EU4Health is het antwoord van de EU op COVID-19, dat een grote impact heeft gehad op medisch personeel, patiënten en gezondheidssystemen in Europa. Met een investering van 9,4 miljard euro is het het grootste gezondheidsprogramma ooit. EU4Health zal financiering verstrekken aan EU-landen, gezondheidsorganisaties en ngo's. Het programma loopt van 2021 – 2027.

De prioriteiten van EU4Health zijn:

 • De EU beter voorbereiden op grote grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen door te zorgen voor:
  o    reserves van medische benodigdheden die ingezet kunnen worden tijdens crises
  o    een reserve van medisch personeel en deskundigen die kunnen worden ingezet tijdens crises in de hele EU
  o    meer toezicht op bedreigingen van de gezondheid
 • Gezondheidssystemen versterken zodat ze het hoofd kunnen bieden aan epidemieën en andere lange-termijn uitdagingen door het stimuleren van:
  o    ziektepreventie en gezondheidsbevordering bij een vergrijzende bevolking, waarbij Sport en Bewegen een belangrijk thema is
  o    digitale transformatie van gezondheidssystemen
  o    toegang tot gezondheidszorg voor kwetsbare groepen
 • Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen beschikbaar en betaalbaar maken, pleiten voor een verstandig en efficiënt gebruik van antimicrobiële stoffen, en medische en farmaceutische innovatie en groenere productie bevorderen.

Meer informatie over EU4Health vindt u op de website van de Europese commissie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website