Kwetsbare zwangeren hebben een verhoogde kans op perinatale sterfte en morbiditeit. Omstandigheden als een lage opleiding, laag inkomen, slechte woonomstandigheden, onvoldoende kennis over de eigen gezondheid en hoe te handelen als er zorg nodig is, vergroten de kans op problemen rond zwangerschap en geboorte.

Het blijkt moeilijk om deze doelgroep te bereiken en lang niet alle kwetsbare zwangeren worden gesignaleerd door professionals. Hierdoor lopen zij de juiste hulp mis. Ook als de kwetsbare zwangere in beeld is, is het voor zorgverleners vaak onduidelijk naar wie ze moeten doorverwijzen. Het is van belang bij kwetsbare zwangeren risico’s veel eerder te signaleren en ondersteunen, om problemen bij ouder en kind te voorkomen. 

Uitgelicht

Zorginterventies voor kwetsbare zwangere vrouwen verbeteren

Er zijn veel interventies ontwikkeld voor zwangere vrouwen in een kwetsbare situatie. Maar niet iedereen kent deze interventies en niet altijd worden ze gebruikt zoals bedoeld. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd onder geboortezorgverleners binnen het consortium Zwangerschap en geboorte Noord-Nederland.

Lees het nieuwsbericht

Rapport RIVM over perinatale sterfte

RIVM onderzocht hoe het komt dat de daling van de perinatale sterfte stagneert. Een van de aanbevelingen is onderzoek naar oorzaken en gevolgen van vroeggeboorte en hoe dat via preventie en zorg kan worden teruggedrongen.

Meer over het rapport 'Beter weten: een beter begin'

Regionale Consortia geboortezorg en Kansrijke Start

In de afgelopen tijd is de samenwerking tussen de regionale consortia geboortezorg en Kansrijke Start verkend. Er is sprake van overlap en er zijn verschillen, maar over het algemeen lijkt de samenwerking veelbelovend.

Lees het nieuwsbericht

ZonMw draagt bij aan ‘Kansrijke start’

De gezondheid van ouder en kind voor de zwangerschap, tijdens de zwangerschap en na de geboorte is een belangrijke voorspeller van problemen op latere leeftijd. Met het Actieprogramma Kansrijke Start slaan minister Hugo de Jonge (VWS), gemeenten, partijen uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg (JGZ) de handen ineen om ieder kind de best mogelijke start te geven.

Lees het nieuwsbericht

Lopende projecten

Bekijk hier de projecten die ZonMw financiert om kwetsbare zwangeren te ondersteunen.

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen

Preventieonderzoek zet in op het verkleinen van sociaal economische gezondheidsverschillen, zodat inwoners meer veerkracht krijgen om zelf te werken aan gezond(er) leven en leefstijl. Zo werken we met kennis aan een goede gezondheid voor iedereen.

Meer over sociaaleconomische gezondheidsverschillen

Blauwdruk: zorg voor kwetsbare zwangeren

In dit filmpje wordt uitgelegd op welke manier de blauwdruk kan bijdragen aan het structureren van de zorg voor kwetsbare zwangeren. 

Bekijk het filmpje

Handreiking 'Zorg aan kwetsbare Zwangeren'

Het Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland heeft diverse middelen ontwikkeld om de zorg rond Zwangerschap en geboorte te verbeteren, met speciale aandacht voor kwetsbare zwangeren. In de praktijkgerichte handreiking ‘Zorg aan kwetsbare Zwangeren’ staat beschreven wat zorgverleners in de eigen regio kunnen doen voor deze doelgroep.

Download de handreiking
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website