Projectomschrijving

Balanceren is een belangrijke basisvaardigheid voor een gezonde, motorische ontwikkeling van kinderen. Tijdens de gymles leren kinderen balanceren door bijvoorbeeld over een lijn, bank of balk te lopen. Hierbij wordt nauwelijks rekening gehouden met de rol van visuele waarneming op het motorisch leerproces. Ook inspelen op verschillende fases in het leerproces en de beleving van kinderen is maar beperkt mogelijk.

Het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving van De Haagse Hogeschool ontwerpt in een iteratief ontwerpproces samen met kinderen, gymleraren van Stichting De Haagse Scholen en experts op het gebied van (sensor)technologie en gymtoestellen een prototype van een bank met spatial augmented reality, de BalanSAR. Deze innovatie ondersteunt de visuele waarneming van kinderen tijdens balanceren en bevordert het motorisch leerproces, bijvoorbeeld door visjes te projecteren die met het kind ‘meezwemmen’. Het creëert tevens een aantrekkelijke en uitdagende leeromgeving.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website