De Marie Skłodowska-Curie Acties (Actions) verstrekken beurzen voor onderzoekers in elke stadia van hun loopbaan. Sportonderzoekers kunnen de beurzen gebruiken voor hun onderzoek. De beurzen moeten transnationale, intersectorale en interdisciplinaire mobiliteit aanmoedigen. Het betreffen zowel beurzen voor individuele onderzoekers als voor consortia van kennisinstellingen en bedrijven. MSCA is onderdeel van de eerste pijler van Horizon Europe die als doel heeft excellente wetenschap in Europa te stimuleren.

De MSCA hebben als doel onderzoekers uit te rusten met de nodige vaardigheden en internationale ervaring voor een succesvolle carrière, zowel in de publieke als in de private sector. Het programma speelt in op de uitdagingen waarmee onderzoekers soms worden geconfronteerd, door hun aantrekkelijke werkomstandigheden en de mogelijkheid te bieden om tussen academische en andere omgevingen te wisselen. Met deze beurzen moet het voor onderzoekers aantrekkelijker worden om in Europa te komen en te blijven werken.

Vier typen Marie Sklodowska Curie Actions

  • Actie 1: Innovative Training Networks (ITN): Trainingsnetwerken voor het opleiden van beginnende onderzoekers
  • Actie 2: Individual Fellowships (IF): Internationale mobiliteit voor meer ervaren onderzoekers
  • Actie 3: Research and Innovation Staff Exchange (RISE): Intersectoraal en internationaal staf uitwisselingsprogramma
  • Actie 4: COFUND: Co-financiering van regionale, nationale and internationale beursprogramma’s

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website