Onderzoek levert kennis op over verbeteringen in het re-integratieproces van zieke werknemers. Eén programma focust op de samenwerking tussen arbeidskundigen, bedrijfs- en verzekeringsartsen en re-integratie bij de eigen werkgever (1e spoor). Het andere programma focust op re-integratie bij een andere werkgever (2e spoor).

Onderwerpen

Uitgelicht

BAR: één Begrippenkader voor arbeidsbelastbaarheid en re-integratie (BAR)

Het BAR-instrument helpt bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen eenduidig te communiceren. Zodat de re-integratie van zieke werknemers bij de eigen werkgever verbetert

Bekijk de BAR-leidraad en het BAR-instrument

Programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces

Met dit programma dragen we bij aan de verbetering van de kwaliteit van het poortwachtersproces en de re-integratie van zieke werknemers bij de eigen werkgever (1e spoor). Door het ontwikkelen van kennis, het stimuleren van implementatie en de borging van kennis.

Lees meer over dit programma

Programma Verbetering re-integratie 2e Spoor

Dit programma draagt bij aan de verbetering van re-integratie bij een andere werkgever (2e spoor) door het ontwikkelen en uitproberen van innovatieve aanpakken. Inzicht is nodig in hoe werkgevers en -nemers de mogelijkheden beter kunnen benutten en er is behoefte aan concrete praktische handvatten.

Lees meer over dit nieuwe programma

Ervaringen van artsen

Bedrijfsartsen en huisartsen/medisch specialisten weten elkaar te vinden om de diagnose, behandeling en de gevolgen hiervan voor het werk van hun patiënt goed op elkaar af te stemmen.

Lees de ervaringen van artsen (Arboportaal)

Voorbereiding programma over re-integratie 2e spoor

Ter voorbereiding van ons programma zijn onder meer deze kennissynthese en verkenning gebruikt:

10 tips voor samenwerking

Samenwerking tussen bedrijfsartsen, huisartsen, medisch specialisten en specialisten arbeid en gezondheid is van groot belang om verzuim en uitval op het werk effectief te beperken.

10 tips van artsen en specialisten (Arboportaal)

Actueel

Dossieronderzoek UWV: aard en omvang van re-integratie 2e spoor

Dit rapport analyseert de inzet van het tweedespoortraject, waarbij een langdurig zieke werknemer begeleid wordt naar werk bij een nieuwe werkgever. Zo’n traject moet worden ingezet als re-integratie bij de eigen werkgever niet meer mogelijk is of niet voldoende kansrijk is. Lees meer in deze analyse.

Elders gezien

Aan bedrijfsartsen is een groot tekort

Het specialisme is weinig populair bij studenten geneeskunde. Waren er tien jaar geleden nog ruim 2.100, in 2019 waren dat er nog maar 1.683. Een grote groep bedrijfsartsen gaat met pensioen en de instroom is niet groot genoeg om dat te compenseren. Al jaren is de beroepsvereniging i.s.m. brancheverenigingen, opleidingsinstituten en het ministerie van Volksgezondheid bezig met een imagocampagne. Hoe kan het dat het tekort toch zo in stand blijft?

Elders gezien

Eerste versie BAR gereed: één begrippenkader voor arbeidsbelastbaarheid en re-integratie

Bij de re-integratie van een zieke werknemer hebben bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen ieder een eigen rol. De beroepsgroepen hanteren soms andere begrippen of gebruiken deze anders. Dit kan effectieve re-integratie van de werknemer in de weg staan. Om de communicatie te verbeteren heeft Amsterdam UMC de Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratie (BAR) leidraad ontwikkeld.

Nieuws
Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website