Momenteel zijn de universiteiten die zich hebben verenigd in het Watertoren-overleg de NWA-route voor Sport & Bewegen aan het herdefiniëren, in nauwe afstemming met de HBO’s en UMC’s. Daarvoor zijn 3 thema’s geïdentificeerd die worden vormgegeven in 3 ‘NWA Roadmaps 2030 voor Sport en Bewegen’. Deze roadmaps hebben betrekking op de thema’s:

  1. Healthy Generation 2030
  2. Lifestyle as Medicine
  3. Moving Smarter & Better

Via deze Roadmaps 2030 wordt o.a. ingezet op het vergroten van de sociaal-maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek.
Binnen de NWA wordt toegewerkt naar nationale maar ook internationale dimensies voor deze Roadmaps (als voorbereiding op Europese subsidietrajecten). Daartoe worden consortia binnen deze roadmaps opgebouwd en uitgebreid met stakeholders uit de beroepspraktijk, het sociaal-maatschappelijke veld en het bedrijfsleven binnen het domein sport en bewegen. U kunt zelf maximaal drie projecten aandragen waarvan u zelf de trekker bent (bottom up aanpak). U kunt ook anderen hierop attenderen, via deze survey. Daar kunnen zij hun persoonlijke informatie invullen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website