ZonMw tijdlijn Preconceptiezorg https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Preconceptiezorg nl-nl Sun, 27 Nov 2022 02:59:05 +0100 Sun, 27 Nov 2022 02:59:05 +0100 TYPO3 news-8630 Mon, 11 Apr 2022 16:10:00 +0200 Hoe maken we vrouwen bewuster over actieve voorbereiding op zwangerschap? https://www.youtube.com/watch?v=zk1sKah5gCU De campagne Woke Women® is gemaakt door en voor vrouwen, met als doel de kans op een gezonde zwangerschap en een gezond kind te vergroten door betere voorbereiding op een (eventuele) zwangerschap. In dit filmpje hoor je alles over de campagne, wat onderdeel is van het APROPOS-II onderzoek. news-7845 Wed, 13 Oct 2021 16:59:28 +0200 Online Preconceptie Indicatielijst draagt bij aan gezond zwanger worden https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/online-preconceptie-indicatielijst-draagt-bij-aan-gezond-zwanger-worden/ Vandaag is de website www.preconceptieindicatielijst.nl gelanceerd: een digitale versie van de Preconceptie Indicatie Lijst (PIL). Informatie uit de PIL is op de nieuwe website praktisch samengevat voor gemakkelijk gebruik in de spreekkamer. Zorgverleners krijgen tools en handvatten om toekomstige ouders te voorzien van handelingsopties in de preconceptionele fase. De PIL draagt bij aan gezond zwanger worden en het verkleinen van gezondheidsachterstanden en kansenongelijkheid. De PIL: voor professionals in de preconceptiezorg

De PIL is vooral gericht op zorgverleners die individuele algemene en specialistische preconceptiezorg verlenen, zoals huisartsen, verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en jeugdartsen. Daarnaast is de PIL ook bedoeld voor zorgverleners die naar de aanbieders van preconceptieconsulten verwijzen of waarnaar wordt verwezen, zoals jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen in de jeugdgezondheidszorg, diëtisten, tandartsen, fertiliteitsartsen, klinisch genetici, kinderartsen, bedrijfsartsen en medisch specialisten, zoals bijvoorbeeld internisten, neurologen, psychiaters, longartsen en radiologen. De PIL biedt een samenvatting van al bestaande richtlijnen op inhoud van preconceptiezorg en een opzet voor multidisciplinaire samenwerkingsafspraken over preconceptiezorg.  

Belang van investeren in gezondheid van toekomstige ouders en kinderen

De PIL is ontwikkeld door de KNOV, NVAB, NHG, NVOG, NVK, NIV, NVALT, VSOP, FMS, AJN op initiatief van CPZ* en is tot stand gekomen met ZonMw-subsidiegelden. Samen zetten deze partijen zich actief in om preconceptionele gezondheid in de praktijk te brengen. De PIL is in 2020 als addendum in de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg opgenomen.

De PIL sluit aan bij de pledge preconceptionele gezondheid. In deze pledge onderkennen betrokken partijen het belang van vroegtijdig investeren in de gezondheid en het welzijn van (toekomstige) ouders en hun kinderen. De centrale vraag ‘Wilt u de komende tijd zwanger worden?’ is uitgangspunt om zonder terughoudendheid het gesprek over een gezonde start van de zwangerschap eerder te voeren en draagt bij aan het eerder in beeld krijgen van (toekomstige) ouders die ondersteuning en zorg nodig hebben. Zo wordt het normaal om over een (komende) zwangerschap na te denken en in gesprek met professionals te gaan. En wordt de kans vergroot dat mentale, sociale of fysieke problemen in het latere leven voorkomen worden.  

Betrouwbare informatie voor aanstaande ouders

Informatie uit de PIL is geïntegreerd in www.ZwangerWijzer.nl: een interactieve vragenlijst voor preconceptionele screening van aanstaande ouders. Eveneens is informatie uit de PIL opgenomen in de website www.strakszwangerworden.nl.

ZonMw-project

In het door ZonMw-gefinancieerde project 'Top down opdracht voor het ontwikkelen van de Preconceptionele Indicatielijst (PIL): een multidisciplinaire richtlijn' is de PIL ontwikkeld. Meer over het project kunt u hier vinden.


*  
CPZ          College Perinatale Zorg
KNOV      Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen
AJN         Wetenschappelijke vereniging van en voor jeugdartsen
AJN         Wetenschappelijke vereniging van en voor jeugdartsen
FMS        Federatie Medisch Specialisten
NHG        Nederlands Huisartsen Genootschap
NIV          Nederlandse Internisten Vereniging
NVOG     Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie
NVAB      Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfskunde
NVALT     Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose
NVK         Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
VSOP       Patiëntenkoepel voor zeldzame en genetische aandoeningen

]]>
news-7855 Fri, 25 Jun 2021 14:55:00 +0200 Gezamenlijke aanpak: Pledge preconceptiezorg ondertekend https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/nieuws/gezamenlijke-aanpak-pledge-preconceptiezorg-ondertekend/ Op 25 juni vond de kick-off bijeenkomst ‘pledge preconceptionele gezondheid’ plaats. De online bijeenkomst werd georganiseerd door het expertteam preconceptionele gezondheid waarbij bestuurders van diverse partijen samen met staatssecretaris Paul Blokhuis bijeen kwamen. In de laatste voortgangsrapportage van het actieprogramma Kansrijke Start is het reeds aangekondigd: de komende periode wordt (extra) aandacht aan de preconceptie gezondheid van toekomstige ouders in de vruchtbare leeftijd besteed. Voor de uitwerking en vormgeving van dit onderwerp is een expertteam ingericht met de taak om een plan van aanpak op te stellen om duurzaam in te zetten op preconceptionele gezondheid. Het plan van aanpak heeft als belangrijkste doel om op verschillende contactmomenten aan mogelijke toekomstige ouders (eerder) de centrale vraag te stellen: ”Wilt u de komende tijd zwanger worden?”. Eén van de acties uit het plan van aanpak was het opstellen van een pledge om preconceptionele gezondheid en deze bestuurlijk te bekrachtigen.  

Pledge preconceptionele gezondheid

In de pledge wordt door partijen uitgesproken dat het van belang is om vroegtijdig te investeren in de gezondheid en het welzijn van (toekomstige) ouders en hun kinderen. De centrale vraag ‘Wilt u de komende tijd zwanger worden?’ is uitgangspunt om zonder terughoudendheid  het gesprek over een gezonde start van de zwangerschap eerder te voeren en draagt bij aan het eerder in beeld krijgen van (toekomstige) ouders die ondersteuning en zorg nodig hebben. Zo wordt het normaal om over een (komende) zwangerschap na te denken en in gesprek met professionals te gaan. En wordt de kans vergroot dat mentale, sociale of fysieke problemen in het latere leven voorkomen worden. Kortom: preconceptionele gezondheid draagt bij aan het verkleinen van gezondheidsachterstanden en kansenongelijkheid en geeft (toekomstige) ouders handelingsopties in de preconceptionele fase. Het is dan ook preventie bij uitstek.

Eigen en gedeelde verantwoordelijkheid

De uitdaging is hoe we met elkaar die optimale preconceptionele gezondheid voor alle (toekomstige) ouders met een kinderwens kunnen bevorderen. Over welke uitdagingen hebben we het dan? Bijvoorbeeld over hoe je mensen met minder ontwikkelde gezondheidsvaardigheden of een mindere beheersing van de Nederlandse taal het beste kan bereiken. Maar ook op welke manier je het gesprek aangaat met (toekomstige) ouders die sociale problematiek ervaren, veel stress ervaren of waar sprake is van een andere kwetsbare situatie. Een ander voorbeeld is het gesprek met mogelijke aanstaande ouders die, op latere leeftijd een kindje krijgen, bewust alleenstaand zijn of die stress op het werk en druk om zwanger te worden vanuit de eigen omgeving ervaart.

Iedereen, zowel in het formele als in het informele netwerk van (toekomstige) ouders, kan hier mee te maken krijgen en heeft hier een rol in. Denk aan het medische domein (en niet alleen de geboortezorg), cliëntenorganisaties, het sociaal domein, gemeenten, verzekeraars maar ook de aanstaande moeders en vaders en hun eigen netwerk (familie, vrienden).

Tijdens de bestuurlijke kick-off bijeenkomst van 25 juni jl. hebben diverse partijen (hieronder benoemd) de pledge omarmd en is daarmee ook het startmoment van de uitwerking van de volgende zes thema’s:

 1. Medische zorgvraag (Komt een vrouw/man bij de dokter)
 2. Voorlichting anticonceptie en medicatiegebruik
 3. Rol bedrijfsarts bij (risicovolle) werksetting
 4. Interconceptionele gezondheidszorg
 5. Verbinding medisch en sociaal domein
 6. Voorlichting in het reguliere (basis) onderwijs

In de tweede helft van dit jaar wordt per thema een set concrete afspraken opgeleverd. In december 2021 wordt het traject afgesloten met een (bestuurlijke) ronde tafel preconceptionele gezondheid.

Ondertekening van de pledge

De pledge is ondertekend door:

 • ActiZ Jeugd
 • AJN, Jeugdartsen Nederland
 • BO Geboortezorg
 • College Perinatale Zorg
 • GGD GHOR Nederland
 • Ineen
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
 • Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen
 • Ministerie van VWS
 • Nederlands Huisartsen Genootschap
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
 • Vereniging Klinische Genetica Nederland
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
]]>
news-6828 Mon, 25 Jan 2021 14:10:46 +0100 Kennisverspreiding over medicijngebruik rondom zwangerschap https://www.zonmw.nl/nl/redirect/redirect-project/inbedding-van-het-verzamelen-en-verspreiden-van-kennis-over-medicijngebruik-tijdens-zwangerschap-in-1/ In het pREGnant register worden gegevens van vrouwen verzameld over medicijngebruik rondom de zwangerschap. In deze vervolgstudie is via verschillende routes gewerkt aan de vergroting van de zichtbaarheid en aan de verspreiding van kennis uit het register. news-6748 Tue, 05 Jan 2021 12:47:30 +0100 Ongezond eten tijdens zwangerschap kan leiden tot astma bij kind https://mediator.zonmw.nl/mediator-44/ongezond-eten-tijdens-zwangerschap-kan-leiden-tot-astma-bij-kind/?utm_medium=email Gezonde voeding tijdens de zwangerschap is niet alleen goed voor de moeder, maar ook voor haar ongeboren kind. Onderzoekers uit zeven Europese landen toonden aan dat een ongezond eetpatroon enigszins kan bijdragen aan het ontstaan van astma bij het kind. news-6517 Thu, 19 Nov 2020 12:00:00 +0100 Nieuwe subsidieoproep Zwangerschap en geboorte: Ronde 2020/2021 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidieoproep-zwangerschap-en-geboorte-ronde-20202021/ Wilt u met onderzoek bijdragen aan de gezondheid voor moeder en kind rond de zwangerschap en geboorte? En heeft u een idee voor onderzoek naar de organisatie van integrale geboortezorg of op het gebied van preventie in de geboortezorg? Lees dan de nieuwe subsidieoproep Zwangerschap en geboorte. Tot 9 februari 2021 is het mogelijk een projectidee in te dienen. Er zijn ook mogelijkheden voor implementatieonderzoek, follow-up onderzoek van effectief gebleken interventies en onderzoek naar ongewenste praktijkvariatie passend binnen de keten van integrale geboortezorg.

Drie programmalijnen

Doel van deze subsidieoproep Ronde 2020/2021 van het programma Zwangerschap en geboorte II is om met kennis een bijdrage te leveren aan perinatale en maternale gezondheid en daarmee bij te dragen aan het optimaliseren van de kwaliteit van de integrale geboortezorg. Het onderzoek in deze subsidieoproep is gericht op drie programmalijnen:

 1. Preventie, gezondheidsbevordering;
 2. Organisatie van integrale geboortezorg;
 3. Zorginterventies in de integrale geboortezorgketen.

Projectideeën indienen

De subsidieronde bestaat uit twee fasen: een projectidee en een uitgewerkte subsidieaanvraag. Een projectidee kan worden ingediend tot 9 februari 2021, 14.00 uur. Alleen de meest relevante projectideeën krijgen een advies tot het uitwerken van een volledige subsidieaanvraag. De deadline voor het indienen van de volledige subsidieaanvraag is 7 september 2021. Ingediende projecten ontvangen in december 2021 een besluit waarna gehonoreerde projecten uiterlijk 1 maart 2022 moeten starten. Voor deze subsidieronde is in totaal € 3.200.000,- beschikbaar. Per project is maximaal € 500.000,- beschikbaar.

Bekijk hier de subsidieoproep Zwangerschap en geboorte.
Lees ook het RIVM rapport ‘Beter weten: een beter begin. Samen sneller naar een betere zorg rond de zwangerschap.’ (publicatiedatum 7 december 2020).

Meer informatie

 

]]>
news-6505 Mon, 16 Nov 2020 09:50:32 +0100 Slimmer Zwanger https://amazingerasmusmc.nl/actueel/slimmer-zwanger-erkend-door-het-rivm Online leefstijl- en coachingsprogramma Slimmer Zwanger door het RIVM erkend als bewezen effectief voor stellen die gezond zwanger willen worden of al zijn. news-6393 Thu, 22 Oct 2020 12:11:51 +0200 Vacature programmasecretaris zwangerschap, geboorte en gezond opgroeien https://www.werkenbijzonmw.nl/vacaturebeschrijving/programmasecretaris-zwangerschap-geboorte-en-gezond-opgroeien-65 Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. Als programmasecretaris lever je een belangrijke bijdrage aan de preventiethema’s zwangerschap, geboorte en gezond opgroeien. Word je daar enthousiast van? Kom ons preventieteam versterken! Solliciteer vóór 9 november. news-6063 Fri, 21 Aug 2020 16:00:42 +0200 Terugkijken: Webinar over Preconceptiezorg https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/webinar-preconceptiezorg-8-juli-2020/ Op 8 juli 2020 was er een webinar over Preconceptiezorg van het College Perinatale Zorg (CPZ). De samenwerking tussen de geboortezorg en het sociaal domein in het kader van preconceptiezorg stond hierin centraal. In het webinar is gesproken over de projecten ‘Nu Niet Zwanger’ en een klein maar fijn project van het ‘Verloskundig consortium Brabant’; beide uit het ZonMw programma Zwangerschap en Geboorte. news-5783 Tue, 09 Jun 2020 11:17:05 +0200 Hoe werkt subsidie aanvragen? https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/hoe-werkt-subsidie-aanvragen/ Een subsidie aanvragen bij ZonMw kan alleen nadat een subsidieronde is bekendgemaakt en opengesteld. Elk programma heeft een procedure van aanvragen en beoordelen. Deze programmaspecifieke procedure wordt gecommuniceerd in de subsidieoproep van de opengestelde subsidieronde. Op deze pagina staan stappen beschreven van een standaardprocedure. Dit kan dus in meer of mindere mate anders zijn bij het programma waarbij u indient. news-5656 Wed, 06 May 2020 09:48:28 +0200 Werkwijze voor aantonen van impact https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/impact-versterken/impact-aantonen/ Onze impactwerkwijze bestaat uit drie kernelementen: het bevorderen van verantwoorde onderzoekspraktijken, de toepassing van productieve interacties, en het opstellen van een impact pathway. Lees meer over de impactwerkwijze en bekijk onze handleiding voor kennisbenutting voor projectleiders. news-5490 Thu, 26 Mar 2020 18:18:16 +0100 Extra geld voor creatieve oplossingen coronavirus (COVID-19) https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/extra-geld-voor-creatieve-oplossingen-coronavirus-covid-19/ Het ministerie van VWS stelt extra geld beschikbaar om creatieve oplossingen te faciliteren met betrekking tot het coronavirus (COVID-19). De pandemie heeft een grote impact op de zorg en samenleving. Op korte termijn zijn daarom oplossingen nodig voor praktische problemen in en buiten ziekenhuizen.

UPDATE 14-04-2020: deze regeling is inmiddels gesloten. Indienen is niet meer mogelijk.

Praktische uitdagingen

De komende weken en maanden leidt de coronacrisis tot allerlei praktische uitdagingen in de zorg en de samenleving. De vraag is hoe we in deze tijd goede zorg en ondersteuning kunnen blijven bieden. Praktische uitdagingen zijn bijvoorbeeld tekorten aan bepaalde materialen in ziekenhuizen, maar ook de zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen. Ook staan onze zorg- en hulpverleners voor de uitdaging om hun werk zo goed mogelijk te kunnen blijven doen.

Creatieve oplossingen

Creatieve oplossingen zijn nodig voor praktische technologische zaken in de (ziekenhuis)zorg, zoals medische hulpmiddelen. Anderzijds zijn er oplossingen nodig om kwetsbare groepen en hun zorg- en hulpverleners te helpen bij het bieden van de juiste zorg en ondersteuning.

Bedrijven of organisaties die een creatieve oplossing willen uitwerken of uitvoeren komen in aanmerking voor ofwel een startimpuls of een projectimpuls. Daarbij gaat het om oplossingen die buiten reguliere zorg- en welzijnsactiviteiten vallen. Een belangrijke voorwaarde voor deze projectimpuls is dat de creatieve oplossing voorziet in de behoefte van de doelgroep, zoals ziekenhuispersoneel. Dit moet blijken uit de samenstelling van het projectteam.

Financiële impuls aanvragen

Er zijn twee financiële impulsen beschikbaar.

 1. Een startimpuls van maximaal € 7.500,- (inclusief BTW). Deze impuls is bedoeld voor het uitwerken en eventueel toepassen of piloten van een idee.
 2. Een projectimpuls van € 7.500,- tot € 15.000,- (inclusief BTW). Belangrijke voorwaarde voor deze projectimpuls is dat de creatieve oplossing voorziet in de behoefte van de doelgroep.

Alle in Nederland gevestigde rechtspersonen kunnen een offerte indienen die past binnen de kaders van deze regeling.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie, de aanvraagprocedure en de voorwaarden op de pagina Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19).

]]>
news-5268 Tue, 04 Feb 2020 11:24:10 +0100 Leefstijlzorg op maat voor paren met een kinderwens https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/leefstijlzorg-op-maat-voor-paren-met-een-kinderwens/ Met het online coachingsprogramma ‘Slimmer Zwanger’ kunnen aanstaande ouders hun voeding en leefstijl verbeteren in de periode vóór (preconceptiezorg) en tijdens de zwangerschap. Dit e-health programma is nu breder bekend en toegankelijker gemaakt. ‘Slimmer Zwanger’ is ingebouwd op het Lifecourse Zorgplatform van het Erasmus MC: www.mijnleefstijlzorg.nl. In het ZonMw verspreidings- en implementatieproject zijn de ‘look en feel’ van Slimmer Zwanger vernieuwd en is een koppeling gemaakt met het online screeningsinstrument www.zwangerwijzer.nl. Voor anderstaligen is het programma vertaald in het Engels. Verder is een animatie gemaakt om het doel en gebruik te verhelderen, zo wordt ook de doelgroep beter bereikt die minder goed kan lezen en schrijven.

Met deze activiteiten wordt het bereik van preconceptiezorg en daarmee de kans op een zo gezond mogelijke zwangerschap, verder verbeterd en toegankelijker gemaakt voor álle paren met kinderwens en hun zorgverleners.

Meer informatie:

]]>
news-4960 Fri, 29 Nov 2019 12:51:00 +0100 Geboortezorg en perinatale sterfte https://www.perined.nl/publicaties1/publicaties/geboortezorg-en-perinatale-sterfte-persbericht- Geboortezorg en perinatale sterfte: stabiel beeld na periode van sterke verbetering. Vandaag heeft Perined de cijfers uitgebracht over de Nederlandse geboortezorg en de sterfte rond de geboorte (perinatale sterfte) in 2018. Het perinatale sterftecijfer (7,9 per 1000 geboren kinderen) is vergelijkbaar met dat in 2017. Nadat het sterftecijfer een tiental jaren sterk is gedaald, vlakt deze daling de laatste jaren af. De hoogte van dit cijfer heeft vorig jaar bij een Europese vergelijking geleid tot een middenpositie voor Nederland. De Nederlandse geboortezorg heeft grote stappen gezet, maar we blijven werken aan verbetering. news-4890 Tue, 19 Nov 2019 08:54:03 +0100 Het effect van immunosuppressiva op vruchtbaarheid bij mannen en het ongeboren kind https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/het-effect-van-immunosuppressiva-op-vruchtbaarheid-bij-mannen-en-het-ongeboren-kind/ Mannen die afweeronderdrukkende medicijnen gebruiken, bijvoorbeeld tegen reuma of na een orgaantransplantatie, moeten daar soms volgens de bijsluiter mee stoppen als zij een kinderwens krijgen. Hun ziekteactiviteit kan daardoor verergeren. Bijwerkingencentrum Lareb onderzoekt met Erasmus MC wat de gevolgen zijn van medicijngebruik van de vader op de vruchtbaarheid, zwangerschap en kinderen. Het lijkt niet waarschijnlijk dat medicijngebruik door de aanstaande vader risico’s oplevert voor het ongeboren kind, maar hier is tot nu toe weinig onderzoek naar gedaan, terwijl er wel veel vragen over leven. Projectleider Bernke te Winkel vertelt: ‘Bij de Teratologie Informatie Service (TIS) van Lareb hebben we een telefoondienst waar zorgverleners vragen kunnen stellen. Verreweg de meeste vragen, bij paternale blootstelling, gaan over deze groep immunosuppressiva. Omdat er voor een aantal middelen theoretische risico’s bestaan, is meer onderzoek nodig om zekerheid te krijgen.’ 

Samenwerkende specialismen

Binnen dit onderzoek werken de specialismen reumatologie, maag-,darm-, leverziekten, dermatologie en nefrologie samen. Binnen deze specialismen wordt veel gebruik gemaakt van dezelfde groep medicijnen, ook al bestrijden ze verschillende aandoeningen. 
‘Op die manier kunnen we mogelijk de invloed van de ziekte uitsluiten’, legt Te Winkel uit. ‘Je gebruikt medicijnen niet zomaar, die gebruik je omdat je een bepaalde aandoening hebt. Het is daarom lastig bepalen welke effecten door de medicijnen en welke door de ziekte worden bepaald. Door mensen met verschillende ziektebeelden te includeren, hopen we hier meer inzicht in te krijgen.’

Weinig bekend

Het onderzoek loopt nog volop en uit de literatuurreviews die zijn gedaan, blijkt dat er nog weinig bekend is over de effecten van deze medicijnen op de vruchtbaarheid, zwangerschap en kinderen. Zo krijgen mannen die methotrexaat gebruiken, nu nog te horen dat ze tot 3 maanden na gebruik van dit middel een zwangerschap moeten proberen te voorkomen. Wanneer zij dus afhankelijk zijn van dit medicijn, betekent dit dat zij geen (biologisch) kind kunnen krijgen. 

Opzet

De onderzoekers zetten een systeem op waarmee deze groep mannen gevolgd kan worden in de periode van hun kinderwens om meer kennis te genereren  Ze kijken naar verschillende factoren die effect kunnen hebben op vruchtbaarheid, zoals: verandering van de spermakwaliteit, de hormonen die betrokken zijn bij de voortplanting, maar ook naar seksuele problemen, bijvoorbeeld erectiestoornissen. Ook wordt onderzocht of er invloed is op de uitkomst van de zwangerschap, bijvoorbeeld vaker een miskraam of een vroeggeboorte. Tot slot wordt naar uitkomsten bij het kind gekeken zoals geboortegewicht of aangeboren afwijkingen. 

pREGnant

Via onder andere patiëntenverenigingen en zorgprofessionals willen de onderzoekers mannen vragen mee te werken. Mocht er een zwangerschap van de partner volgen, dan wordt de vrouw  geïncludeerd in pREGnant, het zwangerschapsregister van Lareb. In dit systeem wordt momenteel al medicijngebruik bij zwangere vrouwen geregistreerd en de mogelijke effecten hiervan. 

Doel

Het doel van het onderzoek is om zorgverleners en patiënten van informatie te voorzien om keuzes te maken voor de behandeling. Deze informatie wordt ook opgenomen in de digitale Kennisbank van de TIS op de website van Lareb. Tevens willen de onderzoekers met dit project meer aandacht vragen voor deze problematiek.

Meer informatie

]]>
news-4843 Mon, 11 Nov 2019 11:11:05 +0100 NIP-test voor zwangere vrouwen betrouwbaarder dan gedacht https://www.parool.nl/nederland/nip-test-voor-zwangere-vrouwen-betrouwbaarder-dan-gedacht~b8b0eb51/?referer=https%3A%2F%2Fnews.google.com%2F De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT), die sinds vorig jaar april wordt aangeboden in Nederland, blijkt betrouwbaarder dan op voorhand werd gedacht. Met de test kunnen zwangere vrouwen worden gescreend op onder meer downsyndroom bij het ongeboren kind. news-4437 Fri, 16 Aug 2019 16:58:10 +0200 Social media campagne maakt meer jongeren bewust van ‘gezond zwanger worden’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/social-media-campagne-maakt-meer-jongeren-bewust-van-gezond-zwanger-worden/ Met de inzet van de ‘12 maanden zwanger’-campagne op social media, is het gelukt om meer aandacht te generen voor preconceptiezorg. Social media zorgde ervoor dat meer toekomstige ouders informatie kregen over gezond zwanger worden. Website Niet of wel Zwanger

Om toekomstige ouders op de hoogte te brengen van preconceptiezorg en specifiek de website NietofWelZwanger.nl, werd de ‘12 maanden zwanger’ campagne gevoerd. Deze campagne had als doel om de website breder onder de aandacht te brengen, specifiek bij jongeren.

Op de website is informatie te  over gezond zwanger worden (preconceptie), gezond zwanger zijn en over niet-zwanger worden (anticonceptie). De website is een initiatief van TNO, Sense, GGD Midden Nederland en de KNOV.

Geslaagde campagne

In het verspreidings- en implementatieproject werd bijgehouden of en welke doelgroep(en) werd(en) bereikt en welke informatie het beste werd bekeken. Na de campagne is gebleken dat de website NietofWelZwanger.nl na de start van de ’12 maanden zwanger’-campagne per maand 4 keer zo vaak is bezocht: 1200 bezoekers in plaats van 300 bezoekers. Ook na afloop van de campagne bleef de website beter bezocht dan voorheen.  

De ‘12 maanden zwanger’-campagne heeft bijgedragen aan het bereiken van relevante gebruikersgroepen, Vooral jongeren in de leeftijd van 25-34 jaar (33,5%), gevolgd door de leeftijdgroep van 18-24 jaar (27,5%). De bereikte groep valt samen met de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen in Nederland hun eerste kind krijgen: 29,8 jaar (CBS, 2018).

Verschillende activiteiten

De ’12 maanden zwanger’-campagne bestond uit verschillende activiteiten, ingezet om de (jonge) doelgroep te bereiken:

De filmpjes (storytelling en animatiefilm) zijn verspreid via Facebook, Instagram, Youtube,  gezondeschool.nl en sense.info. Ook verschenen berichten in bijvoorbeeld Linda magazine en in een nieuwsuitzending van RTL 4 Nieuws.

Breder pakket

De website www.nietofwelzwanger.nl maakt onderdeel uit van een breder pakket. Zo is er ook een lespakket ontwikkeld voor mbo jongeren, waarmee verloskundigen les geven op mbo scholen. In het grootschaliger vervolgproject werkt TNO verder aan het ontwikkelen en toetsen van implementatiestrategieën om nog meer jongeren te informeren over gezond zwanger worden.

Gezond zwanger worden: levenslang van belang

Gezond zwanger worden is voor het toekomstige kind levenslang - zelfs generaties lang - van belang. Het helpt om het risico op een minder gunstige start in het leven te verkleinen én het kan toekomstige gezondheidsproblemen, zoals diabetes en overgewicht, helpen voorkomen. Zowel bij mensen met een kinderwens als bij zorgverleners valt er aan kennis en gedrag op het gebied van optimale voorbereiding van een zo gezond mogelijke zwangerschap nog veel te winnen.

Toekomstige ouders zijn nog niet altijd op de hoogte van de maatregelen die ze zelf kunnen nemen om de kans op een gezonde zwangerschap te vergroten. En dat je hiermee al start vóór je zwangerschap. Daarom geeft ZonMw subsidie voor projecten die onderzoek doen op het gebied van preconceptiezorg.

Programma Zwangerschap en geboorte (ZonMw)

Binnen het programma Zwangerschap en geboorte II van ZonMw zijn 7 onderzoeksprojecten afgerond die bijdragen aan meer kennis en handvatten op dit vlak. Lees meer over:

]]>
news-4417 Tue, 06 Aug 2019 16:16:12 +0200 20 jaar preventie bij ZonMw https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/20-jaar-preventie/ Goede gezondheid is belangrijk. Daarom zetten we in op preventieonderzoek. Dat doen we al 20 jaar. In deze video lichten we mooie resultaten uit, die vandaag de dag worden gebruikt. Bijvoorbeeld preventie op scholen, in de wijk en op het werk. Maar ook de gecombineerde leefstijlinterventie en kennisinfrastructuren.  

Benieuwd naar de resultaten en onze blik op de toekomst?

]]>
news-4206 Wed, 19 Jun 2019 11:04:21 +0200 Programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/programma-onbedoelde-zwangerschap-en-kwetsbaar-jong-ouderschap-van-start/ Op 17 juni 2019 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het programma ‘Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap’ goedgekeurd. VWS stelt 15 miljoen euro beschikbaar. Het programma loopt van 2019 t/m 2025 en is een tijdelijke stimulering om met kennisontwikkeling en kennisbenutting bij te dragen aan verbetering van de praktijk. Over het programma

In dit ZonMw programma staan preventie van en integrale ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap centraal. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar hoogrisicogroepen zoals onder andere: leerlingen van het (voortgezet) speciaal onderwijs; studenten van het mbo, niveau 1 en 2; jongeren in de gesloten en open residentiële jeugdhulp; cliënten van de LVB-sector; migranten, asielzoekers en statushouders; multiprobleemgezinnen, dak- en thuislozen.

Het programma draagt daarmee bij aan de uitvoering van verschillende punten uit het plan ‘Onbedoelde (tiener)zwangerschappen: een zevenstappenplan’ dat het ministerie van VWS samen met partijen uit het veld heeft opgesteld. Het onderdeel beleidsoptimalisatie bij jong en kwetsbaar ouderschap hangt inhoudelijk nauw samen met het actieprogramma Kansrijke Start.

Subsidieoproepen en informatiebijeenkomst

Het programma is ingericht in twee programmalijnen; een programmalijn Praktijkverbetering en een programmalijn Onderzoek. September 2019 stelt ZonMw de subsidieoproep open voor het indienen van aanvragen voor de programmalijn Praktijkverbetering. De subsidieoproep voor de programmalijn Onderzoek wordt eind 2019 opengesteld. In oktober 2019 vindt een informatiebijeenkomst plaats over de subsidieronde Praktijkverbetering.

Wilt u op de hoogte gehouden worden over relevant nieuws, de subsidieoproepen en bijeenkomsten op dit thema? Abonneer u dan op de ZonMw nieuwsbrief Preventie.

Meer informatie:

]]>
news-4072 Tue, 21 May 2019 16:15:27 +0200 Preconceptiezorg: de invloed van overgewicht op zwangerschap en geboorte-uitkomsten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/preconceptiezorg-de-invloed-van-overgewicht-op-zwangerschap-en-geboorte-uitkomsten/ Een te hoog gewicht vóór de zwangerschap geeft meer risico op complicaties dan gewichtstoename tijdens het zwanger zijn. Dat concludeert een grote groep wetenschappers Europese en Amerikaanse onderzoekers in het medische tijdschrift JAMA. De groep staat mede onder leiding van Vincent Jaddoe, hoogleraar kindergeneeskunde-epidemiologie aan het Erasmus MC in Rotterdam en betrokken bij het project Generation R. Preconceptiezorg

Gezond zwanger worden is voor het toekomstige kind levenslang - zelfs generaties lang - van belang. Het helpt om het risico op een minder gunstige start in het leven te verkleinen én het kan toekomstige gezondheidsproblemen voorkomen. In deze periode liggen dus kansen voor preventie. Vrouwen die te zwaar zijn en in verwachting raken, lopen tíjdens de zwangerschap meer risico op complicaties bij zichzelf en hun kind.

Generation R

De nu gepubliceerde studie, het LifeCycleProject, omvat gegevens van bijna 197.000 vrouwen en hun kinderen, geput uit 25 Amerikaanse en Europese cohortonderzoeken. Hier brachten ze in kaart welke risicofactoren vroeg in het leven de gezondheid op latere leeftijd beïnvloeden.

Het project heeft o.a gebruik gemaakt van gegevens uit Generation R, mede mogelijk gemaakt door ZonMw. Het project (loopt tot 2022) werkt met financiering uit het ZonMw- programma Zwangerschap en geboorte momenteel aan het ontwikkelen van preventiestrategieën gericht op het verbeteren van de leefstijl al vanaf de preconceptieperiode. Dit met als doel om het verloop van de zwangerschap, geboorte-uitkomsten en de gezondheid van hun kinderen te verbeteren.

Meer weten?

]]>
news-3128 Thu, 18 Oct 2018 17:04:43 +0200 Voortbouwen op 20 jaar Preventie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/voortbouwen-op-20-jaar-preventie/ Op 18 oktober ontving ZonMw de goedkeuring voor het vervolg van het Preventieprogramma: Integraal en met kennis aan de slag, ZonMw-Preventieprogramma 2019 t/m 2022. “Het Preventieprogramma bij ZonMw is al twintig jaar lang een doorlopend programma dat aansluit op de vierjaarlijkse cyclus voor het gezondheids- en preventiebeleid uit de Wet Publieke gezondheid. Het programma jaagt aan, verbindt en versterkt bewustzijn over het belang van preventie en in het bijzonder leefstijl.”, aldus het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het Preventieprogramma sluit aan op belangrijke prioriteiten voor preventie uit: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018, NWA Kennisagenda Preventie, Preventieakkoord en het Nationaal Programma Preventie.

Missie

Het Preventieprogramma 2019 t/m 2022 levert met kennisbenutting, effectiviteitsonderzoek en innovatie een bijdrage aan het behoud en de bevordering van gezondheid van burgers, zodat zij zo goed mogelijk kunnen functioneren.

De missie van het programma valt te concretiseren in vier doelstellingen:

 1. Kennisbenutting van effectieve interventies in de (lokale) praktijk, opleidingen en in richtlijnen en zorgstandaarden
 2. Kennisvermeerdering over effectiviteit en werkzame elementen van interventies
 3. Het stimuleren van innovatie en (technologische) vernieuwing
 4. Kennisvermeerdering over vroege opsporing

Subsidies

Het programma heeft een budget van ruim € 38,5 miljoen. De subsidietoekenningen vinden plaats in de periode 2019 t/m 2022. In het eerste kwartaal van 2019 starten we met subsidiemogelijkheden voor effectiviteitsonderzoek. In deze oproep(en) staat  onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van preventieve interventies centraal, met de volgende prioriteiten:

 • Kennis die ontbreekt binnen de interventiedatabase Gezond en Actief Leven (RIVM), maar waar vanuit de praktijk wel behoefte aan is
 • Werkzame elementen van interventies
 • Effectiviteit van integraal werken

Op de hoogte blijven?

Binnenkort volgt meer informatie op de website van ZonMw: www.zonmw.nl/preventie en de ZonMw-nieuwsbrief Preventie, abonneren doet u via www.zonmw.nl/blijfopdehoogte.

 

]]>
news-2763 Mon, 16 Jul 2018 16:40:01 +0200 Nieuw gehonoreerde projecten Zwangerschap en geboorte https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuw-gehonoreerde-projecten-zwangerschap-en-geboorte/ In het najaar van 2018 starten 14 nieuwe projecten binnen het programma Zwangerschap en geboorte II. De projecten zijn gehonoreerd in de eerste open subsidieronde van het programma. Het doel van deze subsidieoproep was om middels onderzoek bij te dragen aan de perinatale en maternale gezondheid en in het bijzonder het terugdringen van verschillen hierin. De meeste projecten starten op 1 november 2018. Klik hier voor een overzicht van nieuwe projecten.

Een volgende open subsidieronde wordt op dit moment inhoudelijk voorbereid en in december 2018 opengesteld. Houd hiervoor de subsidiekalender en de nieuwsbrief Preventie in de gaten.

Meer informatie

•    Het programma Zwangerschap en geboorte II
•    Projecten binnen het programma Zwangerschap en geboorte II
•    Thema Zwangerschap en geboorte

]]>
news-2756 Fri, 13 Jul 2018 10:57:43 +0200 Positieve evaluatie programma Zwangerschap en geboorte https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/positieve-evaluatie-programma-zwangerschap-en-geboorte/ De evaluatiecommissie is positief over de uitvoering en opbrengsten van het programma Zwangerschap en geboorte I (2011 - 2016). Zij vindt het zeer aannemelijk dat de kennis uit het programma bijdraagt aan het verbeteren van de zorg voor moeder en kind. De evaluatie is op 9 juli 2018 aangeboden aan het ministerie van VWS. Met het programma Zwangerschap en geboorte I is een landelijke kennisinfrastructuur opgezet. Er zijn 9 regionale consortia opgericht, waarin professionals in de geboortezorg samen werken aan zorg en onderzoek. Daarnaast is er veel kennis ontwikkeld over hoe de geboortezorg in de regio geoptimaliseerd kan worden.

Wilt u meer weten over de resultaten?

In het online magazine www.zgresultaten.nl leest u meer over de resultaten van het programma Zwangerschap en geboorte. Hier komen onder andere de successen van de consortia en kennis op het gebied van preventie, samenwerken en organisatie van zorg aan bod. 

Preconceptiezorg wint terrein

Daarnaast zijn er binnen het programma Zwangerschap en geboorte 7 onderzoeksprojecten afgerond die bijdragen aan meer kennis en tools over het voorbereiden van een gezonde zwangerschap. Deze projecten over preconceptiezorg zijn gebundeld op de website: www.zonmw.nl/preconceptie 

Programma Zwangerschap en geboorte II  

Momenteel is het vervolgprogramma Zwangerschap en geboorte ll al volop in uitvoering.
Naast aandacht voor de onderwerpen preventie, zorg en organisatie van zorg, is er in het programma nu ook ruimte voor pre- en neonatale screening.

Meer informatie:


]]>