Projecten

Can vision screening in Dutch Youth Health Care (YHC) be improved by adding plusoptiX – a feasibility study.

Afgerond (juni 2016 - december 2017)

Plusoptix: net zo effectief als het standaard oogonderzoek in de JGZ? Vraagstuk Om bij kinderen oogafwijkingen als een lui oog op te sporen, voert de jeugdgezondheidszorg (JGZ) een standaard oogonderzoek uit. Op de leeftijd van 3-6 jaar gebeurt dat onder andere via een kaart met plaatjes of symbolen. Het oogonderzoek kan ook met het autorefractie-apparaat Plusoptix, waarbij een soort foto van...

Bekijk dit project

Value of information analyses als ondersteunend instrument bij het nemen van beleidsbeslissingen rond de innovatie van bevolkingsonderzoek

Afgerond (maart 2018 - januari 2021)

Value of information analyses als ondersteunend instrument bij het nemen van beleidsbeslissingen rond de innovatie van bevolkingsonderzoek Vraagstuk Beleidsbesluiten in de gezondheidszorg zijn onzeker. Een manier om onzekerheid te reduceren, en dus het risico dat samenhangt met een besluit te verminderen, is onderzoek doen. Value of Information (VoI), drukt de waarde van onderzoek uit in de mate...

Bekijk dit project

Prevention of colorectal cancer in familial CRC: A model-based comparison of benefits, burden and costs of risk-based surveillance strategies.

Lopend (april 2019 - april 2023)

Darmkankerpreventie bij mensen met een verhoogd familierisico op darmkanker Vraagstuk Momenteel worden mensen met een verhoogd familierisico op darmkanker geadviseerd om 5-jaarlijks een coloscopie, oftewel kijkonderzoek van de darm, te ondergaan. Dit heet surveillance. Er is toenemend bewijs dat de familiestamboom en de bevindingen tijdens coloscopie gebruikt kunnen worden voor het nauwkeuriger...

Bekijk dit project

An innovative network-based approach to study and enable well-inFormed dEcision-Making among TurkIsh- and MoroccaN-Dutch women regarding cervIcal caNcer scrEening: the FEMININE study

Afgerond (januari 2019 - januari 2022)

The FEMININE study: goed geïnformeerd kiezen voor deelname aan bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker door Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen   Vraagstuk Het was onbekend waarom er relatief weinig Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen meedoen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, terwijl deze kanker juist bij hen vaker voorkomt. Het was de vraag of hun...

Bekijk dit project

Implementing early detection of parenting and developmental problems in toddlers with the SPARK in preventive child healthcare: long-term outcomes and cost-effectiveness

Lopend (april 2019 - februari 2023)

Implementeren van de SPARK in de preventieve jeugdgezondheidszorg: langere termijn uitkomsten en kosteneffectiviteit Vraagstuk Vroegsignalering van risico op opvoedings- en ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen is belangrijk om het ontstaan van problemen te voorkomen en te kunnen ingrijpen voordat problemen onnodig groot worden of zelfs leiden tot een crisis. De SPARK is een gestructureerd...

Bekijk dit project

Molecular adenoma features to predict colorectal cancer risk

Lopend (juni 2019 - juni 2022)

Het voorkomen van overdiagnostiek na coloscopie Vraagstuk Na het verwijderen van een gevorderde darmpoliep vindt er met tussenposen een kijkonderzoek (coloscopie) plaats om te controleren of zich misschien een tumor ontwikkelt. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat lang niet alle gevorderde poliepen zullen ontaarden in kanker, en dat poliepen die tot kanker leiden specifieke afwijkingen...

Bekijk dit project

Informed decision making with benefit harm analysis for screening for colorectal cancer

Afgerond (september 2019 - mei 2022)

Het wegen van voor- en nadelen van meedoen aan bevolkingsonderzoek naar darmkanker Het wegen van voordelen en nadelen van meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker Vraagstuk U krijgt een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker en vraagt zich af of u mee moet doen. Meestal wordt deze keuze intuïtief gemaakt. In dit onderzoek wilden we mensen helpen beslissen door de...

Bekijk dit project

Risk visualization in personalized breast cancer screening

Lopend (mei 2019 - mei 2022)

Risicovisualisatie bij gepersonaliseerde borstkankerscreening Vraagstuk Binnen nu en 10 jaar gaat het bevolkingsonderzoek borstkanker in Nederland veranderen. In de toekomst krijgen vrouwen meer gepersonaliseerde informatie over hun risico op borstkanker. Deze informatie is onder andere gebaseerd op de dichtheid van iemand borstweefsel en leefstijlfactoren. Aangezien de complexiteit van de...

Bekijk dit project

Developing and validating a new measure for informed decision making in cancer screening: the idmscreen scale.

Lopend (mei 2019 - maart 2023)

Een nieuwe maat voor geïnformeerde keuze bij kankerscreening Vraagstuk Het maken van een geïnformeerde en bewuste keuze voor deelname aan bevolkingsonderzoek naar kanker is belangrijk. Deelname aan kankerscreening heeft niet alleen voordelen, maar ook nadelen zoals fout-positieve uitslagen en overdiagnose. Er zijn echter geen valide meetinstrumenten om te bepalen of mensen een geïnformeerde...

Bekijk dit project

Value of Information analyse tomosynthese - project 1

Afgerond (maart 2018 - maart 2019)

Tomosynthese voor borstkankerscreening Vraagstuk Het Nederlandse bevolkingsonderzoek naar borstkanker is effectief en kosteneffectief. Vanaf 2018 zijn nieuwe mammografen geleverd waarmee tomosynthese (3D mammografie) uitgevoerd kan worden. Tomosynthese lijkt een veelbelovende techniek, maar er is nog veel onbekend. Het is daarom moeilijk te bepalen of tomosynthese ingevoerd zou moeten worden in...

Bekijk dit project

CIN2+-specific methylation markers in the triage of hrHPV-positive self-samples will improve efficacy of population-based cervical cancer screening

Lopend (augustus 2019 - augustus 2023)

Verbetering van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker bij gebruik van de zelfafnameset Vraagstuk Het doel van het bevolkingsonderzoek is om baarmoederhalskanker in een vroeg stadium op te sporen. Vrouwen met HPV hebben kans om baarmoederhalskanker te krijgen. In het vernieuwde bevolkingsonderzoek wordt eerst op HPV getest op het gebruikelijke uitstrijkje of met een zelfafnameset. Echter,...

Bekijk dit project

Early detection and treatment of workers at risk for sickness absence: Substantiating benefits, costs and long-term effects of a proven effective strategy

Lopend (januari 2017 - april 2021)

Lang ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid kennen behalve belangrijke gevolgen voor het individu, ook grote sociaaleconomische gevolgen. In dit project wordt een preventieve strategie onderzocht, gericht op het voorkomen van langdurig verzuim onder werknemers in Nederland. Deze strategie bestaat uit een combinatie van screening en vroegtijdige interventie. De effectiviteit van deze strategie is...

Bekijk dit project

Early detection of breast cancer with a highly sensitive, highly specific, and easy to implement test based on analysis of Tumour Educated Platelets (TEPs) circulating in blood to reduce the impact of intensive breast cancer surveillance

Lopend (november 2016 - november 2023)

Vroege detectie van erfelijke borstkanker in bloedHet VUmc Cancer Center Amsterdam heeft een nieuwe bloedtest ontwikkeld om kanker mee op te sporen, de tumour educated platelet (TEP) test. Dit ZonMw project gaat de TEP test inzetten om zo erfelijke borstkanker in een vroeg stadium te herkennen, wellicht voordat deze met mammografie kan worden aangetoond. De test kan de vaak pijnlijke mammografie,...

Bekijk dit project

Early detection of sporadic and hereditary pancreatic cancer using serum protein profiling.

Afgerond (november 2016 - januari 2021)

Bloedtest voor vroege opsporing van alvleesklierkanker Vraagstuk Steeds meer mensen worden gediagnosticeerd met alvleesklierkanker. Het sterftepercentage aan alvleesklierkanker ligt momenteel al hoger dan voor borstkanker. De ziekte wordt laat ontdekt waardoor in maar 20% van de patiënten de ziekte in een stadium is waarbij de tumor nog operabel is. In alle andere gevallen heeft de tumor zich...

Bekijk dit project

MRI breast screening targeted at women with extremely dense breasts: study of effects and implications in a 3rd screening round of the DENSE trial

Afgerond (september 2016 - november 2021)

Bij vrouwen met veel klier- en bindweefsel (dicht borstweefsel) in de borsten zijn borstfoto’s (mammogram) minder goed te beoordelen en is de kans groter dat bij het bevolkingsonderzoek borstkanker gemist wordt. In de DENSE studie onderzoeken we of we met een MRI bij vrouwen van 50-75 jaar met zeer dicht borstweefsel meer borstkanker in een vroeg stadium kunnen opsporen. Ongeveer 4800 vrouwen...

Bekijk dit project

Population screening for colorectal cancer by risk stratification

Lopend (september 2016 - september 2022)

Om de sterfte aan dikke darmkanker (DDK) te verminderen, is er sinds 2014 in Nederland een landelijk bevolkingsonderzoek (BVO) gestart. Mensen worden gevraagd een ontlastingstest uit te voeren. Een nadeel van deze test is dat niet alle darmtumoren worden opgespoord, en ook kan de test onterecht aangeven dat er sporen bloed worden gevonden zonder dat er bij het darmonderzoek afwijkingen worden...

Bekijk dit project

Preventing overtreatment of CIN2/3 lesions: the role of methylation markers in predicting (non-)regression

Afgerond (december 2016 - juli 2021)

Voorkomen van overbehandeling bij baarmoederhalskanker Vraagstuk Het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker is erop gericht om preventief voorloperstadia van baarmoederhalskanker (CIN2/3) aan te tonen en te behandelen. Echter, een groot deel van deze voorloperstadia geneest spontaan (regressie). Momenteel worden alle voorstadia behandeld, wat leidt tot overbehandeling. Onderzoek In dit...

Bekijk dit project

Risk-based screening for chronic kidney disease

Afgerond (september 2016 - december 2020)

Vraagstuk Door slechte leefstijl en de veroudering van de bevolking vormen chronische nierziekten een toenemend probleem in Nederland. Interventies zijn het meest effectief in de vroege fase van nierziekten. Screening wordt echter alleen toegepast wanneer iemand bekend is met cardiometabole aandoeningen of een gedefinieerd hoog risico hierop heeft. Dit project geeft inzicht in de...

Bekijk dit project

Screening of coeliac disease in the Preventive Youth Health Care Centres in the Netherlands (GLUTENSCREEN)

Lopend (september 2018 - februari 2023)

Early diagnosis of coeliac disease in the Preventive Youth Health Care Centres in the Netherlands (GLUTENSCREEN) Vraagstuk Coeliakie wordt veroorzaakt door intolerantie voor gluten. Hierdoor ontstaat een chronische ontstekingsreactie in de dunne darm die leidt tot beschadiging van het slijmvlies. De behandeling bestaat uit een glutenvrij dieet. Hoewel coeliakie regelmatig voorkomt, wordt het...

Bekijk dit project

The benefits, harms and cost-effectiveness of risk-based screening for cervical cancer

Afgerond (november 2016 - juli 2020)

Risicoselectie van screening op baarmoederhalskanker: de voordelen, nadelen en kosteneffectiviteit Vraagstuk In 2017 is het ‘uitstrijkje’ in het baarmoederhalskankerscreeningsprogramma vervangen door de humaan papillomavirus (HPV) test. In het nieuwe programma hangt de tijd tot het volgende screeningsmoment af van de leeftijd en de uitslag van de HPV test – dit wordt ‘risicoselectie’ genoemd. Is...

Bekijk dit project

Uptake and effectiveness of a Dementia Risk Reduction Program in middle-aged descendants of demented people due to Alzheimer Disease or Vascular Dementia: a road map to healthy ageing

Afgerond (november 2016 - januari 2022)

Vraagstuk Volwassenen met een ouder met dementie hebben vaker modificeerbare risicofactoren voor dementie, zoals hoog cholesterol, hoge bloeddruk, obesitas, en diabetes. Onderzoek / werkwijze In de Demin studie (www.demin.nl) werden volwassenen met een ouder met dementie gevraagd deel te nemen aan een online dementie risico reductie programma. Dit programma bestaat uit een risicobeoordeling en...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website