Het spits wordt afgebeten door Amber von Gerhardt (Amsterdam UMC), projectleider van het ‘IPPON onderzoek’: een project over het voorkomen van blessures in judo. Amber geeft antwoord op een aantal vragen over het project.

Wat is IPPON?

‘IPPON is een warming-up programma van ongeveer 15 minuten. Het bevat oefeningen  gericht op het voorkomen of verminderen van judoblessures en het verbeteren van de prestaties. De judo-specifieke oefeningen zijn verdeeld in de categorieën: balans en coördinatie; flexibiliteit en behendigheid en kracht en stabiliteit.’

Waarom is het IPPON programma belangrijk?

‘Bij andere sporten zoals voetbal en volleybal is een vergelijkbaar warming-up programma effectief gebleken voor het verminderen van sportblessures. Ons IPPON warming-up programma kan dus mogelijk ook bijdragen aan de vermindering van sportblessures en het verbeteren van de prestaties. En dat is nodig, want bij judo, de meest beoefende vechtsport in Nederland, komen blessures vaak voor. Het gaat vooral om blessures aan de knie, enkel, schouder en hand/vingers.’

Wat wordt onderzocht?

‘We begonnen met het ontwikkelen van een judo-specifiek oefenprogramma. Deze is getest door 30 judoka. Zowel trainers als judoka’s zijn enthousiast over de oefeningen uit het programma.
Met de informatie uit de pilot studie kunnen we berekenen of de IPPON interventie effectief blijkt om judoblessures te voorkomen. En we bepalen de risicofactoren door blessures te koppelen aan prestatietesten. We meten bij twee groepen in meerdere judoscholen (totaal meer dan 300 judoka’s). De helft van de judoka voert het oefenprogramma uit, de andere helft niet. Elke twee weken vullen de judoka’s in of er in die twee weken een blessure is opgelopen. Het invullen van de online vragenlijsten is daarvoor heel belangrijk en essentieel voor het onderzoek. Daarnaast hebben inmiddels honderden judoka’s een circuit van testen moeten afleggen. De testen worden gekoppeld aan de blessures die de judoka’s registreren. Zo kunnen we ook risicofactoren vaststellen voor het oplopen van bepaalde judoblessures.’

Wat is de actuele stand van zaken?

‘Op dit moment hebben alle judoka’s de officiële interventieperiode van 6 maanden doorlopen. Helaas konden onze judoka’s door de COVID-19 pandemie de laatste weken niet trainen en dus ook ons IPPON warming-up programma niet uitvoeren. Het gevolg hiervan is dat we wijzigingen moeten aanbrengen in ons plan om de beschikbare gegevens te analyseren.
Momenteel zijn we bezig met het berekenen of de IPPON interventie effectief blijkt te zijn om blessures te verminderen. Daarnaast zijn we met judoka’s en trainers in gesprek om de implementatie van het IPPON programma te optimaliseren. Als uit de berekening blijkt dat het programma blessures in judo vermindert gaan we aan de slag met landelijke implementatie via de judobonden. De stap daarna is om onze kennis ook internationaal te verspreiden.’

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website