Gehonoreerde projecten

 • Versterking kennis en adviesfunctie van GGD Gelderland-Zuid voor betere implementatie van de GLI's.
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD Gelderland-Zuid, G.A.J. Fransen
 • Versterken kennisfunctie GGD IJsselland door regionale begeleiding bij de implementatie van Ketenaanpak overgewicht bij kinderen
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD IJsselland, M.A.J.G. de Jong
 • Versterking Kennisfunctie GGD West-Brabant aan de hand van Welzijn op Recept
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD West-Brabant, S. Kuiper
 • Opvallend vitaal: Vallen verleden tijd door inzet op vitaliteit
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD Groningen, E.J. Kalisvaart
 • Versterken kennis- en adviesfunctie van GGD Hollands Noorden m.b.t. implementatie GLI's in de regio Noord- Holland-Noord
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD Hollands Noorden, M. Bedeke
 • Blijf op de been in regio Brabant-Zuidoost. De implementatie van valpreventie beweeginterventie(s) en risico verminderende maatregelen voor 65plussers met een verhoogd valrisico
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD Brabant-Zuidoost, P.W.M. Nierop
 • Doorontwikkeling en bestendiging regionale programmacoördinatie Ketenaanpak overgewicht bij kinderen binnen GGD Hart voor Brabant
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD Hart voor Brabant, A. Bolat
 • Foodways: een cultuur-sensitieve inventarisatie van voedingspatronen en gewoonten voor een betere aansluiting bij gezinnen en meer passende ondersteuning vanuit professionals ter bevordering van de resultaten in de ketenaanpak
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD Zuid-Holland Zuid, A.C. Mellaard
 • Samen leren van implementeren: Versterking Kennisfunctie GGD Hollands Midden aan de hand van Welzijn op Recept
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: Hecht (GGD Hollands Midden), A.P.L. van Bergen
 • Vitaal en in balans op het platteland; ontwikkelen en implementeren van valpreventie in Fryslân
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD Fryslân, K.E. de Ruijsscher
 • Pilot Kind naar Gezonder Gewicht in gemeente Amersfoort: inzet van een JGZ-verpleegkundige als centrale zorgverlener en aansluiting op collectieve aanpak B.Slim
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD regio Utrecht, C. Mullie
 • Versterking kennisfunctie GGD SA 2022 GGD Gooi en Vechtstreek rondom Welzijn op recept
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD Gooi en Vechtstreek, I.C. Lameris
 • Versterking kennis- en adviesfunctie van GGD Limburg-Noord voor betere implementatie van Keigezond Limburg
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD Limburg Noord, A.H.C. Wevers
 • Leren van Welzijn op Recept in de regio Rotterdam-Rijnmond. Een verkenning voor de ontwikkeling van een regionaal kennisknooppunt ter versterking van de regionale preventieve infrastructuur
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: Gemeente Rotterdam GGD Rotterdam-Rijnmond, H.D. Stoorvogel
 • Versterken ketenaanpak overgewicht bij kinderen (regio Drenthe)
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD Drenthe, K. Speekhout
 • Monitoring en evaluatie Pilot Kind Naar Gezond Gewicht Meerzicht
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD Haaglanden, I.P.C.F. van Kessel
 • Versterking kennis- en adviesfunctie van GGD Zuid Limburg voor betere implementatie van Keigezond Limburg
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD Zuid Limburg, M.M.N. Leurs-Stijnen
 • Regionale aanpak voor de implementatie van erkende valpreventie interventies door kennisversterking van de GGD Zaanstreek-Waterland
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD Zaanstreek Waterland, B.S.C. Zondag
 • Valpreventie bij Ouderen in de regio Midden-IJssel Oost-Veluwe
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD Noord en Oost Gelderland, J. Dieleman
 • Optimaliseren van toeleiding van Flevolandse ouderen naar erkende valpreventie interventies: een ontwikkelproject
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD Flevoland, M.L. Tienstra
 • Impulsversterking kennisfunctie GGD Kennemerland – Valpreventie
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD Kennemerland, K. van der Geest
 • Versterken ketenaanpak overgewicht bij kinderen in de regio Gelderland-Midden
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, F. Raaijmakers
 • Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het arrangement 'De Kracht van de Natuur' van Welzijn Op Recept in 3 stadsdelen in Amsterdam als onderdeel van de kwalitatieve ontwikkelagenda WoR. Hoe kan het arrangement De Kracht van de Natuur worden versterkt en hoe kunnen groeninitiatieven bijdragen aan gezondheidsverbetering en aan positieve gezondheid? Een pilot vanuit Welzijn op recept.
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD Amsterdam, M.W. van der Velde

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website