FAQ Netwerksubsidie living labs

Q: Welke partijen kunnen subsidie ontvangen via deze oproep?

A: Alleen gemeenten en hogescholen kunnen subsidie ontvangen. Andere partijen leveren een in kind bijdrage.

Q: Kunnen gemeenten met een inwonertal van minder dan 30.000 gebruik maken van de regeling?

A: gemeenten met een inwonertal van minder dan 30.000 inwoners kunnen een aanvraag indienen samen met een andere gemeente in de regio (of rondom een vergelijkbare uitdaging). De gemeenten hebben samen een inwonertal van minimaal 30.000. In de praktijk betekent dit dat het living lab uit verschillende locaties bestaat.

Q: Als gemeenten gezamenlijk een aanvraag indienen moeten de labs dan ook samenwerken?

A: Ja, er dient sprake te zijn van een nauwe samenwerking. Er kunnen wel verschillende locaties zijn binnen een living lab.

Q: Moet er een collegevoorstel ten grondslag liggen aan de verantwoording van het budget?

A: Nee, een collegevoorstel is niet nodig.

Q: Moet de kennisinstelling een hogeschool (hbo) zijn?

A: Ja, er dient ten minste één hbo betrokken te zijn. Daarnaast mogen ook wo en mbo aanhaken als dat het living lab versterkt.

Q: Moet de netwerkvorming doorzetten op een bestaand netwerk of kan er ook een nieuw netwerk opgezet worden?

A: Beide zijn mogelijk.

Q: Hoeveel budget is er in totaal beschikbaar?

A: In totaal is er minimaal € 400.000,- beschikbaar. Per aanvraag kan er maximaal € 25.000,- aangevraagd worden.

Q: Is cofinanciering verplicht?

A: Nee, dit is niet verplicht.

Q: Is de begroting voor de eerste fase of voor het totaalplan?

A: De subsidie kan alleen aangewend worden voor activiteiten ten behoeve van de eerste fase (identificeren van behoeften en bouwen van het netwerk) en het ontwikkelen van een plan van aanpak voor fasen 2 t/m 4. De begroting heeft alleen betrekking op deze eerste fase.

Q: Waar moet de verantwoording uit bestaan?

A: Deze bestaat uit een eindverslag en een eindafrekening met de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Q: Is dit Webinar later nogmaals te bekijken?

A: Het Webinar is op aanvraag nogmaals terug te zien. U dient daarvoor een mail te sturen naar sportonderzoek@zonmw.nl.

Q: Zijn er subsidiemogelijkheden na de netwerkfase?

A: Onder voorbehoud wordt er in de tweede helft van 2020 een subsidieronde opengesteld door ZonMw die zich richt op projecten binnen een living lab, de fasen 2, 3 en 4.

Q: Is er informatie over bestaande living labs te vinden?

A: Binnen het onderzoeksprogramma Sport en Bewegen bij ZonMw hebben we hier recent niet mee gewerkt. Het is echter geen nieuw instrument, andere benamingen voor living labs zijn ook wel proeftuinen of ecosystemen. De gemeenten uit de G5 zijn net gestart met het opzetten van een living lab. Samen met de G5 zullen de 16 gemeenten die een netwerksubsidie ontvangen komend jaar gaan bouwen aan een leernetwerk rondom living labs.

Q: Mag talentontwikkeling een onderwerp vormen?

A: De maatschappelijke uitdaging van het living lab dient aan te sluiten bij de eerste vijf ambities/deelakkoorden van het Sportakkoord. Een focus op de zesde ambitie / het zesde deelakkoord ‘Topsport die inspireert’ is uitgesloten in deze oproep.

Q: Zijn de formulieren ook in het Engels te verkrijgen?

A: Nee, enkel in het Nederlands.

Q: Wat moet ik doen als ik voor het eerst ProjectNet gebruik?

A: Als u nog niet eerder met ProjectNet heeft gewerkt moet u zich eerst aanmelden als ‘Nieuwe gebruiker’. Zie de handleiding om een account te maken.
Als u samenwerkingspartijen wilt toevoegen in ProjectNet doe dit dan ruim op tijd. Het opvoeren van samenwerkingspartijen die nog niet bekend zijn in ProjectNet duurt ten minste 24 uur.
Zie voor meer informatie de toelichtingen in ProjectNet.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website