Hoe stimuleer je dat zoveel mogelijk mensen zo regulier mogelijk werk vinden? En hoe kan je armoede en problematische schulden terugdringen? Dit programma levert kennis op voor gemeenten om de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te verbeteren. Op dit moment oogsten we de onderzoeksresultaten. Het vervolgprogramma is recent gestart.

Thema's

Uitgelicht

Arbeidsparticipatie van slachtoffers huiselijk geweld

Voor vrouwen die (ex)partnergeweld hebben meegemaakt, is de drempel naar werk vaak erg hoog. Hoe helpt De Nieuwe Toekomst, een interventie op het snijvlak van zorg en re-integratie, deze vrouwen op weg?

Lees over de effecten van De Nieuwe Toekomst

Verbeteren dienstverlening Werk en Inkomen: in de praktijk (video)

Het project ‘Coachen op de werkplek’ helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo volwaardig mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving. Daarbij staat investeren in vakmanschap centraal.

Bekijk de video

Terugblik conferentie Werk, inkomen en gezondheid

‘Het is zo leuk om te zien dat er overal een beweging in gang is gezet om meer onderbouwd te gaan werken’, zegt onze directeur Veronique Timmerhuis. We kijken terug op een energieke en inspirerende dag vol kennisuitwisseling.

Meer weten? Bekijk de terugblik

In gesprek over Vakkundig aan het werk

Anneke van der Giezen (ministerie SZW) en Marcel van Druenen (SAM) in gesprek. Over hoe dit kennisprogramma in de sector Werk en Inkomen de beweging stimuleert om meer methodisch te werken, binnen of vanuit een evidence based practice.

Bekijk de video in de reeks 'Vakkundig aan het werk: in de praktijk'

Benieuwd naar de resultaten van Vakkundig aan het werk?

Projectleiders vertellen over de opbrengsten uit hun onderzoek en geven tips voor de praktijk, om de dienstverlening daadwerkelijk te verbeteren. Bekijk de artikelen per thema: Vergunninghouders, Re-integratie, Schulden en armoede, Integraal werken, Methodisch werken.

Lees de resultaten in onze nieuwste artikelenreeks

Ons programma in 1 minuut

Klantmanagers bij gemeenten helpen inwoners betaald werk te vinden en schulden terug te dringen. Kennis uit onderzoek vult hun ervaring mooi aan. Zo kunnen inwoners (weer) meedoen op de arbeidsmarkt en hun veerkracht vergroten. Dit biedt ruimte voor gezond(er) leven.

Bekijk het filmpje Vakkundig aan het werk

Actueel

Kick-off Economische Veerkracht van Vrouwen

Op 26 januari 2023 vond een geslaagd kick-off event over de Economische Veerkracht van Vrouwen plaats. Het event sluit aan bij de doelen van het NWA-programma Economische Veerkracht van Vrouwen.

Pagina

Jeanine Klaver: De arbeidsintegratie van statushouders vraagt om een lange adem

Nieuwkomers die de vluchtelingenstatus krijgen, mogen in Nederland werken. Toch blijkt het voor hen lastig om betaald werk te vinden. Onderzoeker Jeanine Klaver vertelt over een programma dat arbeidsintegratie van statushouders moest vergemakkelijken. Een verhaal over succesfactoren en obstakels.

Elders gezien

Arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking

Bij de meeste mensen met een arbeidsbeperking maar met arbeidsmogelijkheden ligt de arbeidsparticipatie eind 2021 weer hoger dan voor de coronapandemie. Alleen bij Wajongers met arbeidsvermogen ligt de arbeidsparticipatie iets onder het niveau van 2019.

Elders gezien

Zo worden moeders in de Haagse Schilderswijk opgeleid voor de zorg

Als je als vrouw jarenlang voor de kinderen hebt gezorgd, niet werkt of ongeschoold werk doet… Hoe word je dan economisch zelfstandig? De VrouwenAcademie in buurtcentrum De Mussen in de Haagse Schilderswijk is er voor deze groep vrouwen. Juist voor de vrouwen die ook de capaciteiten hebben om een opleiding te doen. De eerste klas ging vorige maand van start!

 

Elders gezien
Toon meer

Subsidieoproepen

Sociale implementatie instrumentengids Eva

Onderwerpen

  • Re-integratie
  • Werk en inkomen
  • Gemeentelijke uitvoeringspraktijk
  • Evidence based handelen
  • Gemeenten

 

Onderdeel van programma

Vakkundig aan het werk 2

Geplaatst op

21 februari 2023

Deadline

18 april 2023,
14.00 uur

Bekijk

Agenda

Toon alle agenda-items

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website