Projectomschrijving

Vraagstuk

Vrouwelijke statushouders hebben een ongunstige positie op de arbeidsmarkt. Ze lijken moeilijker te bemiddelen vanwege de zorg voor kinderen, culturele verschillen en lichamelijke en/of psychische klachten. Weener XL gaat daarom samen met lokale partners en Avans Hogeschool de arbeidstoeleiding van laagopgeleide vrouwelijke statushouders doorontwikkelen door te werken aan empowerment en kennismaking met de Nederlandse arbeidsmarkt.

Onderzoek

Er wordt ingezet op een cultuur- en gendersensitieve begeleiding. De gedeelde regie van vrouwelijke statushouders en professionals is hierbij het uitgangspunt. Door middel van participatief actieonderzoek wordt er inzichtelijk gemaakt waar wensen, ervaringen en behoeftes van de deelneemsters liggen. Wat hebben zij nodig om aan het werk te gaan en te blijven? Ook wordt gewerkt aan het leren over en implementeren van effectieve werkwijzen en handelingsperspectieven.

Uitkomst

De geleerde lessen uit dit onderzoek worden geïmplementeerd in de bestaande begeleidingslijn van de werkconsulenten van Weener XL.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website