Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van dit project was de ontstaansmechanismen van lage rugklachten bij roeiers in kaart te brengen en een prototype houdingsregulerende roei-outfit te ontwikkelen, dat roeiers helpt bij het aannemen van een gunstiger houding. Analyse van eerder vergaarde data toonde aan dat roeiers met een historie van lage rugklachten hun bekken gedurende de roeihaal meer naar achteren kantelden dan roeiers zonder rugklachten. Op basis van input van roeiers, coaches, (para-)medici en wetenschappers is door kledingfabrikant Lorini een roei-outfit ontwikkeld dat een mechanisch (elastische banden helpen de gewenste houding aan te nemen) en een tactiel effect (siliconen-strips geven feedback over de houding) beoogt.

Een experiment op de roei-ergometer, waarbij bewegingssensoren de houding van het bekken en de bovenrug van acht toproeiers registreerden, liet zien dat de roeioutfit geen significante verschillen opleverde in vergelijking tot een controleconditie. Wel was er een trend zichtbaar wanneer de roeiers een verbale instructie kregen om hun bewegingspatroon aan te passen. Deze bevinding suggereert dat een verbeterde versie van het houdingsregulerend roeipak hetzelfde effect kan sorteren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op basis van een eerder vergaarde dataset, die tijdens het huidige project geanalyseerd is, is een duidelijk verschil aangetoond tussen roeiers met en zonder een geschiedenis van lage rugklachten, wat zich voornamelijk uit in de beweging van het bekken tijdens de roeihaal.

Op basis van deze bevinding en van input geleverd door professionals uit sport en wetenschap is een prototype houdingsregulerende roei-outfit ontworpen dat door sportkledingfabrikant en projectpartner Lorini is geproduceerd.

Uit experimenten met 8 toproeiers op de roei-ergometer blijkt het roeipak geen significante verschillen in bewegingspatroon op te leveren in vergelijking tot een controle roeipak.

Wel blijkt dat het bewegingspatroon van roeiers te beïnvloeden is met behulp van een verbale instructie.

Dit suggereert dat roeiers in staat zijn hun techniek aan te passen, ondanks het feit dat zij allen al jarenlang min of meer op dezelfde manier roeien.

Deze kennis draagt bij aan een in een vervolgtraject te realiseren opvolgende iteratie van het roeipak.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Roeien is een sport die van jongs af aan en tot op hoge leeftijd beoefend kan worden. Op top-niveau zijn Nederlandse roeiers bovendien erg succesvol; sinds 1984 is elke Olympische Spelen minstens 1 medaille gewonnen.

Hoewel roeien als een gezonde sport wordt gezien komen overbelastingsblessures vrij veel voor. Met name de lage rug blijkt hiervoor erg gevoelig te zijn. Het percentage lage rugklachten als gevolg van roeien ligt rond de 32%.

Bij toproeiers leiden rugklachten tot trainingsuitval, het missen van wedstrijden en in het ergste geval tot het noodgedwongen stoppen met de sport. Recreatieve roeiers kunnen als gevolg van lage rugklachten voor langere tijd hun sport niet beoefenen en worden ook in hun dagelijkse activiteiten en werk gehinderd door deze klachten. Terugkerende klachten demotiveren bovendien het weer beginnen met roeien, met mogelijk bewegingsarmoede tot gevolg. De behoefte aan een oplossing die rugpijn kan voorkomen is dus groot.

Wetenschappelijk onderzoek van zowel dit consortium als van buitenlandse collega’s suggereert dat er een relatie bestaat tussen de houding van de rug van de roeier tijdens de roeislag en het al dan niet optreden van rugklachten. In het voorgestelde projectidee gaan wij op zoek naar manieren om door middel van slim aangepaste kleding de houding te corrigeren en waar mogelijk de rug te ondersteunen.

Het doel van dit project is om in relatief korte tijd, op basis van input van sporters en sportmedische staf en op basis van reeds vergaarde en tijdens het project te vergaren wetenschappelijke kennis, te komen tot een prototype roeioutfit. Deze roeioutfit helpt het lichaam tijdens de roeibeweging in een optimale houding te houden en biedt zoveel mogelijk ondersteuning aan de rug. Dit project is daarbij nadrukkelijk een opstap naar vervolgonderzoek (zowel commercieel als wetenschappelijk) indien het prototype succesvol is.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website