Op 31 mei was het Wereld Niet Roken Dag. Deze dag is door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in het leven geroepen om aandacht te vragen voor de gevaren van roken. Jaarlijks sterven er wereldwijd veel mensen aan de gevolgen van roken maar ook meerokers zijn niet veilig.  ZonMw laat onderzoek doen naar verschillende aspecten van roken zoals preventie van roken op school, stoppen met roken of hoe ons brein reageert op nicotine.

Uitgelicht

Anti-rookbeleid werkt dat?

Vergoeding van stoppen-met-rokenmedicatie helpt om stoppen te bevorderen, vooral in combinatie met een informatieve mediacampagne. De verhogingen van sigarettenprijzen lijkt de meest effectieve maatregel voor rokers om ermee te stoppen. De in 2 Europese landen geïntroduceerde waarschuwingsplaatjes op sigarettenpakjes bleken weinig effectief.

Project: Monitoring and Evaluation of Dutch Tobacco Control Activities

Rookverslaving aanpakken in het brein

roker

Onze hersenen reageren bij iedere vorm van verslaving anders. Daarom vergt volgens neurobioloog Taco de Vries elk type verslaving een specifieke behandeling. Hij onderzoekt hoe het brein reageert op nicotine, een van de meest verslavende stoffen.

Mediator artikel: Rookverslaving aanpakken in het brein

Telefonische coaching helpt rokende ouders stoppen

De maatschappelijke gezondheidswinst van stoppen met roken van ouders is groot. Enerzijds is er minder kans op rookgerelateerde aandoeningen bij de ouders zelf, anderzijds is er de gezondheidswinst voor hun kinderen (minder blootstelling aan rook en een lagere kans om zelf te beginnen met roken). De conclusies uit dit onderzoek zijn:

  • Rokende ouders zijn ontvankelijk voor ondersteuning bij het stoppen met roken.
  • Telefonische coaching met een proactieve aanpak kan een grote invloed hebben op rokende ouders.
Project: Implementatie van een telefonisch stoppen-met-roken coachingstraject voor rokende ouders

Professionals gaan samen voor een rookvrije start

rookvrije start


Elk kind heeft recht op een rookvrije start. Alle professionals die betrokken zijn bij de zorg voor het ongeboren en jonge kind slaan daarvoor de handen ineen in de Taskforce Rookvrije Start. Dit is hard nodig, want 8,6% van de zwangere vrouwen rookt. Onder lager opgeleiden rookt zelfs 22%. Gaat dit onderwerp u ook aan het hart? Teken dan het manifest op www.rokeninfo.nl/rookvrijestart.

Rookvrije start

Ongezond gedrag bij ouderen verklaard

Ongezond gedrag komt vaker voor onder mensen uit lagere sociaaleconomische groepen. De onderzoeker zoekt in dit project een verklaring voor welke overwegingen en welke omgevingsfactoren leiden tot zulke sociaaleconomische verschillen in ongezond gedrag onder ouderen.

Project: Understanding socioeconomic inequalities in health behaviors

Op school steek je niks op!

School lockers

In dit onderzoek bekijkt de onderzoeker wat een effectieve strategie is om scholen te ondersteunen bij het  realiseren van een rookvrij schoolterrein. Het onderzoek bestaat uit 2 projecten:

De Gezonde School

Het programma Gezonde School ondersteunt po, vo en mbo scholen bij het integraal en structureel werken aan de gezondheid en het welbevinden van leerlingen. Daarbij gaat het om de thema’s voeding, bewegen en sport, roken, alcohol en drugspreventie, welbevinden, relaties en seksualiteit, milieu en natuur en fysieke veiligheid.

Bekijk de factsheet Gezonde School

Nationale onderzoeksagenda tabaksverslaving

Het Nederlands Netwerk voor Tabaksonderzoek (NNvT) werkt samen met ZonMw en het ministerie van VWS aan een onderzoeksagenda tabaksverslaving. Samen met onderzoekers, maatschappelijke partijen en financiers van onderzoek zijn inmiddels onderzoeksprioriteiten vastgesteld. De Alliantie Nederland Rookvrij faciliteert dit proces.

Meer weten over de Nationale onderzoeksagenda tabaksverslaving?

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website