Over dit programma

Dit programma draagt bij aan de verbetering van re-integratie bij een andere werkgever (2e spoor) door het ontwikkelen en uitproberen van innovatieve aanpakken. Inzicht is nodig in hoe werkgevers en werknemers de mogelijkheden voor die re-integratie beter kunnen benutten en er is behoefte aan concrete praktische handvatten.

In de (te vormen) consortia gaan vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers met onderzoekers op zoek naar mogelijkheden voor passend werk van zieke werknemers bij een andere werkgever. Dit doen ze aan de hand van actieonderzoek.

De totale opbrengst van het programma wordt een nieuw en breed repertoire aan aanpakken in de re-integratie 2e spoor, waarvan de werkzaamheid aannemelijk is. De aanpakken zijn praktisch bruikbaar en overdraagbaar. Ook is er veel aandacht voor communicatie en implementatie van de (tussentijdse) resultaten.

Dit repertoire aan aanpakken komt primair ten goede aan werkgevers en werknemers. Dat kan rechtstreeks, maar ook via (de geleverde inspanningen van) re-integratiebedrijven.

Meer weten? Lees de volledige programmatekst Verbetering re-integratie 2e spoor.

Het uitvoeren van experimenten om de kans op succesvolle re-integratie 2e spoor te verbeteren, is één van de vijf maatregelen inzake loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Over dit maatregelenpakket maakte de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) eind 2018 afspraken met werkgevers en werknemers. En hierover informeerde hij toen de Tweede Kamer.

Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van SZW, heeft een looptijd van 2021 tot en met 2027 en kent een totaalbudget van € 20 miljoen.

Consortia

Arbeidsorganisaties (werkgevers), werknemers- en/of patiënten- en/of cliëntenorganisaties en (een) onderzoeksorganisatie(s) gaan samen innovatieve aanpakken (door)ontwikkelen, uitproberen en evalueren. Waar relevant kunnen ook andere partijen participeren in deze consortia. Denk aan re-integratiebedrijven, beroeps- of vakverenigingen, arbodienstverlenende bedrijven of verzekeraars.

Veelgestelde vragen

Hier vindt u veelgestelde vragen over de subsidieoproep 'Verbetering re-integratie 2e spoor'.

Fasering subsidieronde

De subsidieronde voor dit programma bestaat uit twee fasen: een ontwikkelfase en een uitvoeringsfase. Hieronder vindt u een overzicht van de fasering en welke documenten wanneer aangeleverd dienen te worden.

Klik om te vergroten

Looptijd projecten

De looptijd van de projecten in de uitvoeringsfase is maximaal vier jaar. Het is dus ook mogelijk om een project met een kortere looptijd in te dienen en uit te voeren. Het aangevraagde budget dient overeen te komen met de looptijd van het project en de activiteiten die uitgevoerd gaan worden.

Voorbereidende studies

De volgende studies en verkenningen zijn/worden uitgevoerd ter voorbereiding van dit programma (in opdracht van SZW en/of ZonMw).

Kennis over verbeteringen re-integratieproces zieke werknemers

Onderzoek levert kennis op over verbeteringen in het re-integratieproces van zieke werknemers. Het programma ‘Verbetering re-integratie 2e spoor’ focust op re-integratie van zieke werknemers bij een andere werkgever (2e spoor). Ons programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces focust op de samenwerking tussen arbeidsdeskundigen, bedrijfs- en verzekeringsartsen en re-integratie bij de eigen werkgever (1e spoor).

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Op de themapagina Terugkeer naar werk bij gezondheidsproblemen vindt u altijd het laatste nieuws. Wilt u niets missen, abonneer u dan op de Preventienieuwsbrief of bekijk de laatste edities.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website