Over dit programma

De ambitie van het programma is het versterken van een lerende omgeving en verbetercyclus in de regio ten behoeve van duurzame persoonsgerichte zorg en ondersteuning voor mensen met onbegrepen gedrag. De lerende omgeving heeft betrekking op het sociaal-, zorg- én veiligheidsdomein en wordt vormgegeven door ervaringsdeskundigen, naasten, praktijk, kennis, beleid en onderwijs. Door binnen een lerende cyclus te werken aan het duurzaam oplossen van lokale en regionale praktijkvraagstukken én ontwikkelde kennis en inzichten beschikbaar te maken worden betrokken partijen ondersteund bij het blijvend verbeteren van zorg en ondersteuning voor mensen die tussen wal en schip zitten en zo de grip op het leven kunnen verliezen.

Ga direct naar:

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website