ZonMw tijdlijn Vakkundig aan het werk https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Vakkundig aan het werk nl-nl Mon, 30 Jan 2023 14:36:00 +0100 Mon, 30 Jan 2023 14:36:00 +0100 TYPO3 news-9344 Wed, 18 Jan 2023 17:27:48 +0100 Jeanine Klaver: De arbeidsintegratie van statushouders vraagt om een lange adem https://www.socialevraagstukken.nl/interview/jeanine-klaver-de-arbeidsintegratie-van-statushouders-vraagt-om-een-lange-adem/ Nieuwkomers die de vluchtelingenstatus krijgen, mogen in Nederland werken. Toch blijkt het voor hen lastig om betaald werk te vinden. Onderzoeker Jeanine Klaver vertelt over een programma dat arbeidsintegratie van statushouders moest vergemakkelijken. Een verhaal over succesfactoren en obstakels. news-9230 Thu, 08 Dec 2022 12:07:11 +0100 Arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking https://www.uwv.nl/overuwv/Images/ukv-2022-7-de-arbeidsparticipatie-van-mensen-met-een-arbeidsbeperking-2021.pdf Bij de meeste mensen met een arbeidsbeperking maar met arbeidsmogelijkheden ligt de arbeidsparticipatie eind 2021 weer hoger dan voor de coronapandemie. Alleen bij Wajongers met arbeidsvermogen ligt de arbeidsparticipatie iets onder het niveau van 2019. news-9146 Wed, 09 Nov 2022 13:13:58 +0100 Zo worden moeders in de Haagse Schilderswijk opgeleid voor de zorg https://nos.nl/artikel/2451432-zo-worden-moeders-in-de-haagse-schilderswijk-opgeleid-voor-de-zorg Als je als vrouw jarenlang voor de kinderen hebt gezorgd, niet werkt of ongeschoold werk doet… Hoe word je dan economisch zelfstandig? De VrouwenAcademie in buurtcentrum De Mussen in de Haagse Schilderswijk is er voor deze groep vrouwen. Juist voor de vrouwen die ook de capaciteiten hebben om een opleiding te doen. De eerste klas ging vorige maand van start! news-9043 Mon, 24 Oct 2022 09:42:00 +0200 Draag bij aan een inclusieve arbeidsmarkt: meld je aan vóór 15 november https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/draag-bij-aan-een-inclusieve-arbeidsmarkt-meld-je-aan-voor-15-november/ Ben jij onderzoeker, arts, techneut, werkgever, cofinancier en/of een samenwerkingspartner met relevante expertise? En heb jij interesse om interdisciplinair samen te werken aan innovatieve sociale of technologische oplossingen voor mensen met een beperking of chronische ziekte op de arbeidsmarkt? Meld je dan vóór 15 november aan voor de nieuwe NWO KIC call 'Meedoen op de arbeidsmarkt'. We zijn op zoek naar een breed palet aan kennis en expertise om samen aan deze uitdaging te werken. Naast alfa- bèta- én gammaonderzoekers (ook HBO), zijn ook cofinanciers en samenwerkingspartners nodig. Misschien kan jij hier een belangrijke rol in spelen. Het doel van deze call is een betere kansengelijkheid en een inclusieve arbeidsmarkt. Hoe kun je als samenwerkingspartner deelnemen?

Voor deze subsidieoproep is kennis en expertise van relevante partijen uit dit veld van uiterst belang. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werkgevers of (vertegenwoordigers van) mensen met een beperking of chronische aandoening. Alleen in samenwerking met de verschillende experts kunnen mooie resultaten geboekt worden. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om te begrijpen tegen welke problematiek mensen met een beperking of chronische ziekte aanlopen in hun werk, of als ze naar werk op zoek zijn. Tijdens het onderzoeksproces is continue toetsing bij het veld nodig om nieuwe innovaties te ontwikkelen voor en met de doelgroep. Voor bijvoorbeeld werkgevers kan deelname lonend zijn, omdat zij met deze call de kans krijgen het arbeidspotentieel van hun werknemers optimaal in te zetten. Doel van de call is onderzoek te financieren waarin nieuwe kennis wordt toegevoegd aan het bestaande. Er kan samen worden geëxperimenteerd met nieuwe aanpakken of met technologische of digitale innovaties.

Hoe kun je als cofinancier deelnemen?

Cofinanciers zijn private of publieke organisaties die deelnemen aan het consortium en in cash en/of in-kind actief bijdragen en meesturen aan het project. Cofinanciers kunnen op deze manier een waardevolle bijdrage leveren in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen en samen met de anderen leren over hoe in deze krappe arbeidsmarkt, mensen met een beperking of aandoening ook (blijvend) kunnen worden ingezet. Gezamenlijk dienen de cofinanciers netto minimaal 30% van het totale budget voor de aanvraag bijeen te brengen. De rol die deze partijen spelen bij de voorbereiding, uitvoering, en vertaling van het onderzoek naar de maatschappij dient in het onderzoeksvoorstel beschreven te worden.

Hoe kun je deelnemen en samenwerken als bèta-, alfa- of gamma-onderzoeker (ook HBO)?

Binnen het KIC wordt interdisciplinair samenwerken gestimuleerd. Deze subsidieoproep richt zich zowel op sociale als technologische oplossingen voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Als bèta onderzoeker dagen we je uit om uw kennis en expertise op bijvoorbeeld (bio)medisch of technologisch vlak te combineren met de expertise van alfa- en gamma-onderzoekers (bijvoorbeeld sociologen, communicatiewetenschappers en psychologen). Gezamenlijk kunnen jullie werken aan dit maatschappelijk urgente probleem zodat (technologische) oplossingen ook daadwerkelijk in de praktijk gebruikt gaan worden.

Op zoek naar mogelijke samenwerkingspartners?

Wij begrijpen dat het lastig is om in contact te komen met potentiële partners en te ontdekken of je mogelijk kunt samenwerken. Er is daarom reeds twee keer een matchmaking georganiseerd. Mocht je nog op zoek zijn naar partners en daar hulp bij nodig hebben, dan kun je altijd even contact opnemen met ons via Robert Jabroer (jabroer@zonmw.nl) of kic-chronicdiseases@nwo.nl.

Meer informatie

]]>
news-9059 Thu, 13 Oct 2022 16:34:34 +0200 Statushouders vaker aan het werk, inburgering stagneert https://www.divosa.nl/nieuws/factsheet-statushouders-statushouders-vaker-aan-het-werk-inburgering-stagneert?utm_medium=email&utm_campaign=Divosa%20%20Nieuwsbrief%20%202022%2041&utm_content=Divosa%20%20Nieuwsbrief%20%202022%2041+CID_876c9c847403a7c966231e95b4c00d96&utm_source=DVUA&utm_term=Statushouders%20vaker%20aan%20het%20werk%20inburgering%20stagneert 33% van de inburgeringsplichtige statushouders die sinds 2014 in Nederland zijn, is eind 2021 aan het werk. Dat is het hoogste aandeel ooit in de afgelopen vier jaar. De inburgering van deze groep stagneert: het percentage met een inburgeringsdiploma loopt niet veel meer op en er zijn steeds meer ontheffingen. Dat blijkt uit cijfers van de Divosa Benchmark Statushouders. Divosa is ervan overtuigd dat de Wet inburgering 2021 statushouders meer kansen biedt om sneller in te kunnen burgeren. news-8979 Fri, 16 Sep 2022 12:27:13 +0200 Verborgen oorzaken van gezondheidsproblemen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/verborgen-oorzaken-van-gezondheidsproblemen/ Armoede. Racisme. Discriminatie. Genderongelijkheid. Schulden. Volgens laagbetaalde zorgverleners in de ouderenzorg zijn dit belangrijke, vaak verzwegen oorzaken van hun gezondheidsklachten. Dit blijkt uit onderzoek van de vakgroep ethiek en recht van het Amsterdam UMC. Lees verder over het onderzoek en beluister de verhalen van zorgverleners.

]]>
news-8934 Thu, 01 Sep 2022 13:00:40 +0200 Waarmee kun je mensen in armoede en met schulden beter helpen? https://www.movisie.nl/artikel/kan-armoede-iedereen-overkomen-doe-mee-challenge-armoede In aanloop naar #Wereldarmoededag, op 17 oktober 2022, organiseert Movisie de Challenge Armoede. De challenge loopt van 10 t/m 14 oktober en de vraag ‘kan armoede iedereen overkomen?’ staat hierin centraal. Met slechts één korte opdracht per dag doe jij kennis op waarmee je mensen in armoede en met schulden beter kunt helpen. Lees meer over de Challenge en schrijf je in. news-8908 Wed, 24 Aug 2022 15:32:00 +0200 Kabinet stelt 21 miljoen beschikbaar voor begeleiding van ggz-patiënten naar werk https://www.divosa.nl/nieuws/kabinet-stelt-21-miljoen-beschikbaar-voor-begeleiding-van-ggz-patienten-naar-werk?utm_medium=email&utm_campaign=Divosa%20%20Nieuwsbrief%20%202022%2032&utm_content=Divosa%20%20Nieuwsbrief%20%202022%2032+CID_0c4433483164c3157cb3eca599748afa&utm_source=DVUA&utm_term=Lees%20verder Het kabinet stelt extra geld beschikbaar om mensen met een psychische kwetsbaarheid te helpen bij de bemiddeling naar werk. Het gaat om een subsidie van ruim 21 miljoen voor IPS-trajecten (Individuele Plaatsing en Steun) in 2022 en 2023. news-8894 Wed, 17 Aug 2022 10:13:19 +0200 Matchmaking KIC-call Meedoen op de arbeidsmarkt op 29 september https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/matchmaking-kic-call-meedoen-op-de-arbeidsmarkt-op-29-september/ Op donderdag 29 september 2022 organiseert NWO een matchmaking voor de KIC-call 'Meedoen op de arbeidsmarkt: innovatieve oplossingen voor mensen met een beperking of chronische ziekte'. De matchmaking is bedoeld voor geïnteresseerden om hun initiatieven vorm te geven en benodigde mede-aanvragers in onderzoek te vinden. De subsidieoproep richt zich op onderzoek naar innovatieve (sociale en) technologische oplossingen en daarmee structurele verbetering van de kansengelijkheid en een inclusieve arbeidsmarkt. Waarom deze matchmaking?

Deze KIC-call vraagt om interdisciplinaire voorstellen waarbij alfa-, bèta- en gammaonderzoekers samenwerken. De matchmaking is dan ook bedoeld om deze partijen samen te brengen. Binnen een gevarieerd programma van interactieve sessies wisselen de deelnemers hun onderzoeksvragen en ideeën over interdisciplinaire samenwerking met elkaar uit. Uitdagingen en vooral kansen van interdisciplinair samenwerken staan daarbij centraal. Dit om deelnemers te helpen om uiteindelijk tot goede samenwerking en geïntegreerde onderzoeksvoorstellen van topkwaliteit te komen. Er zal informatie worden gegeven over de achtergrond en inhoud van de call for proposals. Tot slot wordt ruimte geboden om een-op-een met deelnemers in contact te komen.

Programma (voorlopig)*

Opening (plenair)
Meet & Greet: Discussies in breakout sessies – Uitwisselen van onderzoeksvragen en ideeën.
Plenaire feedback vanuit de breakout sessies
Q&A
Vervolgstappen

*Tijden en programma zijn indicatief. Tijdens de toelichtingen is er ruim de tijd voor vragen.

Datum: 29 september 2022
Tijdstip: 13:00 uur tot 16:30 uur
Locatie: Online (Zoom-link volgt)
Registratie: uiterlijk op 27 september 2022 via onderstaand formulier. Deelname is gratis.

Registratie

Meldt u aan via het registratieformulier op de bijeenkomstenpagina. Registeren is mogelijk tot 27 september 2022. Deelname is gratis.

Over de call

Veel mensen met een beperking of chronische ziekte krijgen momenteel niet de mogelijkheid om het werk te doen waar zij voor gekozen hebben. En dat terwijl de krapte op de arbeidsmarkt momenteel enorm is. Ook met hun beperking kunnen deze mensen een waardevolle bijdrage leveren. Door de inzet van technologische en/of sociale innovaties en het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving zouden zij passende arbeid kunnen doen. Om de arbeidsparticipatie van deze groepen te stimuleren en faciliteren is nieuw onderzoek nodig. Daarom lanceert NWO de deze nieuwe KIC-call.

Deze nieuwe KIC-call richt zich op onderzoek naar innovatieve mogelijkheden en oplossingen om mensen met een beperking duurzaam en betekenisvol te kunnen laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. Mensen met een beperking moeten toegang krijgen en houden tot werk dat past bij hun mogelijkheden en ambities. Daarbij dienen zij, indien nodig, ondersteuning te krijgen om te kunnen voldoen aan de uitdagingen van het werk waar zij voor hebben gekozen. Er zijn diverse mogelijkheden, maar het realiseren van passende arbeid gebeurt op beperkte schaal. Er is momenteel gebrek aan doorontwikkeling en carrièreperspectief.

Meedoen op de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking vergt verdere technologische en sociale innovatie mét, dóór en vóór deze mensen. Sociale innovaties, technologie en hulpmiddelen kunnen bijdragen aan betere participatie op de arbeidsmarkt door mensen met een beperking. Zowel thuis als op de werkplek zelf. In deze call worden projecten gefinancierd die van toegevoegde waarde zijn voor lopend onderzoek en bestaande kennis. De projecten zullen bijdragen aan nieuwe inzichten en (sociale en) technologische innovaties en daarmee structurele verbetering van de kansengelijkheid en een inclusieve arbeidsmarkt. Doel van het onderzoek is aantoonbare impact op de arbeidspositie van mensen met een beperking.

Meer informatie

Meer informatie over het programma en deelnemers ontvangt u in aanloop naar de bijeenkomst. Voor vragen kunt u contact opnemen met Robert Jabroer of Marianne Biegstraaten via kic-chronicdiseases@nwo.nl.

Ga naar de eventpagina van de matchmaking op 29 september 2022

]]>
news-8797 Thu, 07 Jul 2022 14:30:45 +0200 Repetitielokalen voor het vormgeven van maatwerk https://sociaalbestekpremium.nl/sociaal-bestek-2022-editie-3-auteurseditie-dj92s/repetitielokalen-voor-het-vormgeven-van-maatwerk/ Het klinkt vanzelfsprekend: doen wat nodig is, doen wat goed is of maatwerk. Maar waarom moeten we het daar dan zo lang en zo vaak over hebben? Maatwerk is een vanzelfsprekend antwoord op veel lastige vragen. Het vraagt betere gesprekken tussen professionals en cliënten, maar ook tussen ambtenarij en politiek. Wat is de belangrijkste les die de gemeente Zoetermeer heeft geleerd? news-8778 Mon, 04 Jul 2022 13:44:39 +0200 Drie gemeenten gaan vrouwen begeleiden naar economische zelfstandigheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/drie-gemeenten-gaan-vrouwen-begeleiden-naar-economische-zelfstandigheid/ De gemeenten Den Bosch, Den Haag en Rotterdam ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde tools, handvaten en werkwijzen voor een meer gendersensitieve dienstverlening voor vrouwen. Om de gemeentelijke uitvoeringspraktijk (Werk en inkomen) te stimuleren om vrouwen beter te begeleiden richting betaald werk en economische zelfstandigheid.  

Betere begeleiding van vrouwen richting werk is hard nodig, want uit cijfers van het CBS (2020) blijkt dat vrouwen in economische en financiële zelfstandigheid achterlopen op mannen. Slechts 53% van de vrouwen verdient minimaal het minimumloon tegenover bijna 76% van de mannen.

De gehonoreerde projecten

Binnen de ronde ‘Economische zelfstandigheid van vrouwen’ van het programma ‘Vakkundig aan het werk’ zijn deze drie projecten gehonoreerd en gestart:

Over Vakkundig aan het werk en de ronde Economische zelfstandigheid van vrouwen

Gemeenten hebben de afgelopen jaren meer taken en verantwoordelijkheden gekregen rondom werk en inkomen. Denk bijvoorbeeld aan re-integratie, schuldhulpverlening en armoedebestrijding. Bij veel gemeenten leeft de vraag wat werkt voor wie, wat niet en waarom? Het kennisprogramma Vakkundig aan het werk stimuleert onderzoek naar concrete antwoorden op deze vragen. Economische zelfstandigheid van vrouwen is de 6e ronde van Vakkundig aan het werk. Deze ronde is een extra opdracht die wij uitvoeren in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

 Meer weten?

]]>
news-8775 Mon, 04 Jul 2022 13:00:02 +0200 Gehonoreerde projecten voor verbetering re-integratiebegeleiding gemeenten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/gehonoreerde-projecten-voor-verbetering-re-integratiebegeleiding-gemeenten/ 8 gehonoreerde projecten gaan aan de slag met de verbetering van de begeleiding door gemeenten van mensen bij hun re-integratie. Deze richten zich specifiek op de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en hebben als doel hen te laten terugkeren naar werk en aan het werk te houden.
De gehonoreerde projecten komen voort uit de ronde Re-integratie van het programma Vakkundig aan het werk. Met de opgeleverde kennis uit de projecten worden interventies in deze ronde ook verder ontwikkeld, uitgetest en beschikbaar gemaakt voor brede toepassing binnen de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. 5 van de 8 projecten zijn inmiddels gestart, de overige 3 starten voor 1 september.

De gehonoreerde projecten:

 • Professionalisering leidinggevenden re-integratie, een actieonderzoek
  Actieonderzoek naar de beste aansluiting van leiderschap van leidinggevenden op de ontwikkeling van hun professionals
  Door: Hans Bosselaar (Vrije universiteit Amsterdam)
 • Re-integratie dienstverlening: Sturen op kwaliteit van handelen
  In samenwerking met cliënten en klantmanagers een methodiek ontwikkelen waarmee de voortgang naar werk en kwaliteit van handelen zichtbaar wordt.
  Door: Titia Gerritsma (TNO)
 • Training en toolbox voor accountmanagers in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe ter bevordering van duurzame en succesvol bemiddeling van statushouders naar werk
  Via co-creatie en een lerende aanpak wordt toegewerkt naar een training en toolbox voor accountmanagers die statushouders begeleiden naar werk.
  Door: Liesbet Heyse (Universiteit Groningen)
 • Laaggeletterdheid als barrière voor participatie?
  Onderzoek naar hoe gemeenten mensen in de bijstandsuitkering die problemen hebben met basisvaardigheden beter kunnen helpen binnen het re-integratietraject.
  Door: Menno Fenger (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Inclusie en veiligheid
  Handelingsonderzoek waarin professionals die werken aan inclusie van ex-gedetineerden handelingsalternatieven uitproberen en leren van ervaringen.
  Door: Henk Spies (Avans Hogeschool)
 • Samen leren en ontwikkelen in de CoP Gewogen Maatwerk voor een evidence based praktijk. Bundeling van krachten van gemeenten, clienten, wetenschap en opleidingspraktijk
  In de leer-en werkgemeenschap Community of Practice (CoP) wordt samengewerkt aan een betere dienstverlening voor mensen met een uitkering en op zoek naar werk.
  Door: Fieke Pannebakker (TNO)
 • ‘Het zijn net mensen’: vakmanschap versterken aan de hand van het integratief gedragsmodel
  Cliënten begeleiden naar de meest passende vorm van duurzame participatie en het vakmanschap van managers en klantmanagers versterken.
  Door: Femke Bennebroek (ZINZIZ)
 • In de dichter bij stand; samen werken aan een menselijke relatie tussen professionals en inwoners met een bijstandsuitkering
  Samen met de praktijk worden handvaten en richtlijnen ontwikkeld ter verbetering van de werkrelatie en omgang tussen cliënten en consulenten.
  Door: Harry Michon (Movisie)

Klik hier voor meer informatie over de projecten

Over Vakkundig aan het werk

Gemeenten hebben de afgelopen jaren meer taken en verantwoordelijkheden gekregen rondom werk en inkomen. Denk bijvoorbeeld aan re-integratie, schuldhulpverlening en armoedebestrijding. Bij veel gemeenten leeft de vraag wat werkt voor wie, wat niet en waarom? Het kennisprogramma Vakkundig aan het werk stimuleert onderzoek naar concrete antwoorden op deze vragen.

Meer weten?

]]>
news-8744 Thu, 23 Jun 2022 13:43:29 +0200 Professor Tanja van der Lippe ontvangt de Stevinpremie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/professor-tanja-van-der-lippe-ontvangt-de-stevinpremie/ Wij feliciteren professor Tanja van der Lippe, projectleider van het NWA-programma Economische veerkracht van vrouwen, met haar NWO-Stevinpremie. Haar onderzoek toont aan dat mensen verschillende rollen hebben in het leven – bijvoorbeeld als werknemer of als familielid - die allemaal van invloed zijn op prestaties, tijdsdruk en welzijn. Ook zet ze zich in voor sociaaleconomische gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Lees het artikel op de NWO-website over het werk van professor Tanja van der Lippe.

]]>
news-8562 Thu, 28 Apr 2022 12:52:18 +0200 Save the date: conferentie Werk, inkomen en gezondheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/save-the-date-conferentie-werk-inkomen-en-gezondheid/ Reserveer dinsdag 27 september in uw agenda. Op die dag organiseren we de conferentie Werk, inkomen en gezondheid. De conferentie is gericht op professionals, beleidsmakers, cliëntvertegenwoordigers en onderzoekers. Het biedt een unieke kans om onder meer met opgedane kennis aan de slag te gaan door te leren van lopende en afgeronde onderzoeksprojecten en samen naar mogelijkheden van implementatie te kijken. Programma

Tijdens de conferentie komen diverse vraagstukken rondom Werk, inkomen en gezondheid aan bod. Vraagstukken die aan bod komen:

 • Hoe stimuleer je dat zoveel mogelijk mensen werk vinden?
 • Hoe kan je armoede en problematische schulden terugdringen?
 • Hoe stimuleer je gezondheid op de werkplek? En hoe verbeter je het re-integratieproces van zieke medewerkers?
 • Hoe kom je snel aan nieuw ontwikkelde kennis?
 • Hoe vergroot je je netwerk op dit terrein?

Voor wie?

De conferentie is bedoeld voor:

 • gemeenten
 • professionals zoals bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen, loopbaancoaches, klantmanagers, HR-professionals
 • onderzoekers
 • cliënten- of werknemersorganisaties
 • werkgevers of werkgeverorganisaties
 • andere geïnteresseerden

Wat kunt u verwachten?

Met deze conferentie verbinden we praktijk, beleid & onderzoek ter bevordering van kennisbenutting.

De conferentie biedt een dagvullend programma dat bestaat uit enkele plenaire en vele parallelle sessies. Eén dagdeel gaat over de onderwerpen uit Vakkundig aan het werk. Het andere dagdeel gaat over de onderwerpen rondom Werk(en) is gezond, Verbetering kwaliteit poortwachtersproces, Verbetering re-integratie 2e spoor én het, vanaf eind mei, nieuwe ZonMw programma Mentale vitaliteit van werkenden.

Het is mogelijk de conferentie een dagdeel of hele dag te bezoeken. In beide gevallen kunt u deelnemen aan de netwerklunch.

Belangstelling om een bijdrage te leveren?

Binnenkort zal er een oproep worden opengesteld, waarbij u een voorstel kunt indienen om zelf een rol te spelen op de conferentie. Bijvoorbeeld door een interactieve sessie over een specifiek onderwerp, een flitspresentatie of een poster.

Waar

We hopen u op locatie te kunnen ontmoeten, bij Het Muntgebouw, Leidseweg 90 in Utrecht.

Meer informatie

Op dit moment zijn we nog volop bezig met de voorbereiding. Noteer de datum 27 september 2022 alvast in uw agenda en deel het ook in uw netwerk. Een officiële uitnodiging en het programma volgt zodra dit bekend is.
Binnenkort vindt u meer informatie op de conferentiewebsite.

 

]]>
news-8477 Tue, 29 Mar 2022 12:03:05 +0200 Video: Eerder uit de schulden: wat werkt? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/video-eerder-uit-de-schulden-wat-werkt/ Hoe kun je mensen met financiële problemen eerder helpen? En wat is de effectiviteit van interventies voor mensen met betalingsachterstanden? Dr. Tamara Madern (Hogeschool Utrecht) werkt samen met het consortium aan schuldpreventie in het onderzoeksproject ‘Eerder uit de schulden: wat werkt?’. In deze video beschrijft zij de kracht van samenwerking door uiteenlopende partijen en verschillende wetenschappelijke disciplines binnen het onderzoek. Bekijk de video op YouTube

‘Eerder uit de schulden: wat werkt?’ is onderdeel van het programma Schulden en armoede binnen de Nationale wetenschapsagenda (NWA) dat wordt uitgevoerd door ZonMw in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de VNG, UWV en Divosa. Het initiatief van de subsidieoproep ligt bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Over het programma Schulden en armoede

Het gaat economisch beter, maar de armoede- en schuldenproblematiek in Nederland groeit. Hoe kunnen we deze armoede bestrijden, het aantal mensen met problematische schulden terugdringen en mensen met schulden effectiever helpen?
Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangegeven armoede en schulden te willen bestrijden. Binnen enkele jaren moeten concrete verbeteringen zijn gerealiseerd. Onderzoek is nodig om doorbraken te realiseren. Het onderzoek dient gemeenten te helpen hun kennisvraagstukken op dit terrein te beantwoorden. Nieuwe werkwijzen moeten worden ontwikkeld om effectief met armoede en schulden om te gaan.

Over de Nationale Wetenschapsagenda

Het programma Schulden en armoede valt binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). NWO voert de NWA sinds 2018 uit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het doel van het onderzoek in de NWA is een positieve, structurele bijdrage leveren aan de kennismaatschappij van morgen, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Hier wordt onder andere invulling aan gegeven via thematische programmering in samenwerking met ministeries. Het doel van de thematische NWA-programma’s, waarin wordt samengewerkt met ministeries, is om antwoorden te vinden op actuele maatschappelijke vragen. Al het onderzoek is interdisciplinair opgezet en betrekt zowel de gehele breedte van de kennisketen als relevante maatschappelijke partners.

Meer informatie

NWA programma Schulden en Armoede
Project Eerder uit de schulden: wat werkt?

]]>
news-8470 Mon, 28 Mar 2022 12:42:31 +0200 Extra impuls voor verbetering dienstverlening Werk en Inkomen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/extra-impuls-voor-verbetering-dienstverlening-werk-en-inkomen/ 5 projecten uit het programma Vakkundig aan het werk zijn gehonoreerd voor een Verspreidings- en Implementatie IMPuls (VIMP). De VIMP is bedoeld om de projectresultaten verder te brengen. De kennis en resultaten worden op deze manier vertaald naar effectieve werkwijzen. Op die manier geven we een extra stimulans aan het gebruik van kennis. De gehonoreerde projecten

De voor een VIMP geselecteerde projecten zijn projecten die al succesvol zijn afgerond. Opgeleverde kennis en resultaten wordt in een aantal gemeenten al effectief ingezet. Met de extra stimulans kunnen deze projecten zich verder inzetten om de kennis met meer gemeenten te delen ter verbetering van hun dienstverlening op Werk en Inkomen.

De voor een VIMP gehonoreerde projecten:

Over vakkundig aan het werk

Gemeenten hebben de afgelopen jaren meer taken en verantwoordelijkheden gekregen rondom werk en inkomen. Denk bijvoorbeeld aan re-integratie, schuldhulpverlening en armoedebestrijding. Bij veel gemeenten leeft de vraag wat werkt voor wie, wat niet en waarom? Het kennisprogramma Vakkundig aan het werk stimuleert onderzoek naar concrete antwoorden op deze vragen.

Meer weten?

]]>
news-8455 Wed, 23 Mar 2022 15:54:07 +0100 Subsidieoproep voor Bevorderen van werken met een arbeidsbeperking geopend https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-voor-bevorderen-van-werken-met-een-arbeidsbeperking-geopend/ Wilt u onderzoek doen ter verbetering van werken met een arbeidsbeperking? Vraag dan een subsidieaanvraag aan voor de tweede ronde van Vakkundig aan het werk 2. Deze oproep richt zich op praktijkgerichte projecten met als doel: (evidence based) kennis over werken met een arbeidsbeperking breed toepasbaar te maken in het veld van Werk en Inkomen. Indienen kan tot 7 juni 2022, 14.00 uur. Het gaat hierbij om het vervolgprorgramma van Vakkundig aan het werk. Dit programma legt het accent op:

 • innovatie binnen de lokale praktijk
 • kennisbundeling- en ontsluiting.

Vakkundig aan het werk 2 bouwt voort op de gezamenlijke kennisinfrastructuur, ontstaan uit Vakkundig aan het werk 1.

Praktijkgerichte projecten

De aanstaande oproep richt zich op praktijkgerichte projecten waarin samenwerkingspartners (zoals gemeenten, UWV, beroepsorganisaties, werkgevers(organisaties), maatschappelijke organisaties, kennis- en onderwijsinstituten op zoek gaan naar werkzame en werkbare innovaties in de lokale gemeentelijke uitvoeringspraktijk.

Specifieke doelgroep

Sinds de invoering van de Participatiewet zijn zowel gemeenten als UWV verantwoordelijk voor de arbeidsintegratie van mensen met een structurele functionele beperking. Deze subsidieoproep richt zicht specifiek op deze doelgroep.

Doel van de subsidieoproep

Het doel van de subsidieoproep is het vertalen van nieuwe en bestaande kennis naar de praktijk, en het bevorderen van kennisontwikkeling in de praktijk door medewerkers van gemeenten, UWV, werkgeversservicepunten en de door hen gecontracteerde dienstverleners en werkgevers. Het doel daarvan is om (evidence based) kennis te realiseren in de praktijk van arbeidsintegratie van personen met een arbeidsbeperking. Projecten in deze ronde zijn gericht op het ontwikkelen en evalueren van minimaal één, en bij voorkeur meer, van onderstaande punten:

 • effectieve werkgeversdienstverlening ten behoeve van werk voor mensen met arbeidsbeperkingen
 • effectieve activiteiten/interventies/aanpakken door werkgevers om mensen met arbeidsbeperkingen in dienst te nemen en/of in dienst te houden4
 • effectieve aanpakken waaronder bv. benaderingswijzen inclusief randvoorwaarden om mensen met arbeidsbeperkingen te vinden, te werven en in dienst te nemen en te houden NB. Projecten gericht op effectieve preventie van arbeidsbeperkingen of enkel het bevorderen van duurzame inzetbaarheid komen niet in aanmerking voor deze subsidieoproep.

Het doel van de subsidieoproep is dat kennis zich laat vertalen naar andere gemeenten en instellingen. Het is daarom verplicht om regionaal of landelijk samen te werken, waarbij tenminste 2 gemeenten, een lokale vestiging van UWV en/of een werkgeversservicepunt actief deelnemen aan het project.

Wie kan aanvragen?

Lokale of landelijke praktijkvertegenwoordigers (gemeenten, (beroeps)organisaties, maatschappelijke organisaties, UWV, werkgeversservicepunt en gecontracteerde private partijen), werkgevers, werkgeversorganisaties, cliënten en hun vertegenwoordigers kunnen een projectidee indienen in samenwerking met een onderzoeksinstelling, die als hoofdaanvrager optreedt.

Tijdschema

De indieningsprocedure bestaat uit 2 fasen: projectideeën en volledig uitgewerkte subsidieaanvragen. De deadline voor het indienen van projectideeën is 7 juni 2022, 14.00 uur. U vindt de exacte invulling van de procedure en de beoordelingscriteria in de subsidieoproep.

Informatiebijeenkomst

Meer weten over de subsidieoproep voor het bevorderen van werken met een arbeidsbeperking van Vakkundig aan het werk 2? Sluit dan 21 april van 11.00 tot 12.00 uur aan bij de online informatiebijeenkomst. Deelnemen kan via deze link.

Meer informatie

]]>
news-8391 Mon, 07 Mar 2022 15:46:38 +0100 Artsen en leidinggevenden vragen weinig naar mantelzorgtaken van vrouwelijke zorgprofessionals https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/artsen-en-leidinggevenden-vragen-weinig-naar-mantelzorgtaken-van-vrouwelijke-zorgprofessionals/ ‘Maak de mantelzorgtaken van vrouwelijke zorgprofessionals bespreekbaar.’ Dat adviseert hoogleraar en voormalig minister Jet Bussemaker aan huisartsen, bedrijfsartsen en leidinggevenden op basis van haar onderzoek. Ook pleit ze voor meer erkenning en waardering van de zorginzet van vrouwen. Lees het interview met Jet Bussemaker

]]>
news-8378 Thu, 03 Mar 2022 14:19:12 +0100 Financiering voor onderzoek naar versterking economische veerkracht van vrouwen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/financiering-voor-onderzoek-naar-versterking-economische-veerkracht-van-vrouwen/ NWO kent financiering toe aan onderzoek van de Nationale Wetenschapsagenda naar het versterken van de economische veerkracht van vrouwen. De onderzoekers gaan met maatschappelijke partijen samenwerken in een living lab en overkoepelend project. Zij richten zich op het volledige ecosysteem rondom economisch kwetsbare vrouwen. Het samenwerkingsverband ontvangt ruim 1,6 miljoen euro. Het programma wordt uitgevoerd door ZonMw en NWO en medegefinancierd door de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Drie living labs en overkoepelend project

Uit de meest recente cijfers van het CBS uit 2020 blijkt dat vrouwen in economische en financiële zelfstandigheid achterlopen op mannen. Slechts 53% van de vrouwen verdient minimaal het minimumloon tegenover bijna 76% van de mannen.
Onderdeel van het nieuwe onderzoek is het derde living lab binnen het NWA-programma Economische veerkracht van vrouwen. In het nieuwe deelproject wordt meer inzicht verkregen in de groep vrouwen zonder uitkering en zonder betaal werk. Een groep die – in tegenstelling tot vrouwen met een uitkering of werkende vrouwen met onvoldoende eigen inkomsten - vaak buiten beeld blijft in onderzoek naar economische zelfstandigheid en veerkracht van vrouwen. Daarnaast worden onder leiding van projectleiders Belle Derks en Tanja van der Lippe inzichten uit het deelproject én inzichten uit twee eerder toegekende living labs in een bredere maatschappelijke en wetenschappelijke context geplaatst. Doel van dit overkoepelende project is dat de inzichten en handelingsperspectieven uit de individuele living labs doelgroepoverstijgend opgepakt worden en breder toepasbaar worden in praktijk en beleid. Uiteindelijk moet dit leiden tot een daadwerkelijke verbetering van de economische veerkracht van vrouwen.

Over het nieuwe onderzoek

Overkoepelend onderzoek – De Nederlandse Economische Veerkracht Coalitie: Duurzame versterking van de economische veerkracht van vrouwen

Prof. dr. B. (Belle) Derks (projectleider) – Universiteit Utrecht
Van de Nederlandse vrouwen is 36% economisch onzelfstandig. Professor Belle Derks gaat met haar team in het overkoepelende onderzoek bekijken wat voor vrouwen en de belangrijkste actoren in het systeem de motivatie, gelegenheid en capaciteit zijn om de economische veerkracht van vrouwen te vergroten. De inzichten leiden tot handreikingen voor stakeholders en worden door middel van een veerkrachtcoalitie van wetenschappelijke en maatschappelijke partners opgeschaald.

Deelonderzoek – Op weg naar werk

Prof. dr. ing. T. (Tanja) van der Lippe (projectleider) – Universiteit Utrecht
In Nederland zijn er meer dan een miljoen vrouwen zonder baan én zonder uitkering. Tot nu toe is weinig bekend over deze groep vrouwen. In het deelproject onderzoeken professor Tanja van der Lippe en haar team  hoe de groep vrouwen zonder uitkering en zonder baan eruitziet, wat de redenen zijn dat zij geen betaald werk hebben en hoe zij aan te moedigen zijn de stap naar een betaalde baan te zetten.

Nationale Wetenschapsagenda

Economische veerkracht van vrouwen is een programma in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). NWO voert de NWA sinds 2018 uit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het doel van het onderzoek in de NWA is een positieve, structurele bijdrage leveren aan de kennismaatschappij van morgen, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Hier wordt onder andere invulling aan gegeven via thematische programmering in samenwerking met ministeries. Het doel van de thematische NWA-programma’s, waarin wordt samengewerkt met ministeries, is om antwoorden te vinden op actuele maatschappelijke vragen.

Ook ZonMw-programma Vakkundig aan het werk heeft aandacht voor dit thema

Ook het ZonMw-programma Vakkundig aan het werk heeft aandacht voor dit thema. Het ministerie van OCW heeft ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd in een extra zesde subsidieronde, gericht op het bevorderen van economische zelfstandigheid van vrouwen door de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.

Meer informatie

 

]]>
news-8298 Mon, 07 Feb 2022 17:12:23 +0100 Vooraankondiging: Subsidieoproep voor Bevorderen van werken met een arbeidsbeperking https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-subsidieoproep-voor-bevorderen-van-werken-met-een-arbeidsbeperking/ Het programma Vakkundig aan het werk 2 stelt in maart 2022 de tweede subsidieoproep open voor onderzoek naar het bevorderen van werken met een arbeidsbeperking. De oproep richt zich op praktijkgerichte projecten waarin samenwerkingspartners zoeken naar werkzame en werkbare innovaties voor de lokale gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Het doel daarvan is om (evidence based) kennis breed toepasbaar te maken in het veld van Werk en Inkomen. Het gaat om een vooraankondiging van de tweede subsidieoproep van Vakkundig aan het werk 2. Dit vervolgprogramma legt het accent op:

 • innovatie binnen de lokale praktijk
 • kennisbundeling- en ontsluiting.

Vakkundig aan het werk 2 bouwt voort op de gezamenlijke kennisinfrastructuur, ontstaan uit Vakkundig aan het werk 1. Dit programma levert (evidence based) kennis op voor gemeenten en UWV om de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te verbeteren.

Praktijkgerichte projecten

De aanstaande oproep richt zich op praktijkgerichte projecten waarin samenwerkingspartners (zoals UWV, gemeenten, beroepsorganisaties, werkgevers(organisaties), maatschappelijke organisaties, kennis- en onderwijsinstituten op zoek gaan naar werkzame en werkbare innovaties in de lokale gemeentelijke uitvoeringspraktijk.

Specifieke doelgroep

Sinds de invoering van de Participatiewet zijn zowel gemeenten als UWV verantwoordelijk voor de  arbeidsintegratie van mensen met een structurele functionele beperking. Deze subsidieoproep richt zicht specifiek op deze doelgroep.

Doel van de subsidieoproep

Gemeenten en UWV begeleiden mensen met een arbeidsbeperking richting werk. De participatie van deze doelgroep blijft achter doordat kennis over de begeleiding nog onvoldoende is vertaald naar de uitvoeringspraktijk. Mogelijke oorzaken van achterblijvende participatie van de mensen met een arbeidsbeperking is een kennisachterstand over:

 • wat de doelgroep wel of niet kan
 • hoe de doelgroep moet worden begeleid
 • hoe het werk kan worden aangepast

Naast focus op de kennisachterstand, is het ook belangrijk hoe de werkgever wordt benaderd en ondersteund. Op dit specifieke terrein verdient het realiseren van evidence based practice extra steun, zodat de werkgever mensen met een arbeidsbeperking integraal meeneemt in de stappen die gezet moeten worden in de toetreding naar werk.

Het doel van de subsidieoproep is dat kennis zich laat vertalen naar andere gemeenten en instellingen. Het is daarom verplicht om regionaal of landelijk samen te werken, waarbij tenminste 2 gemeenten, een lokale vestiging van UWV en/of een werkgeversservicepunt actief deelnemen aan het project.

Wie kan aanvragen?

Lokale of landelijke praktijkvertegenwoordigers (gemeenten, (beroeps)organisaties, maatschappelijke organisaties, UWV, werkgeversservicepunt en gecontracteerde private partijen), werkgevers, werkgeversorganisaties, cliënten en hun vertegenwoordigers kunnen een projectidee indienen in samenwerking met een onderzoeksinstelling, die als hoofdaanvrager optreedt.

Tijdschema

De indieningsprocedure bestaat uit 2 fasen: projectideeën en volledig uitgewerkte subsidieaanvragen. De subsidieoproep komt in maart online. De voorlopige deadline voor het indienen van projectideeën is 17 mei 2022. U vindt de exacte invulling van de procedure en de beoordelingscriteria in de subsidieoproep.

Meer informatie

 

]]>
news-8160 Tue, 21 Dec 2021 15:12:00 +0100 Meer weten over de Beschrijving van Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR)? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/meer-weten-over-de-beschrijving-van-arbeidsbelastbaarheid-en-re-integratie-bar/ Misschien heb je er al een blik op geworpen, of sta je te popelen om het gebruiken. Maar wat is het BAR-instrument nu precies?
In mei 2021 is de eerste versie van het instrument voor Beschrijving van Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR) gelanceerd. Wie gaat het wanneer gebruiken? Wat kunnen bedrijfs- en verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen er mee in de praktijk? En wat is de status van dit nieuwe instrument? Het antwoord op deze en andere veel gestelde vragen vind je in deze FAQ’s.

In februari 2022 start een onderzoekconsortium van Amsterdam UMC, UMC Groningen en HAN University of Applied Sciences met subsidie van ZonMw met de doorontwikkeling van het instrument. Vanaf dat moment kunnen gebruikers in een onderzoekssetting via een nog in te richten website feedback delen met de onderzoekers. Via deze site doen de onderzoekers later in het onderzoekstraject ook oproepen voor deelname aan bijvoorbeeld focusgroepen.

De FAQ’s worden gedurende de onderzoeksperiode geactualiseerd en uitgebreid.

Meer informatie

]]>
news-7848 Thu, 14 Oct 2021 10:49:39 +0200 Financiële problemen werken vaak verlammend https://www.sterker.nl/action/news/item/3964/financi-le-problemen-werken-vaak-verlammend/ Door eerst grip te creëren op financiële problemen ontstaat vaak meer ruimte om aan de andere issues te werken. Dit blijkt uit een onderzoek van het programma Vakkundig aan het werk met als titel ‘Niet over, maar met’, uitgevoerd door Tranzo Tilburg University, Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) en Sterker sociaal werk. Een van de uitkomsten is de noodzaak voor een sterkere verbinding tussen professionals in zorg & welzijn en werk & inkomen. news-7832 Mon, 11 Oct 2021 14:54:47 +0200 Deze gemeenten weten participatie te bevorderen https://mediator.zonmw.nl/mediator-48/houten-hanteert-de-menselijke-maat/ Drie Utrechtse gemeenten pakken het anders aan bij de uitvoering van de Participatiewet. Professionals praten niet over maar mét inwoners die door problemen niet kunnen deelnemen aan de samenleving. Lees hoe dit project van Vakkundig aan het werk de participatie bevordert en integraal werkt. news-7798 Tue, 05 Oct 2021 08:26:01 +0200 Iemand met een baan en een huis kan óók zomaar op straat komen te staan https://www.iedereenondereendak.nl/wat-er-al-gebeurt/wonen-met-begeleiding/zonmw 'Er bestaan veel gestolde beelden over waarom iemand dakloos is, of de kunst van het leven even niet helemaal goed doorheeft. Er wordt daardoor vaak erg geredeneerd vanuit de problematiek, en niet vanuit oplossingen. En dát is waar wij kunnen helpen.’ Dat zegt Yvonne van Mierlo, voorzitter van de commissie Beschermd thuis, een programma van ZonMw. news-7781 Thu, 30 Sep 2021 18:17:13 +0200 SER-advies: Werken zonder Armoede https://www.ser.nl/nl/Publicaties/werken-zonder-armoede Vergroot de bestaanszekerheid van werkenden, zorg voor voldoende inkomen en maak regels minder ingewikkeld. Werk, en dus salaris, biedt niet voor iedereen voldoende bestaanszekerheid. Zo’n 220.000 werkenden zijn arm, ondanks hun inkomen uit werk. Om uit die armoede te komen is een aanpak nodig op meerdere fronten: een voldoende en stabiel inkomen, werk dat voldoende perspectief biedt en dienstverlening die aansluit op de behoeften van werkende minima. Lees verder in de verkenning ‘Werken zonder Armoede’. news-7707 Tue, 14 Sep 2021 13:41:05 +0200 Radicale omkering nodig in het denken over vakmanschap https://sam.nl/radicale-omkering-nodig-in-het-denken-over-vakmanschap/ Het denken over vakmanschap in het sociaal domein moet radicaal veranderen. Uitgangspunt moet worden dat de mensen die het werk al jaren doen echt wel weten hoe ze situaties moeten inschatten en hoe ze een bepaald doel kunnen bereiken. Misschien niet helemaal in hun eentje, maar wel sparrend en leren met collega’s. news-7692 Mon, 13 Sep 2021 10:48:16 +0200 Statushouders komen moeilijk aan werk, terwijl dat voor integratie belangrijk is https://nos.nl/artikel/2397196-statushouders-komen-moeilijk-aan-werk-terwijl-dat-voor-integratie-belangrijk-is Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderdeel van de integratie van statushouders, maar hun aansluiting op de arbeidsmarkt is niet goed geregeld. Dat blijkt uit langdurig onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat de positie en leefsituatie van statushouders die zich sinds 2014 in Nederland hebben gevestigd heeft onderzocht. news-7659 Thu, 09 Sep 2021 08:00:00 +0200 Lokale persoonsgebonden aanpak voor ‘probleemjongeren’ https://publicaties.zonmw.nl/brandjes-blussen-met-een-integrale-blik/ Ze zijn jong, kampen met allerlei problemen en zijn bekend bij politie en justitie. Vaak is er geen startkwalificatie, diploma of werk en wel schulden. Werk is voor ‘probleemjongeren’ een belangrijke factor om uit de problemen te komen én te blijven. Het is een complexe doelgroep voor gemeenten die nauwe samenwerking tussen zorg en veiligheid vereist. Dit project van Vakkundig aan het werk laat zien wat werkt. news-7598 Thu, 12 Aug 2021 09:00:00 +0200 Arbeidsmogelijkheden bij psychische kwetsbaarheid https://publicaties.zonmw.nl/terug-naar-de-kern-hoe-zou-u-geholpen-zijn/ Gemeenten proberen de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid te vergroten. Hoe bevorder je een integrale aanpak waarbij deze mensen begeleid worden naar werk? Want bijna 50% van de arbeidsongeschikten heeft een psychische aandoening. Gemeenten in de regio’s Rijk van Nijmegen en Haaglanden onderzochten het. news-7533 Mon, 12 Jul 2021 16:35:00 +0200 Positieve insteek helpt statushouders https://publicaties.zonmw.nl/positieve-insteek-helpt-statushouders/ Gevlucht uit je eigen land, opgevangen in Nederland en dan hier zo snel mogelijk werk vinden. Het klinkt zoveel makkelijker dan het is. Want de ellende uit het verleden en de problemen van nu zitten vaak in de weg. Een cursus mentaal welbevinden in de eigen taal biedt perspectief op de toekomst.