Projectomschrijving

Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland (RCZWN) is de kennisinfrastructuur voor regionaal praktijkgericht onderzoek voor het domein van zwangerschap en geboorte. Binnen het RCZWN werken geboortezorgprofessionals, ketenpartners in de zorg, professionals uit het sociale domein, beleidsmakers, onderzoekers en onderwijspartners multidisciplinair en lijnoverstijgend met elkaar samen.

Het doel van deze samenwerking en van het praktijkgericht onderzoek doen, is het ontwikkelen, verspreiden en implementeren van nieuwe kennis en oplossingen. Deze dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg en de samenwerking tussen partijen en daarmee aan het bevorderen van integrale geboortezorg en het verbeteren van de maternale en perinatale gezondheid.

Hiertoe worden de huidige activiteiten van het RCZWN voortgezet en worden extra activiteiten uitgevoerd die gericht zijn op het positioneren, financieel bestendigen en borgen van het RCZWN.

Bekijk hier de website van het Regional Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland (RCZWN): www.regionaalconsortium.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website