Hoe stimuleer je dat zoveel mogelijk mensen zo regulier mogelijk werk vinden? En hoe kan je armoede en problematische schulden terugdringen? Dit programma levert kennis op voor gemeenten om de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te verbeteren. Op dit moment oogsten we de onderzoeksresultaten. Het vervolgprogramma is recent gestart.

Thema's

Uitgelicht

Arbeidsparticipatie van slachtoffers huiselijk geweld

Voor vrouwen die (ex)partnergeweld hebben meegemaakt, is de drempel naar werk vaak erg hoog. Hoe helpt De Nieuwe Toekomst, een interventie op het snijvlak van zorg en re-integratie, deze vrouwen op weg?

Lees over de effecten van De Nieuwe Toekomst

Verbeteren dienstverlening Werk en Inkomen: in de praktijk (video)

Het project ‘Coachen op de werkplek’ helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo volwaardig mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving. Daarbij staat investeren in vakmanschap centraal.

Bekijk de video

Terugblik conferentie Werk, inkomen en gezondheid

‘Het is zo leuk om te zien dat er overal een beweging in gang is gezet om meer onderbouwd te gaan werken’, zegt onze directeur Veronique Timmerhuis. We kijken terug op een energieke en inspirerende dag vol kennisuitwisseling.

Meer weten? Bekijk de terugblik

In gesprek over Vakkundig aan het werk

Anneke van der Giezen (ministerie SZW) en Marcel van Druenen (SAM) in gesprek. Over hoe dit kennisprogramma in de sector Werk en Inkomen de beweging stimuleert om meer methodisch te werken, binnen of vanuit een evidence based practice.

Bekijk de video in de reeks 'Vakkundig aan het werk: in de praktijk'

Benieuwd naar de resultaten van Vakkundig aan het werk?

Projectleiders vertellen over de opbrengsten uit hun onderzoek en geven tips voor de praktijk, om de dienstverlening daadwerkelijk te verbeteren. Bekijk de artikelen per thema: Vergunninghouders, Re-integratie, Schulden en armoede, Integraal werken, Methodisch werken.

Lees de resultaten in onze nieuwste artikelenreeks

Ons programma in 1 minuut

Klantmanagers bij gemeenten helpen inwoners betaald werk te vinden en schulden terug te dringen. Kennis uit onderzoek vult hun ervaring mooi aan. Zo kunnen inwoners (weer) meedoen op de arbeidsmarkt en hun veerkracht vergroten. Dit biedt ruimte voor gezond(er) leven.

Bekijk het filmpje Vakkundig aan het werk

Actueel

Zo worden moeders in de Haagse Schilderswijk opgeleid voor de zorg

Als je als vrouw jarenlang voor de kinderen hebt gezorgd, niet werkt of ongeschoold werk doet… Hoe word je dan economisch zelfstandig? De VrouwenAcademie in buurtcentrum De Mussen in de Haagse Schilderswijk is er voor deze groep vrouwen. Juist voor de vrouwen die ook de capaciteiten hebben om een opleiding te doen. De eerste klas ging vorige maand van start!

 

Elders gezien

Draag bij aan een inclusieve arbeidsmarkt: meld je aan vóór 15 november

Ben jij onderzoeker, arts, techneut, werkgever, cofinancier en/of een samenwerkingspartner met relevante expertise? En heb jij interesse om interdisciplinair samen te werken aan innovatieve sociale of technologische oplossingen voor mensen met een beperking of chronische ziekte op de arbeidsmarkt? Meld je dan vóór 15 november aan voor de nieuwe NWO KIC call 'Meedoen op de arbeidsmarkt'. We zijn op zoek naar een breed palet aan kennis en expertise...

Nieuws

Statushouders vaker aan het werk, inburgering stagneert

33% van de inburgeringsplichtige statushouders die sinds 2014 in Nederland zijn, is eind 2021 aan het werk. Dat is het hoogste aandeel ooit in de afgelopen vier jaar. De inburgering van deze groep stagneert: het percentage met een inburgeringsdiploma loopt niet veel meer op en er zijn steeds meer ontheffingen. Dat blijkt uit cijfers van de Divosa Benchmark Statushouders. Divosa is ervan overtuigd dat de Wet inburgering 2021 statushouders meer...

Elders gezien

Verborgen oorzaken van gezondheidsproblemen

Armoede. Racisme. Discriminatie. Genderongelijkheid. Schulden. Volgens laagbetaalde zorgverleners in de ouderenzorg zijn dit belangrijke, vaak verzwegen oorzaken van hun gezondheidsklachten. Dit blijkt uit onderzoek van de vakgroep ethiek en recht van het Amsterdam UMC.

Nieuws
Toon meer

Subsidieoproepen

Bevorderen van werken met een arbeidsbeperking

Onderwerpen

  • Werken met een arbeidsbeperking
  • Werk en inkomen
  • Gemeentelijke uitvoeringspraktijk
  • Praktijkrelevant onderzoek
  • Gendersensitieve aanpak

 

Onderdeel van programma

Vakkundig aan het werk 2

Geplaatst op

27 september 2022

Deadline

13 december 2022,
14.00 uur

Bekijk

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website