Projectomschrijving

De missie van het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland is “duurzaam terugdringen van vermijdbare perinatale sterfte door effectieve zorg waarbij cliënttevredenheid centraal staat, zonder onnodige toename van medisch ingrijpen”. Het Netwerk bestrijkt een groot gebied met in totaal 16 Verloskundige Samenwerkingverbanden (VSV’s) en zo’n 35.000 bevallingen per jaar. Het Netwerk ondersteunt VSV’s in haar regio door het uitvoeren van projecten waarbij partijen elkaar ontmoeten en werken aan het oplossen van knelpunten. Voortbouwend op de successen uit de subsidieperiode 2012-2016 en vooruitkijkend naar uitdagingen waar de regio voor staat, staan de aankomende jaren vijf speerpunten centraal. De speerpunten zijn gericht op ondersteuning van 1) kennisdeling omtrent de implementatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg, 2) samenwerking met onderzoekers binnen en buiten de regio, 3) inrichten van cliëntparticipatie, 4) preventie-activiteiten en 5) aansluiting zoeken met sociale wijkteams.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website