Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Prestaties in de (top-)sport zijn het resultaat van vele uren training. Sporters en coaches hebben er baat bij om een goed inzicht te krijgen in de dosis-respons relatie van de individuele atleet. Onder “dosis” wordt bijvoorbeeld een trainingsprikkel verstaan; de ultieme respons is de wedstrijdprestatie. Trainingen en wedstrijden bevatten heel veel potentieel relevante informatie, en moderne sensortechnologie maakt het mogelijk om data te verzamelen. Door de complexiteit en hoeveelheid is data in ruwe vorm vaak echter nog weinig informatief.

In dit project hebben wetenschap, sport en bedrijfsleven intensief samengewerkt om een dataplatform; IRIS; te ontwikkelen waarmee het mogelijk is om deze multimodale data op een eenvoudige en veilige manier op te slaan en als informatie terug te koppelen aan sporter en coach. Door het helpen vergroten van het inzicht in de genoemde dosis-respons relatie ondersteunt IRIS bij het optimaliseren van de prestaties van de moderne (top-)sporter.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is een volledig functioneel dataplatform gerealiseerd; IRIS; waarmee multimodale sportdata eenvoudig en veilig opgeslagen en bewerkt kan worden. De bewerkte data wordt in een overzichtelijk format terug gekoppeld aan de eindgebruiker, meestal de sporter of de coach.

IRIS is momenteel in gebruik bij de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) en de Academie van Lichamelijke opvoeding (ALO) van de Hogeschool van Amsterdam.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het "Van Meten naar Weten" project is momenteel halverwege. In het project is een dataframework gerealiseerd. Verzamelde data van topzwemmers en toproeiers kan opgeslagen worden in het framework en op begrijpelijke wijze gevisualiseerd worden voor de eindgebruiker: sporters, coaches en andere sportprofessionals, met het doel om sporters te helpen op een optimale manier hun doelen te verwezenlijken.

Versie 1 van het dataframework zal in de komende maanden "live" gaan. In de tweede helft van het project zullen door middel van feedback van de eindgebruikers verbeteringen aangemaakt worden en zullen datastromen toegevoegd worden aan het framework.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De eerste versie van het dataframework is gereed. Daarnaast zijn er goede afspraken gemaakt met de sportpartijen, onderzoeksinstellingen en de commerciele partners, waardoor op ethisch en juridisch correcte manier omgegaan kan worden met data-opslag en databewerking.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Prestaties in de (top-)sport zijn het resultaat van vele uren training. Sporters en hun coaches hebben de niet eenvoudige taak om in de voorbereiding training, rust en voeding optimaal af te stemmen op de individuele sporter, teneinde een maximaal resultaat te verkrijgen. Resultaat dat niet zelden wordt beslist op honderdsten van secondes. Prestatieverbetering dient vooral gezocht te worden in het verhogen van het rendement van de trainingen. Dit vereist een gedegen aanpak waarin innovaties en toepassingen van kennis en technologie een belangrijke rol spelen. Sporters en coaches hebben er veel baat bij om een goed inzicht te krijgen in de dosis-respons relatie van de individuele atleet. Onder “dosis” wordt een trainingsprikkel verstaan, een voedingsinterventie, een bepaald rustprotocol, etcetera. De ultieme respons is de prestatie tijdens de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. De reguliere trainingen en wedstrijden bevatten heel veel potentiele relevante informatie. Om deze informatie te kunnen begrijpen is specifieke, wetenschappelijke kennis noodzakelijk.

Hier ligt een grote kans, aangezien topsporters per jaar honderden trainingsuren maken en in tientallen wedstrijden starten. De exponentieel snel groeiende markt van (micro) sensortechnologie maakt het daarbij mogelijk om de ins en outs van deze trainings- en wedstrijddata te gaan ontsluiten. In combinatie met beschikbare “open source” data, zoals weersomstandigheden, kunnen nieuwe inzichten worden verkregen en wordt steeds gerichtere trainingssturing mogelijk. De uitdaging die in dit project wordt aangegaan is om betekenis te geven aan al deze verschillende vormen van data-output, met als doel de sporter en zijn of haar coach beter te helpen presteren door ze een optimaal inzicht te geven in de dosis-respons relatie van (top)sport. Wetenschap, sport en bedrijfsleven werken in dit project intensief samen om een datadashboard te maken om dit doel te realiseren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website