Sommige burgers hebben een extra steuntje in de rug nodig. Met deze steun kunnen ze goed functioneren. Maar hoe stimuleer je eigen kracht? Welk hulpaanbod is effectief? En hoe werk je samen met andere domeinen om burgers te ondersteunen? De nieuwste kennis uit onderzoek vindt u hier.

Uitgelicht

Hoe houdt de gemeente mantelzorgers overeind?

Mantelzorgers houden de zorg in Nederland voor een groot deel overeind. Op welke vlakken kunnen zij hulp en ondersteuning krijgen vanuit het sociaal domein? Daarover vertelt José van Dijk, senior beleidsadviseur WMO van de gemeente Delft.

Lees het interview

E-health in de wijkverpleging

Of het nou e-health of Slimme Zorg heet, het zijn – net als de douchestoel en de druppelbril – gewoon hulpmiddelen waardoor ouderen gezond, veilig en redelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. En ze helpen zorgmedewerkers om ‘alle ballen in de lucht te houden’. 'Maar mijn eigen zintuigen zijn niet voor 100% te vervangen door het scherm', zegt wijkverpleegkundige Lisa Lammers.

Slimme zorg in de wijkverpleging

Zelfmanagementondersteuning

Hoe stimuleer je eigen regie en hoe ondersteun je zelfmanagement? We hebben de afgelopen jaren veel onderzoek naar zelfmanagementondersteuning en eigen regie gefinancierd en ontwikkelprojecten in gang gezet.

Bekijk de inzichten en resultaten

Kosteneffectiviteit van jeugdhulp

Om effectief te kunnen werken in de jeugdhulp is het belangrijk om te weten welke behandelingen kosteneffectief zijn. Beleidsmakers en behandelaars weten echter vaak niet welke meetinstrumenten ze daarvoor het beste kunnen gebruiken. Om hen hierbij te ondersteunen zijn een interactieve whitepaper, online keuzetool en uitlegvideo gemaakt.

Lees meer over het project

Mantelzorgondersteuning voor gemeenten

plaatje van mantelzorger

Langdurige zorg en ondersteuning is alleen mogelijk met inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Wat kunnen gemeenten doen om deze mensen te ondersteunen? Hoe voorkom je overbelasting?

Tips en kennis voor gemeenten

Actueel

Subsidieronde MDT in actie voor Oekraïne opengesteld

Jongeren zitten met heel wat vragen, gevoelens en bezorgdheden over de oorlog in Oekraïne. Ze maken zich ook zorgen over hun leeftijdsgenoten en willen graag helpen. De maatschappelijke diensttijd (MDT) is een goed instrument gebleken om maatschappelijke impact te maken bij actuele thema’s die spelen in de samenleving. Vanuit dit programma is daarom de snelle, laagdrempelige subsidieoproep ‘MDT in actie voor Oekraïne’ opengesteld. Er is € 2...

Nieuws

Innovaties in de jeugdsector

Binnenkort starten 6 projecten die innovatieve werkwijzen gaan ontwikkelen rond urgente maatschappelijke vraagstukken in de jeugdsector. De projecten leveren vernieuwende aanpakken op die aansluiten bij de leefwereld en behoefte van kinderen, jongeren en gezinnen. En stimuleren samenwerking met alle betrokkenen vanuit verschillende domeinen.

Nieuws

11 MDT-projecten breiden partnerschap uit

11 projecten uit subsidieronde 4b ‘MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk’ hebben aanvullend budget ontvangen voor hun project. Hiermee kunnen zij hun partnerschap uitbreiden. En op die manier op steeds meer plekken in het land MDT’s aanbieden aan jongeren bij een verscheidenheid aan maatschappelijke organisaties. Daarnaast wordt ingezet op het versterken van de samenwerking rondom MDT in de regio.

Nieuws

Stappenplan wijkgericht werken voor gemeenten

Het stappenplan bevat handvatten voor de inrichting van de toegang om wijkgericht werken vorm te geven. In deze publicatie worden opgedane inzichten gedeeld en praktische handvatten gegeven voor het organiseren van wijkgericht werken. Écht wijkgericht werken vraagt om een andere manier van denken, handelen en gedrag binnen de lokale context.

Elders gezien
Toon meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website