Een sterke, gezonde en inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. Hoe bereik je die? En hoe zorg je dat iedereen die dat nodig heeft vroegtijdig ondersteuning krijgt? Alle kennis, tools en tips uit onderzoek voor het sociaal domein zijn hier gebundeld.

Onderwerpen

Uitgelicht

Economische zelfstandigheid kan herhaald partnergeweld voorkomen

Voor vrouwen die (ex)partnergeweld hebben meegemaakt, is de drempel naar werk vaak erg hoog. De Nieuwe Toekomst, een interventie op het snijvlak van zorg en re-integratie, helpt deze vrouwen op weg naar meer economische zelfstandigheid.

Lees over de effecten van De Nieuwe Toekomst

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) heropend

Goed nieuws voor zorgorganisaties die e-health willen opschalen: de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is heropend. Er is een bedrag van in totaal 12,5 miljoen euro vrijgemaakt en de regeling staat open tot en met 31 december 2022.

Lees meer

Verbeteren dienstverlening Werk en Inkomen: in de praktijk (video)

Het project ‘Coachen op de werkplek’ helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo volwaardig mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving. Daarbij staat investeren in vakmanschap centraal.

Bekijk de video

Groene omgeving in stad zet aan tot bewegen

Gemeenten en provincies proberen door de openbare ruimte aan te passen meer mensen te laten bewegen. 'We zien dat interventies om de gebouwde omgeving “beweegvriendelijker” te maken effect hebben', zegt projectleider Space2Move Erwin van der Krabben.

Lees het interview

Lokale problemen aanpakken met behulp van ‘living labs’

Loop je als gemeente al langer tegen een maatschappelijk probleem aan? En lukt het maar niet om tot een oplossing te komen? Mogelijk biedt dan een ‘living lab’ uitkomst. Dat is een experimenteerruimte waarin de witte laboratoriumjas en proefpersonen zijn vervangen door ‘lokale vernieuwers’ die verbinden en burgers erbij betrekken.

Lees meer over de ‘living labs’

Meer activiteiten voor mensen met dementie

Cover Inspiratiewijzer dementie

Koffiedrinken in een alzheimercafé?  Of gewoon een middagje sjoelen met wijkgenoten? Er zijn talloze manieren waarop mensen met dementie mee blijven doen aan de sameleving. Wil je op lokaal het aanbod dagactiviteiten vergroten? Dan biedt deze nieuwe inspiratiewijzer uikomst. Met tal van voorbeelden en praktische tools.

Bekijk de inspiratiewijzer

Gemeenten en ketenpartners enthousiast over wijk-GGD’ers

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) begeleidde al 47 gemeenten bij de invoering van een wijk-GGD’er. Sara Wester, adviseur-onderzoeker bij het CCV, vertelt meer over de geleerde lessen en inzichten.

Lees het interview

Lokale initiatieven op het gebied van dak- en thuisloosheid

Op lokaal niveau zijn er tal van initiatieven om het stigma rond dakloosheid te doorbreken. We geven graag een inkijkje in de opbrengsten en inzichten van deze initiatieven. In een interviewreeks laten we cliënten en professionals aan het woord.

Lees meer over de lokale initiatieven

Sportimpuls beweegt jong en oud met meer dan 1000 projecten

Kinderen, ouderen, kwetsbare doelgroepen. Gedurende 8 jaar heeft Sportimpuls meer dan 1000 projecten gefinancierd, die veel mensen – jong en oud – in beweging hebben gekregen. Een speciaal, digitaal magazine duikt dieper in de resultaten.

Bekijk het magazine

Actueel

Onderzoeksconsortia MANTRA en BENIGN samen aan de slag met klimaatadaptatie en gezondheid

Open communicatie en transdisciplinaire samenwerkingen zijn essentieel om klimaatadaptatie aan te pakken. MANTRA en BENIGN, 2 startende projecten binnen het programma Klimaatadaptatie en gezondheid van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), gaan aan de slag om interventies te onderzoeken en ontwikkelen op het gebied van klimaatadaptatie. Hierbij staan de effecten op de gezondheid van mensen centraal.

meisje stampt met laarzen in het water
Nieuws

Vernieuwende financiering van preventie

Hoe krijgt financiering van preventieprojecten vorm, hoe toon je de positieve impact aan en welke uitdagingen ervaren projectleiders bij de financiering van preventie? Deze en andere leervragen stonden centraal op de 2e leernetwerkbijeenkomst van Gemeenten Samen Gezond op 13 oktober. Lees verder in onze publicatie!

Pagina

Een goede toekomst voor slachtoffers van seksuele uitbuiting

Eerdere signalering, het vergroten van bewustwording van seksuele uitbuiting, het verstevigen van toekomstperspectief en het integreren van ervaringsdeskundigheid in de hulpverlening. Dat zijn potentieel werkzame elementen van een succesvolle trajectbenadering voor slachtoffers van seksuele uitbuiting. ‘Leg de focus niet op een enkel werkzaam element, maar breng deze best practices samen’. Dat is één van de aanbevelingen uit onderzoeksproject...

Nieuws

Nieuwe projecten van start over gender & jeugd

Om ontwikkelkansen van kinderen en jongeren te vergroten en ze de best passende hulp te bieden, is het belangrijk om rekening te houden met sekse- en genderverschillen. Onderzoek is nodig om erachter te komen wat deze (mogelijke) verschillen zijn. Daarom ontvangen 10 lopende of recent afgeronde onderzoeken een aanvullende subsidie. Met deze subsidie kunnen zij hun onderzoek verdiepen rond het thema gender en jeugd. De projecten starten uiterlijk...

Nieuws
Toon meer

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website