniging. 45% is na het project structureel actief gebleven, waarvan 33% sportend en 12% als vrijwilligers. Uit diverse gesprekken en evaluaties is gebleken dat deelnemers...

Bekijk dit project

Ontwikkelen Buurtsportvereniging Tiel-Oost

Afgerond (november 2016 - november 2018)

De buurtsportvereniging in Tiel-Oost is een project geweest wat twee jaar heeft gelopen en wat als doelgroep 6-99 jaar had. Achteraf gezien was dit te veel en te groot, zeker gezien de beperkte projecttijd en de tijd van de projectleider. Tijdens dit project waren twee sportverenigingen die zich in hebben gezet voor de sportactiviteiten. Er was nog een derde sportvereniging, maar deze is...

Bekijk dit project

Oost het water op

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Oost het water op Amsterdam-Oost is een waterrijk gebied. De bevolking is zeer divers. Het project 'Oost het water op' laat vele kinderen, van 7 t/m 15 jaar, meerdere malen watersporten in hun buurt. Het programma omvat 3 fases. Als eerste de watersport experience indoor, een uitdagend, multimediaal programma in scholen. Deze wordt meteen gevolgd door fase 2 waarbij watersportlessen op een...

Bekijk dit project

Oostkapelle komt in beweging!

Afgerond (augustus 2013 - augustus 2015)

Sportdorp Oostkapelle startte in januari 2013. Oostkapelle ligt in de gemeente Veere en heeft ongeveer 2.500 inwoners. De volgende partijen doen mee: drie sportverenigingen, de twee basisscholen, Stichting Welzijn Veere, leefstijladviseurs, Kinderopvang Walcheren, dorpsraad en Gemeente Veere. Doel van Sportdorp is om meer (inactieve) inwoners van Oostkapelle in beweging te krijgen. Activiteiten...

Bekijk dit project

Opvang Haarlemmermeer beweegt en sport

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Met het project Opvang Haarlemmermeer Beweegt & Sport hebben we in 2 jaar tijd een passend sportaanbod gecreëerd voor mensen met psychische problematiek, hebben 8 mensen de opleiding gevolgd tot Maatschappelijk Sportcoach en is er binnen 4 zorginstellingen veel aandacht besteed aan het belang van sport en bewegen. Het is gebleken dat het een zeer kwetsbare en gecompliceerde doelgroep is, die veel...

Bekijk dit project

Opzetten van een schoolsportvereniging voor kinderen van 4 t/m 18 jaar in het speciaal basisonderwijs en het voortgezet onderwijs (voor moeilijk lerende kinderen)

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Sportverenigingen in Hulst gaan samen een schoolsportvereniging oprichten op twee scholen voor speciaal basisondewijs en voortgezet onderwijs. Op beide scholen sporten de leerlingen te weinig (45% bij b.o en 30% bij v.o terwijl de gemiddelde sportparticipatie in de Gem. Hulst respectievelijk 84% en 73% is. Om de drempel om te gaan sporten zo laag mogelijk te maken zullen de vijf participerende...

Bekijk dit project

Oshbsportkanjerclub

Afgerond (september 2012 - november 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Oud Rijswijk - Inter Rijswijk

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ouder en Kind Karate - intergenerationeel wijk karate

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ouder-kind sporten

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Ouder-kind sporten op sportpark Vlijmen In Vlijmen hebben vier sportverenigingen de handen ineen geslagen. Jonge ouders van kinderen die op dat moment al actief aan het sporten zijn, kunnen deelnemen aan een combinatie van hardloop/bootcamp trainingen. Ouders van voetbalvereniging Vlijmense Boys, korfbalvereniging NDZW, hockeyvereniging VMHC en dansschool Studio Max krijgen actief de mogelijkheid...

Bekijk dit project

Ouderen 's-Gravenpolder buiten in beweging!

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele Therapie 's-Gravenpolder e.o. gaat, in samenwerking met diverse samenwerkingspartners, een beweegtuin realiseren in het hart van 's-Gravenpolder. Deze beweegtuin, die openbaar toegankelijk is, is met name bedoeld voor ouderen en mensen met een beperking. In 's-Gravenpolder wonen veel ouderen die te weinig sporten/bewegen. Dit komt enerzijds doordat het ...

Bekijk dit project

Ouderen in beweging in tilburg noord

Afgerond (november 2014 - juni 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ouderen in beweging met Olga Commandeur in Middelharnis/Sommelsdijk

Afgerond (november 2014 - november 2014)

Na 2 jaar projectperiode staat er een beweegtoestel waarop een grote diversiteit aan oefeningen gedaan kan worden. Er wordt er in de zomerperiode een beweegprogramma aangeboden voor vitale senioren in Middelharnis/Sommelsdijk. In de winterperiode worden de beweegactiviteiten op een binnenlocatie voortgezet. Dit nieuwe sportaanbod wordt blijvend aangeboden, daar de kosten van deelname door de...

Bekijk dit project

Ouderen in Beweging met Olga Commandeur in Oude-Tonge

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Na 2 jaar projectperiode staat er een beweegtuin waarop een grote diversiteit aan oefeningen gedaan kan worden. Er worden beweegprogramma's aangeboden voor vitale senioren en beperkte senioren in Oude-Tonge. In de winterperiode worden de beweegactiviteiten zo mogelijk voortgezet in de beweegtuin, als dit niet mogelijk is vanwege de weersomstandigheden worden de activitieten op een binnenlocatie...

Bekijk dit project

Ouderen in Hoofddorp

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Het project Hoofddorp in Beweging is een zeer succesvol project gebleken. Door middel van een  oordraaisysteem van activiteiten op drie zorgcentra in Hoofddorp zijn verschillende activiteiten aangeboden, zoals Hoofddorp in Beweging (door Duco Bauwens), zitdans, wandelen en tennis. Er zijn ook tennislessen verzorgd op de tennisbanen, zijn er een aantal cursussen valpreventie verzorgd en is er voor...

Bekijk dit project

Overbos Fit - Sportaanbod voor ouders van jonge kinderen

Afgerond (november 2015 - november 2017)

In de wijk Overbos in Haarlemmermeer hebben ouders van jonge kinderen kennis kunnen maken met de activiteiten die zijn georganiseerd vanuit de interventie Zwemsport 'Sportaanbod ouders van jonge kinderen'. In de wijk wonen ongeveer 3500 ouders met jonge kinderen. Via diverse PR activiteiten is ongeveer 50% hiervan bereikt via website, social media, flyers etc. De hele jonge doelgroep is bereikt...

Bekijk dit project

Plezierig samen in beweging!

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Het Sportimpuls project 'Plezierig samen in beweging!' scoort door een unieke samenwerking tussen sportaanbieder Witteborg Sport, woonzorgcentra voor ouderen Het Hooge Heem en Vredewold en zorgorganisatie De Zijlen voor mensen met een verstandelijke beperking.De uitvoering van het project was in de gemeenten Grootegast en Leek. Sportimpuls 'Plezierig samen in beweging!' werkte met twee...

Bekijk dit project

Plezierig sporten voor iedereen in Malburgen

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Via het project "Plezierig sporten voor iedereen in Malburgen' heeft Omarsgym de afgelopen 2 jaar zo'n 500 kinderen, jongeren en dames bereikt. Veelal een doelroep die daarvoor niet sportte. De kinderen en jongeren volgden kickboks/ weerbaarheidstrainingen in onze eigen dojo of in de moskee. Speciale aandacht hebben we hierbij besteedt aan het begeleiden van ouders, omdat veel ouders te maken...

Bekijk dit project

Plussporten in Lombok!

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Door het project 'Plussporten in Lombok!' hebben in totaal 472 mensen een fittest ondergaan, 199 mensen hebben deelgenomen aan een 5-weekse beweegonderzoek en 161 mensen zijn doorgestroomd naar het 13-weekse beweegtraject. Uiteindelijk hebben 82 mensen hiervan een blijvend en aantoonbare actievere leefstijl. Deze mensen zouden normaliter deze opstart niet gemaakt hebben. Dit project heeft...

Bekijk dit project

Project " Kom van de Bank"

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Het project 'Kom van de Bank' is afgerond en is zeker een succes geworden. Het is de voortrekker geweest van allerlei nieuwe reïntegratie-projecten binnen de gemeente voor verschillende doelgroepen maar ook zeker voor de doelgroep dak & thuislozen. Naar voren is gekomen dat het belangrijk is om de juiste mensen op de juiste plaats te hebben. Tijdens een project wordt er veel samengewerkt met...

Bekijk dit project

Project actieve en gezonde leefstijl voor studenten van het Graafschap College verzorgd door locale sportorganisaties

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Project Bewegen is FUN

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Project rotterdam basketbal - bevordering sportparticipatie wijk oosterflank deelgemeente alexander

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Project rotterdam basketbal bevordering sportparticipatie crooswijk

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Project Samen Verder in Wateringse Veld

Afgerond (maart 2013 - november 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Project Schooltennis + Clubfit ter bevordering van het bewegen in Bergen op Zoom Wijk Noord

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Met het project Schooltennis willen wij kinderen in de wijk Bergen op Zoom-Noord enthousiast maken voor het spelletje tennis en onze vereniging ltc de Zoom. Dit doen we door namens ltc de Zoom drie basisscholen een pakket aan te bieden van zes tennislessen voor de groepen 3 t/m groep 8, een lespakket inclusief materialen en opleiding/coaching van de docenten. Zo willen we dat tennis onderdeel...

Bekijk dit project

Quick Sportimpuls

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Quick: Sport, opleiding en gezonde recreatie, je leven lang!

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Realisatie en belang van duurzame wijknetwerken voor deelnemers van het Big Move GGZ programma

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Reflectieproject voor Utrecht (Noordwest)

Afgerond (september 2012 - mei 2015)

LotusGym is een erkend leerwerkbedrijf in de gemeente Utrecht. Er wordt les gegeven in Thaiboxing en agressieregulatie/weerbaarheidlessen. LotusGym heeft de afgelopen twee jaar het project genaamd reflectie voor Noordwest uitgevoerd bij 3 onderwijsinstellingen en een jongerenorganisatie in Utrecht. Hiermee hebben is een bijdrage geleverd aan maatschappelijke thematieken met aandacht voor de...

Bekijk dit project

Renkum werkt aan integrale aanpak voor bewegen op maat

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Rfc gouda - 'rugbystars'

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

RKDEO de club voor iedereen!

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Roden Fit en Gezond!

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Roden Fit en Gezond is geslaagd in haar doelstelling om inactieve 50+ inwoners van Roden, met overgewicht of obesitas te ondersteunen richting een gezonde levensstijl. Op de grootschalige GALM-fitheidstest zijn 243 mensen afgekomen. In totaal zijn 7 Variogroepen van start gegaan. Van alle deelnemers is 91% blijven sporten en is een gemiddelde verbetering in conditie gemeten van 18%. Daarnaast is...

Bekijk dit project

Round the Table Stars

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Round the Table Stars In de wijk Nieuwland (Schiedam) zijn weinig kinderen lid van een sportvereniging. De tafeltennisvereniging Scyedam biedt aaneensluitend activiteiten aan rond het programma Table Stars. Het is de bedoeling dat daardoor meer kinderen gaan sporten en begeleidend kader wordt verstrekt. Er wordt begonnen round-the- table. Daarna volgen programma’s voor aanleren van techniek met...

Bekijk dit project

Rugby Stars

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Run yn dyn Sportdorp!

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Run yn dyn Sportdorp!Met de interventies Start to Run & Run to the Start willen de partners voor de inwoners van Witmarsum en omgeving in de leeftijd van 23 – 55 jaar sportieve activiteiten aanbieden in de vorm van begeleid hardlopen in de eigen woonomgeving. De inwoners in deze leeftijdscategorie hebben vaak een druk (gezins)leven waarbij vrije tijd regelmatig versnipperd is. Lopers hebben na...

Bekijk dit project

Samen Helmondse jeugd in beweging brengen

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Samen in Beweging

Afgerond (oktober 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Samen meer bewegen in Laak (Den Haag)

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Samen meer inactieve Pekelders in beweging krijgen!

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Sportvereniging SV Dynamica in de gemeente Pekela biedt dans, gymnastiek, volleybal, turnen en acro-gym. Met dit project is de samenwerking met scholen en gemeente geïntensiveerd. Een mooie basis is gelegd om in de toekomst mee door te gaan. Met behulp van de gemeenten zijn alle inwoners tussen de 65 en 75 jaar uitgenodigd voor een fittest. Ruim 250 dorpsgenoten hebben meegedaan aan een of meer...

Bekijk dit project

Samen Sportief Afvallen - Borne

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Samen Sportief Afvallen Borne had als doelstelling om 60 mensen met overgewicht/obesitas via een ketenaanpak huisarts, fysiotherapeut, diëtiste terug te brengen in de sport. Dit zijn na afloop van dit project uiteindelijk 43 mensen geworden. De reden voor het niet laten behalen van 60 personen ligt in het feit dat er beperkte ruimte in het fitnesscentrum was waardoor we het gestelde aantal van 60...

Bekijk dit project

Samurai Moerdijk 2015-2017

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Met het project Doyo Proof hebben wij 1404 kinderen getraind in weerbaarheid en omgaan met groepsdruk en pesten in het basisonderwijs in de gemeente Moerdijk. In totaal hebben 18 van de 20 scholen meegedaan aan ons project. Dit is een grote meerderheid van de scholen binnen de gemeente. We hebben op de club een permanent vervolgaanbod gecreëerd. Er worden wekelijks twee uur weerbaarheidstraining...

Bekijk dit project

School & Voetbal v.v. Go-Ahead Kampen

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Schoolactieve sportverenigingen

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Vanwege een hoog percentage jongeren met overgewicht in de aandachtwijken Dordrecht West en het Leerpark, is Dordrecht in 2011 gestart met het gemeentelijk sport- en gezondheidsbeleid Doe ff Gezond. Schoolactieve Verenigingen is één van de programma’s binnen Doe ff gezond. Middels onderzoek op het leerpark binnen 3 scholen VO blijken 6 sporten favoriet te zijn voor een naschools sportaanbod....

Bekijk dit project

Schoolactieve verenigingen

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Het programma schoolactieve verenigingen moest middels een naschools aanbod de sportdeelname van inactieve leerlingen stimuleren. Via een lessenreeks van acht lessen in de namiddag wilden we leerlingen verleiden om door te stromen naar de vereniging. Helaas bleken veel meer leerlingen al lid te zijn van een sportvereniging dan vooraf gemonitord door de provinciale sportraad. Ook de afstand tussen...

Bekijk dit project

Schoolhockey 2.0

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Schoolhockey 2.0 In de schooljaren 2013-2015 organiseert hockeyclub Cranendonck schoolhockey voor de groepen 1 tot en met 8 van alle basisscholen in Cranendonck. Het doel van het schoolhockey 2.0 is: • leerlingen en leraren laten ervaren hoe leuk hockey is; • ondersteunen van onderwijzers voor het verzorgen van afwisselende, uitdagende en verantwoorde gymlessen; • kinderen stimuleren om te...

Bekijk dit project

Schooljudo.nl en Vechtsporten voor iedereen in de gemeente Tynaarlo

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Ritola Judo Zuidlaren, Sakura Eelde, Budokai Zuidlaren en Judo Groningen, tezamen Stichting Sport Stimulering Tynaarlo, willen middels de Sportimpuls 4.240 kinderen op 18 basisscholen en 2 middelbare scholen in 2 jaar kennis laten maken met Schooljudo en gevechtsporten. Wij richten ons op de dorpskernen Eelde-Paterswolde, Zuidlaren en Tynaarlo in de gemeente Tynaarlo, omdat in deze dorpskernen de...

Bekijk dit project

Schooljudo.nl in de Zaanstreek

Afgerond (september 2012 - september 2014)

In de wijken Poelenburg, Peldersveld en Zaandam Zuid in de gemeente Zaanstad hebben 1450 kinderen uit groep 3/4 kennis gemaakt met judo. Gekwalificeerde judodocenten van Sportschool Salomons hebben 6 judolessen tijdens schooltijd gegeven. Aan de hand van een uitschreven lesprogramma van Schooljudo hebben de docenten aandacht besteed aan sociale en motorische vaardigheden. In twee jaar tijd hebben...

Bekijk dit project

Schooljudo.nl in Drunen

Afgerond (september 2013 - september 2015)

JC Drunen gaat middels de Sportimpuls 1000 kinderen uit groep 3 t/m 6 op vijf basisscholen in twee jaar kennis laten maken met Schooljudo.nl. Het programma van Schooljudo.nl zien wij als een uitgelezen mogelijkheid om structureel judo op basisscholen aan te bieden. Schooljudo.nl heeft de afgelopen 9 jaar op circa 1.200 scholen programma’s uitgevoerd. Wij richten ons op de dorpskern Drunen in...

Bekijk dit project

Schooljudo.nl in Moerdijk

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

SchoolSportClub wijk SPT

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Schoolsportvereniging

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Schoolsportvereniging Bartimeus

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Met de sportimpuls 'Schoolsportvereniging Bartiméus' werd getracht om de sportdeelname onder jeugd met een visuele beperking en de mogelijkheden voor hen om te sporten bij sportaanbieders in Zeist te vergroten. De sportparticipatie onder leerlingen bij Bartiméus is in de afgelopen twee jaar toegenomen. In 2014 sportte 48% van de SO leerlingen en 43% van de VSO leerlingen. Uit het sportdeelname...

Bekijk dit project

Schoolsportvereniging Buitenhof 2013

Afgerond (september 2013 - september 2015)

De Delfste wijk Buitenhof heeft 13.992 inwoner, een toenemende sociaal-economische problematiek en er wordt weinig saamhorigheid ervaren door de bewoners. In de wijk wonen veel jongeren, 55-plussers en inwoners met niet-westerse etniciteit (42,9%). De wijk heeft het laagste sportdeelname percentage van Delft, slechts 29% voldoet aan de Fitnorm en het percentage bewoners met obesitas is het hoogste...

Bekijk dit project

Schoolzaalvoetbalcompetitie Apeldoorn

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Schoolzwemkampioenschappen

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Scoren met gezondheid in de hengelose Es, Hengelo

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Scoren door bewegen, 55+ Bij Achilles '12 in Hengelo wordt, vanaf september 2013, de Menukaart interventies Scoren met Gezondheid en Beweegpret 55+ geïmplementeerd. Het doel is het beweeggedrag van 55+ ers in de Hengelose Es structureel te verbeteren. Er wordt de senioren in deze achterstandswijk een beweegprogramma aangeboden met diverse beweegactiviteiten en de mogelijkheid door te stromen in...

Bekijk dit project

Scoren met gezondheid. Het aanbod als begin. "Op een gegeven moment gaat er een bal rollen en dan komt iedereen bij elkaar" Johan Cruijff

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Maanden van samenwerken tussen 3 verschillende sport- en zorgaanbieders in de gemeente Almere, heeft geleid tot het opstellen en uitwerken van de Sportimpulsaanvraag 2015. De kracht van de aanvraag schuilt in de methodische aanpak om de zeer moeilijk bereikbare doelgroep van dak- en thuislozen, met veelal verslavings en psychiatrische problemen, zwerfjongeren en groepen levend op de armoedegrens...

Bekijk dit project

Scoren voor Gezondheid

Afgerond (september 2013 - september 2015)

FC Dordrecht zal het project Scoren voor Gezondheid organiseren en zich hierbij richten op kinderen van 9 t/m 12 jaar. Het project zal daarmee een van de activiteiten binnen het sport-en gezondheidsprogramma Doe ff Gezond worden. Doe ff Gezond zet in op het bevorderen van een gezond gewicht van kinderen en jongeren wonend in Dordrecht West en kiest in haar aanpak voor JOGG. Het is een project...

Bekijk dit project

Scoren voor je Toekomst

Afgerond (september 2013 - september 2015)

‘Scoren voor je toekomst’ van Ara Cora brengt jongeren en ouders in Amsterdam Nieuw-west in beweging. Veel jongeren dreigen de aansluiting met de samenleving te missen. Het aantal lidmaatschappen van deze doelgroep is met 35% laag. Ara Cora zet ook in op ouders van jongeren. De werkwijze en benadering van Ara Cora realiseert naast toename van sportdeelname ook versterking sociale vaardigheden....

Bekijk dit project

Senioren en chronisch zieken in de sterk vergrijsde gemeente Landgraaf (Oostelijke Mijnstreek) worden door GALM en SCALA sportief actief bij de Gymnastiekvereniging PHDES die hiervoor samenwerkt met gemeente en eerstelijns zorg

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Met het initiatief gezond bewegen 55+ Landgraaf slaagt Gymnastiekvereniging PHDES er tot op de dag van vandaag er nog steeds in om de doelgroep in de sterk vergrijsde krimpgemeente Landgraaf sociaal, gezond, verantwoord en veilig aan het sporten te krijgen en te houden. De bekendheid van de programma's verspreiden zich als kringen in het water door Landgraaf en geïnteresseerde buurgemeenten....

Bekijk dit project

Senioren Scoren met Eilermark

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Aan het project Senioren Scoren met Eilermark hebben meer dan 135 deelnemers deelgenomen. De kracht van de beweegactiviteiten was, dat de deelnemers invloed hebben op de activiteiten die ze zijn gaan beoefenen. Ook werd er elke week een andere beweegactiviteit beoefend. Door het project IS nieuw beweeg aanbod voor senioren gecreëerd.  Daarnaast staan bestaande beweegactiviteiten voor senioren ...

Bekijk dit project

Senioren Zuidplas actief

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Een kleine twee jaar wordt nu met enige regelmaat de cursus Fit, Veilig en Valbreken gegeven. Ongeveer honderd senioren uit de gemeente Zuidplas hebben met veel plezier deelgenomen. De cursus heeft als doel het aantal valincidenten bij senioren te verminderen of in ieder geval ernstig letsel te voorkomen en hoe senioren te leren zelfstandig op te kunnen staan. Hierbij wordt aandacht besteed aan...

Bekijk dit project

Skating's Cool! Skating's Cool! is de lokale uitrol van Basketball's Cool!. Het wordt uitgevoerd door de Almeerse Schaatsvereniging ism de KNSB en diverse lokale partijen

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Slim leven

Afgerond (oktober 2014 - november 2016)

Slim leven heeft een belangrijke impuls gegeven aan de bewoners van Vinkhuizen. 120 deelnemers zijn actief begeleid en ondersteund door een groep van 25 vrijwilligers die ondersteund zijn in hun ontwikkeling. Bijna elke werkdag zijn beweegactiviteiten aangeboden waaronder: hardlopen voor beginners, wandelen beginners en gevorderden, bootcamp (light), bewegen voor Ouderen. fight4yourbody (box...

Bekijk dit project

SlimKids in Deventer

Afgerond (september 2013 - juli 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sociaal & Vitaal Valkenswaard

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Budosport van Geel heeft zich samen met gemeente Valkenswaard, wijkcommissie Geenhoven, wijkcommissie, Kerkakkers en wijkcommissie het Gegraaf ingezet om een actieve en gezonde leefstijl te bevorderen onder kwetsbare ouderen. Gedurende de interventie is twee keer een fittest georganiseerd. In de wijken zijn structurele sociaal & vitaal groepen opgestart, gecombineerd met de cursus Zeker Bewegen en...

Bekijk dit project

Spaarne on the move

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Zorgmedewerkers zijn vooral bezig met zorgen voor anderen. De zorg voor de eigen fitheid schiet er bij in. Het hebben van een zware baan en werken in wisseldiensten maken het moeilijk om te investeren in de eigen gezondheid. Gebruik makend van de interventies Bedrijfssport en Start to Run starten we in het Spaarne ziekenhuis een project dat tegemoet komt aan de behoefte van de doelgroep. Een...

Bekijk dit project

Special Heroes in combinatie met 3 scholen en 7 sportverenigingen in de gemeente Haarlem

Afgerond (september 2013 - september 2015)

De komende twee jaar zullen drie speciaal-onderwijsscholen in Haarlem kennis gaan maken met Special Heroes. Special Heroes is een sportstimuleringsprogramma om leerlingen uit het speciaal onderwijs meer aan het sporten te krijgen. Via kennismakingslessen op school, gegegeven door verenigingstrainers, proberen we de leerlingen enthousiast te maken voor sport. Na de kennismakingslessen op school...

Bekijk dit project

Special Heroes voor REC4 scholen in Breda

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Special Heroes, speciaal onderwijs en sport

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Special Heroes werkt eraan om leerlingen in het speciaal onderwijs te laten ervaren hoe leuk sporten en bewegen kan zijn. Zeven sportverenigingen in Zoetermeer willen aangepast sportaanbod gaan aanbieden of verder uitbreiden en meer bekendheid geven. De sportverenigingen willen met het project het aangepast sporten verder onder de aandacht brengen van met name leerlingen van het speciaal...

Bekijk dit project

Special sports Nijkerk

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Dankzij Special Sports Nijkerk heeft de doelgroep aangepast sporten een unieke kans gekregen. Samen met Zo Kan Het Ook, verschillende sportverenigingen, 's Heeren Loo en de buurtsportcoach hebben we een mooi activiteiten aanbod kunnen opzetten en uitgevoerd. We hebben 107 deelnemers kunnen bereiken waarvan er uiteindelijk 25 structureel zijn blijven sporten. Vooral de sporten Korfbal Atletiek en...

Bekijk dit project

Speciale sporthelden kempen

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Binnen dit project is op een 3-tal scholen voor speciaal onderwijs (SO-VSO), speciaal basis onderwijs (SBO) en praktijkonderwijs in de gemeenten Eersel en Bladel de interventie/programma Special Heroes opgezet en duurzaam verankerd voor kinderen en jongeren met een beperking (6-19 jaar). Door binnenschoolse en naschoolse kennismakingslessen hebben kinderen en jongeren verschillende sporten kunnen...

Bekijk dit project

Sport + De Wijert/Helpman

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Het project beoogt de lichamelijke activiteit van ouderen (55+) in de wijk De Wijert / Helpman structureel en duurzaam te stimuleren. De Wijert / Helpman is een naoorlogse Groningse wijk met circa 13.000 inwoners waarvan circa 40% van de bewoners 50 jaar of ouder is. We richten ons op het voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Een divers aanbod van activiteiten, afgestemd op behoeften...

Bekijk dit project

Sport beweegt u fit

Afgerond (november 2014 - november 2016)

In de gemeenten Ferwerderadeel en Dongeradeel is het project 'Sport, beweegt u fit' uitgevoerd en geborgd. Via twee interventies, Revalidatie, sport en bewegen en Scala, zijn meer mensen met een chronische aandoening en/of lichamelijke handicap in beweging gekomen. De combinatie van deze twee interventies werkte versterkend aan elkaar en hebben geleid tot nieuw sportaanbod met drie structurele...

Bekijk dit project

Sport en Bewegen 2.0

Afgerond (november 2014 - november 2016)

In 2014 zijn we gestart met de Combi Sportpas, 8 sportaanbieders die mensen een laagdrempelige opstart in sport en bewegen bieden, die normaliter die opstart niet gemaakt zouden hebben. Meer dan 175 mensen in Weert zijn gestart met een of meerdere sporten en 80% daarvan is nog steeds actief aan het eind van het programma. Dit project heeft geleid tot de opzet van de Weerter sportpas, waarin mensen...

Bekijk dit project

Sport en Bewegen in Moordrecht

Afgerond (november 2014 - november 2016)

De inwoners van Moordrecht verouderen in sneltreinvaart en het aantal mensen met een chronische aandoening groeit mede daardoor snel. Te veel mensen ervaren een slechte gezondheid en zowel de sportparticipatie als het aantal mensen dat voldoet aan de NNGB is veel te laag. Om deze grote groep inactieven/mensen met een ongezonde leefstijl aan bewegen te krijgen, heeft het samenwerkingsverband van...

Bekijk dit project

Sport en bewegen voor senioren in Echt-Susteren

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Sport en bewegen voor Senioren in Echt-Susteren. In de sterk vergrijsde gemeente Echt-Susteren worden middels 2 GALM interventies in de periode september 2013-augustus 2015 3820 senioren in de leeftijd van 65 tot en met 75 jaar, persoonlijk benaderd en begeleid om sportief actief te worden en wordt daarnaast een digitaal sport- en beweegoverzicht opgezet om het lokale sport- en beweegaanbod...

Bekijk dit project

Sport en Gezin

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Sport en Gezin is 3 januari 2015 van start gegaan, bij de kick off werd een grote opkomst gerealiseerd, en de verschillende activiteiten zijn goed bezocht. Door een breed aanbod te creëren was er voor elk wat wils. Daarnaast zijn er ook een aantal clinics en workshops gegeven waar enthousiast aan deelgenomen is. Het vrij zwemmen op de daarvoor beschikbare uren is enorm gegroeid, en ook is er veel...

Bekijk dit project

Sport en spel op de BSO

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Samen spelen en sporten. Kinderen beleven er ontzettend veel plezier aan en dat is het allerbelangrijkste! Onder deskundige leiding is het bovendien goed voor hun gezondheid, hun motorische, hun mentale en hun sociale vaardigheden. Want kinderen zijn dan niet zomaar actief bezig. Spelenderwijs leren ze ook nieuwe technische vaardigheden, samenwerken, grenzen verleggen, omgaan met regels, respect...

Bekijk dit project

Sport en Zorg in Maasdonk slaan handen ineen voor mensen met overgewicht en diabetici

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Patiënten uit zowel de huisartsenpraktijken als uit onze fysiotherapiepraktijk zijn moeilijk duurzaam in beweging te krijgen. Door middel van dit project, waarbij de Menukaart interventie Fitness 2.0. zal worden ingezet willen we primair inactieve volwassenen met (pre)diabetes en/of overgewicht (BMI>25) binnen de gemeente Maasdonk aanzetten tot een actievere leefstijl met behulp van een...

Bekijk dit project

Sport Impuls Schilderswijk

Afgerond (september 2013 - september 2015)

De Mussen is het oudste buurthuis in Nederland en ligt in het hartje van de Schilderswijk. In de Schilderswijk is 65% van de buurtbewoners chronisch ziek, 28% van de kinderen heeft overgewicht, 40 %procent van de bewoners is werkeloos en veel kinderen zijn geen lid van een sportvereniging. De Sportimpuls is in deze wijk dus zeer welkom! Vanaf september gaan we met jongeren tafeltennissen en...

Bekijk dit project

Sport in de wijk Heerlerheide

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Binnen het sportimpuls project Sport in de wijk Heerlerheide hebben voetbalvereniging NEC'92, welzijnsorganisatie Alcander, Emma College en de Buurtsportcoach Heerlen Noord de handen ineen geslagen. Middels deze sportimpuls wordt getracht om nieuw sportaanbod te creëren voor jongeren in de leeftijd tussen 12 en 23 jaar. Om te komen tot dit nieuwe sportaanbod zal er in overleg met de jongeren een...

Bekijk dit project

Sport in Ontwikkeling

Afgerond (november 2014 - november 2016)

In de gemeente Zwolle is een multidisciplinaire samenwerking tussen jeugdzorg, sport en onderwijs opgezet. Deze samenwerking zorgt voor een goed netwerk en warme contacten waardoor jongeren, die in aanraking zijn gekomen met jeugdzorg, worden begeleid naar een passend aanbod. Ruim zestig jongeren zijn middels 'Sport in Ontwikkeling' bereikt. Het vraagt veel maatwerk en persoonlijke begeleiding om...

Bekijk dit project

Sport Spot PSV Springt!

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sport- en beweegaanbod in Kronenburg

Afgerond (september 2013 - september 2015)

De wijk Kronenburg bestaat grotendeels uit een groot overdekt winkelcentrum en een dichtbebouwde wijk met voornamelijk hoogbouw. Daarnaast is er sprake van een hoge grijze druk en is het voorzieningenniveau en de sportinfrastructuur laag: een RKF playground en een kleine sportzaal. De Recreatieve Sportvereniging Vredenburg (RSVV) is een recreatieve Omnisport-vereniging in Vredenburg die zich meer...

Bekijk dit project

Sport- en beweegdorp Wekerom

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Beweegdorp Wekerom heeft in twee jaar tijd het sporten en bewegen in Wekerom weer op de kaart gezet. Door de organisatie van verschillende sportactiviteiten, zijn veel inwoners van Wekerom (weer) actief geworden. De meeste sport- en beweegactiviteiten zijn gestart met een kennismakingsaanbod, waarna ze al dan niet structureel gemaakt werden. Uiteindelijk is het sportaanbod uitgebreid met 10 nieuwe...

Bekijk dit project

sport-impuls aanvraag AVV Columbia: Scoren door actieve deelname aan sport en bewegen; sport in de maatschappelijke opvang

Afgerond (november 2014 - november 2016)

De sociale, emotionele en financiële drempels om zich bij een sportvereniging aan te sluiten zijn voor  dak- en thuislozen, ex-verslaafden, ex-gedetineerden, zwerfjongeren en mensen met een (licht) psychiatrisch ziektebeeld te hoog. In Apeldoorn bestaat geen regulier sport- en beweegaanbod voor deze doelgroep. De samenwerkingspartners in dit project - avv Columbia, Leger des Heils, Gemeente...

Bekijk dit project

Sport@School

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sportdorp Neer, Vitale kernen en buurten

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Sportimpuls Neer en omstreken is een groot succes geweest. In totaal hebben we meer dan 2000 mensen in beweging gekregen. We hebben nieuw blijvend sportaanbod ontwikkelt. Voorbeelden hiervan zijn o.a. Aquasplash (een soort bootcamp in het water), Yoga (in diverse vormen en voor diverse doelgroepen), Bootcamp light en een beginnersklas hardlopen. Van seniorendansen tot koersbal en van...

Bekijk dit project

Sportdorp Park ter Waerden, Vitale kernen en buurten

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Hieronder volgt een korte samenvatting van hetgeen er bewerkstelligd is op en rondom Park ter Waerden: 50+ fitness: we hebben deze activiteit als pilot opgezet, we hebben hierin direct de samenwerking gezocht met Fysio & Fit ter Waerden, daar wij wisten, dat wanneer we het wilden borgen, we dit het beste in samenwerking met deze partij konden doen. Zij zijn gevestigd op het park en kunnen de...

Bekijk dit project

Sportdorp "Sport laat je Groeien" Munstergeleen

Afgerond (november 2014 - november 2016)

In 2014 zijn we begonnen met het idee: Hoe krijgen we meer mensen in beweging? Met welke activiteit krijgen we de inwoners van Munstergeleen meer aan het bewegen? Op welke manier maak je mensen bewuster van het belang van gezond leven, samen aan de slag zijn. Na een toekenning van een aanvraag met een toegekend subsidie bedrag ontstond er de financiële ruimte om er een professioneel gezicht aan te...

Bekijk dit project

Sportdorp aan Zee:Vitale kern voor alle inwoners

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Dankzij de toegekende subsidie hebben reeds bestaande verenigingen nieuwe sportimpulsen gehad, daarnaast zijn er verschillende nieuwe sportinitiatieven ontplooid. Verenigingen hebben elkaar gevonden op het gebied van sportaanbod, er heeft direct aantoonbare kruisbestuiving plaats gevonden tussen verenigingen onderling. Een voorbeeld is het aanbieden van tennis voor senioren op handbalvelden van SV...

Bekijk dit project

Sportdorp Angelslo, Vitale kernen en buurten

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Met de interventie Sportdorp Angelslo (werknaam nu Sportwijk Angelslo) willen we bereiken dat zoveel mogelijk inwoners van de wijk Angelslo in Emmen een gezonde en sportieve leefstijl krijgen. In deze wijk hebben veel inwoners overgewicht, is er veel werkloosheid en onder de grote groep allochtonen in de wijk is bewegen en sporten niet iets wat ze vanuit hun cultuur hebben meegekregen. We gaan ons...

Bekijk dit project

Sportdorp Augustinusga: vitale kernen en buurten

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Het project Sportdorp Stynsgea is officieus in het dorp op vrijdag 23 september 2016 met een spetterend festival voor jong en oud geëindigd. De lopende activiteiten zijn doorgegaan tot 1 november, waarna het project ook officieel is afgerond. Als stuurgroep kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd project. Sportdorp Stynsgea is een begrip geworden in de omgeving en het dorp is, aldus de...

Bekijk dit project

Sportdorp Beesel: Vitale Kernen en Buurten

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Vanuit de doelstelling, het aanbieden van sport, spel en bewegen voor de inwoners van de woonkern Beesel en zodanige mogelijkheden bieden dat ook inwoners van andere kernen en omgeving kunnen aansluiten. Door het aangaan van duurzame verbindingen hebben VV Bieslo en korfbalvereniging Roka met Sport & Spelcentrum De Solberg een ontmoetingsplek gecreëerd in Beesel, waar mensen zich thuis voelen en ...

Bekijk dit project

Sportdorp Clinge, vitale kern om de gezonde leefstijl in de kern Clinge te bevorderen door de inactieve mensen actief te krijgen

Afgerond (september 2013 - september 2015)

De huidige sportparticipatie in Clingen is erg laag. Door de Menukaart interventie Sportdorp in te zetten willen we de leefbaarheid in de kern Clinge vergroten met sport en bewegen als bindmiddel. Er zal een stuurgroep gevormd worden om zoveel mogelijk draagvlak te creëren. Op basis van een behoeftepeiling wordt een vernieuwd beweegaanbod opgestart en zal het bestaande beweegaanbod een impuls...

Bekijk dit project

Sportdorp De Glind, de kracht van samen een dorpsleven lang actief!

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Sportdorp De Glind heeft een creatieve en alternatieve oplossing geboden voor het ontstane gat – wegvallen grootste sportvereniging én wegvallen activiteitenteam jeugdzorg - op het gebied van sport en bewegen. De sociale structuur van het dorp en nabije omgeving is optimaal benut door verschillende sportaanbieders en daarmee is de betrokkenheid en samenwerking verbreed. Niet alle ideeën zijn...

Bekijk dit project

Sportdorp de Wijk

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sportdorp Driemond: Vitale kernen en buurten

Afgerond (augustus 2013 - augustus 2015)

Driemond is een dorpskern behorend bij het stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Met Sportdorp Driemond willen we de sportparticipatie vergroten. Binnen Sportdorp Driemond wordt samengewerkt tussen sportverenigingen van het sportpark MatchZO (tennis, voetbal, biljart en Driemond Fit) en met het stadsdeel, de dorpsraad, de praktijk Fysiotherapie en de basisschool. Op basis van een behoefte-inventarisatie...

Bekijk dit project

Sportdorp Ens: Vitale Kernen en buurten

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Met de methodiek 'Sportdorp; Vitale kernen en buurten' willen we de leefbaarheid in Ens vergroten. Sport en bewegen is daarbij het bindmiddel. In een vitale kern of buurt spelen de bewoners en sportaanbieders een hoofdrol. Op basis van hun behoeften en ideeën wordt een vernieuwend sport- en beweegaanbod dichtbij de mensen gecreëerd. Het nieuwe (sport)aanbod wordt laagdrempelig aangeboden in de...

Bekijk dit project

Sportdorp Espel: Vitale kernen en buurten

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Het project Sportdorp Espel is succesvol verlopen. Met name dankzij een goede organisatie en een zorgvuldige startfase die het project heeft gehad. Het doel van Sportdorp Espel was de leefbaarheid in Espel (plusminus 1400 inwoners) te vergroten door het gebruik van sport en bewegen als nieuw bindmiddel. De afgelopen twee jaar hebben 656 dorpsbewoners actief meegedaan aan de 17 beweegactiviteiten;...

Bekijk dit project

Sportdorp Glimmen

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Met de methodiek Sportdorp; Vitale kernen en buurten willen we de leefbaarheid in Glimmen vergroten. Sport en bewegen is daarbij het bindmiddel. In een vitale kern of buurt spelen de bewoners en sportaanbieders een hoofdrol. Op basis van hun behoeften en ideeën wordt een vernieuwend sport- en beweegaanbod dichtbij de mensen gecreëerd. Het uitgangspunt was hierbij het sportaanbod met elkaar te...

Bekijk dit project

Sportdorp Grolloo

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Met de methodiek Sportdorp; Vitale kernen en buurten willen we de leefbaarheid in Grolloo e.o. vergroten. Sport en bewegen is daarbij het bindmiddel. Op basis van hun behoeften en ideeën van inwoners is sport- en beweegaanbod dichtbij de mensen gecreëerd. De doelgroep omvat primair alle inwoners van Grolloo e.o.. Gezien de sportparticipatie cijfers en de behoefte van het dorp is gekozen voor een...

Bekijk dit project

Sportdorp Hardenberg: Vitale kernen en buurten

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Met de methodiek Sportdorp 'Vitale kernen en buurten' richten wij ons op het vergroten van de leefbaarheid in de wijken Baalder, Baalderveld en Marslanden van de plattelandsgemeente Hardenberg. Het doel was om een nieuw structureel sportaanbod op te zetten, 15% meer inactieve inwoners vaker te laten sporten en bewegen met een structurele aandacht voor leefstijl en leefbaarheid en samenwerking te...

Bekijk dit project

Sportdorp HBSV (Hout-Blerick, Sint-Annakamp en Vossener)

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Samen Energiek in de Wijk, de projectgroep van Sportdorp Hout-Blerick, krijgt Hout-Blerick en omgeving in beweging. Samen Energiek in de Wijk (S.E.W.) heeft Hout-Blerick in beweging gekregen! Op initiatief van Voetbal- en korfbalvereniging HBSV ontving het project S.E.W. in 2016 een landelijke subsidie van Sportimpuls om meer mensen in Hout-Blerick en de wijken Vossener en Annakamp aan het bewegen...

Bekijk dit project

Sportdorp Hijken/Hooghalen; Vitale kernen en buurten

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Op 9 juni 2011 is in de dorpen Hijken en Hooghalen de omni-sportvereniging HHCombi opgericht. Eén van de doelstellingen is een breder sportaanbod: zowel voor verschillende leeftijdscategorieën als inhoudelijk (verschillende sporten). De interventie: 'Sportdorp; Vitale dorpen en buurten' sluit aan op onze doelstellingen. Daarnaast blijkt uit onderzoek van de GGD dat het overgewicht bij de...

Bekijk dit project

Sportdorp Hippolytushoef: Vitale kern voor álle leeftijden

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Hippolytushoef is een kleine kern in de Kop van Noord-Holland. De leefbaarheid staat onder druk door krimp, vergrijzing en het verdwijnen van voorzieningen. De sportverenigingen zijn zich terdege bewust van de invloed die deze ontwikkelingen hebben op hun toekomstig bestaansrecht. Verenigd in de Raad van Toezicht Sportcentrum Wieringen zijn zij vastbesloten om samen met andere sportaanbieders en...

Bekijk dit project

Sportdorp Houthem

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Sportdorp Houthem´Een leven lang actief in de eigen omgeving´, de slogan van het project Sportdorp uit Groningen die ook het Limburgse dorp Houthem - St. Gerlach als vertrekpunt neemt. In gemeenten met krimp en vergrijzing, met name in de kleine dorpen, is het moeilijk voldoende beweegaanbod te blijven realiseren dat aansluit bij huidige behoeften van jong en oud. Via partnerschappen tussen de...

Bekijk dit project

Sportdorp Klimmen, vitale buurten en kernen

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Sportdorp Klimmen / Ransdaal heeft een enorme toegevoegde waarde gehad voor beide dorpen. Bestaande beweeggroepen voor ouderen zijn uitgebreid en veel nieuwe groepen zijn opgezet. Het walking-football is de afgelopen twee jaar flink gegroeid, niet alleen met mannen maar ook vrouwen doen mee. Nieuwe sporten zijn o.a. het e-bike fietsen die niet alleen in de zomermaanden fietsen maar vanaf 2017 het...

Bekijk dit project

Sportdorp Lopik

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sportdorp Maasbree, vitale kernen en buurten

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Sportdorp Maasbree had als doel om meer volwassen en ouderen uit het dorp aan het bewegen te krijgen. Actief meedoen was het sleutelwoord. Na twee jaar kunnen we concluderen dat dit meer dan geslaagd is! Het succes zat hem in de basis die vanaf het begin af aan is gelegd; een goede structuur richting alle stakeholders en het creëren van bewustwording. Wanneer zij vernieuwend aanbod wilde initiëren...

Bekijk dit project

Sportdorp Meppel

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sportdorp Musselkanaal

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sportdorp Nieuwe Pekela: Vitale kernen en buurten

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Sportdorp Nieuwe Pekela heeft in twee jaar tijd gezorgd voor meer sportaanbod in het dorp voor jong en oud. Het nieuwe aanbod is erg divers wat ervoor zorgt dat het interessant is voor een breed publiek. Voorbeelden van nieuw aanbod zijn bijvoorbeeld: kabouter judo, zaalvoetbalcompetitie, cardio kickboksen, dansen en de nieuwe jeu de boules baan. Het nieuwe aanbod is ondergebracht bij de huidige...

Bekijk dit project

Sportdorp Nieuwer Ter Aa Kockengen

Afgerond (januari 2013 - januari 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sportdorp Nispen

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sportdorp Norg: Vitale kernen en buurten

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Een combinatie van Stichting Beweegdorp Norg, diverse sportverenigingen en sportaanbieders in Norg heeft 70.000 euro toegekend gekregen in het kader van de landelijke regeling Sportimpuls van ZonMw. De regeling is bedoeld om de ontwikkeling van Norg tot sportdorp verder te stimuleren. De komende maanden moet een behoefte-onderzoek plaats gaan vinden naar welke concrete zaken sportief en bewegend...

Bekijk dit project

Sportdorp Sevenum e.o.

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Sportdorp Sevenum e.o. is een samenwerkingsverband wat opgezet is door alle partijen en verenigingen in Sevenum, Kronenberg en Evertsoord. Middels het opzetten van een stuurgroep en het uitvoeren van een behoeftepeiling is de projectgroep aan de slag gegaan. Het realiseren van verschillende nieuwe activiteiten en bevorderen van de samenwerking tussen verschillende takken van sport is het...

Bekijk dit project

Sportdorp Sint Philipsland

Afgerond (november 2014 - november 2016)

In Sportdorp Sint Philipsland werken verschillende organisaties uit het dorp samen om inwoners een divers en passend aanbod van sport- en beweegactiviteiten te bieden. Hierin spelen de bewoners en sportaanbieders een hoofdrol. Op basis van hun behoefte en ideeën wordt een vernieuwend sport- en beweegaanbod dicht bij de mensen gecreëerd. Een samenwerkingsverband van sportverenigingen en lokale...

Bekijk dit project

Sportdorp Velp: Vitale kernen en buurten

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Met de methodiek Sportdorp willen wij in Velp Zuid de gezondheid van de inwoners en de leefbaarheid in de buurt vergroten. Sport en bewegen is daarbij het middel. Op basis van de behoeften en ideeën van de bewoners wordt een vernieuwend sport- en beweegaanbod laagdrempelig en flexibel aangeboden voor meerdere doelgroepen. Zo kunnen zoveel mogelijk inwoners (vaker) gaan sporten. Actief meedoen is...

Bekijk dit project

Sportdorp Vlagtwedde

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sportdorp warns

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sportdorp Wedde

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sportdorp Wildervank: Vitale kernen en buurten

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Als projectleider van sportdorp Wildervank bestond de eerste periode uit het opzetten van een netwerk van verenigingen en organisaties die een rol kunnen spelen in het activeren van de inwoners van Wildervank. Op basis hiervan is een stuurgroep samengesteld met draagvlak voor Sportdorp. Door hier aan de voorkant flink in te investeren, zowel qua tijd en energie, is er een waardevolle en...

Bekijk dit project

Sportdorp Zoutkamp; Vitale kernen en buurten

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Als projectleider van Sportdorp Zoutkamp bestond de eerste periode uit breed informeren en creëren van draagvlak bij verschillende partijen die actief zijn in het dorp. Op basis hiervan is een stuurgroep opgesteld, met veel draagvlak en enthousiasme voor Sportdorp. Aansluitend hierop hebben we veel energie gestoken in het onder de aandacht brengen van wat Sportdorp is bij de inwoners van Zoutkamp....

Bekijk dit project

Sportdorp: Vitale kernen en buurten

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Sportverenigingen, Dorpsbelangen, basisonderwijs, Carrefour (welzijnsorganisatie) en de gemeente Noordoostpolder bouwen samen aan Sportdorp Nagele! Hierbij gebruiken we de methodiek 'Sportdorp; vitale kernen en buurten' om de sociale verbindingen in het dorp te versterken. De methodiek is gericht op een leven lang sporten en bewegen en is daarom gericht op alle inwoners van Nagele. Speciale...

Bekijk dit project

Sportdorp; vitale kernen en buurten

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Sportdorp Velden is een succesvol project. Binnen de omnivereniging is een cultuuromslag gemaakt: een andere bestuursstructuur, meer samenwerking met externe partijen en ter continuering zijn na de impuls zijn twee professionals aangesteld.Door het project Sportdorp is het sportaanbod uitgebreid. Zo is een golfbaan op het sportpark gerealiseerd en een golfvereniging aan SV Velden gekoppeld...

Bekijk dit project

Sportdorp; Vitale kernen en buurten

Afgerond (september 2013 - september 2015)

In Burgh Haamstede wordt middels Sportdorp ingezet op gezonde en sportieve wijken. Vanwege de toenemende vergrijzing, het groeiend aantal alleenstaanden met depressie en een groeiend aantal ouderen met overgewicht en inactief leven, is 50+ en personen met een gezondheidsachterstand de doelgroep waarop we ons richten.  Een gemêleerd gezelschap van sport- en beweegaanbieders en overige partijen...

Bekijk dit project

Sporten en bewegen ondanks beperkingen

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Dankzij de subsidie van ZonMw hebben de inwoners binnen de gemeente Dronten de mogelijkheid gekregen om kennis te nemen van het aanbod voor mensen met een beperking. De doelgroep kreeg de mogelijkheid om op laagdrempelige wijze deel te nemen aan de activiteiten, de aanbieders zagen afgezien van een groeiend aantal leden, ook een groei van het aantal vrijwilligers die ze zo broodnodig hebben....

Bekijk dit project

Sporten is super COOL!

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Door het uitgaan van de mogelijkheden en het inzetten van maatjes zorgt super COOL! er middels sportaanbod voor dat mensen met een verstandelijke beperking, deel gaan uitmaken van de maatschappij. Afgelopen 2 jaar zijn darten, karate, inline-skaten, atletiek, fietsen, wandelen, hockey, dans en schaatsen in een serie van ca. 6 proeflessen aangeboden aan de deelnemers uit Almere. Daarmee hebben wij...

Bekijk dit project

Sporten voor participatie, zo kan het ook

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Het project "Zo kan het ook, sporten voor participatie" heeft zich de afgelopen twee jaar gericht op het in beweging krijgen en houden van mensen met een verstandelijke beperking, cliënten van zorginstelling Radar. Samen met een vijftal verenigingen is er gestreven naar een structureel aanbod voor deze doelgroep. Dit is een hele uitdaging gebleken. Cliënten nemen graag deel aan activiteiten, maar...

Bekijk dit project

Sportief en Vitaal Zonderwijk

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Bezuinigingen in de gezondheidszorg en een toenemende vergrijzing in de wijk Zonderwijk zorgen ervoor dat de kwaliteit van gezondheidszorg onder druk komt te staan. Behandeltrajecten worden korter of voor de patiënt duurder omdat er een eigen bijdrage wordt gevraagd. Gevolg daarvan is dat er eerder patiënten worden doorverwezen naar sportverenigingen en sportcentra door artsen en paramedische...

Bekijk dit project

Sportief Galmen in Zeist

Afgerond (november 2014 - november 2016)

In de gemeente Zeist zijn afgelopen twee jaar drie fittesten georganiseerd voor de Wijken Nijenheim, Kerckebosch en Vollenhove. In totaal hebben hieraan 210 deelnemers meegedaan. Tijdens de fittesten konden inwoners van 50-70 jaar hun fitheid testen. Op basis van de resultaten kregen zij een persoonlijk beweegadvies en konden zij zich inschrijven voor sport- en beweegaanbod. Om vast te kunnen...

Bekijk dit project

Sportief Samen Afvallen in Rotterdam Charlois

Afgerond (augustus 2013 - augustus 2015)

Sportief Samen Afvallen is een cursus die volwassenen met (een hoog risico op) leefstijlgebonden chronische aandoeningen ondersteunt bij het bereiken van een gezonde leefstijl. Dit gebeurt met op maat aangeboden trainingssessies door een fysiotherapeut in samenwerking met sportaanbieders van laagdrempelig beweegaanbod in de buurt, gecombineerd met dieetadvisering in cursusvorm. De deelnemers...

Bekijk dit project

Sportief samen afvallen parkstad (ssap)

Afgerond (september 2013 - september 2015)

In de periode september 2013 tot september 2015 zal Fitland in samenwerking met MeanderGroep Zuid-Limburg zesmaal de Menukaart interventie Sportief Samen Afvallen Parkstad (SSAP) organiseren in Kerkrade. De doelgroep voor SSAP zijn volwassenen met obesitas die niet voldoen aan de norm gezond bewegen voor mensen met overgewicht en die gemotiveerd zijn om aan leefstijl verandering te werken. De...

Bekijk dit project

Sportimpuls "Delfzijl"

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sportimpuls aanvraag FC Weesp 2013

Afgerond (september 2013 - september 2015)

De sportparticipatie onder volwassenen in Weesp ligt veel te laag. Er wordt momenteel (te) weinig georganiseerd om aan de behoefte van de inwoners te voldoen. FC Weesp wil hier verandering in brengen en maatschappelijk middelpunt van de wijk worden. Doelstellingen: - Het vernieuwen en uitbreiden van het (sociale) sport- en beweegaanbod- Het aantal volwassenen dat te weinig beweegt terugdringen...

Bekijk dit project

Sportimpuls aanvraag, Fithockey Dordrecht

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sportimpuls Basketball Werkendam

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sportimpuls Floriande

Afgerond (november 2014 - november 2016)

We hebben veel jeugd voorbij zien komen in alle sportlessen of dit nu op de middelbare school of bij de desbetreffende sportaanbieders op locatie was. De in het plan vooraf gestelde aantallen zijn ruimschoots behaald. Volgens de interventie Maki werden fittesten aan eerstejaars en later tweedejaars studenten van een middelbare school aangeboden. Hier vonden wij onze eerste doelgroep! Na de...

Bekijk dit project

Sportimpuls Funkey voor de jongste jeugd in gemeente Zaltbommel

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sportimpuls Martial Arts Centrum Helmond ( MAACH) Interventie: Bewegen valt Goed!

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sportimpuls Natuursprong Midden Delfland

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sportimpuls Omnigym Assen

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sportimpuls Pekela

Afgerond (september 2012 - september 2014)

In Pekela zijn voor jongeren de projecten CU! Dance en Tijd voor Vechtsport uitgevoerd en voor de doelgroep 55+ het project Stap-je-Gezond. CU! Dance: Alle brugklassers van het Dollard College hebben 6 lessen dans gehad en hiervan een presentatie gemaakt voor ouders. De lessen werden gegeven door gymnastiekvereniging sv Dynamica waar ook het vervolgaanbod plaatsvindt. 10 leerlingen zijn...

Bekijk dit project

Sportimpuls-aanvraag VV Gestel en stichting Neos: Scoren met Gezondheid; sport in de maatschappelijke opvang

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sportimpulsaanvraag voor de wijk Wippolder in Delft met hoofdaanvragen Sv Wippolder

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Binnen het Sportimpuls project van SV Wippolder werken partners uit sport, welzijn, ouderenorganisaties en onderwijs samen, in de wijk Wippolder in de gemeente Delft.In de uitvoering van de Menukaart interventie Schoolactieve Vereniging (doelgroep 6-12 jaar) werken de sportaanbieders samen met het onderwijs. Kinderen worden gestimuleerd om door te stromen naar een regulier wekelijks beweeguur,...

Bekijk dit project

Sportimpulsaanvraag voor wijk Binnenstad door hoofdaanvrager (bestuurlijk verantwoordelijk) korfbalvereniging Fortuna MHIR

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sportimpulsaanvraag voor wijk Buitenhof in Delft door hoofdaanvrager (bestuurlijk verantwoordelijk) voetbalvereniging DVV Delft

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sportimpulsaanvraag voor wijk Tanthof-Oost in Delft van hoofdaanvrager voetbalvereniging cs Vitesse Delft

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sportimpulsaanvraag voor wijk Voorhof in Delft door hoofdaanvrager (bestuurlijk verantwoordelijk) voetbalvereniging Full Speed

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sportimpulsaanvraag wijk Vrijenban in Delft van hoofdaanvrager Delftse atletiekvereniging A.V. ‘40

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sportimpulsaanvraagfunkey

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sportkanjerclub Sport & Bewegen Vianen

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sportkanjerclub: Ruud van Nistelrooy Academy Eindhoven

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sportknooppunt Hoekelum Kenniscampus Ede

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Ede kent een nadrukkelijke sportieve ambitie met betrekking tot (de wijken direct rond) Kenniscampus Ede: de omgeving moet een schoolvoorbeeld worden in Nederland hoe je studenten, leerlingen, werknemers en buurtbewoners uitdaagt tot een actieve leefstijl. Centraal in het projectidee staat het Sportknooppunt Hoekelum Kenniscampus Ede. Binnen het Sportknooppunt werken de verschillende...

Bekijk dit project

Sportmodules bovenbouw VMBO Eibergen

Afgerond (augustus 2013 - augustus 2015)

Sportmodules bovenbouw VMBO Eibergen Het Assink Lyceum en 6 Eibergse sportverenigingen richten zich op het sportief actief krijgen en houden van 3e en 4e jaars VMBO leerlingen. Het doel voor de clubs is te groeien in jeugdleden, jeugdleden te behouden en/of om extra sportaanbod te ontwikkelen. Vanuit de school wil men inzetten op een brede oriëntatie in lokale sporten en verenigingen. De clubs...

Bekijk dit project

sportMpower Deventer

Afgerond (september 2012 - september 2014)

SportMpower heeft plaatsgevonden in het leercentrum van Go Ahead Eagles, waar vooral aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling van onderpresterende jongeren. Het programma is uitgevoerd door Eagles4Deventer de maatschappelijke stichting van de BVO. In het project sportMpower zijn gedurende twee jaar totaal 510 leerlingen van VMBO scholen in Deventer bereikt met een sport en beweegaanbod en...

Bekijk dit project

SportMpower Venlo

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sportpark Marslanden: vitale kern in de buurt

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Hoofddoel was om vernieuwende activiteiten aan te bieden die aansluiten op de wensen en behoeften van de doelgroep. De activiteiten variërden in de frequentie waarin ze worden aangeboden, de locatie en de verschillende lidmaatschapsmogelijkheden. Resultaten: Senioren beweeggroepen opgestart (2 stuks) en nog steeds structureel aanbod en ingebedKwetsbare doelgroep (SportMix) voetbalgroep gestart...

Bekijk dit project

Sportpas Speciaal

Afgerond (september 2013 - september 2015)

De Sportpas Speciaal is een project waarbij mensen met een (lichamelijke of verstandelijke) beperking kennis kunnen maken met verschillende aangepaste sporten. De acht deelnemende sportverenigingen bieden allen een aantal lessen aan. De deelnemers kunnen daardoor in een half jaar vier of vijf verschillende sporten uitproberen. Na afloop worden ze aangemoedigd om te blijven sporten bij een van de...

Bekijk dit project

Sportpunt Het Arnhemse Broek; Betrokkenheid van bewoners door buurtfitness

Afgerond (september 2013 - september 2015)

In de wijk Arnhem-Midden is hard gewerkt aan het opzetten van een gevarieerd en betaalbaar beweegprogramma voor de bewoners in de wijk, door middel van het concept Sportpunt het Broek/Wijkclub Arnhem-Midden. Wijkclub Arnhem-Midden fungeert sinds 2010 als een verbindende factor in de Arnhemse wijken Arnhemse Broek en Spijkerkwartier. Samen met diverse sportaanbieders en samenwerkingspartners staat...

Bekijk dit project

Sportpunt Klarendal: Samen bewegen en leren in Klarendal

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Wijkclub Klarendal fungeert sinds sportparticipatie (binden) bij onze partners, sportaanbieders uit omliggende wijken. De activiteiten zorgen voor de doorstroom naar sportverenigingen en ook andere sportaanbieders. Contact tussen bewoners, plezier en het bevorderen van gezonde leefstijl staat nu centraal. Uit de buurtscan kwam naar voren dat de sportparticipatie onder jong volwassenen (20 t/m 40...

Bekijk dit project

Sportstimuleringsproject Special Heroes in de gemeente Groningen

Afgerond (september 2012 - september 2014)

De afgelopen twee jaar zijn er sport- en participatieprojecten gerealiseerd op 3 scholen in de stad Groningen. Het doel was om deelnemers kennis laten maken met huidige en nieuwe sportaanbieders. Zo’n 300 leerlingen uit het speciaal onderwijs namen deel aan de activiteiten en zijn tientallen voorheen niet-sporters aan het sporten geslagen. Ook hebben ouders kennis gemaakt met het project. Zij zijn...

Bekijk dit project

Sportwijk Nijlân

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Sportwijk Nijlan is in 2014 in een stichtingsvorm gestart met 6 verenigingen  gehuisvest op sportpark Nijlan. Inmiddels is de stichting uitgegroeid tot 9 verenigingen met 2780 leden. Belangrijk doel van de verenigingen was bevorderen van haar eigen vitaliteit omdat deze in een sterk vergrijsde wijk en verouderde sportomgeving zwaar onder druk stond. Door de onderlinge samenwerking aan te gaan zijn...

Bekijk dit project

Sportwijk West

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Bossche wijk West wordt Sportwijk West! Sport is leuk, gezond en werkt als bindmiddel tussen mensen. De huidige deelname vanuit de wijk aan sport en bewegen is laag. De sportverenigingen in de wijk willen samen met de wijkraad West, de Brede Bossche Scholen in de wijk en de welzijnsorganisatie Divers nieuwe sport- en beweegactiveiten aanbieden die aansluiten op de behoeften van de wijkbewoners:...

Bekijk dit project

Sportwijk Zaanstad: De Kuil in Beweging

Afgerond (november 2014 - november 2016)

We zijn begonnen met ongeveer 22 deelnemers aan de activiteiten. Momenteel zitten we aan 38 personen. Sinds maart 2016 neemt het aantal personen nog steeds toe. De meest populaire activiteiten zijn gymnastiek en yoga. De deelnemers onderling hebben ook een vertrouwensband opgebouwd. Een aantal komen bij elkaar op visite en beschouwen hun sportochtend als een uitje. Verder zijn ze er veel fitter...

Bekijk dit project

Sterk door Sport

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Doordat we via Sportimpuls in aanmerking zijn gekomen middels subsidie voor ons project 'Sterk door sport' hebben we op een leuke en constructieve manier samen met onze samenwerkingspartners, de leerlingen kunnen en mogen motiveren om meer te gaan sporten. We hebben de doelgroepen kennis leren maken met (vecht) sport en dit gebruikt als middel om meer te gaan bewegen en het laten inzien van de...

Bekijk dit project

Stichting Sportstuif; sport en spel op de BSO

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Streetdance-Cool

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Streetleague

Afgerond (september 2013 - september 2015)

FC Dordrecht zal in Dordrecht West de Street League organiseren. Deze is gericht op jongeren van 12 t/m 16 jaar. De Street League zal een van de verschillende activiteiten binnen het lokale sport-en gezondheidsprogramma Doe ff Gezond worden. Doe ff Gezond zet in op het bevorderen van een gezond gewicht van kinderen en jongeren wonend in Dordrecht West en kiest in haar aanpak voor Jongeren op...

Bekijk dit project

Streetleague Bonaire (Bonaire Bario League)

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Fundashon pro Hubentut wil een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de jeugd op Bonaire en zet hierbij onder andere sport in als middel. Met het project Streetleague (Liga di Bario) wil Fundashon pro Hubentut deelnemende jongeren sociale vaardigheden en normen en waarden bij brengen. Tevens willen zij met dit project meer jongeren aan het sporten krijgen, obesitas tegengaan en een...

Bekijk dit project

studenten(water)sport in Almere

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Het project Studentenwatersport in Almere had als doel: studenten aan het (water)sporten krijgen. Twee sportverengingen (Roeivereniging Pampus en Almere Centraal Windsurfvereniging) en het particuliere bedrijf Sail Today (catamaranzeilen) hebben hiervoor de handen in elkaar geslagen. De studentenroeivereniging Agon was toen net begonnen met een 5-tal leden en dat is inmiddels uitgegroeid tot ca....

Bekijk dit project

Subsidie aanvraag Funkey

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Subsidie aanvraag Funkey hockey voor de gemeente Bergen op Zoom en omgeving vanuit Mixed Hockey Club Tempo

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

SVH en HCWV: Sportvereniging als buurthuis van de toekomst

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Swimming with the Stars: het Sterrenplan als basis voor een levenlang zwemplezier

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Taekwondo, samen sterk!

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Taekwondo, samen sterk!' is een project dat is geïnitieerd door Sportclub Koryo (Haags Goud Vereniging) uit Den Haag dat erop gericht is de inactieve jeugd van 6 tot 23 jaar in de Schildersbuurt (en aansluitend een gedeelte van Moerwijk, Escamp en het Zuiderpark), een geschikt sport- en beweegaanbod aan te bieden. Deze buurten kunnen worden gekwalificeerd als impulswijken. De projecttitel...

Bekijk dit project

Te oud om te sporten? Nee hoor!

Afgerond (augustus 2013 - augustus 2015)

Heumen, Te oud om te sporten? Nee hoor! De Old Socks uit Heumen wil de komende twee jaar de lichamelijke activiteit van de niet actieve inwoners uit het dorp bevorderen. Uitgangspunt van het programma is het stimuleren van bewegen door het aanbieden van aantrekkelijke, lichamelijke activiteiten in groepsverband. De projecten (GALM en SMALL) passen binnen deze doelstelling. De uitvoering bestaat...

Bekijk dit project

TegelenFit

Afgerond (november 2014 - november 2016)

TegelenFit is een aanbod van verschillende sporten en beweegvormen in verenigingsverband voor 55+‘ers binnen de tennis- (T.L.T.C.) en wandel vereniging (T.L.V. Tegelen) op de accommodatie van de tennisclub en de naaste bosrijke omgeving. Het aanbod van TegelenFit is laagdrempelig, afgestemd op de eigen fysieke mogelijkheden en behoefte van de deelnemers. Het diverse en laagdrempelige aanbod op de...

Bekijk dit project

Terneuzen brengt diabeten in beweging

Afgerond (september 2013 - september 2015)

In de Gemeente Terneuzen is de gemiddelde leeftijd hoog en ligt het percentage mensen met diabetes/overgewicht ruim boven het landelijke gemiddelde. Om deze redenen biedt health center Bodyline met behulp van de interventie Fitness 2.0 een speciaal programma aan voor diabeten in de leeftijdgroep 45-65 jaar. Het programma bestaat uit drie fasen: Fase I: een periode van zes maanden waarbij men in...

Bekijk dit project

Terneuzen een leven lang fit, 45-75 jaar in beweging!

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Met veel enthousiasme begonnen wij met de betrokken partijen aan de start van ons project. Veel en gevarieerde media-aandacht zorgde voor de eerste inschrijvingen. In de volgende fase bleken de samenwerkingen niet zo soepel te verlopen als gewenst en 2 van de 7 betrokken verenigingen waren maar actief en zorgde voor de volgende instroom van deelnemers. Voor de andere verenigingen leek het wel meer...

Bekijk dit project

Uitbreiding zwemaanbod gericht op mensen met een lichamelijke- of geestelijke handicap of met een gedragsprobleem/-stoornis

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ulft Vitaal in Beweging

Afgerond (november 2014 - november 2016)

SDOUC is een open voetbalclub in Ulft. Uitgangspunt is dat alle inwoners kunnen meedoen. Via Vitaal in Beweging (ViB) creëren we nieuw aanbod waardoor we meer Ulftenaren  kunnen laten sporten en bewegen. De afgelopen twee jaar hebben we ingezet  op 45-plus voetbal, Walking Football en Scoren met Gezondheid.  Ulft Vitaal in Beweging is een samenwerking van SDOUC, stichting Vitaal op Weg (is de...

Bekijk dit project

Uniek in Beweging

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Bijna 1500 Kinderen en jongeren met een beperking, bewegingsachterstand en/of aansluitingsbehoefte hebben kennis gemaakt met sport en bewegen. Hiervan zijn er 56 blijvend lid geworden van een reguliere sportvereniging of sportaanbieder. De interventies van Uniek in Beweging zijn in 3 van de 4 gemeenten uitgevoerd. Het kader en vrijwilligers zijn door de projectgroep en interventie-eigenaar...

Bekijk dit project

Utrechtse werknemers Fit & Vitaal

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Bedrijfssport Utrecht is een initiatief van Utrechtse sportorganisaties en netwerken van bedrijven, met als insteek het stimuleren en faciliteren van sporten en bewegen als onderdeel van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dat laatste aspect is belangrijk voor de legitimiteit van het programma bij een bedrijf en tevens  voor de waardering van medewerkers. Zo ervaren zij dat hun werkgevers ook...

Bekijk dit project

Vallen Verleden Tijd Groningen

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Vallen, opstaan en weer doorgaan

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Met een subsidie van Sportimpuls kon er in Brielle een beweegproject worden gestart voor ouderen. In kleine groepjes werd met de interventie Zeker Bewegen een begin gemaakt. Werving van inactieve ouderen is intensief, maar des te leuker is het als ze uiteindelijk mee gaan doen. Dan blijkt dat ze veel meer in hun mars hebben dan ze zelf hadden verwacht. Dankzij de financiële ondersteuning vanuit...

Bekijk dit project

Van BigMove GGZ naar een duurzaam wijknetwerk Gezond Gedrag in de Kersenboogerd

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Gezondheidscentrum Kersenboogerd zet BigMove GGZ in voor chronisch zieken met psychische klachten. De overstap naar het reguliere beweegaanbod in de wijk is lastig. Dit project neemt belemmeringen weg en versterkt het beweegaanbod in de wijk voor deze groep. Bewegen en participeren levert voor deze groep gezondheidswinst op en draagt bij aan hun kwaliteit van leven. Hoe doen we dat? De aanpak...

Bekijk dit project

Van dorp tot dorp!

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Het project van Dorp tot Dorp heeft geresulteerd in een belangrijke impuls om ouderen 55+ duurzaam te activeren. In 2015 en 2016 hebben 239 deelnemers deelgenomen aan een 12 weken durende wandeltraining conform de interventie elke stap telt. Een stappenteller, persoonlijke opbouwplannen, verbeteren van de conditie, samen wandelen en gezelligheid vormden de basis van de succesvolle wandeltrainingen...

Bekijk dit project

Van Hang- naar springjongeren in Tilburg (Oud-)Noord

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Vechtsport als middel voor sociaal maatschappelijke ontwikkeling

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Met de interventie Vechtsport voor iedereen zijn in de projectperiode ruim 100 veelal allochtone vrouwen (14 tot 23 jaar) in beweging gekomen. Het gaat om vrouwen die hiervoor vanwege het ontbreken van een geschikt aanbod niet sporten. Door een 'voor en door vrouwen' aanbod te creëren is deze moeilijk te bereiken doelgroep geïnteresseerd geraakt. Drie maal per week kwamen deze vrouwen bij elkaar...

Bekijk dit project

Vechtsport en Onderwijs Samen (VEOS)

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Stichting Judosport Oost, Ji Do Kwan en Taekwondo Twente uit Enschede verzorgen op 10 basisscholen in Enschede gecombineerde lessen in judo, Ji Do Kwan en Taekwondo. Van groep 3 tot en en met 8 wordt per groep een lesblok van 7 uur gegeven. Met drie leraren tegelijk, van iedere sportschool één, worden met behulp van de Menukaart interventie Respons de demonstraties verzorgt. Respons is ontwikkelt...

Bekijk dit project

Vechtsport in de zorg

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Tijdens de projectperiode van 'Vechtsport in de zorg' hebben we met passie en plezier toegewerkt naar een afname van belemmerende factoren bij de jongeren binnen de Mutsaersstichting te Venlo. Het activeren van de jongeren, werken aan persoonlijke doelen van de jongeren zoals zelfvertrouwen en agressieregulatie. Daarnaast discipline en motivatie van jongeren. De jongeren overwinnen sociale...

Bekijk dit project

Vechtsport, jongeren en plezier! Het FUNdament voor een sterke club, een veilige school en een actieve groeiende wijk

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Veertig+ in Beweging

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Project Veertig + in BewegingKorfbalvereniging Dubbel Zes wil, door middel van een gevarieerd, laagdrempelig sport- en beweegaanbod, veertigplussers aanzetten om meer te gaan bewegen. Hiervoor werkt zij samen met partners zoals de gemeente Den Haag, het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond, VOORWelzijn, Haag Atletiek en een gezondsheidscentrum. ActiviteitenEr worden seizoensgebonden reeksen...

Bekijk dit project

Veilig springen met Kikkuh & Kikkie

Afgerond (september 2013 - januari 2016)

De KNGU interventie "Veilig springen met Kikkuh en Kikkie" is een sportstimuleringsproject voor kinderen die van springen en zweven houden; zij leren om heerlijk vrij als een vogel in de lucht gymnastische oefeningen te doen. Het project is voor kinderen van 6 tot 12 jaar, die nog geen lid zijn van een sportvereniging. Kinderen worden door de (vak)leerkracht van hun school aangemeld; na een...

Bekijk dit project

Vergroting sportparticipatie gehandicapten middels G-Voetbal regio Bergen op Zoom & 7 tegen 7 voetbal 45 +

Afgerond (september 2013 - september 2015)

MOC’17 wil een regiofunctie innemen voor gehandicapten sport en in de gemeente Bergen op Zoom, maar ook in de hele regio het G-voetbal aanbod uitbreiden. Door activiteiten binnen het speciaal onderwijs, maar ook na schooltijd, wil MOC’17 een maatschappelijke rol op zich nemen in de wijken en buurten binnen de gemeente. Starten met G-voetbal is geen eenvoudige kwestie voor een vereniging. Hiervoor...

Bekijk dit project

Verhogen van fietsparticipatie onder de jeugd in Amsterdam Nieuw-West

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Het project FIeTs in Nieuw-West had als doel de sportdeelname en daarmee de fitheid/gezondheid onder de jeugd (8-12 jaar) in Amsterdam Nieuw-West te verhogen met fietsen. Met de interventie SportSpot maakte de jeugd opnieuw kennis met de diverse facetten van fietsen. Naast de te overbruggen afstand naar de Wielervereniging is het hebben van één of meerdere sporten een (financiële) reden om niet te...

Bekijk dit project

VG Provincie Groningen/Hoogezand

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Er zijn veel mensen met een verstandelijke beperking die nog niet aan sport doen. Enerzijds is uit onderzoek gebleken dat dit te maken heeft met de onbekendheid over de mogelijkheden om op aangepaste wijze te sporten en dat de drempel om te gaan sporten vaak als hoog wordt ervaren. Anderzijds blijkt lokaal initiatief vaak ontoereikend door de grote diversiteit van de doelgroep en de variatie in...

Bekijk dit project

VG Provincie Groningen/Oldambt

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Er zijn veel mensen met een verstandelijke beperking die nog niet aan sport doen. Enerzijds is uit onderzoek gebleken dat dit te maken heeft met de onbekendheid over de mogelijkheden om op aangepaste wijze te sporten en dat de drempel om te gaan sporten vaak als hoog wordt ervaren. Anderzijds blijkt lokaal initiatief vaak ontoereikend door de grote diversiteit van de doelgroep en de variatie in...

Bekijk dit project

Vitaal enter

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Binnen het project Vitaal Enter was het de doelstelling om min. 105 niet sportende 55+ uit Enter en omgeving tussen november 2016 en november 2018 te stimuleren om meer te gaan sporten/bewegen. Dit is gelukt. In totaal hebben 116 mensen meegedaan met het programma. Van deze 116 deelnemers zijn er 91 mensen blijven bewegen. Ze zijn lid geworden van een (sport)vereniging zoals tai chi, gymnastiek,...

Bekijk dit project

Vitaal in Dordt

Afgerond (augustus 2013 - augustus 2015)

In de Dordrechtse wijk Crabbehof  is korfbalvereniging DeetosSnel de enige sportaanbieder. Wijkbewoners zijn op zoek naar beweegaanbod en weten de accommodatie steeds vaker te vinden, echter het ontbreekt aan een passend aanbod wat hen ook daadwerkelijk laat bewegen. Daarom voert DeetosSnel het project buurtsportvereniging uit; laagdrempelig beweegaanbod wat aansluit bij de behoeften van de...

Bekijk dit project

Vitaal Nieuw Den Helder

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Vitaal Nieuw Den Helder is een project waarbij inactieve ouderen in beweging komen. De doelgroep 65-75 jaar wordt persoonlijk aangeschreven om deel te nemen aan een fitheidstest. Na de test worden de resultaten met de deelnemer doorgesproken en kunnen deelnemers zich inschrijven voor specifieke beweegactiviteiten. De nadruk ligt op plezier en veelzijdig bewegen. Er wordt een beweegtuin...

Bekijk dit project

Vitaal Schagen

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Gymnastiekvereniging Lycurgus Advendo is in samenwerking met Sportservice Schagen gestart met een bewegingsstimuleringsproject 'Vitaal Schagen'. Het doel is om inactieve inwoners van Schagen in de leeftijd van 65-75 jaar meer in beweging te krijgen door het creëren van een laagdrempelig beweegaanbod dicht bij huis. Het beweegprogramma is gestart met een Fitheidstest. De deelnemers ontvingen een...

Bekijk dit project

Vitale Kernen en Buurten

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Sportdorp Eijsden: Met de interventie sportdorp zijn nieuwe beweegactiviteiten opgestart, samenwerkingsverbanden ontstaan tussen diverse partijen en zijn meer mensen structureel gaan bewegen. We zijn gestart met het houden van een behoeftepeiling, waarna we een beweegmarkt hebben georganiseerd. Hier werd een breed aanbod op het gebied van bewegen en gezondheid gepresenteerd. Het animo onder de...

Bekijk dit project

Vixia Beweegt!

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Mensen met een lage Sociaal-Economische Status sporten minder en hebben grote gezondheidsachterstand. Het samenwerkingsverband Gymnastiekvereniging Swentibold, Orbis Vigor en Vixia richt zich op medewerkers van de sociale werkvoorziening Vixia in de Westelijke Mijnstreek. De doelgroep ervaart veel barrières als het gaat om meer bewegen: weinig sociale steun, beperkingen, kosten etc. We organiseren...

Bekijk dit project

Volwassenen en senioren in Rijkerswoerd en De Laar (weer) in beweging met de Sportkaart!

Afgerond (november 2014 - november 2016)

De nieuwe manier van sporten met de sportkaart en het bijbehorende aanbod heeft nieuwe mensen aan het bewegen gebracht. Het aanbod op het Sport en Wijkcentrum is enorm uitgebreid en men ziet veel nieuwe sporters. Door de Sportkaart van bewegen in Arnhem kunnen we na de subsidie periode met ons beweegaanbod doorgaan. De Sportaanbieders werken prima samen ook op de verschillende locaties. Ook de...

Bekijk dit project

Vrouwensport

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Naar aanleiding van een uitgesproken behoefte uit de wijken door twee dames van allochtone afkomst gaan vereniging Fynesfitness en Gorinchem Beweegt het interventieprogramma vrouwensport starten. Er wordt begonnen met drie groepen op verschillende momenten in de week met als uitgangspunt de intentie om na twee jaar uit te breiden met twee extra lessen zodat de lessen structureel ingezet kunnen...

Bekijk dit project

Walking Football Roermond

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Het doel van Walking Football Roermond is het vergoten van de sportparticipatie bij senioren om zo een bijdrage te leveren aan een gezondere leefstijl en het vergroten van het sociaal netwerk. Onder de doelgroep vallen senioren in de leeftijd van 60 jaar en ouder uit Roermond. Na de opstartfase van 2 jaar is er een zelfstandig structureel aanbod Roermond breed. De opstartfase is opgedeeld in...

Bekijk dit project

WandelFit Alphen aan den Rijn

Afgerond (november 2016 - november 2018)

In de afgelopen twee jaar heeft Wandelfit plaatsgevonden in Alphen aan den Rijn. Atletiekvereniging AAV’36 heeft hiervoor drie trainers opgeleid die de activiteit hebben begeleid. In totaal hebben 130 deelnemers verdeeld over 8 startgroepen zich aangesloten bij het programma waarbij deelnemers op een laagdrempelige manier gezamenlijk in beweging zijn gekomen. Onder leiding van een gediplomeerde...

Bekijk dit project

Wandelfit Amersfoort

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Amersfoort heeft ruim 17.000 volwassenen met reuma. Er is slechts een beperkt beweegaanbod voor deze doelgroep. De erkende interventie Wandelfit biedt een laagdrempelig, structureel beweegaanbod op maat, in dit project gericht op mensen met reumatische klachten. Wekelijks kunnen deelnemers wandelen of Nordic Walking, aangevuld met oefeningen. Deze activiteiten zijn voor de doelgroep bij uitstek...

Bekijk dit project

Wandelfit Baarn

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Het belangrijkste resultaat van het project Wandelfit Baarn is, dat binnen de Baarnse Atletiek Vereniging een ‘Wandeltak’ is ontstaan. De verwachting is dat vanwege de vergrijzing, deze zich in de toekomst blijft ontwikkelen. Meer in detail zijn de volgende projectresultaten geboekt: Deelnemers worden fitter (binnen de grillen van hun ziekte).Deelnemers krijgen meer sociale contacten.Een...

Bekijk dit project

Watersport in Almere

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Kinderen kunnen kennis maken met verschillende watersporten. Waaronder zeilen, kanovaren, windsurfen en roeien. Zeilorganisatie Sail-Today, stichting Kano4all, windsurfvereniging Almere-Centraal en roeivereniging RV Pampus werken hierbij samen. 750 leerlingen van diverse basisscholen kunnen deelnemen aan zowel een indoor- als outdoor gedeelte. De lessen van het indoorgedeelte vinden plaats in de...

Bekijk dit project

Wervingstraject meidenvoetbal Middelburg / regio Walcheren (Zeeland)

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Wijk Steenvoorde-Zuid, samenwerkingsverband Semper Altius

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Wijk Westoever Buiten Spaarne naar en gezondeleefstijl

Afgerond (september 2013 - september 2015)

De gemeente Haarlem is onlangs JOGG gemeente geworden en er zijn enkele specifieke wijken waarin bewegingsarmoede en overgewicht een risico voor de gezondheid vormen. De wijk Westoever Noord Buitenspaarne kamt met een groot overgewichtsprobleem onder jeugdigen van 5–14 jaar (16,8-17,4%). Stichting Sport+ wil middels de Sportimpuls 800 ouders en hun +/- 360 kinderen uit de wijk Westoever Noord...

Bekijk dit project

Wijksportclub Korte Akkeren

Afgerond (augustus 2013 - augustus 2015)

In september 2013 start vv ONA uit Gouda de ‘Wijksportclub Korte Akkeren’. Vv ONA richt de Wijksportclub Korte Akkeren op, omdat deze wijk niet genoeg sportmogelijkheden heeft voor iedereen. ONA vindt het belangrijk dat jong en oud de mogelijkheid heeft dichtbij huis aan sport- en beweegactiviteiten te doen, omdat sporten gezond is. De Wijksportclub start met het organiseren van sportactiviteiten...

Bekijk dit project

Wijksportclub Spangen

Afgerond (november 2014 - juni 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Wintersporten: Jaarrond in beweging

Afgerond (augustus 2013 - augustus 2015)

De Langlaufvereniging Gouda, de Skivereniging Midden Holland en de Nederlandse Visueel-gehandicapten SkiVereniging bundelen hun krachten om samen met lokale bedrijven, instanties en wijkteams de sportparticipatie van mensen met affiniteit voor wintersport te vergroten. In 2013 t/m 2015 worden 4 evenementen georganiseerd in lijn met de erkende interventie Wintersport Experience. Daarnaast worden...

Bekijk dit project

Yoo Sin in Grootstal

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Zaalvoetbalacademie FCG Eindhoven

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Gezien de geringe sportparticipatie van de jeugd uit de stadsdelen Gestel en Woensel (Eindhoven), welke voornamelijk te wijten is aan de economische situatie van de gezinnen, wenst FCG Eindhoven middels een zaalvoetbalacademie te voorzien in de sportbehoefte van deze jeugd. Deze stadsdelen liggen onder het landelijke gemiddelde wat betreft sociaal economische status en lidmaatschap aan een...

Bekijk dit project

Zaalvoetbalacademie Pijnacker

Afgerond (november 2015 - november 2017)

In twee jaar tijd zijn er met de zaalvoetbalacademie in Pijnacker-Nootdorp 2369 kinderen bereikt met kennismakingsaanbod en zijn 140 kinderen lid geworden. De academie werkt met lessenreeksen van 12 weken. Bondscoach van het Nederlands zaalvoetbalteam Max Tjaden heeft zich gecommitteerd aan de academie en dankzij de inzet van Team 4 Talent en de projectgroep kan de academie ook na de...

Bekijk dit project

Zaalvoetbalacademie tbv opleiden van scholieren in diverse wijken in Gouda

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Na de toekenning van de aangevraagde subsidie in 2014 zijn de voorbereidingen gestart en zijn de eerste clinics voorbereid. Die zijn in de maanden maart en april gegeven. Ook is er contact gezocht met de samenwerkingspartners en met verschillende scholen. Ook is in deze tijd een website in de lucht gegaan ter informatie en inschrijving. Er is ook huis aan huis geflyerd binnen de gemeente Gouda....

Bekijk dit project

Zaalvoetbalcompetitie Voortgezet Onderwijs Vlaardingen

Afgerond (september 2012 - november 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Zeker bewegen in Zandvoort

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Kenamju Zandvoort zet zich samen met sportaanbieders en maatschappelijke partners in voor de ouderen in Zandvoort. Maar liefst 80% van de inactieve ouderen geeft als reden: bang om te vallen en/of angst voor blessures.Het doel van Zeker Bewegen is om bewegingsparticipatie onder de (te) weinig actieve ouderen te vergroten. De effecten zijn minder valangst – en incidenten, minder lichamelijke...

Bekijk dit project

Zo Kan Het Ook! en WandelFit in Stadskanaal

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Mensen met een verstandelijke beperking die wonen en/of werken bij locaties van NOVO in Stadskanaal hebben in de afgelopen twee jaar deel kunnen nemen aan verschillende beweegactiviteiten. Er is bijvoorbeeld een sportmiddag georganiseerd met badminton en Zumba, er zijn dansactiviteiten georganiseerd en ook een sportieve middag op het voetbalveld. Daarnaast zijn wandeltrainers opgeleid en...

Bekijk dit project

Zo kan het Ook! in Uithuizen

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Hoewel er enige tijd nodig was om draagvlak te creëren voor het project Zo kan het ook! in Uithuizen, kijken we terug op een geslaagd project. Tijdens het project zijn belangrijke (blijvende) verbindingen gelegd: zorginstellingen weten elkaar te vinden maar sportverenigingen, met zowel regulier als aangepast aanbod, weten ook de zorginstelling te vinden en vice versa. Als gevolg van deze...

Bekijk dit project

Zo leuk is bewegen

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Bartiméus wil de kwaliteit van leven voor mensen met een visuele beperking verbeteren. Personen met een visuele beperking zijn lichamelijk minder actief dan personen zonder deze beperking. Afgelopen jaar zijn 267 personen bereikt, waarbij 98 personen actief sporten. Deze personen zijn verdeeld over 10 activiteiten. Van deze personen was 92% inactief. De judovereniging heeft samen met de...

Bekijk dit project

Zorg in beweging Wolfheze

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Bewegen is voor iedereen! Kwetsbare mensen uitdagen om in beweging te komen. En te blijven! In totaal zijn er meer dan 800 mensen van 18 jaar en ouder in Wolfheze. Ze hebben psychische problemen, autisme en/of verslaving. Zij zijn cliënt zijn bij één van de zorgorganisaties in en om Wolfheze. Slechts 8% beweegt voldoende. Voetbalvereniging SV Wodanseck laat mensen bewegen in een ‘normale...

Bekijk dit project

Zorgsport Centrum

Afgerond (augustus 2013 - augustus 2015)

We zijn vanaf september begonnen, na gesprekken gevoerd te hebben met de Gemeente Venray en Dichterbij voor eventuele kandidaten. Er is gestart met 4 dagdelen, per keer zijn er 3 deelenemers aan judo in de zorg en fitness. De combinatie die we (in samenwerking met de dagbesteding) aanbieden binnen onze sportorganisatie bevalt deze deelnemers op dit moment heel goed. De drempel is dan erg laag...

Bekijk dit project

ZoSterk: Bewegen met overgewicht

Afgerond (november 2014 - november 2016)

In competitieverband zijn 5 teams, bestaande uit mensen met overgewicht, met elkaar de strijd aan gegaan tegen hun overgewicht. Doelstellingen: welk team valt relatief in 3 maanden het meest af, traint het vaakst, bezoekt het trouwst de workshops?  Aantal deelnemers: 127 (5 teamcaptains, 115 vrouwen, 12 mannen)Aanwezigheid bij trainingen/workshops: 93%Uitvallers: 2 (allebei iets meer dan de...

Bekijk dit project

Zuidwest samen in Beweging!

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Het hoofddoel van dit project is het stimuleren van sport- en beweeggedrag bij volwassenen van 18 jaar en ouder met gezondheids- en/of beweegachterstand en/of ongezond eetpatroon. Er zijn in het totaal 325 Fitheidschecks uitgevoerd en er is 189 keer aan een START programma deelgenomen.  Met 189 deelnemers aan de START programma's is de doelstelling van 150 deelnemers ruimschoots behaald. De...

Bekijk dit project

Zwemsport voor ouders met jonge kinderen Vlaardingen

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Zwemvereniging Vlaardingen-Schiedam en de Vlaardingse Reddingsbrigade en hun eigen cultuur en specifieke groepen leskinderen. Samen met zwembad De Kulk en de gemeente Vlaardingen is het idee ontstaan om ouders van jonge kinderen, de mogelijkheid te bieden om tijdens de les van hun kinderen, te zwemmen.  Ouders zonder zwemdiploma zijn benaderd. In totaal hebben dertien ouders leren zwemmen, beter...

Bekijk dit project

Amsterdam maakt werk van beweging!

Afgerond (september 2013 - september 2015)

In vijf Amsterdamse stadsdelen te weten Zuid, Oost, Zuidoost, Nieuw West en Noord zijn werkzoekenden in beweging gekomen. In 12 trainingen onder professionele begeleiding werden deelnemers klaargestoomd voor hun eindchallenge. Dit gebeurde op de reguliere trainingen en via de online coachomgeving van Moovz. Deelnemers aantallen schommelden veel en niet alle deelnemers hebben alle 12 trainingen...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website