Projecten

VIMP GIZ Kraamzorg op maat

Lopend (april 2022 - juli 2023)

Vraagstuk Uit het ZonMw-project GIZ Kraamzorg op maat bleek dat met deze methodiek (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften) in de kraam intake meer psychosociale thema’s worden besproken dan in de reguliere intakes bij de drie pilot kraamzorgorganisaties. Vooral thema’s die gerelateerd zijn aan de aanstaande moeder en aan de gezinsomgeving worden meer besproken. Cliënten waarderen de intake met GIZ...

Bekijk dit project

TRIDENT-2: Proefimplementatie van de niet-invasieve prenatale test als eerste screeningstest voor de detectie van foetaal trisomie 21, 13 en 18

Lopend (april 2017 - april 2023)

TRIDENT-2: Proefimplementatie van de NIPT voor screening op het down-, edwards- en patausyndroom Vraagstuk Alle zwangere vrouwen kunnen sinds 1 april 2017 kiezen voor de NIPT-test. NIPT is een niet-invasieve prenatale test om down-, edwards-, en patausyndroom op te sporen. Het breder beschikbaar maken van de test is onderdeel van een wetenschappelijk onderzoek (TRIDENT-2 studie) naar NIPT. ...

Bekijk dit project

VIMP Flexibele planning kraamzorg 2.0

Afgerond (oktober 2021 - oktober 2022)

Vraagstuk Het ZonMw project SOS kraamzorg heeft laten zien dat er zowel een behoefte als een meerwaarde is om af te mogen wijken van de huidige standaard planning van de kraamzorgperiode, waarbij maximaal 8-10 aaneengesloten dagen na de bevalling kunnen worden ingezet. Met andere woorden: meer ‘flexibele kraamzorg’ waarin de zorgperiode verkort, verlengd of onderbroken kan worden, blijkt gewenst....

Bekijk dit project

VIMP Een Kansrijke Start voor ieder gezin: Het belang van passende kraamzorg

Lopend (december 2021 - juni 2023)

Vraagstuk Het ZonMw project 'De beste start voor de kwetsbare kraamvrouw en haar kind' liet zien dat kraamzorgorganisaties en verloskundig zorgverleners vrouwen in kwetsbare omstandigheden duidelijker, tijdiger en laagdrempeliger in begrijpelijke taal moeten informeren over het belang van kraamzorg en wat kraamzorg inhoudt. Dit bevordert de afname van kraamzorg en dat draagt bij aan meer gelijke...

Bekijk dit project

SMOOTH study: Social Maternity Care: a cOmbined medical and psychOsocial approach for a healTHy start of life

Lopend (maart 2022 - maart 2026)

SMOOTH studie: Sociale verloskunde voor een gezonde start Vraagstuk Stapeling van medische én niet-medische risico’s veroorzaken verschillen in perinatale uitkomsten. Armoede en achterstand hebben een substantieel effect op de gezondheid en welzijn van zwangere vrouwen en hun (ongeboren) kinderen. Dat vraagt naar meer samenwerking tussen de geboortezorg en het sociale domein voor vrouwen die...

Bekijk dit project

Not you but WE: Supporting aT-risk women before and dUring pregnancy through an integrateD, autonomy- and identitY-based approach (WE-STUDY)

Lopend (maart 2022 - mei 2026)

WE-STUDY: Een gezonde leefstijl voor (aanstaande) zwangeren en hun partner Vraagstuk Roken, alcohol gebruik, overgewicht en langdurige stress tijdens de zwangerschap kunnen negatieve effecten hebben op de gezondheid van de moeder tijdens en na de zwangerschap, en op de gezondheid van het kind. Verschillende interventies richten zich op deze leefstijlfactoren bij (aanstaande) zwangeren, maar...

Bekijk dit project

The VOICE study; Variation in the Organisation of Integrated CarE

Lopend (maart 2022 - maart 2026)

VOICE studie: Variatie in de organisatie van integrale geboortezorg Vraagstuk In Nederlandse Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) werken verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, kinderartsen en andere zorgverleners samen aan een betere kwaliteit van geboortezorg. Dit doen ze door de zorg zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten; dat is integrale zorg. Hoe dit in de...

Bekijk dit project

TowaRds implEmentATion of phototherapy for neonatal jaundice at home – TREAT Jaundice @ home study

Lopend (maart 2022 - september 2024)

TREAT studie: Implementatie van lichttherapie thuis voor geelzien bij baby's Vraagstuk Baby’s die geelzien na de geboorte en daarvoor lichttherapie moeten krijgen, worden meestal hiervoor in het ziekenhuis opgenomen. Het liefst willen we dat moeder en kind altijd samen kunnen zijn, maar dat kan niet altijd in het ziekenhuis. Onderzoek en verwachte uitkomst Het doel van dit onderzoek is om...

Bekijk dit project

The Perinatal Mental Health Professional: Prevention at the Right Place and the Right Time

Lopend (maart 2022 - juni 2026)

Inzet van Perinatale Mental Health Professional bij psychische klachten tijdens de zwangerschap Vraagstuk Meer dan 1 op de 5 vrouwen ervaart psychische klachten tijdens de zwangerschap of vlak na de geboorte. Deze klachten kunnen een negatief effect hebben op zowel de moeder als het (ongeboren) kind. Helaas deze psychische klachten vaak niet opgemerkt of behandeld. Onderzoek Dit project gaat...

Bekijk dit project

GIZ method for parents-to-be: a shared decision-making method for the assessment of care needs in the first 1000 days

Lopend (maart 2022 - maart 2025)

GIZ methode voor gedeelde besluitvorming door aanstaande ouders en verloskundigen Vraagstuk De GIZ (Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften) is een methode waarmee de sterke kanten en zorgbehoeften van een gezin in kaart gebracht kunnen worden samen met (aanstaande) ouders. De GIZ wordt veel gebruikt in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en kraamzorg, maar nog niet in de verloskundige zorg. ...

Bekijk dit project

Don’t forget about the father; Using the paternal origins of birth complications to optimize preconception care

Lopend (maart 2022 - maart 2026)

De preconceptionele gezondheid van vaders en de gezondheid van hun nakomelingen Vraagstuk De preconceptieperiode is cruciaal voor een optimale ontwikkeling van de foetus en voor een optimale start van het leven. Betrokkenheid van de toekomstige vader bij preconceptiezorg kan direct gunstige effecten hebben op de gezondheid van de vader zelf en de kwaliteit van de zaadcel. Daarnaast kan het...

Bekijk dit project

Obstetric conditions and cardiovascular health across ethnic groups in the Netherlands

Lopend (maart 2022 - maart 2024)

Etnische risicofactoren voor zwangerschapscomplicaties en hart- en vaatziekten Vraagstuk Uit eerder onderzoek is bekend dat vrouwen die een complicatie hebben gehad tijdens de zwangerschap (zoals een hoge bloeddruk of diabetes) meer kans hebben op hart- en vaatziekten op latere leeftijd. Ook is bekend dat vrouwen die voor de zwangerschap een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten meer...

Bekijk dit project

Psychosocial aspects of newborn bloodspot screening: evaluating perspectives on the current program and ongoing expansion

Afgerond (juni 2019 - januari 2023)

PANDA studie: Psychosociale aspecten van (uitbreiding van) de neonatale hielprikscreening Vraagstuk Jaarlijks worden bijna alle 170.000 pasgeborenen in ons land met de neonatale hielprikscreening onderzocht op 19 zeldzame, ernstige, vaak erfelijke aandoeningen. Vroegtijdige opsporing van deze aandoeningen is belangrijk om onomkeerbare schade aan de gezondheid te voorkomen of te beperken. De...

Bekijk dit project

A parallel evaluation of three novel screening methods for hyperbilirubinaemia in newborns cared for at home

Lopend (maart 2020 - september 2023)

Onderzoek naar drie nieuwe screeningsmethoden voor geelzien bij pasgeborenen Vraagstuk Veel baby’s zien een beetje geel in de eerste levensweek. Een teveel aan bilirubine, de kleurstof die het geelzien veroorzaakt, kan gevaarlijk zijn en zelfs levenslange handicaps veroorzaken. Wij onderzoeken drie nieuwe benaderingen om geelzien beter te herkennen, waardoor het op tijd behandeld kan worden en...

Bekijk dit project

AFFIRM: prediction of Adverse pregnancy outcome by Fetal Fraction Measurement in NIPT

Lopend (maart 2020 - september 2023)

AFFIRM studie: Voorspellen van zwangerschapsuitkomsten met de foetale frictie in de NIPT Vraagstuk Vanaf 2017 kunnen alle zwangere vrouwen in Nederland kiezen voor de niet-invasieve prenatale test (NIPT) als screening op down-, edwards- en patausyndroom. De NIPT maakt gebruik van het foetale DNA in het bloed van de zwangere vrouw. De hoeveelheid van dit foetale DNA (de foetale fractie) is...

Bekijk dit project

Connecting Obstetric, Maternity, Pediatric and Preventive chiLd hEalTh carE: the COMPLETE project

Lopend (oktober 2020 - april 2025)

COMPLETE-project: Verbinden geboortezorg en jeugdgezondheidszorg Vraagstuk Integrale geboortezorg is van groot belang voor de gezondheid van het kind, zowel vlak na de geboorte als levenslang. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vastgesteld dat de samenwerking van de regionale geboortezorg- en de jeugdgezondheidszorg-organisaties moet verbeteren om deze integratie te realiseren. ...

Bekijk dit project

Evaluation and outcome of the implementation of the Guideline integrated birth care for Asylum seekers and development of a toolbox for Local pathways for Integrated birth care for asylum seekers and sTatus holdErs: the EGALITE study

Lopend (september 2020 - januari 2024)

EGALITE studie: Integrale geboortezorg voor asielzoekers en statushouders Vraagstuk De gezondheid van een kind bij de geboorte is bepalend voor levenslange gezondheid. Ongeveer 14% van de kinderen heeft echter geen goede start en daarom lanceerde de Minister van VWS in 2018 het programma ‘Kansrijke Start’. Er is niet veel bekend over de gezondheid van pasgeborenen van vluchtelingen. Naar...

Bekijk dit project

Interactive, tailored video decision support about prenatal screening for counselors, vulnerable pregnant women and their partners

Lopend (maart 2020 - maart 2024)

Interactieve video interventie ter ondersteuning van keuzes over prenatale screening Vraagstuk Voor het maken van een weloverwogen keuze voor prenatale screening is betere ondersteuning nodig voor zorgverleners en zwangere vrouwen. Vooral kwetsbare zwangere vrouwen, die moeite hebben met het begrijpen en verwerken van gezondheidsinformatie, hebben baat bij ondersteuning-op-maat. Onderzoek en...

Bekijk dit project

Partners Join In! Developing and validating a new measure assessing Joint Informed Decision Making in prenatal screening

Lopend (juni 2020 - juni 2024)

Gedeelde besluitvorming bij prenatale screening Vraagstuk Door prenatale screening, zoals de 20 weken echo en de NIPT, kunnen aanstaande ouders meer te weten komen over de (verwachte) gezondheid van hun ongeboren kind. Bij voorkeur kiest de zwangere vrouw samen met haar beslissingspartner (mede-ouder en/of verzorger) of deze prenatale screening wordt uitgevoerd. Het is nu onduidelijk hoe dit...

Bekijk dit project

Using a combined Centering Pregnancy/ social network (“Tupperware”) strategy as a means to promote integrated maternal and perinatal care among vulnerable populations

Lopend (maart 2020 - september 2024)

Toekomstige ouders bereiken met Centering Pregnancy- en Tupperware-strategie Vraagstuk Het is lastig toekomstige ouders tijdig te bereiken en hen over pre-/interconceptie te informeren zodat zwangerschapsrisico’s verminderd kunnen worden. In dit project onderzoeken we een community/netwerk strategie om integrale geboortezorg rondom pre- en interconceptiezorg te verbeteren. Onderzoek en...

Bekijk dit project

Towards Next Generation Sequencing (NGS)-based newborn screening: a technical approach/study to prepare challenges ahead.

Afgerond (maart 2020 - december 2022)

Onderzoek naar nieuwe DNA technologie binnen de neonatale hielprikscreening Vraagstuk Binnen de neonatale hielprikscreening (NHS) zijn biochemische testen nu de eerste test en wordt DNA onderzoek vaak gebruikt voor bevestiging omdat de meeste met NHS opgespoorde aandoeningen erfelijk zijn. Door de verbeterde DNA-technologie wordt het in de toekomst wellicht mogelijk om DNA testen als eerste test...

Bekijk dit project

VALID study: practice VAriation in Labour InDuction

Lopend (maart 2020 - juni 2024)

VALID studie: Praktijkvariatie in aantal inleidingen bij de bevalling Vraagstuk Hoe vaak bij zwangere vrouwen de baring wordt ingeleid verschilt sterk tussen regionale geboortezorgnetwerken (VSV’s). Het is onbekend hoe deze praktijkvariatie ontstaat en of dit samenhangt met verschillen in zorguitkomsten. Daarom is onduidelijk of deze praktijkvariatie ongewenst is. Onderzoek en verwachte...

Bekijk dit project

Validation of a newborn screening method for Cerebrotendinous Xanthomatosis

Afgerond (maart 2020 - augustus 2022)

Uitbreiding neonatale hielprikscreening: onderzoek naar CTX screening Vraagstuk Cerebrotendineuze xanthomatose (CTX) is een erfelijke stofwisselingsziekte waarbij zonder behandeling progressieve lichamelijke en neurologische symptomen ontstaan. Een eenvoudige medicamenteuze behandeling kan dit voorkomen. Dit maakt CTX een geschikte aandoening voor hielprikscreening bij pasgeborenen. Wij hebben...

Bekijk dit project

The IMITAS study: IMplementation of fIrst Trimester Anomaly Scan

Lopend (juni 2020 - juni 2024)

IMITAS studie: Onderzoek naar implementatie van de 13 wekenecho Vraagstuk Binnen de IMITAS studie wordt onderzocht of het toevoegen van een 13-wekenecho aan het programma prenatale screening van meerwaarde is voor de Nederlandse zwangere vrouw en haar partner. Vanuit het land is de vraag om deze echo toe te voegen aan het programma prenatale screening groot; het lijkt voor de hand te liggen dat...

Bekijk dit project

VoorZorg2: a good start for parents with negative childrearing experiences and their newborns.

Lopend (mei 2020 - mei 2024)

VoorZorg2: Een goede start voor ouders en hun pasgeborenen Vraagstuk Ongeveer 14% van de kinderen in Nederland heeft een minder gunstige start bij de geboorte. Dit is sterk gerelateerd aan sociale risicofactoren en gebrek aan beschermingsfactoren. Als een ongeboren kind in deze vormende fase wordt blootgesteld aan stress, rook, slechte voeding, misbruik of andere risicofactoren, is dit de...

Bekijk dit project

Pilotonderzoek ALD-screening ten behoeve van opname in de Neonatale Hielprik Screening / Pilot study ALD-screening for implementation in neonatal screening

Afgerond (december 2018 - januari 2023)

Uitbreiding neonatale hielprikscreening: onderzoek naar ALD screening (SCAN studie) Vraagstuk Adrenoleukodystrofie (ALD) is een zeldzame erfelijke stofwisselingsziekte. In Nederland komt ALD voor bij ongeveer 1 op de 15.000 pasgeborenen. Bij jongens met ALD is de kans groot dat er schade ontstaat aan de bijnieren en hersenen. Wanneer ALD vroegtijdig wordt ontdekt, kan de ziekte goed behandeld...

Bekijk dit project

Is addition of OCTN2 deficiency of to the newborn screening program useful and feasible?

Afgerond (januari 2019 - januari 2023)

Uitbreiding neonatale hielprikscreening: onderzoek naar OCTN2 screening (ODIN studie) Vraagstuk OCTN2-deficiëntie (OCTN2) is een erfelijke stofwisselingsziekte die leidt tot een laag carnitine in het bloed. Hierdoor kunnen onder andere lage bloedsuikers en hartproblemen optreden, waar patiënten aan kunnen overlijden. Behandeling bestaat uit het geven van carnitine. OCTN2 is sinds de uitbreiding...

Bekijk dit project

Identifying and improving tailored care interventions for vulnerable pregnant women

Lopend (januari 2019 - september 2023)

Implementatie van interventies voor kwetsbare zwangeren in Noord Nederland Vraagstuk In Groningen, Drenthe en Friesland wonen veel zwangeren met een lage sociaaleconomische status. Voor deze vrouwen zijn zorginterventies ontwikkeld om te zorgen voor betere gezondheidsuitkomsten, maar we weten nog niet of deze interventies aansluiten bij de behoeftes en mogelijkheden van deze zwangeren. ...

Bekijk dit project

Evaluation of implementation scenarios for national neonatal screening of GAMT deficieny

Afgerond (januari 2019 - januari 2021)

Uitbreiding neonatale hielprikscreening: onderzoek naar GAMT deficiëntie screening Vraagstuk Stofwisselingsziekten hebben grote gevolgen voor het kind en de familie. Voor sommige van deze ziekten is bij vroege opsporing middels de hielprikscreening tijdige behandeling mogelijk, waardoor het risico om met (ernstige) ziekteklachten op te groeien aanzienlijk wordt verkleind. Dit geldt ook voor...

Bekijk dit project

A loyalty program to motivate vulnerable women to engage in preconception care: ‘from voucher to tablet’

Lopend (november 2018 - februari 2023)

Kwetsbare vrouwen motiveren voor preconceptiezorg: ‘van voucher naar tablet’ Vraagstuk Kwetsbare vrouwen met een wens om zwanger te worden hebben vaker risicofactoren voor ongunstige zwangerschapsuitkomsten, maar zijn ook moeilijker te bereiken en te motiveren voor preconceptiezorg. In dit project willen wij deze vrouwen op een verantwoorde manier aanmoedigen om hun leefstijl al vóór de...

Bekijk dit project

APROPOS-II. A Stepped Wedge Cluster Randomized Controlled Trial to evaluate the effect of a locally tailored approach for Preconception Care

Afgerond (oktober 2018 - april 2022)

APROPOS-II studie: Effectiviteit van een lokale preconceptiezorg aanpak Vraagstuk De APROPOS-II studie richt zich op preconceptiezorg (PCZ) als een middel om ongezonde leefstijlgewoontes en andere risicofactoren van aanstaande ouders tijdens de preconceptieperiode te verbeteren. Tot op heden wordt er weinig gebruikt gemaakt van deze vorm van zorg, mede omdat de doelgroep, aanstaande ouderparen,...

Bekijk dit project

Carousel for perinatal care: professionalisation of regional integral perinatal care organisations (VSVs).

Afgerond (oktober 2018 - april 2022)

VSV carrousel voor perinatale zorg Dit project richtte zich op de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de VSV carrousel, een methodiek die VSV’s faciliteerde en ondersteunde in de selectie en implementatie van reeds bestaande zorgverbeterprojecten. Door het doorlopen van diverse opeenvolgende ronden van haalbare, gekaderde trajecten konden VSV’s zich ontwikkelen tot zelfregulerende en...

Bekijk dit project

E-health intervention in women with pregnancy distress: a randomized controlled trial

Lopend (januari 2019 - februari 2023)

Mindfulness bij zwangere vrouwen Vraagstuk Geestelijke gezondheid is erg belangrijk tijdens een zwangerschap. Ongeveer 20% van de zwangere vrouwen ervaart symptomen van angst en/of depressie. Dit kan een negatief effect hebben op de gezondheid van moeder en kind. Mindfulness is een mentale vaardigheid die helpt om gevoelens van stress, angst en depressie te verminderen. In deze studie wordt...

Bekijk dit project

Evaluation of 'Pregnant not now!'; a personal approach to prevent pregnancy in vulnerable parents.

Afgerond (oktober 2018 - mei 2021)

Evaluatie van Nu Niet Zwanger (NNZ): een persoonlijke aanpak voor kwetsbare vrouwen Vraagstuk Het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) ondersteunt kwetsbare mensen (m/v) bij het maken van een bewuste keuze over hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Dit gebeurt door actieve begeleiding, beginnend bij een gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie tijdens bestaande...

Bekijk dit project

Hereditary disorders and child wish: continued development and evaluation of a reproductive decision aid for couples at risk of transmitting a genetic disease

Lopend (december 2018 - augustus 2023)

Erfelijke aandoeningen en een kinderwens: een online keuzehulp Vraagstuk Mensen met een verhoogd risico op een kind met een ernstige erfelijke aandoening staan voor een belangrijke beslissing wanneer zij een kinderwens hebben. In Nederland bestaan verschillende mogelijkheden om te voorkomen dat erfelijke aandoeningen worden ‘doorgegeven’ aan het nageslacht, zoals Preïmplantatie Genetische...

Bekijk dit project

Influence of maternal preconception and early-pregnancy health on pregnancy and offspring outcomes. From risk selection to interventions in multi-ethnic populations

Lopend (oktober 2018 - oktober 2023)

Generation R Next: Invloed van preconceptiezorg op zwangerschap en geboorte uitkomsten Vraagstuk Het vroege leven is al zeer belangrijk voor onze gezondheid later in het leven. Steeds meer onderzoek laat zien dat de vroege zwangerschap, en zelfs al de preconceptieperiode, belangrijke perioden zijn voor geboorte-uitkomsten en latere gezondheid. Onderzoek en verwachte uitkomst Dit project is...

Bekijk dit project

Nationwide implementation of ACTion: Audit generated changes in perinatal care using “Tailored” implementation strategies

Lopend (oktober 2018 - januari 2023)

Landelijke implementatie van ACTion Vraagstuk Dit project gaat 18 Verloskundig Samenwerkingsverbanden (VSV’s) uit het hele land ondersteunen bij het invoeren van verbeteringen die voortkomen uit perinatale audits. De methodiek heeft zich in Noord-Nederland bewezen en wordt verder uitgerold. Onderzoek en verwachte uitkomst De interventie bestaat uit een training voor de supervisoren van de 8...

Bekijk dit project

Promoting participation in Centering Pregnancy by women from lower SES and/or ethnic minority background

Afgerond (november 2018 - mei 2022)

Promoten van deelname aan Centering Pregnancy Vraagstuk In Nederland is de sterfte en ziekte rondom de zwangerschap relatief hoog in vergelijking met andere Europese landen, vooral bij vrouwen van niet-westerse afkomst en vrouwen uit achterstandswijken. Een deel van deze complicaties kan voorkomen worden door preventie. CenteringPregnancy (CP) is verloskundige zorg in groepsvorm en is gericht op...

Bekijk dit project

Stress- and SmokeFree Start of Life

Lopend (oktober 2018 - juli 2023)

Stress- en rookvrije start van het leven Vraagstuk Het doel van dit project is om zwangere vrouwen die roken te ondersteunen in het stoppen met roken. Dat is niet altijd eenvoudig omdat er vaak ook stress aanwezig is, zeker bij vrouwen met een lage sociaaleconomische status. Deze stress houdt het roken in stand, want roken helpt om even te ontspannen. Onderzoek Dit project richt zich op zowel...

Bekijk dit project

Development of dissemination and implementation strategies to promote wider uptake and usage of the ‘NietofWelZwanger (NWZ)’ Preconception Care intervention

Lopend (september 2018 - maart 2023)

Strategieën voor een groter bereik van 'NietofWelZwanger' onder mbo studenten Vraagstuk De kans op een gezonde zwangerschap en geboorte is te vergroten door een gezonde leefstijl en het vermijden van bepaalde risico’s. NietofWelZwanger (NWZ) is een effectief programma, ontwikkeld voor het mbo, om deze jongeren te informeren nog voordat zij actief bezig zijn met zwangerschap. NWZ bestaat uit een...

Bekijk dit project

Empowerment of pregnant women to have a healthier dietary intake. The development, implementation and evaluation of an integral strategy.

Lopend (oktober 2018 - juli 2023)

Bevorderen van gezonde voeding tijdens de zwangerschap Vraagstuk Het bevorderen van gezonde voeding tijdens de zwangerschap is veelbelovend. Zwangere vrouwen zien verloskundigen als betrouwbare experts. Echter, de huidige voedingsinformatie sluit vaak niet goed aan bij de behoeften, vaardigheden en het dagelijks leven van zwangere vrouwen met een lage sociaal economische status (SES). Daarnaast...

Bekijk dit project

Pilotonderzoek SCID-screening ten behoeve van opname in de Neonatale Hielprik Screening / Pilot study SCID-screening for implementation in neonatal screening

Afgerond (januari 2018 - mei 2021)

Uitbreiding neonatale hielprikscreening: onderzoek naar SCID screening (SONNET studie) Vraagstuk Severe Combined Immunodeficiency (SCID) is een zeldzame, ernstige afwijking van het immuunsysteem. In Nederland komt deze aandoening voor bij ongeveer 1 op de 40.000 pasgeborenen. Wanneer SCID vroegtijdig wordt ontdekt en behandeld is de kans op genezing groot. Behandeling bestaat uit...

Bekijk dit project

Bestendiging en borging multidisciplinaire kennisinfrastructuur Verloskundig Consortium Limburg

Afgerond (december 2017 - december 2021)

Ter verbetering van de obstetrische zorguitkomsten in de Provincie Limburg heeft het Verloskundig Consortium Limburg in het programma Zwangerschap en Geboorte I, een 17 tal transmurale multidisciplinaire zorgpaden ontwikkeld en een eerste trimester risicopredictieinstrument. Verder is een multidisciplinaire transmuraal Moeder en Kind Dossier in ontwikkeling genomen. Binnen het...

Bekijk dit project

Bestendiging Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland

Afgerond (december 2017 - december 2021)

De missie van het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland is “duurzaam terugdringen van vermijdbare perinatale sterfte door effectieve zorg waarbij cliënttevredenheid centraal staat, zonder onnodige toename van medisch ingrijpen”. Het Netwerk bestrijkt een groot gebied met in totaal 16 Verloskundige Samenwerkingverbanden (VSV’s) en zo’n 35.000 bevallingen per jaar. Het Netwerk ondersteunt VSV’s...

Bekijk dit project

Geboortezorg Oost: samen durven, denken & doen

Afgerond (december 2017 - december 2021)

De afgelopen jaren heeft consortium Oost NL bevalt goed zich ingezet voor de ontwikkeling van een kennisinfrastructuur, waarbij zes verloskundige samenwerkingsverbanden kennis delen en ontwikkelen. We voelen nu de behoefte om samen door te pakken, om elkaars kennis en kunde breed in te zetten en zo te streven naar optimale zorg voor moeder en kind. In deze tweede fase gaan we door als Geboortezorg...

Bekijk dit project

Het GCMN in transitie: op naar een toekomstbestendige netwerkorganisatie gericht op het sluiten van de kwaliteitscyclus

Afgerond (december 2017 - december 2021)

Het Geboortezorg Consortium Midden Nederland (GCMN) heeft als doel om de best mogelijke perinatale en maternale uitkomst rondom zwangerschap, geboorte, kraamperiode en het jonge ouderschap na te streven door optimale multidisciplinaire en lijnoverstijgende samenwerking. Binnen dit samenwerkingsverband zijn alle relevante beroepsgroepen (multidisciplinair en 0e/1e/2e/3e lijn) vertegenwoordigd. In...

Bekijk dit project

PROkind2

Afgerond (december 2017 - december 2021)

Doel van het project “ProKind2” is het voortzetten en borgen van de kennisinfrastructuur op het gebied van de geboortezorg in Noord-Nederland, bekend als consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland, dat vijf jaar geleden is opgericht m.b.v. een ZonMw subsidie. Om de samenwerking in de geboortezorg te blijven stimuleren, zal vanuit het consortium tijdens ProKind2 o.a. aandacht besteed...

Bekijk dit project

Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland

Afgerond (december 2017 - december 2021)

Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland (RCZWN) is de kennisinfrastructuur voor regionaal praktijkgericht onderzoek voor het domein van zwangerschap en geboorte. Binnen het RCZWN werken geboortezorgprofessionals, ketenpartners in de zorg, professionals uit het sociale domein, beleidsmakers, onderzoekers en onderwijspartners multidisciplinair en lijnoverstijgend met...

Bekijk dit project

Bestendiging en borging multidisciplinaire kennisinfrastructuur: van consortium naar kenniscentrum verloskunde Brabant

Afgerond (maart 2018 - maart 2022)

Dit project is een vervolg op het project 'Vorming van een Consortium Verloskunde Zuidoost-Brabant' onderdeel van het programma Zwangerschap en Geboorte ZonMw. Binnen deze nieuwe subsidieaanvraag wil het consortium twee thema's oppakken: 1.Verkenning implementatiemogelijkheden van de resultaten van de ‘klein–maar-fijn’-projecten. Het verkennen van de vervolgstappen die nodig zijn voor verspreiding...

Bekijk dit project

A loyalty program to motivate vulnerable women to engage in preconception care: ‘from voucher to tablet’

Lopend (november 2018 - februari 2023)

Kwetsbare vrouwen met een wens om zwanger te worden hebben vaker risicofactoren voor ongunstige zwangerschapsuitkomsten, maar zijn ook moeilijker te bereiken en te motiveren voor preconceptiezorg. In dit project willen wij deze vrouwen op een verantwoorde manier aanmoedigen om hun leefstijl al vóór de zwangerschap te verbeteren en om de weg naar het preconceptiezorgconsult beter te vinden. Dit...

Bekijk dit project

Stress- and SmokeFree Start of Life

Lopend (oktober 2018 - juli 2023)

Het doel van dit project is om zwangere vrouwen die roken te ondersteunen in het stoppen met roken. Dat is niet altijd eenvoudig omdat er vaak ook stress aanwezig is, zeker bij vrouwen met een lage sociaaleconomische status. Deze stress houdt het roken in stand, want roken helpt om even te ontspannen. Ons project richt zich daarom op zowel het stoppen met roken als op vermindering van stress met...

Bekijk dit project

Shared decision making in integrated maternity care: Systematic development of health literacy sensitive strategies for professionals and clients

Afgerond (november 2018 - augustus 2022)

Shared Decision Making in de integrale geboortezorg Vraagstuk Dit project beoogt systematisch strategieën te ontwikkelen om Gedeelde Besluitvorming (Shared Decision Making) in de integrale geboortezorg te verbeteren. Hoewel Gedeelde Besluitvorming in opkomst is in de zorg, zijn er weinig echt goede voorbeelden van effectieve interventies in de geboortezorg, met name voor vrouwen met gebrekkige...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website