Projectomschrijving

Inzicht in de individuele sportprestatie is een voorwaarde om aan prestatie verbetering te kunnen werken, dus maken veel sporters gebruik van meetapparatuur. Voor valide sporters is dergelijke apparatuur ruim voor handen en vaak voor een betaalbare prijs. Voor rolstoel sporten is er geen geschikt systeem. Door het ontbreken van informatie over rolstoel specifieke prestaties, lukt het ook niet om trainingsmethoden en materiaal optimalisatie goed te evalueren. Binnen het RAAKpro onderzoeksproject de “perfecte sportrolstoel” is een methode ontwikkeld om de rolstoelprestatie tijdens wedstrijden en trainingen te kunnen meten, maar deze methode is nog duur en complex. De sporters en coaches zouden graag een product zien waarmee ze zelf dergelijke metingen zelf kunnen verrichten. Het doel van dit project is een goedkoop en robuust systeem te ontwikkelen voor het meten van sportrolstoel bewegingen, de Wheelchair Sports Performance Monitor (WSPM).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website