Gezinnen en personen met mulitiproblematiek hebben te maken met complexe en vaak langdurige problemen op verschillende leefgebieden. Dit vraagt om een goede samenwerking tussen verschillende professionals en cliënten, zoals multiprobleemgezinnen. Maar wat werkt voor deze gezinnen en personen met multiproblematiek?

Uitgelicht

Zorg voor mensen met een vervuild huishouden

Zorg bij cliënten met een vervuild huishouden is complex. Zorgverleners in de wijkverpleging weten niet altijd hoe te handelen. Daarom voerde het Nivel een knelpuntenanalyse uit die oplossingsrichtingen voor de wijkverpleging biedt.

Download het rapport

Aan de slag met eigen kracht

Eigen kracht wordt gezien als hét aangrijpingspunt voor effectieve hulpverlening. Maar wat is het precies en hoe kan je hierover in gesprek gaan?

  • Met de reflectietool kunnen gemeenten met professionals, partners en inwoners in gesprek gaan over eigen kracht
  • Deze gesprekswaaier helpt hen om het gesprek aan te gaan over spanningsvelden waar je mee te maken krijgt als je uitgaat van eigen kracht.
Lees hier meer over eigen kracht

Samen tegen kindermishandeling

Inmiddels weten we aardig wat over de factoren die binnen gezinnen en families geweld en verwaarlozing in stand houden of bevorderen. Toch lukt het nog steeds niet goed om het te stoppen. Wat kunnen we samen beter doen? In deze handleiding zijn de werkzame bestanddelen en de effecten van de Friese aanpak MDA++ gebundeld.

Bekijk de aanpak

Meten van opvoedingsbelasting bij multiprobleemgezinnen

Hoeveel stress ervaringen ouders en opvoeders? Welke problemen doen zich voor bij de opvoeding? En hoe zwaar is de ervaren opvoedingsbelasting? Om dit en meer te meten is de verkorte versie van de Opvoedingsbelastingvragenlijst (OBVL-K) zeer geschikt, blijkt uit onderzoek.

Lees meer over de OBVL-K

Actueel

Betere samenwerking voor duurzame veiligheid bij huiselijk geweld

Huiselijk geweld is een complex probleem met een grote impact voor gezinnen. Een effectieve aanpak met goede onderlinge samenwerking tussen professionals is voor deze gezinnen cruciaal om duurzame veiligheid te realiseren. Uit een participatief onderzoek van Zorg en Veiligheidshuis Haaglanden en de Haagse Hogeschool blijkt dat er 3 thema’s zijn waarop nog verandering nodig is: gezamenlijke analyse en planvorming, positie van cliënten en regie.

Nieuws

Stel jongeren centraal in uw gemeente met de maatschappelijke diensttijd

De maatschappelijke diensttijd (MDT) geeft jongeren de kans om hun talenten te ontdekken, iets te doen voor de samenleving en anderen te ontmoeten. Zo maken we de samenleving sterker. MDT stelt jongeren centraal en kan hiermee bijdragen aan een positief en preventief jeugdbeleid. Wilt u ervaren wat MDT voor uw gemeente kan betekenen? ZonMw biedt subsidiemogelijkheden om een kort MDT-project te organiseren.

Nieuws

Een goede toekomst voor slachtoffers van seksuele uitbuiting

Eerdere signalering, het vergroten van bewustwording van seksuele uitbuiting, het verstevigen van toekomstperspectief en het integreren van ervaringsdeskundigheid in de hulpverlening. Dat zijn potentieel werkzame elementen van een succesvolle trajectbenadering voor slachtoffers van seksuele uitbuiting. ‘Leg de focus niet op een enkel werkzaam element, maar breng deze best practices samen’. Dat is één van de aanbevelingen uit onderzoeksproject...

Nieuws

‘Welkome Wijk’ bijeenkomsten leren wijkbewoners meer over psychische kwetsbaarheid

Er is nog veel onbekendheid en onbegrip rondom psychische kwetsbaarheden zoals een depressie of verslaving. De lokale ‘Welkome Wijk’ bewustwordingsbijeenkomsten brengen daar verandering in. Lees wat deze bijeenkomsten zo effectief maakt. En hoe u als professional, vrijwilliger of ervaringsdeskundige zelf aan de slag kunt met de Welkome Wijk aanpak.

Elders gezien
Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

ZonMw-publicaties

Meer lezen? Deze ZonMw-publicaties zijn gerelateerd aan dit onderwerp.

Toon alle publicaties
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website