Gezinnen en personen met mulitiproblematiek hebben te maken met complexe en vaak langdurige problemen op verschillende leefgebieden. Dit vraagt om een goede samenwerking tussen verschillende professionals en cliënten, zoals multiprobleemgezinnen. Maar wat werkt voor deze gezinnen en personen met multiproblematiek?

Uitgelicht

Zorg voor mensen met een vervuild huishouden

Zorg bij cliënten met een vervuild huishouden is complex. Zorgverleners in de wijkverpleging weten niet altijd hoe te handelen. Daarom voerde het Nivel een knelpuntenanalyse uit die oplossingsrichtingen voor de wijkverpleging biedt.

Download het rapport

Aan de slag met eigen kracht

Eigen kracht wordt gezien als hét aangrijpingspunt voor effectieve hulpverlening. Maar wat is het precies en hoe kan je hierover in gesprek gaan?

  • Met de reflectietool kunnen gemeenten met professionals, partners en inwoners in gesprek gaan over eigen kracht
  • Deze gesprekswaaier helpt hen om het gesprek aan te gaan over spanningsvelden waar je mee te maken krijgt als je uitgaat van eigen kracht.
Lees hier meer over eigen kracht

Samen tegen kindermishandeling

Inmiddels weten we aardig wat over de factoren die binnen gezinnen en families geweld en verwaarlozing in stand houden of bevorderen. Toch lukt het nog steeds niet goed om het te stoppen. Wat kunnen we samen beter doen? In deze handleiding zijn de werkzame bestanddelen en de effecten van de Friese aanpak MDA++ gebundeld.

Bekijk de aanpak

Meten van opvoedingsbelasting bij multiprobleemgezinnen

Hoeveel stress ervaringen ouders en opvoeders? Welke problemen doen zich voor bij de opvoeding? En hoe zwaar is de ervaren opvoedingsbelasting? Om dit en meer te meten is de verkorte versie van de Opvoedingsbelastingvragenlijst (OBVL-K) zeer geschikt, blijkt uit onderzoek.

Lees meer over de OBVL-K

Actueel

Toepassen van neuropsychobiologische kennis voor het voorkomen van (jeugd)criminaliteit

De afgelopen jaren zijn we veel te weten gekomen over het (adolescenten)brein. Ook de kennis over neurobiologische factoren van antisociaal gedrag bij jongeren is sterk gegroeid. De toepassing van deze kennis is van groot belang voor de preventie van (jeugd)criminaliteit en de interventies die daarvoor ingezet worden. In het project Brainstorm zijn 2 modules ontwikkeld, die ervoor moeten zorgen dat bestaande neurobiologische en psychosociale...

Nieuws

Innovaties in de jeugdsector

Binnenkort starten 6 projecten die innovatieve werkwijzen gaan ontwikkelen rond urgente maatschappelijke vraagstukken in de jeugdsector. De projecten leveren vernieuwende aanpakken op die aansluiten bij de leefwereld en behoefte van kinderen, jongeren en gezinnen. En stimuleren samenwerking met alle betrokkenen vanuit verschillende domeinen.

Nieuws

Aanpak ouderenmishandeling: een handreiking voor sociaal professionals

Ouderenmishandeling is een groot probleem. Door de schade die het slachtoffers aanbrengt maar ook omdat het een verborgen probleem is. Ouderenmishandeling wordt vaak verzwegen door de betrokkene en niet opgemerkt of herkend door de omgeving. Wat kun je als sociaal professional doen? U leert er meer over in de nieuwe handreiking Aanpak ouderenmishandeling.

Elders gezien

Huiselijk geweld vaker gestopt

In de eindrapportage van het Rijksprogramma Geweld hoort nergens thuis is geconcludeerd dat bij 29% van de gevolgde gezinnen het structurele geweld na 1,5 jaar is gestopt. Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van 2014, toen het geweld bij geen van de gezinnen gestopt is. De volledige rapportage is nu te lezen.

Elders gezien
Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

ZonMw-publicaties

Meer lezen? Deze ZonMw-publicaties zijn gerelateerd aan dit onderwerp.

Toon alle publicaties

Agenda

Jeugd in Onderzoek 2022

Jeugd in Onderzoek vindt dit jaar plaats op 22 september 2022 in 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch. En is dé ontmoetingsplek voor iedereen in de jeugd- en onderwijssector. Het wordt een dag vol ontmoetingen en interactie. Met kennisuitwisseling én het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen. Zodat ouders en jeugdigen hiervan profiteren.   Vanaf medio mei is het programma bekend en kunt u...

Lees meer
Toon alle agenda-items
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website