ZonMw tijdlijn Zwangerschap en geboorte https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Zwangerschap en geboorte nl-nl Sun, 13 Jun 2021 06:31:26 +0200 Sun, 13 Jun 2021 06:31:26 +0200 TYPO3 news-7377 Fri, 11 Jun 2021 10:02:39 +0200 Online Centering voor zwangere Eritrese vrouwen in coronatijd https://publicaties.zonmw.nl/verhalen-van-corona-onderzoekers/online-centering-voor-zwangere-eritrese-vrouwen-in-coronatijd/?utm_campaign=Preventie&utm_content=10+juni&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email Sinds enkele jaren kunnen zwangere Eritrese vrouwen in Amsterdam meedoen aan CenteringZorg. Hier leren ze groepsgewijs over zwangerschap, bevalling en geboortezorg. Sinds COVID-19 worden deze bijeenkomsten online gegeven. Hoewel uit nood geboren, blijkt de digitale aanpak voordelen te hebben. Nu hoeven Eritrese vrouwen niet meer te reizen en kunnen ze vanuit het hele land meedoen. news-7196 Fri, 23 Apr 2021 09:49:59 +0200 Zorginterventies voor kwetsbare zwangere vrouwen verbeteren https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zorginterventies-voor-kwetsbare-zwangere-vrouwen-verbeteren/ Er zijn veel interventies ontwikkeld voor zwangere vrouwen in een kwetsbare situatie. Maar niet iedereen kent deze interventies en niet altijd worden ze gebruikt zoals bedoeld. Dit komt uit het eerste deel van het onderzoek dat in het najaar van 2019 is uitgevoerd onder geboortezorgverleners binnen het consortium Zwangerschap en geboorte Noord-Nederland. Er wonen in Noord-Nederland relatief veel zwangere vrouwen met een lage Sociaal Economisch Status. Deze vrouwen hebben vaker een ongezonde leefstijl en hebben een hoger risico op een zwangerschap met complicaties, zoals zwangerschapsdiabetes, een laag geboortegewicht of vroeggeboorte.

Overzicht van interventies

In dit eerste deel van het onderzoek, zijn verloskundigen, gynaecologen, obstetrieverpleegkundigen en andere geboortezorgverleners in 9 VSV’s  in Groningen, Friesland en Drenthe bevraagd over hun aanbod en uitvoering van interventies voor kwetsbare zwangeren. In het onderzoeksverslag zijn de resultaten kenbaar gemaakt. Dit levert een overzicht van interventies op en inzicht in belemmerende en bevorderende factoren zoals ervaren door professionals en kwetsbare zwangeren. De POP-poli, Centering Pregnancy en ALPHA NL blijken de meest bekende interventie.   Ook blijkt dat zorgverleners de interventies soms niet gebruiken zoals bedoeld.

Interventies voor kwetsbare zwangeren verbeteren

In het tweede deel van het onderzoek laten interviews met zwangere vrouwen, zorgverleners en JGZ-verpleegkundigen zien waarom interventies niet of maar deels gebruikt worden en zijn aspecten en definities van kwetsbaarheid nader onderzocht. Door middel van actieonderzoek met zwangeren en zorgverleners gaan de regio’s Hoogeveen en Groningen de implementatie van interventies voor zwangeren in kwetsbare situaties verbeteren. Dit levert inzichten op hoe meer vrouwen kunnen profiteren van de bestaande ondersteuning en welke aanpassingen eventueel nodig zijn zodat interventies beter aansluiten op de behoeftes van kwetsbare vrouwen en zorgprofessionals. Deze resultaten worden in 2023 verwacht.

Meer informatie:

]]>
news-7158 Mon, 19 Apr 2021 08:43:00 +0200 Coronaonderzoek: een jaar wetenschappelijke topsport in feiten en cijfers https://covid19.zonmw.nl Vandaag lanceert ZonMw een themawebsite over haar werk in de coronacrisis. Bestuursvoorzitter Jeroen Geurts en directeur Véronique Timmerhuis vertellen over een jaar wetenschappelijke topsport. De website bevat ook feiten en cijfers en drie cases van projectleiders van ons COVID-19 programma. news-7123 Wed, 07 Apr 2021 14:20:08 +0200 Erasmus MC wil obesitas Europa uitleiden https://amazingerasmusmc.nl/actueel/erasmus-mc-wil-obesitas-europa-uitleiden Het Erasmus MC leidt een nieuw Europees consortium met de ambitie om overgewicht al vanaf de start van het leven te voorkomen. Dit consortium wordt gefinancierd door het Joint Programming Initiative Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL). Consortiumleider Romy Gaillard: ‘Het is heel makkelijk om te zeggen dat je je leefstijl moet aanpassen, maar zo werkt het niet.’ news-7067 Fri, 19 Mar 2021 17:13:12 +0100 Samenwerkingsverbanden van start voor verbetering onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap in de gemeente https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/samenwerkingsverbanden-van-start-voor-verbetering-onbedoelde-zwangerschap-en-kwetsbaar-jong-ouders/ In april starten samenwerkingsverbanden met hun aanpak gericht op de verbetering van de lokale praktijk. Hiermee kunnen vrouwen en hun partner die onbedoeld zwanger zijn en (aanstaande) ouders in kwetsbare omstandigheden beter geholpen worden. En wordt er lokaal ook ingezet op preventie. Oftewel hoe voorkom je dat iemand onbedoeld zwanger wordt. Aansluiting op de behoefte in de gemeente

De samenwerkingsverbanden zijn verspreid over Nederland en bestaan uit een gemeente, praktijk- en uitvoeringsorganisatie(s) en een onderzoeksorganisatie. Zij gaan aan de slag met het uitvoeren van een gezamenlijk opgesteld plan van aanpak. Dit plan is gebaseerd op een analyse van de problematiek op dit onderwerp binnen de gemeente.

Bekijk hier de samenwerkingsverbanden

De doelgroep actief betrekken

De samenwerking tussen gemeente en professionals is essentieel, omdat veelal de kwetsbare doelgroep te maken hebben met meerdere problemen op verschillen terreinen, zoals: schulden, huisvesting, leefstijl en psychische problemen. Bij het opstellen en uitvoeren van de plannen van aanpak  zijn naast  hulpverleners en gemeente ook de doelgroep zelf actief betrokken. Bijvoorbeeld door samen met (aanstaande) ouders en zorg- en hulpverleners in een gemeente na te gaan hoe de ondersteuning en zorg  de brede doelgroep het beste vormgegeven kan worden. Sommige samenwerkingsverbanden richten zich op een van de hoogrisicogroepen voor een onbedoelde zwangerschap zoals cliënten met een licht verstandelijke beperking, migranten, asielzoekers en statushouders.  

Landelijke actieprogramma’s komen bij elkaar

Door de inzet op preventie van onbedoelde zwangerschap kan ook kwetsbaar (jong) ouderschap worden voorkomen. Zo komen de twee actieprogramma’s vanuit het ministerie van VWS in de projecten samen; Kansrijke Start en het Zevenpuntenplan Onbedoelde (tiener)zwangerschappen.

Het actieprogramma Kansrijke Start richt zich op de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen door onder andere de stimulering van lokale coalities. De samenwerkingsverbanden uit het ZonMw programma   hebben verbinding met of zijn onderdeel van een lokale coalitie van het actieprogramma Kansrijke Start.

Leernetwerk dit jaar van start

Uitwisseling tussen projectleiders van de verschillende gehonoreerde projecten is belangrijk om leerervaringen te delen en samenhang tussen de projecten te stimuleren. Daarnaast zorgen we er met het leernetwerk voor dat de kennis naast lokaal en regionaal ook landelijk wordt ontsloten, gedeeld en geborgd. We stimuleren daarvoor binnen het leernetwerk samenwerking tussen praktijk en kennisinstituten in het brede veld van sociaal domein en (geboorte)zorg. Het doel hiervan is de effectiviteit en het bereik van de resultaten uit het onderzoek versterken. De inrichting van het Leernetwerk vindt dit jaar plaats.  

Wilt u op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen op dit onderwerp? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief Preventie van ZonMw.

Meer informatie:

Het programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap is ingericht in twee programmalijnen: praktijkverbetering en de programmalijn Onderzoek. De samenwerkingsverbanden komen voort uit de programmalijn Praktijkverbetering. Bent u benieuwd naar de projecten uit de programmalijn Onderzoek? Bekijk ze hier.

 

]]>
news-6978 Sun, 28 Feb 2021 11:47:00 +0100 Tweet NRC over interview met hoogleraar en verloskundige Ank de Jonge https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-nrc-over-interview-met-hoogleraar-en-verloskundige-ank-de-jonge/ news-6909 Wed, 10 Feb 2021 11:29:45 +0100 Nieuwe campagne VWS wil stress rond zwangerschap verminderen - Kansrijke Start https://www.kansrijkestartnl.nl/campagne-mamaliefde-en-papaliefde-is/documenten/publicaties/2021/02/09/persbericht-nieuwe-campagne-vws-wil-stress-rond-zwangerschap-verminderen---kansrijke-start Met de nieuwe campagne ‘Mamaliefde is…’ wil staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) helpen om stress onder aanstaande moeders tijdens en na hun zwangerschap te verminderen. news-6881 Fri, 05 Feb 2021 13:05:57 +0100 Projecten van start naar onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/projecten-van-start-naar-onbedoelde-zwangerschap-en-kwetsbaar-jong-ouderschap/ In april starten verschillende projecten die onderzoek gaan verrichten naar de preventie van en ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap. Onderbelichte onderzoeksthema’s aan bod

Er ontbreekt nog veel kennis op het thema onbedoelde zwangerschappen en kwetsbaar (jong) ouderschap. Met name de integrale aanpak en hoogrisicogroepen, onder wie vluchtelingen en vrouwen met psychische problemen, vereisen meer aandacht. De gehonoreerde projecten die in april van start gaan richten zich onder andere op het empoweren van mannen in hun rol als jonge vader. Het verbeteren van de samenwerking tussen de eerstelijns zorg, zoals huisartsen en verloskundigen, bij (het voorkomen van) ongewenste zwangerschappen wordt ook onderzocht.

De gehonoreerde projecten

Hieronder vindt u de informatie over de projecten:

Verbetering lokale praktijk

Binnenkort maken we de gehonoreerde projecten bekend die zich richten op verbetering van de lokale praktijk. Samenwerkingsverbanden – bestaande uit een gemeente, praktijk- en uitvoeringsorganisatie(s) en een onderzoeksorganisatie – gaan aan de slag met het uitvoeren van een gezamenlijk plan van aanpak. Dit plan is gebaseerd op een analyse van de lokale situatie. Op deze manier wordt de integrale aanpak voor preventie van en/of ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en/of kwetsbaar (jong) ouderschap zo goed mogelijk gestimuleerd.  

Meer informatie

]]>
news-6828 Mon, 25 Jan 2021 14:10:46 +0100 Kennisverspreiding over medicijngebruik rondom zwangerschap https://www.zonmw.nl/nl/redirect/redirect-project/inbedding-van-het-verzamelen-en-verspreiden-van-kennis-over-medicijngebruik-tijdens-zwangerschap-in-1/ In het pREGnant register worden gegevens van vrouwen verzameld over medicijngebruik rondom de zwangerschap. In deze vervolgstudie is via verschillende routes gewerkt aan de vergroting van de zichtbaarheid en aan de verspreiding van kennis uit het register. news-6748 Tue, 05 Jan 2021 12:47:30 +0100 Ongezond eten tijdens zwangerschap kan leiden tot astma bij kind https://mediator.zonmw.nl/mediator-44/ongezond-eten-tijdens-zwangerschap-kan-leiden-tot-astma-bij-kind/?utm_medium=email Gezonde voeding tijdens de zwangerschap is niet alleen goed voor de moeder, maar ook voor haar ongeboren kind. Onderzoekers uit zeven Europese landen toonden aan dat een ongezond eetpatroon enigszins kan bijdragen aan het ontstaan van astma bij het kind. news-6670 Mon, 14 Dec 2020 21:17:28 +0100 Online communities: kwetsbare zwangeren met angst en zorgen over corona https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/online-communities-kwetsbare-zwangeren-met-angst-en-zorgen-over-corona/ Hoe kunnen online platforms bijdragen aan je mentale gezondheid? In dit filmpje zie je hoe de creatieve oplossing ‘Online communities: kwetsbare zwangeren met angst en zorgen over corona’ aanstaande moeders helpt.  

Door het organiseren van deze online communities onder begeleiding van een verloskundige en een psycholoog, wordt de dreigende psychische ontregeling van aanstaande moeders in coronatijd tegengegaan.

]]>
news-6647 Wed, 09 Dec 2020 15:39:27 +0100 Rapport RIVM over perinatale sterfte vraagt om verbreding inzet geboortezorg https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/nieuws/rapport-rivm-over-perinatale-sterfte-vraagt-om-verbreding-inzet-geboortezorg/ RIVM onderzocht hoe het komt dat de daling van de perinatale sterfte stagneert. Een van de aanbevelingen is Onderzoek naar oorzaken en gevolgen van vroeggeboorte en hoe dat via preventie en zorg kan worden teruggedrongen Wilt u hiervoor een projectidee indienen? Bekijk de mogelijkheden van onze subsidieoproep Zwangerschap en geboorte. news-6632 Mon, 07 Dec 2020 20:10:11 +0100 Opsporen groeivertraging: zijn extra echo’s bij laagrisicozwangeren effectief? https://www.childbirthnetwork.nl/voorlichtingsfilm-gereed-meer-groeiechos-zijn-niet-altijd-beter/ Met dank aan ZonMw heeft de Afdeling Verloskundige Wetenschap in samenwerking met Stichting Zelfbewustzwanger een Engels ondertitelde voorlichtingsfilm gemaakt. De uitkomst van de IRIS studie onder ruim 13.000 zwangeren over dit onderwerp wordt hierin helder toegelicht. news-6617 Mon, 07 Dec 2020 07:00:00 +0100 Betere geboortezorg door te leren van wat goed gaat https://publicaties.zonmw.nl/leren-en-verbeteren/de-geboortezorg-verbeteren-door-te-leren-van-wat-goed-gaat/ Zorgverleners, (toekomstige) moeders en onderzoekers werken in de SWING-studie samen aan het verbeteren van de kwaliteit van geboortezorg. Hoogleraar Ank de Jonge en docent en verloskundige Jolanda Boxem vertellen hoe ze in leer- en verbeternetwerken vooral leren van wat goed gaat (methode Safety II). news-6616 Thu, 03 Dec 2020 13:05:01 +0100 Pilotonderzoek hielprik screening ALD opnieuw van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/pilotonderzoek-hielprik-screening-ald-opnieuw-van-start/ Op 1 januari 2021 gaat in de provincies Gelderland, Utrecht, Flevoland en Noord-Holland de hielprik screening op de ziekte adrenoleukodystrofie (ALD) opnieuw van start. De pilot ALD is onderdeel van de SCAN-studie (Screening op ALD in Nederland) waarin wordt onderzocht of de screening op ALD in de praktijk goed werkt. Dit is nodig om ALD in de toekomst te kunnen toevoegen aan de landelijke hielprik. De pilot screening op ALD werd vorig jaar in november stopgezet, omdat op dat moment de screening niet goed werkte. Inmiddels zijn deze problemen opgelost. Vanaf 1 januari 2021 kan bij pasgeborenen in de pilot provincies via de hielprik ALD worden opgespoord. Het gaat om de behandelbare vorm van ALD. ALD is een ernstige, zeldzame stofwisselingsziekte. De ALD-groep van het Amsterdam UMC voert de SCAN-studie uit, in samenwerking met het RIVM.

Meer informatie

 

]]>
news-6612 Thu, 03 Dec 2020 10:47:28 +0100 Nieuwe dossiers van het Trimbos-instituut: Alcohol en zwangerschap https://expertisecentrumalcohol.trimbos.nl/dossiers/inzien/alcohol-en-zwangerschap Wat weten we eigenlijk over het gebruik van alcohol vlak vóór en tijdens de zwangerschap? Wat zijn de mogelijke risico’s voor het (on)geboren kind? Is er een ‘veilige’ ondergrens van alcoholgebruik vast te stellen rondom de zwangerschap? In het nieuwe dossier Alcohol en zwangerschap probeert het Trimbos-instituut antwoord te geven op deze vragen. news-6569 Wed, 25 Nov 2020 11:52:26 +0100 Regionale Consortia geboortezorg en Kansrijke Start https://www.kansrijkestartnl.nl/actueel/nieuws/2020/09/24/regionale-consortia-geboortezorg-en-kansrijke-start In de afgelopen tijd is de samenwerking tussen de regionale consortia geboortezorg en Kansrijke Start verkend. Er is sprake van overlap en er zijn verschillen, maar over het algemeen lijkt de samenwerking veelbelovend. news-6517 Thu, 19 Nov 2020 12:00:00 +0100 Nieuwe subsidieoproep Zwangerschap en geboorte: Ronde 2020/2021 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidieoproep-zwangerschap-en-geboorte-ronde-20202021/ Wilt u met onderzoek bijdragen aan de gezondheid voor moeder en kind rond de zwangerschap en geboorte? En heeft u een idee voor onderzoek naar de organisatie van integrale geboortezorg of op het gebied van preventie in de geboortezorg? Lees dan de nieuwe subsidieoproep Zwangerschap en geboorte. Tot 9 februari 2021 is het mogelijk een projectidee in te dienen. Er zijn ook mogelijkheden voor implementatieonderzoek, follow-up onderzoek van effectief gebleken interventies en onderzoek naar ongewenste praktijkvariatie passend binnen de keten van integrale geboortezorg.

Drie programmalijnen

Doel van deze subsidieoproep Ronde 2020/2021 van het programma Zwangerschap en geboorte II is om met kennis een bijdrage te leveren aan perinatale en maternale gezondheid en daarmee bij te dragen aan het optimaliseren van de kwaliteit van de integrale geboortezorg. Het onderzoek in deze subsidieoproep is gericht op drie programmalijnen:

  1. Preventie, gezondheidsbevordering;
  2. Organisatie van integrale geboortezorg;
  3. Zorginterventies in de integrale geboortezorgketen.

Projectideeën indienen

De subsidieronde bestaat uit twee fasen: een projectidee en een uitgewerkte subsidieaanvraag. Een projectidee kan worden ingediend tot 9 februari 2021, 14.00 uur. Alleen de meest relevante projectideeën krijgen een advies tot het uitwerken van een volledige subsidieaanvraag. De deadline voor het indienen van de volledige subsidieaanvraag is 7 september 2021. Ingediende projecten ontvangen in december 2021 een besluit waarna gehonoreerde projecten uiterlijk 1 maart 2022 moeten starten. Voor deze subsidieronde is in totaal € 3.200.000,- beschikbaar. Per project is maximaal € 500.000,- beschikbaar.

Bekijk hier de subsidieoproep Zwangerschap en geboorte.
Lees ook het RIVM rapport ‘Beter weten: een beter begin. Samen sneller naar een betere zorg rond de zwangerschap.’ (publicatiedatum 7 december 2020).

Meer informatie

 

]]>
news-6505 Mon, 16 Nov 2020 09:50:32 +0100 Slimmer Zwanger https://amazingerasmusmc.nl/actueel/slimmer-zwanger-erkend-door-het-rivm Online leefstijl- en coachingsprogramma Slimmer Zwanger door het RIVM erkend als bewezen effectief voor stellen die gezond zwanger willen worden of al zijn. news-6412 Tue, 27 Oct 2020 19:46:31 +0100 Aantal tienermoeders daalt https://nos.nl/artikel/2353050-aantal-tienermoeders-in-nederland-daalt-voor-vijfde-jaar-op-rij.html Het aantal tienermoeders in Nederland is vorig jaar verder gedaald. Dat blijkt uit een analyse op basis van CBS-cijfers. De daling is volgens Kenniscentrum Rutgers, het gevolg van de goede toegang tot anticonceptie en de "lange traditie van seksuele voorlichting". Lees verder in het nieuwsbericht van NOS. news-6393 Thu, 22 Oct 2020 12:11:51 +0200 Vacature programmasecretaris zwangerschap, geboorte en gezond opgroeien https://www.werkenbijzonmw.nl/vacaturebeschrijving/programmasecretaris-zwangerschap-geboorte-en-gezond-opgroeien-65 Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. Als programmasecretaris lever je een belangrijke bijdrage aan de preventiethema’s zwangerschap, geboorte en gezond opgroeien. Word je daar enthousiast van? Kom ons preventieteam versterken! Solliciteer vóór 9 november. news-6371 Fri, 16 Oct 2020 16:23:30 +0200 Onderzoek naar continue zorg voor en begeleiding van zwangere vrouwen https://www.mumc.nl/actueel/nieuws/onderzoek-naar-continue-zorg-voor-en-begeleiding-van-zwangere-vrouwen Het Maastricht UMC+ en de Academie Verloskunde Maastricht doen samen met Limburgse kraamzorgcentra, Zuyderland en Viecuri onderzoek naar de kosteneffectiviteit van continue zorg voor en begeleiding van zwangere vrouwen door kraamverzorgenden. news-6365 Thu, 15 Oct 2020 17:22:21 +0200 Minder prematuren tijdens corona https://amazingerasmusmc.nl/actueel/analyse-tienduizenden-vroeggeboorten-minder-prematuren-tijdens-corona-2/ Na de eerste coronamaatregelen op 9 maart zijn in Nederland significant minder baby’s te vroeg ter wereld gekomen. Dat blijkt uit een analyse van het Erasmus MC in samenwerking met het RIVM. news-6063 Fri, 21 Aug 2020 16:00:42 +0200 Terugkijken: Webinar over Preconceptiezorg https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/webinar-preconceptiezorg-8-juli-2020/ Op 8 juli 2020 was er een webinar over Preconceptiezorg van het College Perinatale Zorg (CPZ). De samenwerking tussen de geboortezorg en het sociaal domein in het kader van preconceptiezorg stond hierin centraal. In het webinar is gesproken over de projecten ‘Nu Niet Zwanger’ en een klein maar fijn project van het ‘Verloskundig consortium Brabant’; beide uit het ZonMw programma Zwangerschap en Geboorte. news-6045 Mon, 17 Aug 2020 16:32:54 +0200 Ervaringsdeskundigen aan het woord: van tienermoeder tot powervrouw https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/ervaringsdeskundigen-aan-het-woord-van-tienermoeder-tot-powervrouw/ ‘Na de zoveelste keer vallen en opstaan realiseerde ik me dat ik op reis was: van tienermoeder tot powervrouw.’ Twee tienermoeders vertellen hoe zij als ervaringsdeskundige bijdragen aan onderzoek. Lees de blog van Chiara en Melissa. news-6009 Wed, 05 Aug 2020 11:45:14 +0200 Doe mee! Deel kennis in de Best Practice carrousel verloskunde https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/doe-mee-deel-kennis-in-de-best-practice-carrousel-verloskunde/ Er zijn prachtige projecten in verloskundig Nederland. Om ervoor te zorgen dat deze initiatieven niet slechts lokale successen blijven, roept het Consortium Geboortezorg Oost Nederland VSV’s en IGO’s op om deel te nemen aan het ‘Best Practice Project’. Dankzij dit project kunnen Best Practices worden doorgegeven en in andere regio’s geïmplementeerd worden. De zogenaamde ‘Best Practice carrousel’ is een onderzoeks- en implementatieproject om Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) en Integrale Geboortezorgorganisaties (IGO’s) te helpen mooie projecten te implementeren en gelijktijdig onderzoek doen naar de pro’s en contra’s in het implementatieproces. Wat in een regio is ontwikkeld, kan voor anderen weer een voorbeeld zijn.

Ga voor meer informatie naar de website: www.bestpracticeproject.nl en meld u aan! Aanmelden voor de eerste ronde kan tot eind september, aanmelden voor de tweede ronde kan tot eind december.

]]>
news-5920 Wed, 08 Jul 2020 13:44:00 +0200 Onderzoek naar Preconceptionele dragerschapsscreening in Nederland: de gevolgen, het maatschappelijk draagvlak en het ethisch kader https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoek-naar-preconceptionele-dragerschapsscreening-in-nederland-de-gevolgen-het-maatschappelijk/ De geboorte van een kind met een ernstige erfelijke aandoening komt meestal onverwacht. Voor een deel van deze erfelijke ziekten geldt dat beide ouders drager zijn, zonder dat dit bekend was in hun familie en zonder dat zij zich dat realiseerden. Paren met een kinderwens kunnen met een dragerschapstest al voor de zwangerschap te weten komen of ze in elke zwangerschap een verhoogde kans van 1 op 4 hebben op een kind met een ernstige erfelijke ziekte. Hierdoor kunnen zij meer geïnformeerd keuzes maken ten aanzien van het krijgen van kinderen. Er is in ons land discussie over de vraag of het wel of niet gewenst is om aan alle paren met een kinderwens voorafgaand aan de zwangerschap (preconceptioneel) een dragerschapstest aan te bieden. Ook is de vraag hoe zo’n aanbod van preconceptionele dragerschapsscreening er dan uit zou moeten zien. Dit ZonMw-onderzoeksproject van het programma Ethiek en Gezondheid probeert in opdracht van het ministerie van VWS antwoord te geven op deze vragen door het ethisch kader te schetsen waarbinnen dit aanbod plaats zou kunnen vinden.

Breder inzetten van dragerschapsscreening?

Op dit moment worden dragerschapstesten aangeboden aan mensen met een erfelijke ziekte in de familie en aan paren met een kinderwens uit hoogrisicogroepen vanwege etnische en/of geografische afkomst of vanwege het hebben van een relatie met een familielid (bijv. neef-nicht). Voor deze paren kan de test worden vergoed door de zorgverzekering; de kosten tellen wel mee voor het eigen risico. Andere paren kunnen via twee UMC’s in Nederland tegen eigen betaling een brede dragerschapstest op meerdere aandoeningen aanvragen (momenteel 50 tot 70 ziekten). Hier wordt slechts in zeer beperkte mate gebruik van gemaakt.
In het onderzoek wordt beschreven wat de mogelijke gevolgen zijn van een aanbod van dragerschapsscreening aan alle wensouderparen, wat het maatschappelijk draagvlak is en hoe dit aanbod zich verhoudt tot screening in en direct na de zwangerschap. Ook wordt nagegaan hoe een aanbod aan alle paren met een kinderwens eruit dient te zien wil het ook voor de toekomst houdbaar zijn.

Wat levert het onderzoek op?

In het onderzoek zullen verschillende onderzoeksactiviteiten worden uitgevoerd om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Het perspectief van verschillende stakeholders wordt onderzocht, waaronder een inventarisatie van recente onderzoeken onder wensouderparen, een vragenlijstonderzoek onder (ouders van) mensen met een aandoening en online focusgroepen met zorgprofessionals. Daarnaast worden ervaringen met het aanbod van dragerschapsscreening in de twee UMC’s in kaart gebracht. Ook worden verschillende scenario’s ontwikkeld voor screening die in een brede stakeholdermeeting worden bediscussieerd waarbij een inventarisatie van voor- en tegenargumenten wordt gedaan. Daarbij wordt inzichtelijk gemaakt wat er in elk van de scenario’s moreel op het spel staat en worden suggesties aangereikt voor de omgang met spanningen die voortvloeien uit de verschillende scenario’s.
Het project zal aanknopingspunten bieden voor het vormgeven van beleid over het al dan niet (laagdrempelig) aanbieden van preconceptionele dragerschapsscreening aan alle wensouderparen in Nederland.

Het project wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team van onderzoekers van drie UMC’s (Amsterdam UMC, UMC Groningen en Maastricht UMC+) in samenwerking met de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties VSOP, voor zeldzame en genetische aandoeningen.

Meer informatie

Preconception carrier screening in the Netherlands: Advantages and consequences, societal support and ethical framework

Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties VSOP, voor zeldzame en genetische aandoeningen

]]>
news-5884 Thu, 02 Jul 2020 15:45:08 +0200 Baby’s die minder bewegen wel of niet direct geboren laten worden? https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Nieuws/Persberichten/Paginas/onderzoek-baby-minder-bewegen-geboorte.aspx In het UMCG start een doelmatigheidsonderzoek bij zwangere vrouwen die hun baby minder voelen bewegen. Het doel van dit onderzoek is om er achter te komen welke baby’s die minder bewegen beter direct geboren kunnen worden en bij welke baby’s het beter is af te wachten. news-5850 Thu, 25 Jun 2020 14:57:33 +0200 Wet afbreking zwangerschap functioneert in de praktijk naar behoren https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/wet-afbreking-zwangerschap-functioneert-in-de-praktijk-naar-behoren/ De tweede evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap (Wafz) wijst uit dat de wet in de praktijk goed wordt nageleefd en de doelstellingen worden gerealiseerd. De Wafz heeft als doelen om het ongeboren menselijk leven te beschermen en om hulp te bieden aan vrouwen die onbedoeld zwanger zijn. Er bestaat volgens de onderzoekers dan ook geen reden om het wettelijk systeem als zodanig ter discussie te stellen. Wel constateren de onderzoekers een aantal knelpunten. Op de geconstateerde knelpunten hebben zij elf aanbevelingen geformuleerd, gericht aan de wetgever, de minister van VWS en de abortushulpverlening om de wet en de uitvoering daarvan op onderdelen te verbeteren.

Positie van de overtijdbehandeling

De wetgever heeft niet omschreven wanneer sprake is van een zwangerschap en dus ook niet van zwangerschapsafbreking. Dat levert onduidelijkheid op, bijvoorbeeld over de positie van de overtijdbehandeling. Onderzoeker en projectleider Corrette Ploem (Amsterdam UMC) zegt hierover: ‘In de eerste evaluatie uit 2005 hebben de onderzoekers de wetgever al aangeraden om de positie van de overtijdbehandeling in de wetgeving te verhelderen, maar dit is helaas niet gebeurd. Het is hoog tijd dat hierover nu wel duidelijkheid komt.’

Levensvatbaarheidsgrens

In de abortuspraktijk wordt als uiterste termijn voor een zwangerschapsafbreking de grens van 24 weken gehanteerd. Bij de totstandkoming van de wet is 24 weken genoemd als tijdstip waarop de vrucht zelfstandig levensvatbaar zou zijn. Medisch-technologische ontwikkelingen sinds die tijd hebben ervoor gezorgd dat de behandelgrens bij vroeggeboorte inmiddels naar beneden is bijgesteld. Dit levert discussie op over de behandelgrens bij zwangerschapsafbreking. De onderzoekers constateren in de evaluatie dat het om twee uiteenlopende kwesties gaat waarachter verschillende overwegingen schuilgaan. Ze bevelen daarom aan om de koppeling tussen de levensvatbaarheidsgrens bij een zwangerschapsafbreking en de behandelgrens bij vroeggeboorte los te laten en de 24-wekentermijn in de Wafz zelf op te nemen.

Verwijzing

Bij de verwijzing van vrouwen voor een abortusbehandeling komen knelpunten naar voren. Een verwijzing door bijvoorbeeld een huisarts is niet nodig: vrouwen kunnen ook rechtstreeks naar een kliniek of ziekenhuis gaan voor een behandeling. De voorlichting hierover door sommige huisartsen en op zorgwebsites is niet altijd correct. Daarnaast is gebleken dat verwijzende huisartsen hun taak verschillend opvatten. Onderzoeker Heinrich Winter (Pro Facto): ‘Sommige huisartsen gaan zeer uitgebreid in op de abortushulpvraag van de vrouw en verwijzen haar pas op het moment dat zij geen enkele twijfel meer heeft. Andere huisartsen verwijzen een vrouw die om een verwijzing verzoekt juist snel door en laten de verdere ondersteuning aan de abortusarts over.’ Aanbevolen wordt dat de verwijzers en abortuszorgverleners hun rollen via samenwerkingsafspraken verder verduidelijken en om de groep formele verwijzers uit te breiden met verloskundigen die in de praktijk vaak al als verwijzer fungeren.

Beraadtermijn

In de Wafz staat dat tussen het eerste gesprek met een arts over abortus en de abortusbehandeling minimaal vijf dagen moeten zijn verstreken, tenzij het gaat om een overtijdbehandeling. De strikte toepassing van deze termijn stuit in de praktijk op bezwaren. Vrouwen kunnen de termijn als belastend ervaren en behandelmogelijkheden kunnen worden ingeperkt. De onderzoekers bevelen – net als in 2005 – aan om de verplichte vijf dagen beraadtermijn te heroverwegen. Ploem: ‘Wij stellen net als in de eerste evaluatie van de wet voor de beraadtermijn flexibel te maken. Dat neemt de bestaande knelpunten weg en zorgt ervoor dat een vrouw voldoende tijd krijgt om de gevolgen van haar uiteindelijke beslissing voor het ongeboren kind en voor haarzelf te overwegen.’

Besluitvormingsproces

Uit de evaluatie blijkt dat de besluitvormingsprocedure bij abortus in grote lijnen goed verloopt. Abortushulpverleners gaan altijd bij de vrouw na of zij haar besluit vrijwillig en weloverwogen heeft genomen. Zij sluiten bij de hulpverlening zo goed mogelijk aan bij de behoeften van de vrouw en haar eventuele problemen bij het nemen van een besluit. Dat geldt ook voor het bespreken van alternatieven. Winter: ‘De meeste hulpverleners vragen aan de vrouw of zij alternatieven heeft overwogen en bespreken relevante alternatieven als daar aanleiding voor bestaat. Voor zover wij hebben kunnen vaststellen, is de voorlichting hierover adequaat.’

Over het onderzoek  

Onderzoekers van het Amsterdam UMC/Universiteit van Amsterdam en Pro Facto hebben in opdracht van ZonMw onderzocht hoe de Wet afbreking zwangerschap (1984) functioneert. De evaluatie bestond uit een juridisch en een empirisch deelonderzoek. Het juridisch deelonderzoek richtte zich op het beschrijven en analyseren van de wettelijke regels ten aanzien van zwangerschapsafbreking. Het empirisch deelonderzoek strekte ertoe het functioneren van de Wafz vanuit het perspectief van alle bij (de besluitvorming over) abortus betrokken actoren – waaronder vrouwen die abortushulp zoeken, abortusartsen, gynaecologen en verpleegkundigen en artsen die vrouwen voor abortus verwijzen (zoals huisartsen) – in kaart te brengen.

Meer weten?

]]>
news-5783 Tue, 09 Jun 2020 11:17:05 +0200 Hoe werkt subsidie aanvragen? https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/hoe-werkt-subsidie-aanvragen/ Een subsidie aanvragen bij ZonMw kan alleen nadat een subsidieronde is bekendgemaakt en opengesteld. Elk programma heeft een procedure van aanvragen en beoordelen. Deze programmaspecifieke procedure wordt gecommuniceerd in de subsidieoproep van de opengestelde subsidieronde. Op deze pagina staan stappen beschreven van een standaardprocedure. Dit kan dus in meer of mindere mate anders zijn bij het programma waarbij u indient.