De decentralisatie van de zorg moest gaan zorgen voor hulpverlening op maat, dicht bij de burger. Integraal werken werd daarmee een belangrijk thema binnen het sociaal domein. Want hoe doe je dat? En hoe houd je bijvoorbeeld verkokering tegen? Onderzoek heeft in de afgelopen jaren de nodig kennis en tools opgeleverd, bijvoorbeeld voor domeinoverstijgend werken.

Uitgelicht

Samenwerken met de JGZ in het sociaal domein

Binnen het sociaal domein ondersteunt de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) gezinnen en kinderen zodat ze zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. De JGZ biedt laagdrempelige hulp en ondersteuning aan en versterkt de eigen kracht van ouders. Als kinderen en/of ouders meer of andere hulp nodig hebben, zoekt de JGZ naar de juiste hulp binnen het sociaal domein of daarbuiten. Samenwerking is hierbij cruciaal. Maar hoe ga je daarmee aan de slag?

Bekijk de mogelijkheden

Een regionale samenwerking voor ouderen in de Zaanstreek

Hoe komt een regionale samenwerking ouderenzorg tot stand? De Zaanstreek is hiermee aan de slag gegaan met behulp van een Startimpuls uit het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek. Projectleider Sacha Gramberg: ‘De intrinsieke motivatie is enorm.’

Lees het interview met Sacha Gramberg

Bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie bij nierpatiënten

Werk is voor veel mensen belangrijk en leidt tot een betere gezondheid. Dat geldt ook voor mensen met een nierziekte. In dit project werken patiënten, curatieve en arbogerelateerde professionals samen aan een concreet, praktisch en uitvoerbaar (zorg)aanbod voor duurzame arbeidsparticipatie.

Lees meer over dit project

Versterken en verbeteren wijkgericht werken met kinderen en gezinnen

Hoe kan de kwaliteit van wijkgericht werken met kinderen en gezinnen worden verbeterd? Deze projecten gaan aan de slag met dit vraagstuk en richten zich op de thema's professionals en hun organistie, en bestuurlijke en sturingsvraagstukken voor gemeenten. Door deze projecten moet beter integraal beleid ontwikkeld kunnen worden en beter maatwerk geboden kunnen worden, afgestemd op de lokale situatie.

Lees meer over de projecten

Zorg voor kinderen is niet een kwestie van je eigen hokjes afvinken

Heeft een kind problemen met de gezondheid of ontwikkeling, dan hebben altijd meerdere vakmensen uit het sociaal domein een rol. De school, woningcorporatie of opvoedondersteuning bijvoorbeeld. ‘Het is onontkoombaar dat de JGZ samenwerkt met andere zorgprofessionals’, vindt dr. Frank van Leerdam.

Lees het interview

Integrale aanpak overgewicht, alcohol, roken en drugs

Gemeenten hebben de regie genomen over de integrale aanpak gezondheidsbeleid van overgewicht, alcohol, roken en drugs. Ze hebben bestaande producten en interventies ingevoerd. En waar nog geen interventies waren, hebben zij nieuwe ontwikkeld.

Lees meer over de integrale aanpak

Actueel

Oproep tot verbinding zorg-, veiligheids- en sociaal domein

ZonMw heeft vanuit het Actieprogramma Grip op Onbegrip nieuwe subsidieoproepen opengesteld om de verbinding tussen verschillende domeinen te versterken of aan te gaan. Want zo kom je tot sterke netwerken voor mensen die tijdelijk de grip op het leven kwijt zijn. Het gaat om het opzetten van een Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag of het versterken van samenwerkingsverbanden ten behoeve van mensen met onbegrepen gedrag met (zeer) complexe...

Nieuws

Innovaties in de jeugdsector

Binnenkort starten 6 projecten die innovatieve werkwijzen gaan ontwikkelen rond urgente maatschappelijke vraagstukken in de jeugdsector. De projecten leveren vernieuwende aanpakken op die aansluiten bij de leefwereld en behoefte van kinderen, jongeren en gezinnen. En stimuleren samenwerking met alle betrokkenen vanuit verschillende domeinen.

Nieuws

Stappenplan wijkgericht werken voor gemeenten

Het stappenplan bevat handvatten voor de inrichting van de toegang om wijkgericht werken vorm te geven. In deze publicatie worden opgedane inzichten gedeeld en praktische handvatten gegeven voor het organiseren van wijkgericht werken. Écht wijkgericht werken vraagt om een andere manier van denken, handelen en gedrag binnen de lokale context.

Elders gezien
Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

ZonMw-publicaties

Meer lezen? Deze ZonMw-publicaties zijn gerelateerd aan dit onderwerp.

Toon alle publicaties

Agenda

Jeugd in Onderzoek 2022

Jeugd in Onderzoek vindt dit jaar plaats op 22 september 2022 in 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch. En is dé ontmoetingsplek voor iedereen in de jeugd- en onderwijssector. Het wordt een dag vol ontmoetingen en interactie. Met kennisuitwisseling én het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen. Zodat ouders en jeugdigen hiervan profiteren.   Vanaf medio mei is het programma bekend en kunt u...

Lees meer
Toon alle agenda-items
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website