Voorkomen is beter dan genezen. Als problemen eerder gesignaleerd worden, kan er op een laagdrempelige manier een oplossing voor gezocht worden. De investering op preventie moet hoge zorgkosten later voorkomen, is het idee. Hoe kan je preventief beleid inrichten? En hoe stimuleer je samenwerking gericht op preventie?

Uitgelicht

Vernieuwende financiering van preventie

Hoe krijgt financiering van preventieprojecten vorm, hoe toon je de positieve impact aan en welke uitdagingen ervaren projectleiders bij de financiering van preventie? Deze en andere leervragen stonden centraal op de 2e leernetwerkbijeenkomst van Gemeenten Samen Gezond.

Verslag 2e leernetwerkbijeenkomst

Naar meer sportparticipatie van jongeren in het vmbo

Jongeren in het vmbo bewegen te weinig. Hoe krijg je jongeren in het vmbo blijvend aan het sporten? 25 onderzoekers, sportprofessionals bedachten samen met vmbo-ers oplossingen. Een hoop ideeën ontstonden die inmiddels zijn uitgewerkt tot een subsidieaanvraag.

Bekijk hoe de ideeën tot stand kwamen

VoorZorg: voorbeeldfunctie voor integrale JGZ en jeugdhulp?

Ruim 100 gemeenten maken momenteel gebruik van VoorZorg, een preventief zorgprogramma voor kwetsbare (aanstaande) moeders. De VoorZorg-verpleegkundigen begeleiden deze vrouwen op tal van vlakken vanaf de zwangerschap totdat het kind 2 jaar is.

Lees meer

Kids first: naar een pedagogisch sportklimaat

Het is belangrijk dat kinderen in een positieve en veilige omgeving kunnen sporten. Kids first richtte zich op het vergroten van de waarde van jeugdsport en op het verminderen van probleemgedrag bij sportverenigingen. Een pedagogisch sportklimaat zet het kind centraal en focust op plezier, positieve coaching en sociale veiligheid.

Nicolette Schipper-van Veldhoven vertelt over de resultaten

Twijfel van ouders over vaccinatie van hun kind(eren)

De twijfel van ouders over vaccinatie van hun kind(eren) staat in de top-10 van bedreigingen voor de gezondheid. Bij ouders speelt reflectie op waarden en ervaringen een belangrijke rol in het besluit tot wel of niet vaccineren. Daarom financieren we een onderzoek waarin 2 interventies worden ontwikkeld gericht op reflectie op waarden en ervaringen.

Lees meer over de interventies

Onbedoelde zwangerschap: meer lokale steun en preventie

Hoe voorkom je dat iemand onbedoeld zwanger wordt? En hoe ondersteun je kwetsbare, aanstaande ouders? Verschillende samenwerkingsverbanden zijn van start gegaan om de lokale praktijk te verbeteren. Hiermee kunnen vrouwen die onbedoeld zwanger zijn en (aanstaande) ouders in kwetsbare omstandigheden beter geholpen worden.

Lees meer over de nieuwe initiatieven

Actueel

Stel jongeren centraal in uw gemeente met de maatschappelijke diensttijd

De maatschappelijke diensttijd (MDT) geeft jongeren de kans om hun talenten te ontdekken, iets te doen voor de samenleving en anderen te ontmoeten. Zo maken we de samenleving sterker. MDT stelt jongeren centraal en kan hiermee bijdragen aan een positief en preventief jeugdbeleid. Wilt u ervaren wat MDT voor uw gemeente kan betekenen? ZonMw biedt subsidiemogelijkheden om een kort MDT-project te organiseren.

Nieuws

9e leernetwerkbijeenkomst Maak ruimte voor gezondheid

Hoe ondersteun je gemeenten en GGD’en om gezondheid mee te nemen in het ruimtelijk beleid en de omgevingsvisie? Deze vraag stond centraal op de bijeenkomt. We namen een kijkje op de Groene Loper, een uniek stedelijk gebied in Maastricht

Pagina

‘Welkome Wijk’ bijeenkomsten leren wijkbewoners meer over psychische kwetsbaarheid

Er is nog veel onbekendheid en onbegrip rondom psychische kwetsbaarheden zoals een depressie of verslaving. De lokale ‘Welkome Wijk’ bewustwordingsbijeenkomsten brengen daar verandering in. Lees wat deze bijeenkomsten zo effectief maakt. En hoe u als professional, vrijwilliger of ervaringsdeskundige zelf aan de slag kunt met de Welkome Wijk aanpak.

Elders gezien

Vroegsignalering alcoholproblematiek

Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG) heeft een themanummer uitgebracht dat volledig in het teken staat van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA). Het SVA richt zich op de implementatie van bewezen effectieve interventies tegen alcoholproblematiek in alle geledingen van de zorg en het sociale domein.

Elders gezien
Toon meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website