Onderzoek levert kennis op over verbeteringen in het re-integratieproces van zieke werknemers. Zowel bij de eigen werkgever (1e spoor) als bij een andere werkgever (2e spoor). De focus ligt op de samenwerking tussen arbeidskundigen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen.

Onderwerpen

Uitgelicht

Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratiemogelijkheden (BAR)

Hier vindt u alle informatie over het BAR-instrument: een wetenschappelijk onderbouwd instrument dat bedrijfsartsen de mogelijkheid biedt om de belastbaarheid en mogelijkheden voor re-integratie van zieke werknemers op uniforme wijze te beschrijven en documenteren.

Meer weten?

Beroepsgroepen tekenen intentieverklaring; werken samen aan doorontwikkeling BAR

Met deze intentieverklaring geven de beroepsverenigingen (NVAB, NVVG, NVVA) en brancheorganisaties (OVAL, Kwaliteit op Maat) en UWV aan actief samen te willen werken aan de doorontwikkeling van de Beschrijving van Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR).

Lees meer over de intentieverklaring

Re-integratie bij de eigen werkgever (1e spoor)

Door het ontwikkelen van kennis, het stimuleren van implementatie en de borging van kennis, draagt dit programma bij aan de verbetering van de kwaliteit van het poortwachtersproces en de re-integratie van zieke werknemers.

Lees over het programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces

Re-integratie bij een andere werkgever (2e spoor)

Door innovatieve aanpakken te ontwikkelen en uit te proberen draagt dit programma bij aan de verbetering van re-integratie van zieke medewerkers bij een andere werkgever. Zodat werkgevers en -nemers de mogelijkheden beter benutten en gebruik maken van concrete praktische handvatten.

Lees meer het programma Verbetering re-integratie 2e spoor

Voorbereiding programma over re-integratie 2e spoor

Ter voorbereiding van ons programma zijn onder meer deze kennissynthese en verkenning gebruikt:

Projecten over het verbeteren van het re-integratieproces bij de eigen werkgever

Deze 11 projecten gaan zich richten op de versterking van de eigen rol van de zieke werknemer, bevordering en implementatie van vernieuwende re-integratiegerichte interventies, facilitering van aanpassingen in arbeidsorganisaties.

Gehonoreerde projecten Verbetering kwaliteit poortwachtersproces (programmalijn 2)

BAR: één Begrippenkader voor arbeidsbelastbaarheid en re-integratie (BAR)

Het BAR-instrument helpt bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen eenduidig te communiceren. Zodat de re-integratie van zieke werknemers bij de eigen werkgever verbetert.

Bekijk de BAR-leidraad en het BAR-instrument

Actueel

Subsidieoproep ‘Verbetering re-integratie 2e spoor’ nu geopend

De oproep is bedoeld voor werkgevers en vertegenwoordigers van werknemers, die in samenwerking met een onderzoeksorganisatie aan de slag gaan met het uitproberen van innovatieve aanpakken. De aanpakken dienen ter verbetering van de re-integratie van zieke werknemers bij een andere werkgever (oftewel re-integratie 2e spoor). Zo kunnen werkgevers en werknemers de mogelijkheden beter benutten en gebruik maken van concrete praktische handvatten. De...

Nieuws

Intentieverklaring beroepsgroepen om samen te werken aan doorontwikkeling BAR, voor succesvolle verzuimbegeleiding en re-integratie naar werk

Met deze intentieverklaring geven de beroepsverenigingen (NVAB, NVVG, NVVA) en brancheorganisaties (OVAL, Kwaliteit op Maat) en UWV aan actief samen te willen werken aan de doorontwikkeling van de Beschrijving van Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR). Dit instrument zorgt voor een gezamenlijk begrippenkader en gemeenschappelijke taal, zodat bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen elkaar beter begrijpen.

Nieuws

Publicatie: Kies voor maatwerk in re-integratie Tweede Spoor. Ervaringen uit de praktijk (OVAL en KoM)

In opdracht van ZonMw hebben OVAL en KoM voor het kennisprogramma ‘Verbeteringen re-integratie Tweede Spoor’ van ZonMw de ervaringen uit de dagelijkse praktijk met re-integratie tweede spoor in kaart gebracht. Welke knelpunten en verbeterpunten ervaren professionals? Wat gaat er goed en wanneer is het juiste moment om een tweede spoortraject in te zetten? De publicatie omvat een aantal adviezen voor de nog te vormen consortia.

Elders gezien
Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website