In dit tweede artikel in de reeks In de spo(r)tlight neemt Ellen Kemler (VeiligheidNL, kenniscentrum letselpreventie) ons mee in de ontwikkeling en implementatie van Runfitcheck, een tool met digitaal advies op maat  voor hardlopers.

Waarom is de Runfitcheck ontwikkeld?

In Nederland is hardlopen en van de meest populaire vormen van bewegen. Ruim 2 miljoen mensen zijn hardlopers. Terwijl actief zijn door hardlopen onmiskenbaar gunstige gezondheidseffecten heeft, lopen vooral beginnende hardlopers vaak blessures op. Om blessurepreventief gedrag bij beginnende hardlopers te stimuleren, hebben VeiligheidNL, Atletiekunie, en De Keuzenarchitecten in 2016 de tool Runfitcheck ontwikkeld in samenspraak met experts en hardlopers. Beginnende hardlopers ontvangen daarin op basis van hun lichamelijke fitheid en hardloopdoelen trainingsadvies en worden via Runfitcheck begeleid in het nemen van blessurepreventieve maatregelen.

Wat vinden de gebruikers van de tool?

Om dat te achterhalen is een onderzoek onder gebruikers uitgevoerd. De resultaten uit dit onderzoek en uit de procesevaluatie van het project 2016-2018 zijn vervolgens besproken in twee focusgroep gesprekken met beginnende hardlopers. Deze onderzoeken hebben geleid tot enkele aanpassingen van de tool. In de tool is er nu  extra aandacht voor het leren luisteren naar je lichaam en het is makkelijker gemaakt om loopschema's te volgen of een persoonlijk oefenschema uit te voeren.

Helpt de tool bij het voorkomen van hardloopblessures?

Uit het effectonderzoek van 2016-2018 is gebleken dat de Runfitcheck blessurepreventief gedrag stimuleert. In oktober 2019 is een nieuw effectonderzoek gestart waarin is gekeken of de tool ook effect heeft op het aantal hardloopblessures dat ontstaat. Dat effect is helaas niet gevonden. Wel bleek dat de Runfitcheck wederom een positieve invloed had op blessurepreventief gedrag, met name op de ’eigen effectiviteit’ van de hardlopers. Dit houdt in dat hardlopers zich door het gebruik van de Runfitcheck beter in staat voelden blessurepreventief gedrag uit te voeren.

In welke fase zit het project nu?

In januari 2020 zijn we gestart met de landelijk implementatie van de Runfitcheck bij beginnende hardlopers om blessurepreventief gedrag te stimuleren. Daarvoor is eerst een implementatieplan gemaakt met input van stakeholders en hardlooptrainers. We hebben de implementatieactiviteiten gekoppeld aan drie relevante momenten in het jaar: in januari (goede voornemens), in maart (begin van het voorjaar), en in september (einde van de vakantie). Toen we in maart in lockdown gingen vanwege corona en alle sporten stillagen, zagen wij een kans om hierop in te spelen met de implementatie van de Runfitcheck. We hebben direct onze communicatie hierop aangepast qua beeldmateriaal en boodschap. Naast de promotie via de partners hebben we een extra social media campagne ingesteld en we zagen het gebruik van de tool enorm stijgen. Uiteindelijk hebben meer dan 35.000 hardlopers de Runfitcheck gedaan, gemiddeld 4.000 per maand. We zijn heel blij met dit resultaat. Uit het implementatieonderzoek bleek ook dat de gebruikers positief waren over de Runfitcheck of onderdelen daarvan. Met het projectteam zijn we aan het kijken hoe we de bevindingen ten aanzien van de Runfitcheck qua blessurepreventie en stimuleren van gedrag kunnen inzetten om de Runfitcheck verder te verbeteren. Sinds 31 oktober 2020 is het project officieel afgelopen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website