Projecten

Meer kansen voor (niet-)uitkeringsgerechtigden vrouwen op de arbeidsmarkt: methode, handvatten en onderzoek om de economische zelfstandigheid van vrouwen in Den Haag te vergroten.

Lopend (januari 2022 - juli 2024)

Vraagstuk De gemeente Den Haag heeft als doel dat meer vrouwen aan het werk gaan en economisch zelfstandig worden, zodat zij sterker staan in de maatschappij en beter eigen keuzes kunnen maken. VrouwenAcademie De Mussen focust zich op vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt (nuggers en bijstandsgerechtigden) en beoogt hun talenten en arbeidspotentieel beter te benutten. Onderzoek De...

Bekijk dit project

Zelfie (Arbeidstoeleiding laagopgeleide vrouwelijke statushouders, fase 2)

Lopend (januari 2022 - oktober 2024)

Vraagstuk Vrouwelijke statushouders hebben een ongunstige positie op de arbeidsmarkt. Ze lijken moeilijker te bemiddelen vanwege de zorg voor kinderen, culturele verschillen en lichamelijke en/of psychische klachten. Weener XL gaat daarom samen met lokale partners en Avans Hogeschool de arbeidstoeleiding van laagopgeleide vrouwelijke statushouders doorontwikkelen door te werken aan empowerment en...

Bekijk dit project

Klaar voor een kind! Klaar voor werk!

Lopend (januari 2022 - juli 2024)

Vraagstuk De gemeente Rotterdam voert binnen het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid met haar partners het project "Klaar voor een kind, klaar voor werk!" uit. Deze aanpak richt zich op zwangere en net bevallen Rotterdamse vrouwen die bijstandsafhankelijk zijn of dreigen te worden. In de periode rondom zwangerschap en bevalling hebben zij een hogere kans op uitval of beperkte...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website