Voorkomen is beter dan genezen. Als problemen eerder gesignaleerd worden, kan er op een laagdrempelige manier een oplossing voor gezocht worden. De investering op preventie moet hoge zorgkosten later voorkomen, is het idee. Hoe kan je preventief beleid inrichten? En hoe stimuleer je samenwerking gericht op preventie?

Uitgelicht

Samenwerking tussen JGZ, (wijk)teams en onderwijs versterken

Samenwerking tussen professionals in het sociaal domein is van belang om goede preventieve hulp aan jeugdigen en ouders te leveren. Wat is er nodig om de samenwerking tussen JGZ, lokale (wijk)teams en onderwijs te versterken? Het rapport en de factsheet ‘De Sterkste Schakels’ helpt het gesprek aan te gaan en de cruciale vragen te stellen aan samenwerkingspartners.

Bekijk de factsheet

Naar meer sportparticipatie van jongeren in het vmbo

Jongeren in het vmbo bewegen te weinig. Hoe krijg je jongeren in het vmbo blijvend aan het sporten? 25 onderzoekers, sportprofessionals bedachten samen met vmbo-ers oplossingen. Een hoop ideeën ontstonden die inmiddels zijn uitgewerkt tot een subsidieaanvraag.

Bekijk hoe de ideeën tot stand kwamen

VoorZorg: voorbeeldfunctie voor integrale JGZ en jeugdhulp?

Ruim 100 gemeenten maken momenteel gebruik van VoorZorg, een preventief zorgprogramma voor kwetsbare (aanstaande) moeders. De VoorZorg-verpleegkundigen begeleiden deze vrouwen op tal van vlakken vanaf de zwangerschap totdat het kind 2 jaar is.

Lees meer

Kids first: naar een pedagogisch sportklimaat

Het is belangrijk dat kinderen in een positieve en veilige omgeving kunnen sporten. Kids first richtte zich op het vergroten van de waarde van jeugdsport en op het verminderen van probleemgedrag bij sportverenigingen. Een pedagogisch sportklimaat zet het kind centraal en focust op plezier, positieve coaching en sociale veiligheid.

Nicolette Schipper-van Veldhoven vertelt over de resultaten

Twijfel van ouders over vaccinatie van hun kind(eren)

De twijfel van ouders over vaccinatie van hun kind(eren) staat in de top-10 van bedreigingen voor de gezondheid. Bij ouders speelt reflectie op waarden en ervaringen een belangrijke rol in het besluit tot wel of niet vaccineren. Daarom financieren we een onderzoek waarin 2 interventies worden ontwikkeld gericht op reflectie op waarden en ervaringen.

Lees meer over de interventies

Onbedoelde zwangerschap: meer lokale steun en preventie

Hoe voorkom je dat iemand onbedoeld zwanger wordt? En hoe ondersteun je kwetsbare, aanstaande ouders? Verschillende samenwerkingsverbanden zijn van start gegaan om de lokale praktijk te verbeteren. Hiermee kunnen vrouwen die onbedoeld zwanger zijn en (aanstaande) ouders in kwetsbare omstandigheden beter geholpen worden.

Lees meer over de nieuwe initiatieven

Actueel

Vroegsignalering alcoholproblematiek

Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG) heeft een themanummer uitgebracht dat volledig in het teken staat van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA). Het SVA richt zich op de implementatie van bewezen effectieve interventies tegen alcoholproblematiek in alle geledingen van de zorg en het sociale domein.

Elders gezien

Subsidieronde MDT in actie voor Oekraïne opengesteld

Jongeren zitten met heel wat vragen, gevoelens en bezorgdheden over de oorlog in Oekraïne. Ze maken zich ook zorgen over hun leeftijdsgenoten en willen graag helpen. De maatschappelijke diensttijd (MDT) is een goed instrument gebleken om maatschappelijke impact te maken bij actuele thema’s die spelen in de samenleving. Vanuit dit programma is daarom de snelle, laagdrempelige subsidieoproep ‘MDT in actie voor Oekraïne’ opengesteld. Er is € 2...

Nieuws

Subsidie voor het versterken van leefstijladvies in de huisartsenpraktijk

Een zorggroep of huisartsorganisatie kan samen met een onderzoeksorganisatie en een gemeente subsidie aanvragen voor een project dat bijdraagt aan het verduurzamen en versterken van effectief leefstijladvies in de huisartsenpraktijk. Tot 2 augustus 2022 kan een projectidee worden ingediend voor de vandaag geopende subsidieoproep ‘Versterken preventie in de eerste lijn’. Op 2 juni is een digitale vragenbijeenkomst over deze oproep.

Nieuws

Toepassen van neuropsychobiologische kennis voor het voorkomen van (jeugd)criminaliteit

De afgelopen jaren zijn we veel te weten gekomen over het (adolescenten)brein. Ook de kennis over neurobiologische factoren van antisociaal gedrag bij jongeren is sterk gegroeid. De toepassing van deze kennis is van groot belang voor de preventie van (jeugd)criminaliteit en de interventies die daarvoor ingezet worden. In het project Brainstorm zijn 2 modules ontwikkeld, die ervoor moeten zorgen dat bestaande neurobiologische en psychosociale...

Nieuws
Toon meer

Agenda

Jeugd in Onderzoek 2022

Jeugd in Onderzoek vindt dit jaar plaats op 22 september 2022 in 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch. En is dé ontmoetingsplek voor iedereen in de jeugd- en onderwijssector. Het wordt een dag vol ontmoetingen en interactie. Met kennisuitwisseling én het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen. Zodat ouders en jeugdigen hiervan profiteren.   Vanaf medio mei is het programma bekend en kunt u...

Lees meer
Toon alle agenda-items
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website