Vakkundig aan het werk levert kennis op voor gemeenten om de dienstverlening op het gebied van Werk en Inkomen te verbeteren. Wat werkt voor wie, wat niet en waarom? We stimuleren onderzoek om te komen tot concrete antwoorden. Dat doen we aan de hand van de thema's: re-integratie, methodisch werken, integraal werken, vergunninghouders, schuldhulpverlening en armoedebestrijding.

Onderstaand vindt u de lopende en afgeronde projecten van het programma Vakkundig aan het werk gegroepeerd per thema.

Re-integratie

De arbeidsmarkt staat voor veel mensen op grote afstand. Gemeenten doen hun best om deze groep te begeleiden naar zo regulier mogelijk, liefst betaald werk. Wat kunnen onderzoekers zeggen over de effectiviteit van veelgebruikte methodes?

Methodisch werken

In 2018 gingen 7 gemeenten samen met onderzoekers aan de slag met innovatieve werkwijzen om de begeleiding van mensen die werk zoeken, meer methodisch aan te pakken.

Integraal werken

Problemen met werk en inkomen staan bijna nooit op zichzelf. Er zijn vrijwel altijd ook moeilijkheden met gezondheid, huisvesting, relaties, of de opvoeding van kinderen. Multiproblematiek vergt een integrale aanpak. Hoe doen gemeenten dat?

Vergunninghouders

Wat kunnen gemeenten doen om statushouders aan werk te helpen? Welke aanpakken zijn er in het land en wat werkt wel en wat werkt niet?

Schuldhulpverlening en armoedebestrijding

Gemeenten gebruiken verschillende manieren om armoede te bestrijden en mensen met problematische schulden te helpen. Onderzoekers zijn aan de slag gegaan om te kijken wat daarbij wel en niet werkt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website