Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De HAN beweegtest en het HAN beweegprogramma zijn ontwikkeld voor het bewegingsonderwijs op basisscholen. Het doel van de beweegtest is het beweegniveau van elk kind objectief vaststellen. Daarnaast kan de beweegtest ingezet worden om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs te evalueren en de effectiviteit van de docent te toetsen. Het HAN beweegprogramma is vervolgens ontwikkeld om ieder kind op eigen niveau uitdaging te bieden, waarbij juist ook excellente sportleerlingen gestimuleerd worden om te bewegen. het trainingsaanbod van de test en het beweegprogramma zijn te vinden op www.han.nl

 

Het doel van het project is de regionale en landelijke implementatie van de beweegtest en het beweegprogramma. De belangrijkste doelgroepen zijn de leerkrachten bewegingsonderwijs, buurtsportcoaches en de beleidsbepalers sport, bewegen en onderwijs binnen gemeenten en stichtingsbesturen. Voor de implementatie en verspreiding maken we gebruik van een persoonlijke benadering. Dit gebeurt via stagebezoeken, workshops op locatie, een passend trainingsaanbod, een train-de-trainer traject en een online medium.

 

De projectactiviteiten hebben voor goede verspreiding gezorgd. Het bereiken en deelnemen aan trainingsaanbod is goed gelukt in de regio Arnhem en Nijmegen. Verschillende gemeenten en scholen in Gelderland zijn inmiddels aan de slag met beide tools. Het bereiken van de beoogde doelgroep buiten Gelderland is gelukt, al blijkt deze doelgroep moeilijker tot deelname te bewegen. Bij de organisaties waar dat wel gelukt is, zoals Utrecht, Deventer en Roermond lijkt persoonlijke betrokkenheid bij het werkveld een belangrijke factor. De betrokkenheid van een professional die in de praktijk staat, kent en daadwerkelijk op bezoek gaat bij de primaire organisaties (zoals scholen, stichtingsbesturen en sportservices) lijkt hierbij een belangrijke schakel om aanbod dichter bij het werkveld te krijgen. Mogelijk dat in de nabije toekomst de deelname van vakdocenten meer in beweging komt omdat beide tools verregaand geïmplementeerd zijn in het onderwijs van het instituut HAN Sport & Bewegen. Hierdoor zal het werkveld in stages, maar ook via afgestudeerden, meer direct in aanraking komen met beide tools. Door de goede contacten met andere opleidingsinstituten lijkt het in de toekomst mogelijk om ook in Gelderland en daarbuiten beter de doelgroep te bereiken en te bewegen tot deelname.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Nijmegen en Arnhem is er grote interesse voor het gebruik van de HAN Beweegtest en HAN Beweegprogramma en zijn trainingen verzorgd op aanvraag van het werkveld. Een aantal scholen (6, waaronder ook voortgezet onderwijs) maakt nu structureel gebruik van de test en het programma. Ook in de gemeente Berkelland wordt sinds dit schooljaar op 8 scholen structureel gebruik gemaakt van de HAN Beweegtest naar aanleiding van een training. Na een workshop in Utrecht heeft een school de test geïmplementeerd en heeft een tweede school interesse. De gemeente Apeldoorn heeft concrete interesse en is voornemens in 2020 test en programma te gaan gebruiken op meer dan 30 scholen. Tot slot zijn ook Gemeente Roermond, Deventer en Zwolle geïnteresseerd.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het SIA RAAK project “beweegniveau herkend: oog voor excellentie” (projectnummer 2015-02-50P) zijn de HAN beweegtest en HAN beweegprogramma ontwikkeld voor het bewegingsonderwijs van het basisonderwijs. De HAN beweegtest heeft als doel om het beweegniveau van elk kind objectief vast te stellen en kan naast het herkennen van de excellente bewegers in de klas ingezet worden om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs te evalueren en kan door de docent worden gebruikt om effectiviteit van eigen handelen te toetsen. Naast het vaststellen van het beweegniveau is het vervolgens ook belangrijk om uitdaging te bieden aan ieder kind op ieder niveau.Het HAN Beweegprogramma bestaat uit 40 verschillende leskaarten gericht op de excellente bewegers in groep 3 t/m 6. Deze leskaarten bieden tevens de mogelijkheid om een programma voor gemiddelde en minder goede bewegers te ontwikkelen. Er is een trainingsaanbod ontwikkeld om een kwalitatief goede en effectieve implementatie van beide producten in de praktijk te stimuleren. Beide producten en het trainingsaanbod zijn te vinden op www.bewegenmoetjeleren.nl. Dit is het online medium dat in samenwerking met Kenniscentrum Sport ontwikkeld is.

Op basis van de onderzoeksresultaten en het enthousiasme van de professionals die werken met het instrument en het programma kunnen de HAN Beweegtest en het HAN Beweegprogramma een eerste aanzet daartoe zijn. De ambitie is dat de HAN beweegtest hét instrument is in Nederland om het beweegniveau van kinderen in kaart te brengen en dat het HAN beweegprogramma uitgangspunt wordt voor het beweegaanbod aan kinderen in het bewegingsonderwijs. We streven hierbij concreet naar de volgende doelen:

- Regio Arnhem en Nijmegen

o Voor het schooljaar 2018-2019 is het bestaan en de meerwaarde van beide producten bekend bij alle stichtingsbesturen en sportservices.

o Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt 80% van de kinderen vanaf groep 3 jaarlijks de HAN beweegtest afgenomen door professionals die geschoold zijn in de afname hiervan.

o Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt op 50% scholen gebruik gemaakt van het HAN beweegprogramma

o Voor de start van schooljaar 2020-2021 is 70% van de bevoegde (vak)docenten geschoold in het afnemen van de HAN Beweegtest.

- Nederland

o Vanaf schooljaar 2020-2021 is 70% van de vakleerkrachten bewegingsonderwijs bekend met de HAN Beweegtest en HAN beweegprogramma

o Vanaf schooljaar 2020-2021 maakt minimaal 20% van de basisscholen in Nederland gebruik van de HAN Beweegtest en/of het HAN beweegprogramma

Opleidingsinstituten:

- Hogeschool van Arnhem & Nijmegen (ALO, PABO en PABO-ALO)

o Na studiejaar 2018-2019 zijn kennis en vaardigheden relevant voor afname van de HAN beweegtest en het HAN-beweegprogramma geïntegreerd in het curriculum.

o Vanaf studiejaar 2019-2020 zijn HAN studenten voldoende vaardig in het afnemen van de beweegtest en het uitvoeren van het beweegprogramma.

 

- Andere hogescholen met ALO en/of PABO opleidingen

o Vanaf september 2019 worden minstens 8 gastcolleges/trainingen verzorgd op de vijf andere ALO opleidingen in Nederland en op tenminste 3 PABO’s met specialisatie bewegingsonderwijs.

 

De belangrijkste doelgroepen zijn de leerkrachten bewegingsonderwijs en buurtsportcoaches en de beleidsbepalers sport, bewegen en onderwijs binnen gemeenten en stichtingsbesturen. De HAN en het Kenniscentrum Sport zijn de primaire afzenders van het implementatie en verspreidings-project. De belangrijkste boodschap is dat de test en het programma direct kunnen bijdragen aan verbeteren van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs. Door het gebruik van digitale middelen, is de beweegtest in de praktijk relatief eenvoudig in te passen, en zijn de administratieve handelingen beperkt. Het programma speelt in op de actuele wetenschappelijke inzichten en de leerkrachten met ervaringen in het uitvoeren van het programma zijn enthousiast en zien duidelijke meerwaarde.

Voor de implementatie en verspreiding maken we gebruik van een persoonlijke benadering via met name stagebezoeken, workshops op locatie, een passend trainingsaanbod, train-de trainer traject en een online medium om mensen te stimuleren en triggeren. De belangrijkste boodschap die we uitdragen is dat alle kinderen weer beter moeten leren bewegen! De huidige samenleving vraagt om een vernieuwende aanpak en die kunnen we bieden met de test en het beweegprogramma. Het gebruik daarvan leidt ertoe dat alle kinderen hun mogelijkheden binnen sport en bewegen optimaal kunnen waarmaken en genieten van sport en bewegen.

Het project wordt geëvalueerd door verschillende doelgroepen via vragenlijsten te bevragen naar bekendheid en gebruik van de test en het programma. Tevens zal door het monitoren van het gebruik van de applicatie in kaart worden gebracht hoeveel kinderen worden getest met de HAN Beweegtest.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website