ZonMw tijdlijn Zwangerschap en geboorte https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Zwangerschap en geboorte nl-nl Sat, 25 Sep 2021 08:34:17 +0200 Sat, 25 Sep 2021 08:34:17 +0200 TYPO3 news-7539 Wed, 15 Sep 2021 08:00:00 +0200 Telemonitoring op afstand bij zwangerschap https://www.youtube.com/watch?v=Pxr9RS3s3Pk Tijdens je zwangerschap vanuit huis je bloeddruk laten opmeten scheelt veelvuldig bezoek aan het ziekenhuis. Het Citrienfondsprogramma E-health ontwikkelde een speciale applicatie die telemonitoring op afstand mogelijk maakt. Projectleider Herm Martens vertelt in deze video wat er nodig is om Safe@home landelijk te implementeren. news-7584 Fri, 30 Jul 2021 15:25:15 +0200 Start gezamenlijk grootschalig long-COVID-onderzoek waarin diverse methodes en gegevensbronnen worden gecombineerd https://www.nivel.nl/nl/nieuws/start-gezamenlijk-grootschalig-long-covid-onderzoek-waarin-diverse-methodes-en Vanaf oktober 2021 gaat het Nivel samen met 3 vakgroepen Huisartsgeneeskunde (van UMCG, Radboud UMC, Maastricht UMC) en Dutch Hospital Data onderzoek doen naar aanhoudende klachten na COVID-19-besmetting, ook wel long-COVID genoemd. Extra aandacht gaat uit naar diverse kwetsbare groepen in de samenleving, zoals mensen met lage gezondheidsvaardigheden, mensen met meerdere chronische aandoeningen, mensen met een migratieachtergrond en zwangeren. news-7546 Wed, 21 Jul 2021 16:52:30 +0200 Verstevigen samenwerking geboortezorg https://www.netwerkconsortia.nl/uitgelicht/kansrijke-start In samenwerking met het VWS-programma Kansrijke Start zet het Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg zich in voor een goede en gezonde start voor elk kind in Nederland. Meer weten over onze samenwerking? Kennismaken of meepraten? Lees meer over Kansrijke Start en het netwerk op de gloednieuwe website! news-7541 Wed, 14 Jul 2021 15:26:00 +0200 Waardegedreven geboortezorg https://waardegedrevengeboortezorg.nl/ Nu het BUZZ-project wordt afgerond, delen de zeven deelnemende verloskundige samenwerkingsverbanden hun ervaringen, resultaten, tips en praktische hulpmiddelen. Je vindt het allemaal op dit vernieuwende platform voor professionals en beleidsmakers in de geboortezorg: Waardegedrevengeboortezorg.nl news-7483 Thu, 08 Jul 2021 16:47:25 +0200 13 wekenecho vanaf 1 september beschikbaar voor zwangeren in het kader van de IMITAS-studie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/13-wekenecho-vanaf-1-september-beschikbaar-voor-zwangeren-in-het-kader-van-de-imitas-studie/ In het kader van de IMITAS-studie krijgen zwangeren vanaf 1 september 2021 een echo aangeboden rond de 13e week van de zwangerschap. Dit aanbod komt naast de al bestaande 20 wekenecho om lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind op te sporen. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn verantwoordelijk voor de IMITAS-studie. ZonMw subsidieert de studie. Wetenschappelijke studie

Binnen de IMITAS-studie wordt onderzocht of het toevoegen van een 13 wekenecho aan het programma prenatale screening van meerwaarde is voor de Nederlandse zwangere vrouw en haar partner. Het vroeg in de zwangerschap ontdekken van lichamelijke afwijkingen kan een voordeel zijn. Maar het kan ook leiden tot meer onrust en onzekerheid Ook is het nog onbekend of aangeboren afwijkingen, waarvan de eerste tekenen al zichtbaar zijn rond 13 weken, al zo duidelijk zijn dat de prognose met zekerheid vastgesteld kan worden.

Het wetenschappelijk onderzoek richt zich op de testeigenschappen van de echo, de uitkomsten van de zwangerschappen, maar ook op de ervaringen van zwangeren en zorgverleners; evenals de voorwaarden voor implementatie na de studie.
Als de resultaten bekend zijn, besluit het ministerie van VWS of ook deze echo wordt aangeboden als reguliere screening tijdens de zwangerschap. De studie duurt tot en met 2024.

De 13 wekenecho

De 13 wekenecho, valt net als de 20 wekenecho, onder prenatale screening. Aanstaande ouders kiezen zelf, met begeleiding van de verloskundige zorgverlener, of zij de 13 wekenecho willen laten doen. Als zij kiezen voor de 13 wekenecho stemmen zij in met deelname aan de IMITAS-studie. In de zomer starten verloskundigen en gynaecologen met het informeren van zwangeren en partners over de 13 wekenecho. Speciaal hiervoor opgeleide echoscopisten voeren deze echo uit. Als de echoscopist een lichamelijke afwijking bij het ongeboren kind vermoedt, krijgt de zwangere vervolgonderzoek aangeboden. Dit vindt plaats bij een Centrum voor Prenatale Diagnostiek in een academisch ziekenhuis.

Meer informatie

]]>
news-7377 Fri, 11 Jun 2021 10:02:39 +0200 Online Centering voor zwangere Eritrese vrouwen in coronatijd https://publicaties.zonmw.nl/verhalen-van-corona-onderzoekers/online-centering-voor-zwangere-eritrese-vrouwen-in-coronatijd/?utm_campaign=Preventie&utm_content=10+juni&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email Sinds enkele jaren kunnen zwangere Eritrese vrouwen in Amsterdam meedoen aan CenteringZorg. Hier leren ze groepsgewijs over zwangerschap, bevalling en geboortezorg. Sinds COVID-19 worden deze bijeenkomsten online gegeven. Hoewel uit nood geboren, blijkt de digitale aanpak voordelen te hebben. Nu hoeven Eritrese vrouwen niet meer te reizen en kunnen ze vanuit het hele land meedoen. news-7196 Fri, 23 Apr 2021 09:49:59 +0200 Zorginterventies voor kwetsbare zwangere vrouwen verbeteren https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zorginterventies-voor-kwetsbare-zwangere-vrouwen-verbeteren/ Er zijn veel interventies ontwikkeld voor zwangere vrouwen in een kwetsbare situatie. Maar niet iedereen kent deze interventies en niet altijd worden ze gebruikt zoals bedoeld. Dit komt uit het eerste deel van het onderzoek dat in het najaar van 2019 is uitgevoerd onder geboortezorgverleners binnen het consortium Zwangerschap en geboorte Noord-Nederland. Er wonen in Noord-Nederland relatief veel zwangere vrouwen met een lage Sociaal Economisch Status. Deze vrouwen hebben vaker een ongezonde leefstijl en hebben een hoger risico op een zwangerschap met complicaties, zoals zwangerschapsdiabetes, een laag geboortegewicht of vroeggeboorte.

Overzicht van interventies

In dit eerste deel van het onderzoek, zijn verloskundigen, gynaecologen, obstetrieverpleegkundigen en andere geboortezorgverleners in 9 VSV’s  in Groningen, Friesland en Drenthe bevraagd over hun aanbod en uitvoering van interventies voor kwetsbare zwangeren. In het onderzoeksverslag zijn de resultaten kenbaar gemaakt. Dit levert een overzicht van interventies op en inzicht in belemmerende en bevorderende factoren zoals ervaren door professionals en kwetsbare zwangeren. De POP-poli, Centering Pregnancy en ALPHA NL blijken de meest bekende interventie.   Ook blijkt dat zorgverleners de interventies soms niet gebruiken zoals bedoeld.

Interventies voor kwetsbare zwangeren verbeteren

In het tweede deel van het onderzoek laten interviews met zwangere vrouwen, zorgverleners en JGZ-verpleegkundigen zien waarom interventies niet of maar deels gebruikt worden en zijn aspecten en definities van kwetsbaarheid nader onderzocht. Door middel van actieonderzoek met zwangeren en zorgverleners gaan de regio’s Hoogeveen en Groningen de implementatie van interventies voor zwangeren in kwetsbare situaties verbeteren. Dit levert inzichten op hoe meer vrouwen kunnen profiteren van de bestaande ondersteuning en welke aanpassingen eventueel nodig zijn zodat interventies beter aansluiten op de behoeftes van kwetsbare vrouwen en zorgprofessionals. Deze resultaten worden in 2023 verwacht.

Meer informatie:

]]>
news-7158 Mon, 19 Apr 2021 08:43:00 +0200 Coronaonderzoek: een jaar wetenschappelijke topsport in feiten en cijfers https://covid19.zonmw.nl Vandaag lanceert ZonMw een themawebsite over haar werk in de coronacrisis. Bestuursvoorzitter Jeroen Geurts en directeur Véronique Timmerhuis vertellen over een jaar wetenschappelijke topsport. De website bevat ook feiten en cijfers en drie cases van projectleiders van ons COVID-19 programma. news-7123 Wed, 07 Apr 2021 14:20:08 +0200 Erasmus MC wil obesitas Europa uitleiden https://amazingerasmusmc.nl/actueel/erasmus-mc-wil-obesitas-europa-uitleiden Het Erasmus MC leidt een nieuw Europees consortium met de ambitie om overgewicht al vanaf de start van het leven te voorkomen. Dit consortium wordt gefinancierd door het Joint Programming Initiative Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL). Consortiumleider Romy Gaillard: ‘Het is heel makkelijk om te zeggen dat je je leefstijl moet aanpassen, maar zo werkt het niet.’ news-7067 Fri, 19 Mar 2021 17:13:12 +0100 Samenwerkingsverbanden van start voor verbetering onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap in de gemeente https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/samenwerkingsverbanden-van-start-voor-verbetering-onbedoelde-zwangerschap-en-kwetsbaar-jong-ouders/ In april starten samenwerkingsverbanden met hun aanpak gericht op de verbetering van de lokale praktijk. Hiermee kunnen vrouwen en hun partner die onbedoeld zwanger zijn en (aanstaande) ouders in kwetsbare omstandigheden beter geholpen worden. En wordt er lokaal ook ingezet op preventie. Oftewel hoe voorkom je dat iemand onbedoeld zwanger wordt. Aansluiting op de behoefte in de gemeente

De samenwerkingsverbanden zijn verspreid over Nederland en bestaan uit een gemeente, praktijk- en uitvoeringsorganisatie(s) en een onderzoeksorganisatie. Zij gaan aan de slag met het uitvoeren van een gezamenlijk opgesteld plan van aanpak. Dit plan is gebaseerd op een analyse van de problematiek op dit onderwerp binnen de gemeente.

Bekijk hier de samenwerkingsverbanden

De doelgroep actief betrekken

De samenwerking tussen gemeente en professionals is essentieel, omdat veelal de kwetsbare doelgroep te maken hebben met meerdere problemen op verschillen terreinen, zoals: schulden, huisvesting, leefstijl en psychische problemen. Bij het opstellen en uitvoeren van de plannen van aanpak  zijn naast  hulpverleners en gemeente ook de doelgroep zelf actief betrokken. Bijvoorbeeld door samen met (aanstaande) ouders en zorg- en hulpverleners in een gemeente na te gaan hoe de ondersteuning en zorg  de brede doelgroep het beste vormgegeven kan worden. Sommige samenwerkingsverbanden richten zich op een van de hoogrisicogroepen voor een onbedoelde zwangerschap zoals cliënten met een licht verstandelijke beperking, migranten, asielzoekers en statushouders.  

Landelijke actieprogramma’s komen bij elkaar

Door de inzet op preventie van onbedoelde zwangerschap kan ook kwetsbaar (jong) ouderschap worden voorkomen. Zo komen de twee actieprogramma’s vanuit het ministerie van VWS in de projecten samen; Kansrijke Start en het Zevenpuntenplan Onbedoelde (tiener)zwangerschappen.

Het actieprogramma Kansrijke Start richt zich op de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen door onder andere de stimulering van lokale coalities. De samenwerkingsverbanden uit het ZonMw programma   hebben verbinding met of zijn onderdeel van een lokale coalitie van het actieprogramma Kansrijke Start.

Leernetwerk dit jaar van start

Uitwisseling tussen projectleiders van de verschillende gehonoreerde projecten is belangrijk om leerervaringen te delen en samenhang tussen de projecten te stimuleren. Daarnaast zorgen we er met het leernetwerk voor dat de kennis naast lokaal en regionaal ook landelijk wordt ontsloten, gedeeld en geborgd. We stimuleren daarvoor binnen het leernetwerk samenwerking tussen praktijk en kennisinstituten in het brede veld van sociaal domein en (geboorte)zorg. Het doel hiervan is de effectiviteit en het bereik van de resultaten uit het onderzoek versterken. De inrichting van het Leernetwerk vindt dit jaar plaats.  

Wilt u op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen op dit onderwerp? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief Preventie van ZonMw.

Meer informatie:

Het programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap is ingericht in twee programmalijnen: praktijkverbetering en de programmalijn Onderzoek. De samenwerkingsverbanden komen voort uit de programmalijn Praktijkverbetering. Bent u benieuwd naar de projecten uit de programmalijn Onderzoek? Bekijk ze hier.

 

]]>
news-6978 Sun, 28 Feb 2021 11:47:00 +0100 Tweet NRC over interview met hoogleraar en verloskundige Ank de Jonge https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-nrc-over-interview-met-hoogleraar-en-verloskundige-ank-de-jonge/ news-6909 Wed, 10 Feb 2021 11:29:45 +0100 Nieuwe campagne VWS wil stress rond zwangerschap verminderen - Kansrijke Start https://www.kansrijkestartnl.nl/campagne-mamaliefde-en-papaliefde-is/documenten/publicaties/2021/02/09/persbericht-nieuwe-campagne-vws-wil-stress-rond-zwangerschap-verminderen---kansrijke-start Met de nieuwe campagne ‘Mamaliefde is…’ wil staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) helpen om stress onder aanstaande moeders tijdens en na hun zwangerschap te verminderen. news-6881 Fri, 05 Feb 2021 13:05:57 +0100 Projecten van start naar onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/projecten-van-start-naar-onbedoelde-zwangerschap-en-kwetsbaar-jong-ouderschap/ In april starten verschillende projecten die onderzoek gaan verrichten naar de preventie van en ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap. Onderbelichte onderzoeksthema’s aan bod

Er ontbreekt nog veel kennis op het thema onbedoelde zwangerschappen en kwetsbaar (jong) ouderschap. Met name de integrale aanpak en hoogrisicogroepen, onder wie vluchtelingen en vrouwen met psychische problemen, vereisen meer aandacht. De gehonoreerde projecten die in april van start gaan richten zich onder andere op het empoweren van mannen in hun rol als jonge vader. Het verbeteren van de samenwerking tussen de eerstelijns zorg, zoals huisartsen en verloskundigen, bij (het voorkomen van) ongewenste zwangerschappen wordt ook onderzocht.

De gehonoreerde projecten

Hieronder vindt u de informatie over de projecten:

Verbetering lokale praktijk

Binnenkort maken we de gehonoreerde projecten bekend die zich richten op verbetering van de lokale praktijk. Samenwerkingsverbanden – bestaande uit een gemeente, praktijk- en uitvoeringsorganisatie(s) en een onderzoeksorganisatie – gaan aan de slag met het uitvoeren van een gezamenlijk plan van aanpak. Dit plan is gebaseerd op een analyse van de lokale situatie. Op deze manier wordt de integrale aanpak voor preventie van en/of ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en/of kwetsbaar (jong) ouderschap zo goed mogelijk gestimuleerd.  

Meer informatie

]]>
news-6828 Mon, 25 Jan 2021 14:10:46 +0100 Kennisverspreiding over medicijngebruik rondom zwangerschap https://www.zonmw.nl/nl/redirect/redirect-project/inbedding-van-het-verzamelen-en-verspreiden-van-kennis-over-medicijngebruik-tijdens-zwangerschap-in-1/ In het pREGnant register worden gegevens van vrouwen verzameld over medicijngebruik rondom de zwangerschap. In deze vervolgstudie is via verschillende routes gewerkt aan de vergroting van de zichtbaarheid en aan de verspreiding van kennis uit het register. news-6748 Tue, 05 Jan 2021 12:47:30 +0100 Ongezond eten tijdens zwangerschap kan leiden tot astma bij kind https://mediator.zonmw.nl/mediator-44/ongezond-eten-tijdens-zwangerschap-kan-leiden-tot-astma-bij-kind/?utm_medium=email Gezonde voeding tijdens de zwangerschap is niet alleen goed voor de moeder, maar ook voor haar ongeboren kind. Onderzoekers uit zeven Europese landen toonden aan dat een ongezond eetpatroon enigszins kan bijdragen aan het ontstaan van astma bij het kind. news-6670 Mon, 14 Dec 2020 21:17:28 +0100 Online communities: kwetsbare zwangeren met angst en zorgen over corona https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/online-communities-kwetsbare-zwangeren-met-angst-en-zorgen-over-corona/ Hoe kunnen online platforms bijdragen aan je mentale gezondheid? In dit filmpje zie je hoe de creatieve oplossing ‘Online communities: kwetsbare zwangeren met angst en zorgen over corona’ aanstaande moeders helpt.  

Door het organiseren van deze online communities onder begeleiding van een verloskundige en een psycholoog, wordt de dreigende psychische ontregeling van aanstaande moeders in coronatijd tegengegaan.

]]>
news-6647 Wed, 09 Dec 2020 15:39:27 +0100 Rapport RIVM over perinatale sterfte vraagt om verbreding inzet geboortezorg https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/nieuws/rapport-rivm-over-perinatale-sterfte-vraagt-om-verbreding-inzet-geboortezorg/ RIVM onderzocht hoe het komt dat de daling van de perinatale sterfte stagneert. Een van de aanbevelingen is Onderzoek naar oorzaken en gevolgen van vroeggeboorte en hoe dat via preventie en zorg kan worden teruggedrongen Wilt u hiervoor een projectidee indienen? Bekijk de mogelijkheden van onze subsidieoproep Zwangerschap en geboorte. news-6632 Mon, 07 Dec 2020 20:10:11 +0100 Opsporen groeivertraging: zijn extra echo’s bij laagrisicozwangeren effectief? https://www.childbirthnetwork.nl/voorlichtingsfilm-gereed-meer-groeiechos-zijn-niet-altijd-beter/ Met dank aan ZonMw heeft de Afdeling Verloskundige Wetenschap in samenwerking met Stichting Zelfbewustzwanger een Engels ondertitelde voorlichtingsfilm gemaakt. De uitkomst van de IRIS studie onder ruim 13.000 zwangeren over dit onderwerp wordt hierin helder toegelicht. news-6617 Mon, 07 Dec 2020 07:00:00 +0100 Betere geboortezorg door te leren van wat goed gaat https://publicaties.zonmw.nl/leren-en-verbeteren/de-geboortezorg-verbeteren-door-te-leren-van-wat-goed-gaat/ Zorgverleners, (toekomstige) moeders en onderzoekers werken in de SWING-studie samen aan het verbeteren van de kwaliteit van geboortezorg. Hoogleraar Ank de Jonge en docent en verloskundige Jolanda Boxem vertellen hoe ze in leer- en verbeternetwerken vooral leren van wat goed gaat (methode Safety II). news-6616 Thu, 03 Dec 2020 13:05:01 +0100 Pilotonderzoek hielprik screening ALD opnieuw van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/pilotonderzoek-hielprik-screening-ald-opnieuw-van-start/ Op 1 januari 2021 gaat in de provincies Gelderland, Utrecht, Flevoland en Noord-Holland de hielprik screening op de ziekte adrenoleukodystrofie (ALD) opnieuw van start. De pilot ALD is onderdeel van de SCAN-studie (Screening op ALD in Nederland) waarin wordt onderzocht of de screening op ALD in de praktijk goed werkt. Dit is nodig om ALD in de toekomst te kunnen toevoegen aan de landelijke hielprik. De pilot screening op ALD werd vorig jaar in november stopgezet, omdat op dat moment de screening niet goed werkte. Inmiddels zijn deze problemen opgelost. Vanaf 1 januari 2021 kan bij pasgeborenen in de pilot provincies via de hielprik ALD worden opgespoord. Het gaat om de behandelbare vorm van ALD. ALD is een ernstige, zeldzame stofwisselingsziekte. De ALD-groep van het Amsterdam UMC voert de SCAN-studie uit, in samenwerking met het RIVM.

Meer informatie

 

]]>
news-6612 Thu, 03 Dec 2020 10:47:28 +0100 Nieuwe dossiers van het Trimbos-instituut: Alcohol en zwangerschap https://expertisecentrumalcohol.trimbos.nl/dossiers/inzien/alcohol-en-zwangerschap Wat weten we eigenlijk over het gebruik van alcohol vlak vóór en tijdens de zwangerschap? Wat zijn de mogelijke risico’s voor het (on)geboren kind? Is er een ‘veilige’ ondergrens van alcoholgebruik vast te stellen rondom de zwangerschap? In het nieuwe dossier Alcohol en zwangerschap probeert het Trimbos-instituut antwoord te geven op deze vragen. news-6569 Wed, 25 Nov 2020 11:52:26 +0100 Regionale Consortia geboortezorg en Kansrijke Start https://www.kansrijkestartnl.nl/actueel/nieuws/2020/09/24/regionale-consortia-geboortezorg-en-kansrijke-start In de afgelopen tijd is de samenwerking tussen de regionale consortia geboortezorg en Kansrijke Start verkend. Er is sprake van overlap en er zijn verschillen, maar over het algemeen lijkt de samenwerking veelbelovend. news-6517 Thu, 19 Nov 2020 12:00:00 +0100 Nieuwe subsidieoproep Zwangerschap en geboorte: Ronde 2020/2021 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidieoproep-zwangerschap-en-geboorte-ronde-20202021/ Wilt u met onderzoek bijdragen aan de gezondheid voor moeder en kind rond de zwangerschap en geboorte? En heeft u een idee voor onderzoek naar de organisatie van integrale geboortezorg of op het gebied van preventie in de geboortezorg? Lees dan de nieuwe subsidieoproep Zwangerschap en geboorte. Tot 9 februari 2021 is het mogelijk een projectidee in te dienen. Er zijn ook mogelijkheden voor implementatieonderzoek, follow-up onderzoek van effectief gebleken interventies en onderzoek naar ongewenste praktijkvariatie passend binnen de keten van integrale geboortezorg.

Drie programmalijnen

Doel van deze subsidieoproep Ronde 2020/2021 van het programma Zwangerschap en geboorte II is om met kennis een bijdrage te leveren aan perinatale en maternale gezondheid en daarmee bij te dragen aan het optimaliseren van de kwaliteit van de integrale geboortezorg. Het onderzoek in deze subsidieoproep is gericht op drie programmalijnen:

  1. Preventie, gezondheidsbevordering;
  2. Organisatie van integrale geboortezorg;
  3. Zorginterventies in de integrale geboortezorgketen.

Projectideeën indienen

De subsidieronde bestaat uit twee fasen: een projectidee en een uitgewerkte subsidieaanvraag. Een projectidee kan worden ingediend tot 9 februari 2021, 14.00 uur. Alleen de meest relevante projectideeën krijgen een advies tot het uitwerken van een volledige subsidieaanvraag. De deadline voor het indienen van de volledige subsidieaanvraag is 7 september 2021. Ingediende projecten ontvangen in december 2021 een besluit waarna gehonoreerde projecten uiterlijk 1 maart 2022 moeten starten. Voor deze subsidieronde is in totaal € 3.200.000,- beschikbaar. Per project is maximaal € 500.000,- beschikbaar.

Bekijk hier de subsidieoproep Zwangerschap en geboorte.
Lees ook het RIVM rapport ‘Beter weten: een beter begin. Samen sneller naar een betere zorg rond de zwangerschap.’ (publicatiedatum 7 december 2020).

Meer informatie

 

]]>
news-6505 Mon, 16 Nov 2020 09:50:32 +0100 Slimmer Zwanger https://amazingerasmusmc.nl/actueel/slimmer-zwanger-erkend-door-het-rivm Online leefstijl- en coachingsprogramma Slimmer Zwanger door het RIVM erkend als bewezen effectief voor stellen die gezond zwanger willen worden of al zijn. news-6412 Tue, 27 Oct 2020 19:46:31 +0100 Aantal tienermoeders daalt https://nos.nl/artikel/2353050-aantal-tienermoeders-in-nederland-daalt-voor-vijfde-jaar-op-rij.html Het aantal tienermoeders in Nederland is vorig jaar verder gedaald. Dat blijkt uit een analyse op basis van CBS-cijfers. De daling is volgens Kenniscentrum Rutgers, het gevolg van de goede toegang tot anticonceptie en de "lange traditie van seksuele voorlichting". Lees verder in het nieuwsbericht van NOS. news-6393 Thu, 22 Oct 2020 12:11:51 +0200 Vacature programmasecretaris zwangerschap, geboorte en gezond opgroeien https://www.werkenbijzonmw.nl/vacaturebeschrijving/programmasecretaris-zwangerschap-geboorte-en-gezond-opgroeien-65 Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. Als programmasecretaris lever je een belangrijke bijdrage aan de preventiethema’s zwangerschap, geboorte en gezond opgroeien. Word je daar enthousiast van? Kom ons preventieteam versterken! Solliciteer vóór 9 november. news-6371 Fri, 16 Oct 2020 16:23:30 +0200 Onderzoek naar continue zorg voor en begeleiding van zwangere vrouwen https://www.mumc.nl/actueel/nieuws/onderzoek-naar-continue-zorg-voor-en-begeleiding-van-zwangere-vrouwen Het Maastricht UMC+ en de Academie Verloskunde Maastricht doen samen met Limburgse kraamzorgcentra, Zuyderland en Viecuri onderzoek naar de kosteneffectiviteit van continue zorg voor en begeleiding van zwangere vrouwen door kraamverzorgenden. news-6365 Thu, 15 Oct 2020 17:22:21 +0200 Minder prematuren tijdens corona https://amazingerasmusmc.nl/actueel/analyse-tienduizenden-vroeggeboorten-minder-prematuren-tijdens-corona-2/ Na de eerste coronamaatregelen op 9 maart zijn in Nederland significant minder baby’s te vroeg ter wereld gekomen. Dat blijkt uit een analyse van het Erasmus MC in samenwerking met het RIVM. news-6063 Fri, 21 Aug 2020 16:00:42 +0200 Terugkijken: Webinar over Preconceptiezorg https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/webinar-preconceptiezorg-8-juli-2020/ Op 8 juli 2020 was er een webinar over Preconceptiezorg van het College Perinatale Zorg (CPZ). De samenwerking tussen de geboortezorg en het sociaal domein in het kader van preconceptiezorg stond hierin centraal. In het webinar is gesproken over de projecten ‘Nu Niet Zwanger’ en een klein maar fijn project van het ‘Verloskundig consortium Brabant’; beide uit het ZonMw programma Zwangerschap en Geboorte. news-6045 Mon, 17 Aug 2020 16:32:54 +0200 Ervaringsdeskundigen aan het woord: van tienermoeder tot powervrouw https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/ervaringsdeskundigen-aan-het-woord-van-tienermoeder-tot-powervrouw/ ‘Na de zoveelste keer vallen en opstaan realiseerde ik me dat ik op reis was: van tienermoeder tot powervrouw.’ Twee tienermoeders vertellen hoe zij als ervaringsdeskundige bijdragen aan onderzoek. Lees de blog van Chiara en Melissa.