ZonMw tijdlijn Sport en bewegen https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Sport en bewegen nl-nl Sun, 09 Dec 2018 21:58:25 +0100 Sun, 09 Dec 2018 21:58:25 +0100 TYPO3 news-3306 Tue, 04 Dec 2018 09:12:58 +0100 Innovatieve ideeën in de sport beloond met Nationale Sportinnovator Prijs 2018 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/innovatieve-ideeen-in-de-sport-beloond-met-nationale-sportinnovator-prijs-2018/ Tijdens de Meet & Matchmiddag voor bedrijven en Sportinnovator Centra op 4 december 2018 heeft het Topteam Sport vijf innovaties beloond met de Nationale Sportinnovator Prijs 2018. Zij ontvangen van Sportinnovator een totaalbedrag van €216.065 om hun innovatie te ontwikkelen tot een concreet product dat sporters beter gaat ondersteunen op mentaal vlak. Uit 39 voorstellen zijn vijf innovaties gekozen door een jury bestaande uit een delegatie van het Topteam Sport en experts uit het veld. Het thema van de Nationale Sportinnovator Prijs 2018 was “Mind Your Fitness’, waarmee op zoek is gegaan naar revolutionaire ideeën die potentieel van grote waarde zijn voor de mentale fitheid van top- en breedtesporters. De winnende innovaties blinken uit in hun grote impact voor de sport. “Met deze innovaties kunnen we sporters optimaal ondersteunen,” aldus juryvoorzitter Martin Olde Weghuis.

Prijswinnaars

De prijswinnaars van de NSP 2018 zijn:
(kijk ook het YouTube filmpje)

 • Scan voor een optimaal trainingsklimaat
  Scan die inzicht geeft in het ervaren en gewenste trainingsklimaat door trainers en sporters.
 • Body Project NL – (W)eet wat je doet
  Preventieprogramma met tot doel het aanleren en bestendigen van gezond (prestatie)gedrag en het streven naar een gezondheidsideaal.
 • Leeftijdsadequate motivatie toolbox voor topturnen
  Motivatie toolbox waarmee coaches beter inzicht krijgen in (individuele) motivatie.
 • ABS: Altijd Blijven Sporten!
  App waarmee evenementorganisatoren, gemeenten en sportclubs sporters kunnen motiveren om actief te blijven met de kracht van online sociale netwerken.
 • CATO – de coach die nooit slaapt
  Chatbot die sporters helpt bij hun mentale herstel.

Dit zijn dé innovaties die niet alleen topsporters optimaal ondersteunen bij hun sportprestaties, maar ook eraan bijdragen dat breedtesporters en (nog) niet-sportende mensen voldoende en met plezier blijven bewegen.

De Nationale Sportinnovator Prijs is uitgereikt tijdens een Meet & Matchmiddag voor bedrijven, georganiseerd vanuit het Topteam Sport. Doel van deze middag was de ruim 200 aanwezigen vanuit het bedrijfsleven en de sportwereld te laten kennismaken met de wereld van sportinnovatie.

Over de Nationale Sportinnovator Prijs

Om nieuwe innovaties in de (top)sport te stimuleren wordt sinds 2015 de Nationale Sportinnovator Prijs uitgereikt. Het heeft ieder jaar een andere thema.

Sportinnovator is een initiatief van Topteam Sport en ZonMw in opdracht van het Ministerie van VWS. Het doel van dit programma is het rendement van kennis en innovatie in de sport te vergroten. Daarbij worden naast de wetenschap en de sport ook nadrukkelijk het bedrijfsleven en overheden betrokken. Door stimulering van deze samenwerking komen nieuwe sportinnovaties tot stand. Zo wordt een bijdrage geleverd aan meer en betere prestaties in de topsport, een hogere sportdeelname en een actieve leefstijl. Voor meer informatie: www.sportinnovator.nl 

]]>
news-3301 Mon, 03 Dec 2018 13:27:16 +0100 Embedded Fitness zet ANWB-praatpaal in voor dementerende ouderen http://sportinnovator.nl/nieuws/embedded-fitness-zet-anwb-praatpaal-in-voor-dementerende-ouderen Op 28 november is de eerste tot belevingspaal omgebouwde oude ANWB praatpaal in gebruik worden genomen bij de afdeling psychogeriatrie in Zorgcentrum Merefelt in Veldhoven. news-3299 Mon, 03 Dec 2018 12:19:36 +0100 Hoe komt een technisch handelsbedrijf in de sportinnovatie terecht? http://sportinnovator.nl/nieuws/hoe-komt-een-technisch-handelsbedrijf-in-de-sportinnovatie-terecht Innovatielab Thialf ontwikkelt innovaties ter bevordering van de sportprestatie, sportbeleving en sportaccommodatie. In 2017 werd IMBEMA een belangrijke innovatiepartner van Innovatielab Thialf. news-3263 Fri, 23 Nov 2018 08:22:59 +0100 Sportinnovator - Subsidieoproep voor bedrijven geopend https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/sportinnovator-subsidieoproep-voor-bedrijven-geopend/ Het naar de markt brengen van innovatieve producten in de sport, brengt voor ondernemers risico’s met zich mee. Vooraf worden vaak grote investeringen gevraagd, terwijl de baten nog achterblijven en de kans op succes niet zeker is. Het Topteam Sport wil met het programma Sportinnovator de ontwikkeling van innovaties stimuleren, zodat het bedrijfsleven met succes de stap naar de markt kan maken. Daarom is een subsidieoproep voor bedrijven geopend. Met de subsidieoproep voor bedrijven wil het Topteam Sport een aantal grote innovatieprojecten in de sport stimuleren. Het gaat daarbij om innovatieprojecten die de potentie hebben om zich in maximaal twee jaar zover door te ontwikkelen dat marktintroductie in zicht komt.

Wie komen in aanmerking voor de subsidieoproep voor bedrijven?

Deze oproep staat open voor een consortium van partijen met expertises die elkaar aanvullen. De verschillende partijen leveren samen de kennis en kunde die nodig is voor het innovatieproject. Binnen het samenwerkingsverband zijn bedrijven de hoofdaanvrager. De volgende partijen moeten in ieder geval binnen het samenwerkingsverband vertegenwoordigd zijn:

 • Een of meerdere bedrijven
 • Minimaal een kennisinstelling
 • Vertegenwoordiging vanuit de doelgroep

Thema’s subsidieoproep

De focus voor de subsidieoproep voor bedrijven ligt op de volgende drie thema’s:

 • Bewegen: gericht op technologische innovaties (o.a. games) om inactieve doelgroepen in beweging te krijgen,
 • Materialen : gericht op methoden die bijdragen aan duurzame sportaccommodaties,
 • Voeding: gericht op het verbeteren van uithoudingsvermogen en herstel van topsporters.

Opzet van de subsidieoproep

De subsidieronde bestaat uit twee fasen. In fase 1 kan een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd. Aanvragen hiervoor kunnen tot 8 januari 2019 worden ingediend. In fase 2 krijgen de meest kansrijke projecten uit fase 1 de mogelijkheid om de innovatie in een of twee jaar door te ontwikkelen met behulp van industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling.

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?  

 • Fase 1
  In fase 1 kan maximaal 30.000,- euro worden aangevraagd voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie (minimaal 50% cofinanciering). Er is 300.000 euro beschikbaar.
 • Fase 2
  Voor fase 2 kan maximaal 750.000 euro worden aangevraagd op een maximaal budget van 3 miljoen euro.

Samenwerking Sportinnovator-centrum

Samenwerking met een Sportinnovator-centrum in het consortium wordt door het Topteam Sport als een meerwaarde gezien. In een Sportinnovator-centrum werken partijen uit de sport, wetenschap, bedrijfsleven en overheden structureel samen. Sportinnovator-centra beschikken daarom over een relevant netwerk en kunnen de verbinding maken naar de sportpraktijk en de wetenschap. Daarnaast bieden sommige centra een uitgebreide test- of meetomgeving (‘Living Lab’) en kunnen zij een rol spelen in het verder verspreiden van opgedane kennis en ervaring binnen het project.

Informatiebijeenkomst 4 december

Op 4 december 2018 vindt een informatiebijeenkomst plaats over de subsidieoproep en is er een Meet- en Matchmiddag voor bedrijven en Sportinnovator-centra in het Philips-stadion in Eindhoven. U kunt zich hier daarvoor aanmelden.

Meer informatie

NB: er zijn twee wijzigingen in de subsidieoproep ten opzichte van de vooraankondiging van de oproep op deze site. Deze verandering zit in de hoogte van de beschikbare subsidiebedragen en in een aanscherping van het thema materialen.

 

]]>
news-3259 Thu, 22 Nov 2018 10:58:21 +0100 Vijf winnaars van energieneutrale sportprojecten kunnen aan de slag https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vijf-winnaars-van-energieneutrale-sportprojecten-kunnen-aan-de-slag/ Op 20 november zijn de winnaars van de Innovation Challenge Energieneutrale Sportaccommodaties 2018 van VWS bekendgemaakt. Vijf vooruitstrevende en innovatieve ideeën rondom energiebesparing en –opwekking zijn door de startups en MKB-ers gepresenteerd aan het Topteam Sport, dat dit initiatief ondersteunt vanuit het programma Sportinnovator. De winnaars Jellarious, Kuneverda, HoCoSto, StoredEnergy en Techniek in Tuinbouw, kregen de prijs van 100.000 euro overhandigd van de Directeur Generaal Volksgezondheid Angelique Berg en voorzitter van het Topteam Sport Harry van Dorenmalen.

De indieners van de ideeën zijn:

 • Jellarious (zonnetapijt, dit is een zonnepaneel dat over het kunstgrasveld rolt wanneer er niet gesport wordt)
 • Kuneverda (luchtdrukbatterij, opgewekte energie uit zonnepanelen kan worden opgeslagen)
 • HoCoSto (warmteopslag, in combinatie met zonnecollectoren kan een sportcomplex zelfstandig warmte opwekken)
 • StoredEnergy (opslag van energie uit zonnepanelen op daken van sportverenigingen)
 • Techniek in Tuinbouw (energieopwekking vanuit tuinbouw naar het sportveld toe met een oprolbaar zonnepaneel over kunstgrasvelden)

Minister Bruno Bruins: “Het is mooi dat het recent gesloten sportakkoord zo in de praktijk wordt gebracht door deze vijf initiatieven, op deze manier worden sportaccommodaties ook daadwerkelijk duurzamer en klaar gemaakt voor de energietransitie”.

De winnende innovaties richten zich op de uitdagingen voor sportaccommodaties met betrekking tot energiebesparing. Als voorbeeld kunnen kunstgrasvelden helpen bij het opwekken van energie en sportaccommodaties aardgasvrij gemaakt worden door energie- en warmteopslag.

Steun voor sportsector in haar energietransitie

Met deze Innovation Challenge en de subsidieoproep van Sportinnovator voor bedrijven die 22 november live gaat, willen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Topteam Sport innovatie in de sportsector stimuleren en bevorderen.

]]>
news-3192 Thu, 08 Nov 2018 07:00:00 +0100 Sportonderzoek in beeld https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/sportonderzoek-in-beeld/ Welke kennis zit verscholen in de slimme sporthal? Hoe geef je een pedagogisch sportklimaat vorm? Wat betekent bewegen als medicijn voor artsen en patiënten? En hoe kunnen topsporters goed presteren bij extreme weersomstandigheden? Vragen waar de onderzoekers zich over buigen in de projecten van het Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen. In beeld gebracht in 4 films. Aan de hand van een aantal vragen zetten de onderzoekers hun plannen uiteen voor de komende 2 jaar. U wordt op locatie meegenomen in wat onderzocht wordt, met wie en wat ze hopen te bereiken.

Tipje van de sluier

U maakt kennis met Kids First dat zich richt op het creëren van een pedagogisch sportklimaat. In Thermo Tokyo gaat het om het minimaliseren van prestatieverlies en zorgen dat topsporters op een veilige manier maximaal kunnen presteren in een warm en vochtig Tokyo tijdens de Olympische Spelen van 2020. In Smart Sports Exercises draait het om nieuwe vormen van zaaltraining. De projectleider en betrokken sporters vertellen over de ‘slimme sporthal’ bij volleybalteams van verschillende niveaus. En in PIE=M (Physicians Implement Exercise is Medicine) belicht het onderzoek naar waarom beweging als medicijn nog niet ingevoerd wordt, waar artsen daarbij tegenaan lopen en de mogelijke oplossingen.

Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen

Het doel van het programma is het versterken van het multidisciplinair (top)sport- en beweegonderzoek en het stimuleren van het gebruik van de opbrengsten van onderzoek.
Financiers zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en NOC*NSF.

Bekijk de films

Meer informatie

 

]]>
news-3180 Fri, 02 Nov 2018 13:29:09 +0100 Nationale Wetenschapsagenda: financiering voor matchmakingsbijeenkomsten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nationale-wetenschapsagenda-financiering-voor-matchmakingsbijeenkomsten/ Innnovatieve samenwerking tussen kennisinstellingen en maatschappelijke partners is nodig om de kans op maatschappelijke relevantie van het onderzoek groter te maken. Maar hoe vinden deze partijen elkaar? De Nationale Wetenschapsagenda heeft daartoe de call “Matchmakingbijeenkomsten” gepubliceerd. Met deze oproep wil NWO de consortia binnen de 25 routes van de NWA financieel ondersteunen bij de organisatie van dit soort bijeenkomsten. Het gaat dan om bijeenkomsten die tot doel hebben om (nieuwe) kennisketenbrede consortia te vormen en voorstellen voor vernieuwend onderzoek te ontwikkelen.

Om snelheid te houden is het een doorlopend proces en kunnen aanvragen continue worden ingediend. Per initiatief kan een bedrag van maximaal € 10.000,- worden aangevraagd dat uitsluitend bedoeld is voor de faciliteiten van het evenement. Op de website van NWO kunt u alles over de voorwaarden lezen.

Meer informatie

 

 

 

]]>
news-3173 Thu, 01 Nov 2018 11:15:00 +0100 Subsidieronde Sport en Bewegen geopend https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieronde-sport-en-bewegen-geopend/ Heeft u concrete onderzoeksvragen over bijvoorbeeld bewegen en vitaliteit, de kansen die sport biedt om maatschappelijke problemen aan te pakken of op het gebied van technologie en data voor betere sportprestaties? Dan nodigt ZonMw u van harte uit om projectideeën (oftewel verkorte subsidieaanvragen) in te dienen in deze tweede subsidieronde binnen het onderzoeksprogramma Sport en Bewegen. In deze subsidieronde waarin samenwerking tussen onderzoek en praktijk centraal staat, is in totaal 4.500.000 euro beschikbaar. Het aan te vragen bedrag per project is maximaal 750.000 euro. Daarnaast is het van belang om grote multidisciplinaire samenwerkingsverbanden te vormen en moet cofinanciering van ministens 30% gerealiseerd worden. De duur van de onderzoeksprojecten is 4 jaar.
De exacte voorwaarden leest u in de subsidieoproep. Hieronder alvast een aantal aandachtspunten.

Focus

De focus ligt op de volgende thema’s:

 • Beter presteren
 • Een leven lang bewegen
 • De waarde(n) van sport
 • Data science in relatie tot sport- en beweegonderzoek

Het is de bedoeling dat u op ten minste een van deze thema’s indient en indien mogelijk big data als dwarsdoorsnijdend thema inzet.

Massa

Om meer massa in sportonderzoek te realiseren stimuleren we grote multidisciplinaire samenwerkingsverbanden te vormen voor deze ronde. Een samenwerkingsverband bestaat minimaal uit:

 • Een universiteit of umc
 • Een hogeschool
 • Een sport- of zorgorganisatie
 • Een bedrijf, lokale/regionale overheid en/of een andere maatschappelijke organisatie

De mate waarin het onderzoeksvoorstel een antwoord geeft op de vragen en behoeften van de eindgebruikers speelt een belangrijke rol bij de beoordeling.

Informatiebijeenkomst

Op 13 november a.s. organiseren we een informatiebijeenkomst voor u over de oproep met de voorwaarden en de criteria. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De bijeenkomst vindt plaats bij ZonMw in Den Haag (Laan van Nieuw Oost-Indië 334).
Interesse? Meldt u aan door een e-mail met uw contactgegevens te sturen naar sportonderzoek@zonmw.nl

Meer informatie

 

]]>
news-3129 Fri, 19 Oct 2018 07:46:55 +0200 Ingezette sport- en beweeginterventies binnen de Sportimpuls 2018 https://www.kenniscentrumsport.nl/actueel/nieuws/9036-ingezette-sport-en-beweeginterventies-binnen-de-sportimpuls-2018/ ZonMw meldde dat de 145, op basis van de Sportimpuls 2018, toegekende projecten van start zijn gegaan. news-3102 Thu, 18 Oct 2018 16:08:00 +0200 Leefstijl als medicijn https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/leefstijl-als-medicijn/ Naast de toepassing in preventie van aandoeningen, wordt steeds meer duidelijk dat leefstijl ook effectief is als medicijn tegen sommige ziekten zoals diabetes type 2. Het ‘medicijn’ kan bijvoorbeeld zijn: het aanpassen van een eetpatroon of in beweging komen. ZonMw investeert in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) al jaren substantieel in onderzoek naar leefstijl. Inmiddels is ook bekend dat VWS volgend jaar € 1 miljoen extra beschikbaar stelt voor onderzoek naar leefstijlgeneeskunde via het programma Translationeel onderzoek.

Leefstijl bij ZonMw

Veel onderzoek is gericht op preventie bijvoorbeeld over roken, overgewicht en sport en bewegen. Ook is er aandacht voor preventie in de zorg. Op verzoek van VWS heeft ZonMw een Kennissynthese Voeding als behandeling van een (chronische) lichamelijke ziekte (2017) laten uitvoeren.

Translationeel onderzoek

Binnen dit type onderzoek (versnelling van de overgang van de preklinische fase naar vroeg-klinisch onderzoek in de mens) is aandacht voor ‘Personalised Medicine’, duurzame gezondheidszorg en verbetering van kwaliteit van leven. Op deze thema’s verwachten we dat er met gebruik van leefstijlinterventies grote winst behaald kan worden. Onderzoeken als ‘De zoete inval: zijn versuikerde eiwitten in voeding betrokken bij het ontstaan van type 2 diabetes?’ van Prof Schalkwijk (UM) en ‘Innovatieve koude-acclimatisatie therapie voor de behandeling van Type 2Diabetes’ van Prof. Dr. van Marken Lichtenbelt (MUMC) zullen hier een bijdrage aanleveren. Beide projecten worden gezamenlijk gefinancierd door ZonMw en het Diabetesfonds.

Doelmatigheidsonderzoek

Welke behandelwijze geeft het beste resultaat tegen welke kosten? Ook binnen het programma DoelmatigheidsOnderzoek is ruimte voor onderzoek op het terrein van zorggerelateerde preventie. Dit gaat over onderzoek naar zorg die op weg is naar het verzekerde pakket (ZvW en WLZ). Een voorwaarde voor dit onderzoek is dat het een interventie betreft die uitontwikkeld is. Het gaat hier bijvoorbeeld over ‘lopen als medicijn’ bij etalagebenen.

Meer informatie

]]>
news-3122 Wed, 17 Oct 2018 15:25:02 +0200 39 innovatieve ideeën strijden om Nationale Sportinnovator Prijs 2018 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/39-innovatieve-ideeen-strijden-om-nationale-sportinnovator-prijs-2018/ De deadline van 4 oktober van de Nationale Sportinnovator Prijs 2018 is inmiddels verstreken. 39 innovatieve ideeën in de sport werden ingediend bij ZonMw. Nu buigt een jury zich over deze bijna 40 aanvragen. De jury bestaat uit vertegenwoordigers uit de sport, het bedrijfsleven en de wetenschap. De NSP 2018 heeft als thema ‘Mind Your Fitness’. Inzicht in de relatie tussen mentale aspecten en sportprestaties is nodig om topsporters optimaal te ondersteunen en om mensen voldoende en met plezier (blijvend) te laten bewegen. Welke innovaties helpen topsporters om beter om te gaan met mentale aspecten als stress en teleurstelling, het behoud van concentratie en het omgaan met blessures? Welke innovaties zorgen ervoor dat mensen bewust en onbewust verleid worden tot meer bewegen en vergroten de motivatie? De beste innovaties ontvangen de Nationale Sportinnovator Prijs 2018.

De verscheidenheid van de aanvragen is groot. Sommige innovaties richten zich op kinderen, anderen helpen juist ouderen in beweging te krijgen. Er zijn innovaties die de topsporter bedienen, maar ook ideeën om de breedtesporter of de motorische beperkte sporter meer aan het bewegen te krijgen. Sommigen aanvragen bedienen zich van Virtual Reality, andere hebben een meer analoge aanpak. ‘Motivatie’, ‘mentale weerbaarheid’ en ‘preventie’ zijn woorden die vaak terugkomen in de aanvragen. 

Voor de Nationale Sportinnovator Prijs 2018 is in totaal €250.000 beschikbaar. Per innovatie wordt maximaal €50.000 toegekend. Deze bedragen worden ter beschikking gesteld om de innovatie verder uit te werken tot een werkend en getest prototype, proces of werkwijze, of om deze op te schalen. In totaal vroegen de indieners van de innovatie ideeën ruim €1,76 miljoen aan.

Op 4 december worden de winnaars bekend gemaakt.

Sportinnovator

Het doel van Sportinnovator is het rendement van kennis en innovatie in de sport te vergroten, niet alleen voor de sport maar ook voor de wetenschap, economie en maatschappij. Zo wordt een bijdrage geleverd aan meer en betere prestaties in de topsport, een hogere sportdeelname en een actieve leefstijl. Om innovaties in de sport te stimuleren organiseert ZonMw, in opdracht van het Topteam Sport, jaarlijks de Nationale Sportinnovator Prijs. Kijk voor meer informatie op de pagina subsidies van Sportinnovator.

]]>
news-2789 Wed, 17 Oct 2018 09:15:00 +0200 Extra verspreidingsimpuls resultaten sportonderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/extra-verspreidingsimpuls-resultaten-sportonderzoek/ Binnen het Onderzoeksprogramma Sport zijn 25 onderzoeksprojecten onlangs afgerond of lopen op dit moment ten einde. Hieruit zijn prachtige resultaten voortgekomen. Ook bij het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderwijs SIA zijn mooie resultaten behaald met sportonderzoek. Hoe zorgen we ervoor dat deze resultaten nog beter beschikbaar zijn voor de eindgebruikers? 22 projecten ontvingen hiervoor een extra impuls om hun resultaten te verspreiden en borgen. Projectleiders van de (bijna) afgeronde projecten van het Onderzoeksprogramma Sport 2013-2016 en van sportprojecten gefinancierd door SIA konden een aanvraag indienen voor een extra verspreidingsimpuls, een zogenaamd Verspreidings- en implementatie-impuls (VIMP). Het doel van deze extra impuls is het beter beschikbaar maken van de ontwikkelde kennis en innovaties voor de eindgebruikers. Denk bijvoorbeeld aan (top)sporters, patiënten en beleidsmakers. Tijdens de uitvoer van de projecten is ook al ingezet op kennisverspreiding. Met deze impuls krijgen de projecten een extra zetje om onderzoeksresultaten naar de praktijk te brengen. 17 projecten maken hier gebruik van.

Filmpjes

De andere 5 projecten kozen ervoor om hun resultaten vast te laten leggen met een filmpje. Deze filmpjes worden gebruikt om de resultaten van het onderzoek verder te verspreiden. Nieuwsgierig? Eind november verschijnen de filmpjes op onze website!

Enkele voorbeelden

Het project ‘Park-in-shape’ onderzocht de effecten van thuis sporten voor mensen met Parkinson. Met de extra impuls wordt een event georganiseerd voor parkinsonpatiënten en mensen uit hun omgeving. Doel hiervan is de resultaten met de patiënten te delen. Ook is er een interactief gedeelte waar parkinsonpatiënten kennis kunnen maken met verschillende sportmogelijkheden.
Een ander voorbeeld is het door SIA gefinancierde project ‘Performing Artist Health Monitor (PAHM)’, een online systeem waarmee dansers hun fysieke en mentale gezondheid monitoren. Met de extra impuls start een pilot bij Het Nationale Ballet. Daarnaast wordt de kennis uit de wetenschappelijke artikelen met infographics beter toegankelijk gemaakt voor dansers, medische staf en artistieke leiding.

Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen

Het budget voor deze verspreidingsimpuls en de filmpjes is beschikbaar gesteld vanuit het Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017-2020. Een van de speerpunten van dit programma is om de resultaten van afgerond sport- en beweegonderzoek goed te verspreiden en in te voeren in de praktijk.
Financiers zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en NOC*NSF.

Meer informatie

]]>
news-3109 Mon, 15 Oct 2018 10:04:46 +0200 Vooraankondiging: Sportinnovator betrekt bedrijven bij sportinnovatie met subsidieoproep voor bedrijven https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-sportinnovator-betrekt-bedrijven-bij-sportinnovatie-met-subsidieoproep-voor-bedrij/ Om het bedrijfsleven te stimuleren om structureel bij te dragen aan innovaties in de sport start Sportinnovator een bedrijvenprogramma. Een belangrijk element hiervan is een subsidieoproep voor bedrijven die later dit jaar opent. Doel van deze subsidieoproep is het aanjagen en selecteren van een aantal innovatieprojecten in de sport, die de potentie hebben om zich in maximaal twee jaar zover door te ontwikkelen dat marktintroductie in zicht komt. Sportinnovator wil meer succesvolle en rendabele innovaties in en voor de sport creëren. Het bedrijfsleven is een van de onmisbare schakels voor rendabele innovaties, vanwege de stap naar de markt, naar de praktijk. Sportinnovator wil het bedrijfsleven bij dit innovatieproces ondersteunen, want het naar de markt brengen van producten brengt voor ondernemers risico’s met zich mee. Vooraf worden vaak grote investeringen gevraagd, terwijl de baten nog achterblijven en de kans op succes niet zeker is.

Opzet van de subsidieronde

De subsidieronde is opgebouwd uit twee fasen. In fase 1 kan een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd. In deze haalbaarheidsstudie wordt onderzoek gedaan naar het potentieel van een innovatieproject. Er wordt inzichtelijk gemaakt wat aan ontwikkeling en onderzoek nog nodig is en wat de risico’s en slaagkansen zijn. Zodat bedrijven een weloverwogen keuze kunnen maken om vervolgens wel of niet te investeren in de (door)ontwikkeling van hun innovatie. De doorlooptijd van de haalbaarheidsstudie is vijf maanden. Voor de haalbaarheidsstudie moet een aanvraag worden gedaan bij ZonMw volgens een vaste indieningsmethodiek.
In fase 2 krijgen de meest kansrijke projecten uit fase 1 de mogelijkheid om de innovatie in een of twee jaar door te ontwikkelen met behulp van industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling.

Financiële middelen  

Voor bedrijven die bereid zijn zelf te willen investeren, bestaat de mogelijkheid voor subsidie.  
In fase 1 kan maximaal 30.000,- euro worden aangevraagd voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie (uitgangspunt is cofinanciering). Er is maximaal 450.000, euro beschikbaar. Voor fase 2 kan maximaal 500.000 euro worden aangevraagd op een maximaal budget van 2.4 miljoen euro.

Thema’s subsidieoproep

Focus voor de subsidieoproep voor bedrijven ligt op de volgende drie thema’s:

 • Bewegen: gericht op technologische innovaties (o.a. games) om inactieve doelgroepen in beweging te krijgen,
 • Materialen: gericht op innovatieve energiebesparende en –opwekkende methoden die bijdragen aan duurzame sportaccommodaties,
 • Voeding: gericht op het verbeteren van uithoudingsvermogen en herstel van topsporters.

Op basis van vooraf vastgestelde criteria ontvangen de 10 tot 15 beste aanvragen subsidie voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. Hierbij wordt gestreefd naar een evenredige verdeling over de drie thema’s. Deze oproep staat ook open voor sportinnovaties gericht op andere thema’s.

Meer informatie

Via de website van Sportinnovator en ZonMw wordt u op de hoogte gehouden van deze subsidieoproep.

]]>
news-3103 Thu, 11 Oct 2018 15:49:45 +0200 Binnenkort nieuwe subsidieronde Sport en Bewegen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/binnenkort-nieuwe-subsidieronde-sport-en-bewegen/ In november opent de subsidieronde Sport en Bewegen 2018. Dit is de tweede subsidieronde van het Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen. In deze ronde staat samenwerking tussen onderzoek en praktijk centraal. Alvast een tipje van de sluier: in totaal is 4.500.000 euro voor deze subsidieronde beschikbaar. Het aan te vragen bedrag per project is maximaal 750.000 euro. Daarnaast is het van belang om grote multidisciplinaire samenwerkingsverbanden te vormen en moet cofinanciering van ministens 30% gerealiseerd worden. De duur van de onderzoeksprojecten is 4 jaar.
Op de volgende thema’s kunt u voorstellen indienen:

 • Beter presteren
 • Een leven lang bewegen
 • De waarde(n) van sport
 • Data science in relatie tot sport- en beweegonderzoek

De exacte voorwaarden leest u t.z.t. in de subsidieoproep.

Bekendmaking

Naar verwachting opent de subsidieronde in de eerste helft van november. We maken dat bekend op www.zonmw.nl en via social media. Dus, houd de website in de gaten.
Heeft u voor die tijd vragen, stel ze dan gerust via sportonderzoek@zonmw.nl.

Informatiebijeenkomst

Kort na opening van de oproep organiseren we een informatiebijeenkomst voor u. Daar krijgt u informatie over de oproep met de voorwaarden en de criteria en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De bijeenkomst vindt plaats bij ZonMw in Den Haag (Laan van Nieuw Oost-Indië 334).  Houd de agenda van ZonMw in de gaten voor de exacte datum of stuur bij interesse een e-mail naar sportonderzoek@zonmw.nl met het onderwerp ‘Belangstelling informatiebijeenkomst’.

Meer informatie

 

]]>
news-3096 Wed, 10 Oct 2018 11:50:13 +0200 12 oktober: Wereldreumadag https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/12-oktober-wereldreumadag/ Op 12 oktober is het Wereldreumadag. In Nederland hebben ruim 2 miljoen mensen een vorm van reuma. Reumapatiënten willen volwaardig meedoen in de maatschappij, maar de omgeving heeft niet altijd door welke extra inspanning zij hiervoor moeten leveren. We zetten ons in voor betere geneesmiddelen en behandelingen voor mensen met reuma en dat doen we door onderzoek te faciliteren. Op onze speciale pagina rondom reuma zijn deze projecten verzameld en beschreven.
> Naar de Reumapagina

]]>
news-3060 Fri, 28 Sep 2018 15:29:38 +0200 Gecombineerde leefstijlinterventies in basispakket http://www.sportknowhowxl.nl/nieuws-en-achtergronden/nieuwsberichten/nieuwsbericht/114006/gecombineerde-leefstijlinterventies-in-basispakket Drie gecombineerde leefstijlinterventies (GLI) zijn formeel goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de zorgverzekeraars. Dat betekent dat deze GLI’s vanaf januari volgend jaar binnen het basispakket van de zorgverzekering vallen. news-3034 Tue, 25 Sep 2018 11:37:59 +0200 Eenzaamheid: een probleem in alle lagen van de samenleving https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/eenzaamheid-een-probleem-in-alle-lagen-van-de-samenleving/ Bij eenzaamheid denken we vaak aan eenzame ouderen. Toch raakt dit maatschappelijke probleem ook andere groepen Nederlanders, zoals mensen met psychische problemen, migranten, jongeren, gezinnen die in armoede leven of mensen die zonder werk thuis zitten. In de Week tegen Eenzaamheid (27 september – 6 oktober) besteedt ZonMw aandacht aan eenzaamheid, in alle lagen van de samenleving. Eenzaamheid is een probleem waar veel Nederlanders mee te maken krijgen: ruim 40% van de volwassenen geeft aan zich eenzaam te voelen. Daarom stimuleert ZonMw projecten die professionals helpen om eenzaamheid te signaleren en mensen helpt om zich weer verbonden te voelen. In dit bericht lichten wij een aantal van die projecten uit.

Eenzaamheid signaleren

Een goed voorbeeld van een succesvolle aanpak is Welzijn op recept, een project dat is gestart met subsidie uit het ZonMw-programma Op één lijn. Welzijn op Recept is een alternatief voor het ‘traditionele pilletje’ en is bedoeld voor mensen die regelmatig de huisarts bezoeken, maar eigenlijk geen medicijnen of doorverwijzing nodig hebben. Een huisarts verwijst zo’n patiënt voor Welzijn op recept door naar een welzijnscoach, die met de patiënt op zoek gaat naar aansluiting bij activiteiten op het gebied van ontmoeting, sport of cultuur. Zo ontdekt de patiënt (opnieuw) wat hem of haar gelukkig maakt.

ZonMw helpt ook op andere manieren om professionals te ondersteunen in het signaleren van eenzaamheid. Zo wordt er binnen het programma Kwaliteit van Zorg gewerkt aan een richtlijn ‘eenzaamheid’. Deze richtlijn zal wijkverpleegkundigen en verzorgenden in de toekomst helpen bij het signaleren en inschatten van de aard, risico’s en gevolgen van eenzaamheid en het kiezen van de juiste zorg.

Innovaties helpen eenzame ouderen

Naast algemene projecten over eenzaamheid ondersteunt ZonMw ook projecten voor specifieke doelgroepen, zoals ouderen. Ouderen die nog zelfstandig wonen, komen soms te weinig tussen de mensen. Ze bewegen te weinig, raken sociale contacten kwijt en dreigen verder te vereenzamen.

Om dat tegen te gaan zijn er verschillende initiatieven ontwikkeld, zoals de Grip en Glans cursussen, die ouderen helpen actief en zelfredzaam te blijven. Daarnaast worden binnen het programma Active and Assisted Living (AAL) ICT-oplossingen ingezet om het eenzame gevoel te doorbreken en ouderen te activeren. Projecten zoals Co-LIVING, WeCare 2.0 en eWARE zijn hier mooie voorbeelden van.  

Ook in de toekomst heeft ZonMw de nodige aandacht voor het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. Zo is eenzaamheid een van de onderwerpen van het pas gestarte programma Langdurige Zorg en Ondersteuning.

Een buurt waarin iedereen meedoet

Veel mensen die voorheen in een zorginstelling verbleven, wonen tegenwoordig in de wijk tussen de mensen. Maar door de psychische problemen waar ze mee kampen kunnen zij in een sociaal isolement raken. Zorg- en welzijnsorganisaties en een wooncorporatie in Amstelveen werken samen aan een ‘inclusieve buurt’, waarin iedereen meedoet. Ze helpen kwetsbare bewoners een goede buur te zijn en leren buurtgenoten omgaan met verward gedrag. Zo wordt eenzaamheid tegen gegaan. Je leest in Mediator meer over het project Bijspringen en versterken. Op de ZonMw-website lees je meer over de programmalijn inclusieve samenleving.

Isolement van migranten doorbreken

Vluchtelingen die naar Nederland komen bevinden zich, onder andere door de taalbarrière, in een sociaal isolement en kunnen daardoor last krijgen van eenzaamheid. Om daar verandering in te brengen wordt vanaf januari 2017 het project Liever Bewegen Dan Moe (LBDM) in Vlaardingen uitgevoerd. LBDM is een fit-programma voor allochtone en vluchtelingen vrouwen die weinig of niet bewegen, weinig sociale contacten hebben en ook lichte depressieve klachten hebben. Het doel is om hen letterlijk en figuurlijk weer in beweging te krijgen. Doordat vrouwen elkaar ontmoeten, wordt de sociale cohesie in de wijk bevorderd. Tevens wordt het netwerk van de vrouwen vergroot, waarmee het sociaal isolement wordt doorbroken.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat ZonMw doet voor ouderen, vluchtelingen of mensen met psychische problemen? Bekijk dan de themapagina’s over ouderen, geestelijke gezondheid en zorg voor vluchtelingen.

 

]]>
news-3023 Thu, 20 Sep 2018 13:23:39 +0200 Sportimpulsregeling eindigt, maar resultaten projecten bieden perspectief http://www.sportenstrategie.nl/2018/sportdeelname/betekenisgeving-en-beleving/sportimpulsregeling-eindigt-maar-resultaten-projecten-bieden-perspectief/ De Sportimpulsregeling is bedoeld om sport- en beweegaanbieders tweejarige financiële ondersteuning te bieden bij het opzetten van lokaal vraaggericht sport- en beweegaanbod. In een periode van acht jaar tijd zijn honderden projecten in het hele land uitgevoerd. 'We hebben een enorme hoeveelheid kennis en ervaringen opgedaan, waar de sportwereld ongetwijfeld veel profijt van gaat hebben'. - Annemieke Bekkers-Maat (ZonMW) news-3004 Mon, 17 Sep 2018 10:05:17 +0200 Tweede vlog voor onderzoek naar gebruik van vlogs voor het stimuleren van een gezonde levensstijl bij jongeren staat online https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweede-vlog-voor-onderzoek-naar-gebruik-van-vlogs-voor-het-stimuleren-van-een-gezonde-levensstijl-bi/ news-2988 Wed, 12 Sep 2018 15:34:12 +0200 Thermo Tokyo bereidt sporters voor op extreme temperaturen in Tokyo http://www.sportinnovator.nl/nieuws/thermo-tokyo-bereidt-sporters-voor-op-extreme-temperaturen-in-tokyo Om sporters optimaal voor te bereiden op de extreme temperaturen op de Olympische Spelen in Tokyo in 2020 hebben wetenschap, sport en bedrijfsleven de handen ineengeslagen in het project Thermo Tokyo. Met behulp van onder andere een klimaatkamer op Papendal, een persoonlijk hitteprofiel en innovatief acclimatiseren en koelen worden sporters begeleid om op de Spelen het maximale uit zichzelf te halen. Maandag was de aftrap van het project op Papendal.  

]]>
news-2978 Wed, 12 Sep 2018 09:37:46 +0200 Sportimpuls 2018 projecten van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/sportimpuls-2018-projecten-van-start/ De 145 toegekende Sportimpuls projecten zijn akkoord gegaan met de ZonMw-subsidievoorwaarden en kunnen starten. Vanaf nu zijn de lijsten beschikbaar met de Sportimpuls projecten die de komende 2 jaar aan de slag gaan om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. De projecten zijn gerangschikt op titel, gemeente, interventie en doelgroep. In totaal gaat het om 52 reguliere Sportimpulsprojecten, 62 projecten uit de regeling Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten en 31 projecten uit de regeling Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht. Begin juli kregen de aanvragers van ZonMw te horen of hun Sportimpuls aanvraag was gehonoreerd. Op 1 september gingen ze van start met de uitvoering.

Meer informatie

Sport en Bewegen in de Buurt

De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt. Met de Sportimpuls worden lokale sport- en beweegaanbieders twee jaar lang financieel ondersteund bij het opzetten van activiteiten om meer mensen te laten sporten en bewegen.

]]>
news-2991 Mon, 10 Sep 2018 09:51:00 +0200 Verslag + video informatiebijeenkomst Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd beschikbaar https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/verslag-video-informatiebijeenkomst-actieprogramma-maatschappelijke-diensttijd-beschikbaar/ De informatiebijeenkomst van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd gemist, of wilt u nog wat teruglezen? Het verslag en de video's van de bijeenkomst staan nu online. In deze publicatie vindt u ook de veelgestelde vragen. Bekijk het verslag en de video's

]]>
news-2935 Tue, 04 Sep 2018 09:30:00 +0200 Internationale coalitie wil versnelling Open Access https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/internationale-coalitie-wil-versnelling-open-access/ Vanaf 1 januari 2020 zijn resultaten van onderzoek voor iedereen beschikbaar in Open Access tijdschriften en Open Access platforms. Dit is de kern van het plan dat vandaag door de cOAlition S, een internationale groep van onderzoeksfinanciers, waaronder NWO en ZonMw, bekend wordt gemaakt. Het doel is versnelling van de transitie naar Open Access. Het initiatief voor het versnellingsplan werd genomen door Robert-Jan Smits, special envoy Open Access bij de Europese Commissie. En wordt onderschreven door een brede coalitie van nationale en Europese onderzoeksfinanciers uit Frankrijk, Groot-Brittannië, Zweden, Noorwegen, Oostenrijk, Ierland, Luxemburg, Polen, Slovenië en Nederland. De Europese Commissie geeft aan het plan van harte te ondersteunen. Ook de European Research Council (ERC) onderschrijft het plan.

Betaalmuur

Met dit gezamenlijke initiatief wordt de internationale druk op de uitgevers opgevoerd om hun business model definitief om te gooien en Open Access over de volle breedte mogelijk te maken. Stan Gielen, voorzitter NWO: ‘Wetenschap hoort niet achter een betaalmuur, maar moet voor iedereen vrij toegankelijk zijn.’  Jeroen Geurts, voorzitter ZonMw: ‘Bij gezondheidsonderzoek hebben we ook te maken met patiënten en zorgprofessionals. Vrije toegang tot onderzoeksresultaten is voor deze groepen belangrijk.’ Naast NWO en ZonMw onderschrijven ook de VSNU, de KNAW en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het belang van de stappen die nu gezet worden.

Full Open Access in de praktijk

Belangrijkste consequentie van het plan is dat alle publicaties die voortkomen uit financiering van NWO, ZonMw en de andere onderzoeksfinanciers per 1 januari 2020 gepubliceerd moeten worden in volledig Open Access tijdschriften. Het publiceren in hybride tijdschriften die volgens het oude abonnementenmodel werken maar wel de mogelijkheid bieden om artikelen Open Access te maken, wordt gedurende een overgangsperiode van 2 jaar toegestaan tot eind 2021. Wel op voorwaarde dat daar het soort contracten onderligt dat de VSNU namens de gezamenlijke universiteiten met de uitgevers sluit. In disciplines waar onvoldoende mogelijkheden tot Open Access bestaan, zullen de organisaties initiatieven nemen en steunen zodat die mogelijkheden ook daar ontstaan. ‘De universiteiten zijn verheugd met deze maatregel, het is een duidelijke steun voor de onderhandelingen die wij met de uitgevers hierover voeren,’ aldus VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg.

Meer informatie:

 • Nieuwsbericht + Plan S van NWO
 • Over Open Access op onze website
 • Voor informatie over Open Access publiceren kunnen onderzoekers de website van VSNU raadplegen .
 • In het eerder verschenen nieuwsbericht over het VWS-advies over Open Access publiceren in de gezondheidszorg 
 • in het eerder verschenen nieuwsbericht over de aanbieding van het Nationaal Plan Open Science


]]>
news-2921 Tue, 28 Aug 2018 10:33:21 +0200 WRR presenteert rapport over sociaaleconomische gezondheidsverschillen https://www.wrr.nl/actueel/nieuws/2018/08/27/zet-in-op-gezondheidswinst Hoewel we in de afgelopen jaren veel gezonder zijn gaan leven, zijn gezondheidsverschillen tussen groepen in de maatschappij niet kleiner geworden. Daarom stelt de WRR voor om niet langer gezondheidsverschillen centraal te stellen maar het gezondheidspotentieel. Hoe kan zoveel mogelijk gezondheidswinst behaald worden?  

]]>
news-2900 Thu, 23 Aug 2018 15:31:36 +0200 Maastricht voorloper met aanpak Mini Gewichtige Gezinnen https://www.allesoversport.nl/artikel/maastricht-voorloper-met-aanpak-mini-gewichtige-gezinnen/ Gewichtige gezinnen, mooi project van een Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht. Ze zetten in op voeding, beweging en opvoeding.  

]]>
news-2892 Thu, 23 Aug 2018 10:00:00 +0200 Sportimpuls lokaal geborgd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/sportimpuls-lokaal-geborgd/ “De Sportimpuls heeft een beweging in de goede richting in gang gezet”. Het ontstaan van nieuwe samenwerkingsverbanden, nieuw sport- en beweegaanbod en het bereiken van nieuwe doelgroepen waren zonder de Sportimpuls niet van de grond gekomen. Daarnaast is met de Sportimpuls kennis en ervaring opgedaan met het opzetten en uitvoeren van een project. Zo rapporteren ondervraagde projectleiders in het onderzoek naar de borging van Sportimpuls projecten die in 2014 zijn gestart. Het onderzoek is in opdracht van ZonMw uitgevoerd door het Mulier Instituut, in navolging op het onderzoek van 2017 waarin projecten uit 2012 en 2013 zijn bevraagd. Met de Sportimpuls worden lokale sport- en beweegaanbieders twee jaar lang financieel ondersteund bij het opzetten van activiteiten om meer mensen te laten sporten en bewegen. In 2014 is de Sportimpuls uitgebreid naar drie regelingen: Sportimpuls, Sportimpuls Kinderen Sportief op gewicht (KSG) en Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten (JiLiB). Dit jaar zijn 177 projecten gestart. De online enquête, die is uitgezet onder hoofdaanvragers, is door 114 van hen ingevuld (respons 64%). Daarnaast zijn ook verdiepende interviews gehouden met projectleiders en is een non-respons analyse uitgevoerd.

Sport- en beweegactiviteiten grotendeels voortgezet

De bevraagde projecten zijn inmiddels zo’n 2 jaar verder sinds beëindiging van de subsidie. Bij 89% van de projecten worden de sport- en beweegactiviteiten die zijn opgezet nu nog in zijn geheel of gedeeltelijk uitgevoerd. Dit is vergelijkbaar met het percentage van het onderzoek uit 2017. Wel is het percentage projecten dat de activiteiten gedeeltelijk heeft voortgezet (51%) groter dan in het onderzoek van 2017. Een tekort aan deelnemers en een gebrek aan financiële middelen, zowel bij de uitvoerende organisaties als de doelgroep, worden als belangrijkste redenen voor het (deels) stoppen van de activiteiten genoemd. Bij de KSG-projecten is het aandeel projecten waarbij alle activiteiten zijn gestopt het hoogst.

Wat zijn de opbrengsten?

De hoofdaanvragers en projectleiders benoemden de volgende opbrengsten uit de sportimpulsprojecten:

 • Structurele sport- en beweegactiviteiten
 • Uitbreiding van samenwerkingsverbanden
 • Borging van kennis en expertise
 • Scholing van mensen die vervolgens activiteiten kunnen organiseren

Het percentage van de deelnemers dat uiteindelijk structureel (wekelijks) blijft sporten en bewegen varieert tussen projecten en is bij de JiLiB-projecten lager dan bij de reguliere projecten en KSG-projecten. Begeleiding van deelnemers naar passend vervolgaanbod, bijvoorbeeld door de buurtsportcoach, is van positieve invloed op het aantal deelnemers dat doorstroomt. De mate waarin kinderen doorstromen naar vervolgaanbod is ook erg afhankelijk van de ouders.

Samenwerking versterkt

Met name de samenwerking met de gemeente, andere sportverenigingen en de buurtsportcoach is versterkt. De lijnen tussen de organisaties zijn korter geworden, waardoor het mogelijk wordt om in een andere context samen te werken. Een win-winsituatie voor betrokken partijen en gezamenlijke doelen zijn voorbeelden van factoren die een succesvolle samenwerking bevorderen.

Borging in de toekomst

Om Sportimpulsprojecten die nog lopen of die nog moeten beginnen in de toekomst nog beter te kunnen borgen is het belangrijk dat de projecten meer vraaggericht werken bij het opzetten of verwijzen naar (vervolg)aanbod. Ook moet de financiële borging vanaf de start van het project al een aandachtspunt zijn. Het begeleiden van deelnemers naar structureel vervolgaanbod en het meer betrekken van ouders bij het sporten en bewegen van hun kind(eren) zijn factoren die de kans op succesvolle borging vergroten.

Meer informatie


]]>
news-2881 Mon, 20 Aug 2018 10:04:00 +0200 Het sportklimaat in Nederland https://www.mulierinstituut.nl/onderzoeksthemas/diversiteit/sportklimaat/ Met het doel om iedereen met plezier te laten sporten richt de overheid zich op bewustwording, preventie en het tegengaan van onwenselijk gedrag op en rond het sportveld. Samen naar een veiliger sportklimaat met bijvoorbeeld de SportklimaatApp.  

]]>
news-2792 Thu, 02 Aug 2018 13:30:00 +0200 Sportblessurepreventie: 6 nieuwe projecten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/sportblessurepreventie-6-nieuwe-projecten/ Eind dit jaar starten 6 nieuwe projecten die zich richten op het voorkomen van sportblessures. De projecten zijn gefinancierd uit de tweede en laatste open subsidieronde binnen het programma Sportblessurepreventie. ZonMw ontving 16 aanvragen voor de subsidieronde Sportblessurepreventie 2018. Van deze zijn 6 projecten gehonoreerd. Deze projecten starten eind dit jaar en duren 2 jaar. De projecten richten zich op het testen van het effect van een interventie en/of na invoering op het succes van implementatie. Waar nodig worden interventies eerst doorontwikkeld. Dit gebeurt samen met praktijkpartners zoals sportbonden, sportverenigingen en organisatoren van sportevenementen.

We stellen de 6 projecten graag aan u voor:

 • Warming-up programma’s bij volleybal en hockey. De eerder effectief gebleken programma’s ‘VolleyVeilig’ en ‘Warming-up Hockey’ bestaan uit een aantal warming-up oefeningen en zijn beschikbaar via een app en website. Voor de landelijke implementatie van deze interventies wordt een plan opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd.
 • Minder blessures in het jeugdvolleybal. ‘VolleyVeilig’ is ontwikkeld voor volwassenen. In dit project wordt het effect van dit programma getest bij de jeugd van 10 tot 16 jaar. Coaches geven iedere week de blessures door, zodat het effect van de oefeningen voor de jeugd gemeten wordt.
 • Rode kaart voor voetbalblessures. Het internationaal ontwikkelde ‘11+ programma’ dat blessures voorkomt in het voetbal, wordt vertaald naar de Nederlandse context. Vervolgens wordt een implementatieplan ontwikkeld en vindt na invoering een evaluatie plaats.
 • 10 stappen tegen hardloopblessures. Het doel van het programma ‘10 steps 2 outrun injuries’ is het voorkomen van blessures bij recreatieve hardlopers door online adviezen en oefeningen te geven. Rondom een hardloopevenement wordt het effect getest.
 • Implementatie van RunFitCheck. Op basis van de eigen fysieke capaciteit en het gestelde doel geeft ‘RunFitCheck’ trainingsadvies op maat. Het stimuleert preventief gedrag (denk aan het doen van een goede warming-up) bij beginnende hardlopers. De interventie wordt ingevoerd en geëvalueerd.
 • Blessurevermindering in het judo. Het internationale programma ‘Judo 9+’ dat oefeningen bevat om spieren sterker te maken en een betere balans te krijgen, wordt vertaald naar de Nederlandse context. Als het effect ervan positief is worden stappen gezet om de interventie landelijk in te voeren.

Programma Sportblessurepreventie

De aanleiding voor het programma Sportblessurepreventie is de stijging van het aantal nieuwe sportblessures in Nederland. In 2013 liepen sporters in Nederland naar schatting 4,5 miljoen sportblessures op. De kans op het ontstaan van een nieuwe sportblessure is tussen 2008 en 2014 met maar liefst 14% gestegen. Daarom is eind 2015 het programma Sportblessurepreventie van start gegaan. Het doel van het programma is om met het ontwikkelen en toepassen van kennis en interventies bij te dragen aan het verlagen van het aantal nieuwe sportblessures. Dit zorgt voor een hogere sportparticipatie, meer sportplezier en voor minder aan sportblessures gerelateerde kosten voor de maatschappij.

Kennis delen

De komende periode worden de resultaten van de projecten die vanuit de eerste subsidieronde van start zijn gegaan verder verspreid. Onder andere op het symposium Sportblessurepreventie van VeiligheidNL (8 november, Amsterdam) en op het Sportmedische Wetenschappelijk Jaarcongres van de VSG (28-30 november, Ermelo). De projecten die vanuit de tweede subsidieronde zijn gehonoreerd starten eind dit jaar en worden eind 2020 afgerond.

Meer informatie


]]>
news-2824 Thu, 02 Aug 2018 12:00:41 +0200 ‘Thermo Tokio’: olympische kampioenen in strijd met de hitte http://www.sportknowhowxl.nl/nieuws-en-achtergronden/nieuwsberichten/nieuwsbericht/112541/-e2-80-98thermo-tokio-e2-80-99-olympische-kampioenen-in-strijd-met-de-hitte De Olympische en Paralympische Spelen van Tokio 2020 beloven niet alleen een sportief spektakel te worden. Het zal ook een gevecht tegen de klimatologische omstandigheden opleveren in Japan, waar het kwik fors kan oplopen.  

]]>
news-2794 Thu, 26 Jul 2018 12:01:15 +0200 Sporten met dit warme weer? Take a Chill Pill! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/sporten-met-dit-warme-weer-take-a-chill-pill/ Nu klinkt het misschien nog als toekomstmuziek, maar volgende zomer moet het al werkelijkheid zijn. Een capsule met koelvloeistof die sporters kunnen innemen om hun sportprestaties in hitte te verbeteren: de Chill Pill. Met de Olympische Spelen van Tokio, die nu al de warmste Spelen ooit genoemd worden, in aantocht is de Chill Pill misschien wel het product dat onze sporters net dat beetje extra geeft in hun jacht op medailles. De Chill Pill werd tijdens het jaarlijkse Sportinnovator Event XL in december 2017 benoemd tot runner-up. De koelingspil ter verbetering van sportprestaties tijdens hitte, ontving een financiële impuls van het Topteam Sport om hun potentiële doorbraaktechnologie verder te onderzoeken en te ontwikkelen. 

Volgens inspanningsfysioloog Koen Levels, initiatiefnemer van de Chill Pill, liggen de ontwikkelingen voor op schema. Hij gokt op een lancering van een eerste bruikbaar prototype voor de volgende zomer. ‘Dat is ruim op tijd voor Tokio 2020. Het geeft de sporters een jaar de tijd om te oefenen met de pil.’

Duur- en teamsporten

Levels ziet vooral kansen bij duursporten en teamsporten. ‘De Chill Pill kan je lichaamstemperatuur uitgesteld enkele tienden van graden doen dalen. Sporters die tijdens hun inspanning niet continu kunnen koelen, hebben hier dus vooral baat bij. Dat kan je denken aan een tijdrit in het wielrennen. Maar ook lange afstanden in de atletiek, baanwielrennen, roeien of voetbal of andere duursporten waar om praktische redenen niet tijdens het sporten gekoeld kan worden, kunnen baat hebben bij de koelingspil.’

Het voordeel van de capsule ten opzichte van een koud drankje is dat de koeling uitgesteld wordt. Kleine verschillen in lichaamstemperatuur, kunnen een groot verschil maken in sportprestaties, blijkt uit onderzoek. ‘Sporters nemen vaak al vooraf koude drank in als ze moeten sporten in de hitte, maar vijftien minuten later, op het moment dat ze moeten presteren, is het effect al grotendeels weg. Doordat de capsule pas uiteenvalt in het maag-darm-stelsel moet, wordt de koeling uitgesteld.

Veiligheid

Voor sporters zijn veiligheid en de dopingregels uiteraard ook belangrijke aspecten. Daar is ook over nagedacht, volgens Levels. ‘Voor de capsules gaan we een samenwerking aangegaan met een fabrikant van voedingssupplementen. Topsporters zijn natuurlijk al gewend voedingssupplementen in te nemen en deze fabrikanten weten natuurlijk alles over veiligheid.’

Topsporters moeten nog even wachten dus, maar volgende zomer kunnen ze gebruik maken van de Chill Pill. Levels bevestigt dat in de Chill Pill in Tokio slechts voor TeamNL beschikbaar zal zijn, die wie weet geef deze sportinnovatie de Nederlandse sporters nét dat beetje extra in hun medaillejacht.

Meer Sportinnovator? Je kan ons volgen via FacebookTwitter en LinkedIn. Of mail naar redactie@sportinnovator.nl om je te abonneren op onze nieuwsbrief.

]]>