Horizon Europe is het vervolg op het Horizon2020-programma. Het is het negende kaderprogramma van de Europese Commissie en loopt van 2021 tot en met 2027. Het totale budget voor het programma, dat gericht is op het stimuleren van onderzoek en innovatie in Europa, is ruim 80 miljard euro.

De structuur van Horizon Europe is ingedeeld in 3 pijlers en 3 horizontale acties.

Pijler 1 heeft als doel excellente wetenschap in Europa te stimuleren. Sportonderzoekers kunnen aanspraak maken op verschillende beurzen en onderzoeksgelden uit deze pijler.

Pijler 2 richt zich op de grote mondiale uitdagingen waar de EU en de wereld mee te maken hebben (oa de Sustainable Development Goals, SDGs). Pijler 2 heeft als doel maatschappelijke impact te creeëren. De uitdagingen zijn ingedeeld in 6 verschillende clusters, waarbij het cluster ‘Health’ zeker interessant is voor sportinnovatoren. Ook de clusters ‘Culture, Creativity and Inclusive Society’, ‘Digital, Industry and Space’, en ‘Climate, Energy and Mobility’ kunnen kansen bieden voor sportinnovatoren.

Pijler 3 is gericht op innovatie binnen Europa, en het vergroten van het Europese concurrentievermogen. Deze pijler is bijzonder geschikt voor innovatie- en opschalingsactiviteiten.

De horizontale acties hebben als doel het versterken van de Europese onderzoeksruime (ERA) en het verbreden van excellentie in Europa.
Horizon Europe omvat onderzoeks- en innovatiemissies om richting geven aan het onderzoek en daarmee impact garanderen. Zie Missies-pagina.

Partnerschappen

Een ander belangrijk onderdeel van Horizon Europe zijn Partnerschappen. Horizon Europe ondersteunt Europese partnerschappen met EU-landen, de private sector, en andere belanghebbenden. Het doel is om de mondiale uitdagingen en industriële modernisering het hoofd te bieden door gecoördineerde onderzoeks- en innovatie-inspanningen.

De Europese Commissie is ook onder Horizon Europe van plan partnerschappen aan te gaan met EU-landen, de particuliere sector, stichtingen en andere belanghebbenden.
Eén van de grote veranderingen in de overgang van Horizon 2020 naar Horizon Europe is een versimpeling van het partnerschappenlandschap.
Bekijk de partnerschappenpagina op de EU-site

Meer informatie over Horizon Europe vindt u op de website van de Europese Commissie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website