Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is wereldwijd geregeld media-aandacht voor de meest voorkomende sportblessure: het acute spierletsel van de hamstringspiergroep. In de topsport komen hamstringblessures zeer frequent voor en in de amateurdivisies raken jaarlijks bijna 80.000 voetballers geblesseerd aan hun hamstring. 22-34% van de sporters met een hamstringletsel krijgt een recidiefblessure binnen een jaar; dit suggereert dat deze sporters te snel het sporten hebben hervat. De vraag is: wanneer kan de sporter weer aan de slag? Geblesseerde sporters ondergaan geregeld een MRI om schade aan de spier te vervolgen. Helaas blijkt dat conventionele MRI-scans slechts een kleine bijdrage leveren aan het voorspellen van herstelduur. We kunnen met de conventionele MRI goed zien dat er een blessure is, maar de MRI is minder gevoelig voor het monitoren van herstel of om te kunnen voorspellen hoe lang het gaat duren voordat een sporter helemaal hersteld is. De beslissing om weer sport te hervatten wordt gemaakt op basis van wat de sporter aangeeft. Het probleem hiermee is dat sporters onder invloed van trainers of eigen ambities te snel kunnen aangeven dat ze klaar zijn om hun sportactiviteiten te hervatten en daardoor een hoger risico lopen op een recidiefblessure. Bijvoorbeeld een voetballer die een hamstringblessure oploopt 3 weken voordat het WK voetbal begint. Deze voetballer zal toch geneigd zijn om zo snel mogelijk aan te geven dat hij hersteld is zodat hij mee kan naar het WK.

Diffusion Tensor Imaging (DTI) is een innovatieve MRI gebaseerde techniek. Het wordt experimenteel al toegepast bij verschillende spieraandoeningen zoals bijvoorbeeld Duchenne Spierdystrofie. Het wordt ook gebruikt om spieren te analyseren in verband met sport, zoals om te kijken naar de status van spieren bij marathonlopers en eventuele microschade in kaart te brengen. Uit die onderzoeken is gebleken dat DTI beter in staat is om microschade in kaart te brengen dan conventionele MRI. Het unieke aan DTI is dat we uit het MRI plaatje getallen kunnen halen die de spierfysiologie representeren. We kunnen dus in een deel van de spier op het MRI plaatje aangeven waar we informatie over willen hebben en door technische analyses te gebruiken vinden we een getal. We weten uit eerder onderzoek dat die waarden iets zeggen over de gezondheid van spieren op vezelniveau. Deze techniek zou dus op lange termijn moeten zorgen voor minder recidiefblessures. Bovendien, in geval van succes zou deze techniek ook toegepast kunnen worden voor andere sport gerelateerde spierblessures zoals de kuitspieren bij hardlopers. In dit project hebben we DTI toegepast bij top- en amateursporters met een hamstringblessure. Ze kregen een MRI binnen een week na de blessure, 2 weken na het eerste tijdpunt en op het moment dat zij voelden dat ze weer klaar waren om sport te hervatten. Op de dag van de eerste MRI werd ook lichamelijk onderzoek verricht, waarbij er gekeken werd naar het verschil in kracht en flexibiliteit tussen het geblesseerde been en het niet geblesseerde been.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het is ons gelukt om dit onderzoek uit te voeren bij in totaal 50 sporters. We hebben ontdekt dat de DTI-waarden in de blessure gedurende de herstelfase omlaag gaan, terug naar normale waarden. Dit proces reflecteert het herstel van de spiervezels. Dat gebeurt geleidelijk gedurende de periode van het herstel, dus in principe zou DTI gebruikt kunnen worden om het herstelproces te monitoren. We hebben ook geleerd dat het analyseren van de data nog tijdrovend is en dat de kwaliteit van de DTI data nog verder kan worden verbeterd. Verdere analyses moeten uitwijzen bij welke DTI-waarden in de spier en in de blessure een sporter voldoende is hersteld.

Door deze studie hebben we heel veel geleerd en daarom gaan we door met het ontwikkelen van de DTI-techniek. We zijn meer geavanceerde en snellere analyses aan het ontwikkelen, we experimenteren met technieken voor het automatisch intekenen van de spieren en we werken aan een coil/apparaat die de MRI signalen beter kan ontvangen waardoor de data kwaliteit robuuster wordt.

We verwachten dat onze resultaten de aandacht gaan trekken in het veld van de sportgeneeskunde en zien daar al een begin van. Voor trainers en sporters is het van groot belang ‘harde’ gegevens te hebben over wanneer de blessure is hersteld.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De aanvraag voor de Medisch Ethisch commissie is goedgekeurd en de optimalisatie van ons DTI protocol voor de studie is voltooid. We zijn gestart met de DTI studie en de eerste 20 sporters hebben al deelgenomen aan de studie.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

We zijn de verkregen data aan het analyseren.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hamstringblessures zijn de meest voorkomende acute spierblessure bij zowel top- als breedtesporters. Ondanks de hoge prevalentie is er een kennislacune op het gebied van weefselherstel en prognosestelling direct na letsel. Bij topsporters met een hamstringblessure worden geregeld MRI scans afgenomen. Hoewel het mantra is dat hier aanvullende informatie uit gehaald kan worden, is een grote tekortkoming van conventionele MRI dat kleine spierbeschadigingen, zoals bij lichte blessures of in de eindfase van zwaardere blessures, niet goed zichtbaar zijn. Juist deze beschadigingen zijn van enorm belang om recidiefblessures te voorkomen. Conventionele MRI beelden geven op zichzelf niet voldoende informatie om objectief te kunnen inschatten hoe lang het duurt voordat een sporter weer terug is op wedstrijdniveau. Er is vanuit de top- en breedtesport grote vraag naar betere manieren om hamstringblessures te behandelen en recidiefblessures te voorkomen.

In dit project wordt een nieuwe MRI-gebaseerde technologie gecommercialiseerd. Diffusie Tensor-MRI (DT-MRI) gaat een stap verder en meet de beweging van water in en rondom spiervezels. Hiermee is het mogelijk 3D afbeeldingen van de spiervezel architectuur te maken. DT-MRI is in staat om spierbeschadigingen te detecteren die met conventionele MRI niet zichtbaar zijn. Hierdoor is het dus mogelijk om de ernst van spierblessures beter in kaart te brengen, het revalidatietraject voor topsporters te individualiseren, accuratere voorspellingen te maken over herstelduur, en de kans op recidiefblessures te verlagen. In dit project zal DT-MRI als dienst aan topsporters worden aangeboden. Eerst vanuit het AMC, en op termijn ook internationaal. Om dit te bereiken wordt er een samenwerking aangegaan tussen zorgverleners, wetenschappers, het bedrijfsleven, sportfederaties en topsporters. In dit project wordt een medische innovatie vermarkt en van de opgedane kennis zullen zowel top- als breedtesporters profiteren.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website