De decentralisatie van de zorg moest gaan zorgen voor hulpverlening op maat, dicht bij de burger. Integraal werken werd daarmee een belangrijk thema binnen het sociaal domein. Want hoe doe je dat? En hoe houd je bijvoorbeeld verkokering tegen? Onderzoek heeft in de afgelopen jaren de nodig kennis en tools opgeleverd, bijvoorbeeld voor domeinoverstijgend werken.

Uitgelicht

Samenwerken met de JGZ in het sociaal domein

Binnen het sociaal domein ondersteunt de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) gezinnen en kinderen zodat ze zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. De JGZ biedt laagdrempelige hulp en ondersteuning aan en versterkt de eigen kracht van ouders. Als kinderen en/of ouders meer of andere hulp nodig hebben, zoekt de JGZ naar de juiste hulp binnen het sociaal domein of daarbuiten. Samenwerking is hierbij cruciaal. Maar hoe ga je daarmee aan de slag?

Bekijk de mogelijkheden

Een regionale samenwerking voor ouderen in de Zaanstreek

Hoe komt een regionale samenwerking ouderenzorg tot stand? De Zaanstreek is hiermee aan de slag gegaan met behulp van een Startimpuls uit het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek. Projectleider Sacha Gramberg: ‘De intrinsieke motivatie is enorm.’

Lees het interview met Sacha Gramberg

Bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie bij nierpatiënten

Werk is voor veel mensen belangrijk en leidt tot een betere gezondheid. Dat geldt ook voor mensen met een nierziekte. In dit project werken patiënten, curatieve en arbogerelateerde professionals samen aan een concreet, praktisch en uitvoerbaar (zorg)aanbod voor duurzame arbeidsparticipatie.

Lees meer over dit project

Versterken en verbeteren wijkgericht werken met kinderen en gezinnen

Hoe kan de kwaliteit van wijkgericht werken met kinderen en gezinnen worden verbeterd? Deze projecten gaan aan de slag met dit vraagstuk en richten zich op de thema's professionals en hun organistie, en bestuurlijke en sturingsvraagstukken voor gemeenten. Door deze projecten moet beter integraal beleid ontwikkeld kunnen worden en beter maatwerk geboden kunnen worden, afgestemd op de lokale situatie.

Lees meer over de projecten

Zorg voor kinderen is niet een kwestie van je eigen hokjes afvinken

Heeft een kind problemen met de gezondheid of ontwikkeling, dan hebben altijd meerdere vakmensen uit het sociaal domein een rol. De school, woningcorporatie of opvoedondersteuning bijvoorbeeld. ‘Het is onontkoombaar dat de JGZ samenwerkt met andere zorgprofessionals’, vindt dr. Frank van Leerdam.

Lees het interview

Integrale aanpak overgewicht, alcohol, roken en drugs

Gemeenten hebben de regie genomen over de integrale aanpak gezondheidsbeleid van overgewicht, alcohol, roken en drugs. Ze hebben bestaande producten en interventies ingevoerd. En waar nog geen interventies waren, hebben zij nieuwe ontwikkeld.

Lees meer over de integrale aanpak

Actueel

Niet samenwerken omdat het moet, maar omdat het helpt

Het is voor professionals niet altijd eenvoudig om in gezinnen te doen wat nodig is, wanneer er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Maar wat werkt in de samenwerking rondom deze problematiek? In het onderzoek van de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Gooi en Vechtstreek is inzichtelijk gemaakt welke randvoorwaarden nodig zijn én hoe het er in de praktijk uitziet of uit kan zien om (netwerk)samenwerking te realiseren. De...

Nieuws

Betere samenwerking voor duurzame veiligheid bij huiselijk geweld

Huiselijk geweld is een complex probleem met een grote impact voor gezinnen. Een effectieve aanpak met goede onderlinge samenwerking tussen professionals is voor deze gezinnen cruciaal om duurzame veiligheid te realiseren. Uit een participatief onderzoek van Zorg en Veiligheidshuis Haaglanden en de Haagse Hogeschool blijkt dat er 3 thema’s zijn waarop nog verandering nodig is: gezamenlijke analyse en planvorming, positie van cliënten en regie.

Nieuws

Stel jongeren centraal in uw gemeente met de maatschappelijke diensttijd

De maatschappelijke diensttijd (MDT) geeft jongeren de kans om hun talenten te ontdekken, iets te doen voor de samenleving en anderen te ontmoeten. Zo maken we de samenleving sterker. MDT stelt jongeren centraal en kan hiermee bijdragen aan een positief en preventief jeugdbeleid. Wilt u ervaren wat MDT voor uw gemeente kan betekenen? ZonMw biedt subsidiemogelijkheden om een kort MDT-project te organiseren.

Nieuws

Een goede toekomst voor slachtoffers van seksuele uitbuiting

Eerdere signalering, het vergroten van bewustwording van seksuele uitbuiting, het verstevigen van toekomstperspectief en het integreren van ervaringsdeskundigheid in de hulpverlening. Dat zijn potentieel werkzame elementen van een succesvolle trajectbenadering voor slachtoffers van seksuele uitbuiting. ‘Leg de focus niet op een enkel werkzaam element, maar breng deze best practices samen’. Dat is één van de aanbevelingen uit onderzoeksproject...

Nieuws
Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

ZonMw-publicaties

Meer lezen? Deze ZonMw-publicaties zijn gerelateerd aan dit onderwerp.

Toon alle publicaties
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website