Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de laatste fase van het Sportinnovator project voor myTemp BV is een start gemaakt met het op de markt brengen van het myTemp meetsysteem voor het meten van kerntemperatuur. De afdeling fysiologie van Radboudumc bracht in 2017 2 publicaties uit waarin enerzijds de validiteit en betrouwbaarheid van het myTemp systeem getest werd en anderzijds de vergelijking werd gemaakt met 4 verschillende meetsystemen ten behoeve van het meten van kerntemperatuur. De positieve resultaten uit deze onderzoeken in het voordeel van myTemp en de lagere aanschafprijs tov concurrenten van het myTemp systeem hebben gezorgd voor een wereldwijde interesse vanuit onderzoeksinstellingen voor het systeem. De volgende stap is het schrijven van het plan voor opschaling en daarmee externe financiering verkrijgen om deze opschaling uit te voeren. Als ambitie voor 2018 heeft myTemp om zowel productielijn als verkoopkanalen in werking te hebben met een wereldwijde afzetmarkt. Daarnaast blijven wij samen met Radboudumc betrokken bij het onderzoek naar thermofysiologie en interventies om oververhitting -met name in de aanloop naar Tokyo 2020 - of onderkoeling tegen te gaan.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De volgende resultaten zijn behaald tijdens dit project:

- Een bewezen valide en betrouwbaar meetsysteem van kerntemperatuur met marktpotentie door gebruiksvriendelijkheid en concurrerende aanschafprijs

- Publicatie "Validity and reliability of the myTemp ingestible temperature capsule" in Journal of Science and Medicine in Sport door Radboudumc - afdeling fysiologie

- Publicatie "Validity, Reliability, and Inertia of Four Different Temperature Capsule Systems" in Medicine and Science in Sports and Exercise door Raboudumc - afdeling fysiologie

- Een start onderzoek naar de adaptatie van Olympische atleten in aanloop naar OS Tokyo 2020

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vanaf medio februari is gewerkt aan verdere ontwikkeling van het prototype van de riem en de productie van de capsules die ingezet worden voor onderzoek.

RadboudUMC heeft gewerkt aan validatie van het product waarover begin 2017 een artikel gepubliceerd wordt.

Vanaf september 2016 zijn diversie doelgroepen aan de slag gegaan met het gebruik van de banden en de capsules om meetgegevens te verzamelen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- Ontwikkeling van prototype band in veelvoud om eerste markt te bedienen

- Validatiestudie

- Testen met topsport en breedtesport

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De ontwikkeling van een nieuw product voor het meten van kerntemperatuur is gestart op verzoek van de afdeling fysiologie van het Radboud UMC. Deze onderzoeksgroep liep tegen beperkingen aan en zocht een nieuw product dat er niet was. Het onderzoek heeft er voor gezorgd dat er een nieuw bedrijf, myTemp BV en een nieuw product is ontstaan. myTemp BV en Radboudumc werken in dit project aanvullend in elkaar samen met als doel een marktklaar product neer te zetten waardoor Radboudumc het onderzoek naar de effecten van kerntemperatuur naar een ‘next level’ kan brengen.

myTemp BV ontwikkelt een slikbare kerntemperatuur sensor die nauwkeurig, betaalbaar en continu temperatuur van het lichaam waarbij de sporter er minimale hinder van ervaart en die zonder veel specifieke kennis te gebruiken is. Deze capsule is zowel ten bate van de breedtesport als de topsport. myTemp BV en Radboudumc werken naast het product ook aan een dienst om de gebruikers van het myTemp meetsysteem te voorzien van feedback en de mogelijkheid om te anticiperen op de verandering in kerntemperatuur.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website