Projectomschrijving

In Nederland is de sterfte en ziekte rondom de zwangerschap relatief hoog in vergelijking met andere Europese landen, vooral bij vrouwen van niet-westerse afkomst en vrouwen uit achterstandswijken. Een deel van deze complicaties kan voorkomen worden door preventie. CenteringPregnancy (CP) is verloskundige zorg in groepsvorm en is gericht op zelfmanagement, kennisontwikkeling en ondersteuning van zwangeren. CP laat veelbelovende resultaten zien. Vrouwen die deelnamen aan CP rookten minder, waren tevredener over de zorg, gaven vaker borstvoeding, gebruikten minder pijnbestrijding en bevielen vaker thuis. De deelname van vrouwen van niet-westerse afkomst of uit achterstandswijken was alleen lager dan verwacht. We willen nagaan wat de redenen en oorzaken zijn voor deze lagere deelname en wat de ervaringen van verloskundigen zijn als het gaat om het bereiken van deze vrouwen. Vervolgens ontwikkelen we één of meerdere wervingsstrategieën en testen we die uit in vijf verloskundigenpraktijken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website