Projectomschrijving

Meer gymuren in het primair onderwijs. Dat is de ambitie in het Regeerakkoord ‘Bruggen Slaan’ (2012). Uit de Nulmeting Bewegingsonderwijs (2013) van het Mullier Instituut komt naar voren dat het onderwijs erg slecht scoort als het gaat om beweging op school.
Scholen lopen daarbij tegen belemmeringen aan. Het Ministerie onderschrijft de problematiek en zoekt ook naar oplossingen om het bewegingsonderwijs in het basisonderwijs te verbeteren. In het kader van deze problematiek willen wij met behulp van technologie een laagdrempelige oplossing creëren. Door het Digibord in het onderwijs te gaan gebruiken voor bewegingsactiviteiten wordt het mogelijk meer te bewegen zonder tegen de belemmeringen aan te lopen.
Concreet richt het project zich op de ontwikkeling van een applied games concept voor het basisonderwijs. Gezien de problematiek (zie boven) gaan we in eerste instantie focussen op de leeftijden 4 t/m 8 jaar. Resultaat: meerdere malen per dag is er tijd voor een beweegmomentje.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website