Sommige burgers hebben een extra steuntje in de rug nodig. Met deze steun kunnen ze goed functioneren. Maar hoe stimuleer je eigen kracht? Welk hulpaanbod is effectief? En hoe werk je samen met andere domeinen om burgers te ondersteunen? De nieuwste kennis uit onderzoek vindt u hier.

Uitgelicht

Hoe houdt de gemeente mantelzorgers overeind?

Mantelzorgers houden de zorg in Nederland voor een groot deel overeind. Op welke vlakken kunnen zij hulp en ondersteuning krijgen vanuit het sociaal domein? Daarover vertelt José van Dijk, senior beleidsadviseur WMO van de gemeente Delft.

Lees het interview

E-health in de wijkverpleging

Of het nou e-health of Slimme Zorg heet, het zijn – net als de douchestoel en de druppelbril – gewoon hulpmiddelen waardoor ouderen gezond, veilig en redelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. En ze helpen zorgmedewerkers om ‘alle ballen in de lucht te houden’. 'Maar mijn eigen zintuigen zijn niet voor 100% te vervangen door het scherm', zegt wijkverpleegkundige Lisa Lammers.

Slimme zorg in de wijkverpleging

Zelfmanagementondersteuning

Hoe stimuleer je eigen regie en hoe ondersteun je zelfmanagement? We hebben de afgelopen jaren veel onderzoek naar zelfmanagementondersteuning en eigen regie gefinancierd en ontwikkelprojecten in gang gezet.

Bekijk de inzichten en resultaten

Kosteneffectiviteit van jeugdhulp

Om effectief te kunnen werken in de jeugdhulp is het belangrijk om te weten welke behandelingen kosteneffectief zijn. Beleidsmakers en behandelaars weten echter vaak niet welke meetinstrumenten ze daarvoor het beste kunnen gebruiken. Om hen hierbij te ondersteunen zijn een interactieve whitepaper, online keuzetool en uitlegvideo gemaakt.

Lees meer over het project

Mantelzorgondersteuning voor gemeenten

plaatje van mantelzorger

Langdurige zorg en ondersteuning is alleen mogelijk met inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Wat kunnen gemeenten doen om deze mensen te ondersteunen? Hoe voorkom je overbelasting?

Tips en kennis voor gemeenten

Actueel

Een goede toekomst voor slachtoffers van seksuele uitbuiting

Eerdere signalering, het vergroten van bewustwording van seksuele uitbuiting, het verstevigen van toekomstperspectief en het integreren van ervaringsdeskundigheid in de hulpverlening. Dat zijn potentieel werkzame elementen van een succesvolle trajectbenadering voor slachtoffers van seksuele uitbuiting. ‘Leg de focus niet op een enkel werkzaam element, maar breng deze best practices samen’. Dat is één van de aanbevelingen uit onderzoeksproject...

Nieuws

Stel jongeren centraal in uw gemeente met de maatschappelijke diensttijd

De maatschappelijke diensttijd (MDT) geeft jongeren de kans om hun talenten te ontdekken, iets te doen voor de samenleving en anderen te ontmoeten. Zo maken we de samenleving sterker. MDT stelt jongeren centraal en kan hiermee bijdragen aan een positief en preventief jeugdbeleid. Wilt u ervaren wat MDT voor uw gemeente kan betekenen? ZonMw biedt subsidiemogelijkheden om een kort MDT-project te organiseren.

Nieuws

‘Welkome Wijk’ bijeenkomsten leren wijkbewoners meer over psychische kwetsbaarheid

Er is nog veel onbekendheid en onbegrip rondom psychische kwetsbaarheden zoals een depressie of verslaving. De lokale ‘Welkome Wijk’ bewustwordingsbijeenkomsten brengen daar verandering in. Lees wat deze bijeenkomsten zo effectief maakt. En hoe u als professional, vrijwilliger of ervaringsdeskundige zelf aan de slag kunt met de Welkome Wijk aanpak.

Elders gezien

Subsidieoproep organisatie van herstel- en nazorg bij aanhoudende klachten na COVID-19

Het organiseren van (eerstelijns)zorg bij aanhoudende klachten na een COVID-19-besmetting blijkt een lastige opgave. Hoe kunnen eerstelijnszorgverleners elkaar beter vinden om goede zorg te leveren? Samenwerkingsverbanden kunnen nu subsidie aanvragen (deadline 28 november 2022, 14.00 uur), voor het organiseren van herstel- en nazorg in een regionaal zorgnetwerk of andere organisatievormen die passen binnen de eigen regionale en lokale context.

Spikes coronavirus
Pagina
Toon meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website