De Europese Green Deal is de routekaart van de Europese Commissie om de economie van de EU te verduurzamen. Een klimaatneutraal Europa in 2050 is het doel.

De Europese Green Deal heeft maatregelen voorzien om:
-    hulpbronnen efficiënter te gebruiken door over te schakelen op een schone, circulaire economie
-    de biodiversiteit te herstellen en de vervuiling terug te dringen

Ook is vastgelegd welke investeringen nodig zijn, welke financiële instrumenten hiervoor beschikbaar zijn, en hoe we tot een inclusieve en eerlijke transitie kunnen komen.
Om deze politieke belofte om te zetten in een wettelijke verplichting is de Europese Klimaatwet voorgesteld. Hiermee kunnen alle EU leden worden gehouden aan het meewerken aan de doelstellingen rondom het klimaat.

De Green Deal kent 9 beleidsgebieden waarvan een aantal interessant kunnen zijn voor sportonderzoekers en sportinnovatoren:

Biodiversiteit - Ons kwetsbare ecosysteem beschermen

Van boer tot bord - Manieren om de voedselketen duurzamer te maken

Duurzame landbouw – Duurzaamheid in de landbouw in de EU

Schone energie - Mogelijkheden voor alternatieve, schonere energiebronnen

Duurzame industrie - Productiecyclussen duurzamer en milieuvriendelijker te maken

Bouwen en renoveren - De noodzaak van een schonere bouwsector

Duurzame mobiliteit - Duurzamere vervoermiddelen promoten

Verontreiniging beëindigen - De milieuverontreiniging snel en efficiënt tot nul terugbrengen

Klimaatactie – Zorg voor een klimaatneutrale EU in 2050

Video over de Europese Green Deal

Meer informatie over de Europese Green Deal vindt u op de website van de Europese Commissie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website