Over dit programma

Het doel van het programma is het (lokaal) ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van sport en bewegen sámen met de burger. Met behulp van open innovatie ecosystemen, de zgn. living labs, wordt samen met gebruikers toegewerkt naar creatieve en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Dit gebeurt in een real-life setting waarbij er een grote rol is weggelegd voor de gebruiker, bijvoorbeeld de burger. Samen met andere relevante partijen, waaronder overheid, kennisinstellingen, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven worden middels co-creatie oplossingen bedacht, ontwikkeld en getest. Deze activiteiten vinden plaats in wijken, gemeenschappen, instellingen of organisaties waar de gebruiker woont, werkt, sport en/of beweegt.

In 2020 zijn 15 gemeenten gestart met het verkennen van living labs sport en bewegen door toe te werken naar sterke samenwerkingsverbanden en door in gesprek met de burger de lokale uitdagingen in kaart te krijgen. In 2021 staat de verankering, het ontwikkelen van innovaties en het experimenteren met oplossingen die bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van de living labs sport en bewegen die in 2020 zijn gestart, centraal.

Enkele gemeenten zijn inmiddels begonnen met living labs. Wat zijn living labs? En zijn living labs het antwoord op sport- en beweegvraagstukken binnen de gemeente?

 

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website