Gehonoreerd Project

Titel: Versterking kennisinfrastructuur gezondheidsbevordering en preventie

Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD Gelderland-Zuid, G.A.J. Fransen
Dossiernummer: 05550092220002

Samenvatting:
Doel van dit project is het versterken van de kennis- en adviesrol van GGD’en via een leernetwerk, gericht op vier interventies: gecombineerde leefstijl interventie (GLI), ketenaanpak overgewicht kinderen, valpreventie bij ouderen en Welzijn op Recept. De inzichten die met het leernetwerk worden opgedaan zijn de basis voor (1) een voorstel om het leernetwerk te borgen en breder te implementeren en (2) overeenstemming tussen kennispartners over benodigde randvoorwaarden om kennis over gezondheidsbevordering en preventie beter te ontwikkelen, toe te passen en te verspreiden (kennisinfrastructuur).

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website