Het doel van het Implementatienetwerk Sport en Bewegen is het opleiden van onderzoekers tot implementatiedeskundigen. In dit landelijke netwerk kunnen zij kennis en ervaringen delen en dit weer verder verspreiden. Aan de hand van een casus wordt praktijkervaring opgedaan. Het uiteindelijke doel is om meer impact te realiseren met en in de praktijk. Het leernetwerk gaat zich te ontwikkelen tot een duurzaam, geborgd implementatienetwerk op het gebied van sport en bewegen.  

 

Uitgelicht

Sport- en beweegonderzoekers aan de slag met implementatie!

13-12-2021 Alweer vier keer is het Implementatienetwerk Sport & bewegen bij elkaar gekomen. Alle 16 deelnemers hebben inmiddels een eerste plan klaar over hoe ze gaan zorgen dat hun sport- of beweegaanpak ook echt in de praktijk van de sport, onderwijs of zorg wordt gebruikt.
Tijdens deze online bijeenkomst werd onderling in subgroepjes feedback gegeven op elkaars plannen. Daarnaast presenteerde Dr. Erwin Ista van het Erasmus MC concrete handvatten over het kiezen en uitwerken van passende implementatiestrategieën. Zo pakken we het implementeren planmatig en onderbouwd aan. Vanuit de plannen gaan de leden van het implementatienetwerk, zelf werkzaam bij allerlei kennisinstellingen verspreid door het land, in de komende maanden verder aan de slag met de uitvoering van de plannen. Implementeren is uiteindelijk ook vooral op pad gaan en doen.

Van Onderzoek naar praktijk: hoe doe je dat?

Kick Koenders van de Hogeschool Amsterdam neemt deel aan het implementatienetwerk, een leernetwerk Sport en Bewegen dat ervaring en expertise uitwisselt over sport- en beweeginterventies in de beroepspraktijk. Hij vertelt over zijn project binnen dat netwerk.

Lees het verhaal van Kick

Kick off implementatienetwerk sport en bewegen

Op 14 en 15 september 2021 vond een geslaagde kick off plaats van het nieuwe implementatienetwerk sport en bewegen. Zestien onderzoekers van kennisinstellingen buigen zich de komende 2 jaar over alles wat met implementatie te maken heeft. In dit landelijke netwerk kunnen zij kennis en ervaringen delen en dit weer verder verspreiden.

Wat gebeurde er tijdens de kick off?

Eerste kennismaking netwerk een succes

In het voorjaar van 2021 konden onderzoekers zich inschrijven voor de subsidieoproep Implementatienetwerk Sport en Bewegen. Daarvan werden 14 aanvragen gehonoreerd. Op 22 juni zetten zij een eerste stap voor het leggen van een fundament voor een duurzaam Implementatienetwerk Sport en Bewegen. Ze hebben kennis met elkaar gemaakt en er zijn wensen en behoeften opgehaald voor het implementatienetwerk.

Lees meer over het netwerk
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website