ZonMw tijdlijn Terugkeer naar werk bij gezondheidsproblemen https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Terugkeer naar werk bij gezondheidsproblemen nl-nl Mon, 30 Jan 2023 02:34:35 +0100 Mon, 30 Jan 2023 02:34:35 +0100 TYPO3 news-9190 Tue, 22 Nov 2022 13:55:40 +0100 7 nieuwe projecten voor betere begeleiding bij re-integratie zieke werknemers bij een andere organisatie https://publicaties.zonmw.nl/7-nieuwe-projecten-voor-betere-begeleiding-bij-re-integratie-zieke-werknemers-bij-een-andere-organisatie/ Hoe kunnen werkgevers en werknemers de mogelijkheden voor de re-integratie van zieke werknemers bij een andere werkgever beter benutten? En welke concrete praktische handvatten helpen daarbij? Daar gaan de7 gehonoreerde projecten van het programma ‘Verbetering re-integratie 2e spoor' mee aan de slag. news-9121 Tue, 01 Nov 2022 17:20:11 +0100 Communicatie tussen verzekeringsarts en arbeidsdeskundige kan beter https://www.tbv-online.nl/communicatie-tussen-verzekeringsarts-en-arbeidsdeskundige-kan-beter/ Aios verzekeringsgeneeskunde Arthur Schulte deed onderzoek naar het contact tussen arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen bij de claimbeoordeling. Betere communicatie kan het beoordelingsproces efficiënter maken, is een van de conclusies. Maar dan moeten verzekeringsartsen wel duidelijker aangeven wat ze concreet bedoelen. news-9032 Wed, 05 Oct 2022 09:45:50 +0200 Praktisch hulpmiddel: Werk en Wijzer voor zorgverleners ziekenhuis https://werkenchronischziek.nl/wp-content/uploads/2022/05/Werk-en-Wijzer-voor-Zorgverleners_mei2022.pdf Aandacht voor werk van patiënten die onder behandeling zijn in het ziekenhuis is voor de re-integratie belangrijk. Daarom is de ‘Werk en Wijzer voor zorgverleners’ ontwikkeld, een praktisch hulpmiddel voor zorgverleners in het ziekenhuis. Werk en Wijzer is ontwikkeld door Maastricht UMC+ samen met andere ziekenhuizen, Centrum Werk Gezondheid en met inzichten vanuit Fit for Work en Target@Work. news-8948 Thu, 29 Sep 2022 13:30:00 +0200 Subsidies beschikbaar voor verbeteren kwaliteit van het re-integratieproces zieke werknemer https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidies-beschikbaar-voor-verbeteren-kwaliteit-van-het-re-integratieproces-zieke-werknemer/ Vanaf 13 september 2022 staan 2 nieuwe subsidierondes open voor kennisdeling en netwerkvorming rond het re-integratieproces van een zieke werknemer. Deze rondes zijn onderdeel van het programma Verbetering kwaliteit Poortwachtersproces en richten zich op de versterking van kennisnetwerken en -uitwisseling op het terrein van de re-integratie van zieke werknemers. Tot uiterlijk dinsdag 15 november 14.00 uur is het mogelijk om subsidieaanvragen in te dienen. Subsidieoproep Organiseren van een kennisnetwerk

In deze subsidieoproep kunnen projectideeën worden ingediend voor het organiseren van een structureel en overkoepelend kennisnetwerk. Het doel is om met dit kennisnetwerk de bestaande kennisnetwerken rondom de re-integratie van zieke werknemers te versterken en te verbeden, met betrekking tot de professionals en op termijn ook de thema’s. Hiermee faciliteren we de kennisdeling en netwerkvorming tussen praktijk, onderzoek en onderwijs en stimuleren we de duurzame borging daarvan.

Bekijk de subsidieoproep Organiseren van een structureel overkoepelend kennisnetwerk

Subsidieoproep Stimuleren van kennisuitwisseling en -netwerken

In deze subsidieoproep kan subsidie worden aangevraagd voor het organiseren van activiteiten om kennisuitwisseling en kennisnetwerken rondom de re-integratie van zieke werknemers verder te versterken en te verbreden. Deze activiteiten geven ook direct inhoud aan het overkoepelende kennisnetwerk.

Bekijk de subsidieoproep Stimuleren van kennisuitwisseling en -netwerken

Kennis voor werknemers en werkgevers

Met het programma Verbetering kwaliteit Poortwachtersproces dragen we bij aan de verbetering van de kwaliteit van het poortwachtersproces en de re-integratie van zieke werknemers door het ontwikkelen van kennis, het stimuleren van implementatie en de borging van kennis. De kennis is vooral gericht op de uitvoering van het werk van bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, hun beroepsverenigingen en opleidingen, arbodiensten en re-integratiebedrijven. Uiteindelijk dient de kennis werknemers en werkgevers te helpen bij de terugkeer in het werk na ziekteverzuim.

Vragen? Bekijk de informatiebijeenkomst terug

Op woensdag 21 september organiseerden we een informatiebijeenkomst over beide subsidieoproepen. De opname en presentatie van beide bijeenkomsten kijkt u hier terug.

Met vragen kunt u bij ons terecht via poortwachter@zonmw.nl.

Meer informatie

 

]]>
news-8912 Thu, 25 Aug 2022 14:49:05 +0200 Nieuwe versie BAR op komst https://www.arbeidsdeskundigen.nl/nvva/actueel/nieuwe-versie-bar-op-komst Op 27 september 2022 presenteert het BAR-onderzoeksteam een nieuwe versie van de BAR (Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratiemogelijkheden) tijdens een interactieve presentie op de ZonMw conferentie ‘Werk, inkomen en gezondheid’ in Utrecht. news-8894 Wed, 17 Aug 2022 10:13:19 +0200 Matchmaking KIC-call Meedoen op de arbeidsmarkt op 29 september https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/matchmaking-kic-call-meedoen-op-de-arbeidsmarkt-op-29-september/ Op donderdag 29 september 2022 organiseert NWO een matchmaking voor de KIC-call 'Meedoen op de arbeidsmarkt: innovatieve oplossingen voor mensen met een beperking of chronische ziekte'. De matchmaking is bedoeld voor geïnteresseerden om hun initiatieven vorm te geven en benodigde mede-aanvragers in onderzoek te vinden. De subsidieoproep richt zich op onderzoek naar innovatieve (sociale en) technologische oplossingen en daarmee structurele verbetering van de kansengelijkheid en een inclusieve arbeidsmarkt. Waarom deze matchmaking?

Deze KIC-call vraagt om interdisciplinaire voorstellen waarbij alfa-, bèta- en gammaonderzoekers samenwerken. De matchmaking is dan ook bedoeld om deze partijen samen te brengen. Binnen een gevarieerd programma van interactieve sessies wisselen de deelnemers hun onderzoeksvragen en ideeën over interdisciplinaire samenwerking met elkaar uit. Uitdagingen en vooral kansen van interdisciplinair samenwerken staan daarbij centraal. Dit om deelnemers te helpen om uiteindelijk tot goede samenwerking en geïntegreerde onderzoeksvoorstellen van topkwaliteit te komen. Er zal informatie worden gegeven over de achtergrond en inhoud van de call for proposals. Tot slot wordt ruimte geboden om een-op-een met deelnemers in contact te komen.

Programma (voorlopig)*

Opening (plenair)
Meet & Greet: Discussies in breakout sessies – Uitwisselen van onderzoeksvragen en ideeën.
Plenaire feedback vanuit de breakout sessies
Q&A
Vervolgstappen

*Tijden en programma zijn indicatief. Tijdens de toelichtingen is er ruim de tijd voor vragen.

Datum: 29 september 2022
Tijdstip: 13:00 uur tot 16:30 uur
Locatie: Online (Zoom-link volgt)
Registratie: uiterlijk op 27 september 2022 via onderstaand formulier. Deelname is gratis.

Registratie

Meldt u aan via het registratieformulier op de bijeenkomstenpagina. Registeren is mogelijk tot 27 september 2022. Deelname is gratis.

Over de call

Veel mensen met een beperking of chronische ziekte krijgen momenteel niet de mogelijkheid om het werk te doen waar zij voor gekozen hebben. En dat terwijl de krapte op de arbeidsmarkt momenteel enorm is. Ook met hun beperking kunnen deze mensen een waardevolle bijdrage leveren. Door de inzet van technologische en/of sociale innovaties en het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving zouden zij passende arbeid kunnen doen. Om de arbeidsparticipatie van deze groepen te stimuleren en faciliteren is nieuw onderzoek nodig. Daarom lanceert NWO de deze nieuwe KIC-call.

Deze nieuwe KIC-call richt zich op onderzoek naar innovatieve mogelijkheden en oplossingen om mensen met een beperking duurzaam en betekenisvol te kunnen laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. Mensen met een beperking moeten toegang krijgen en houden tot werk dat past bij hun mogelijkheden en ambities. Daarbij dienen zij, indien nodig, ondersteuning te krijgen om te kunnen voldoen aan de uitdagingen van het werk waar zij voor hebben gekozen. Er zijn diverse mogelijkheden, maar het realiseren van passende arbeid gebeurt op beperkte schaal. Er is momenteel gebrek aan doorontwikkeling en carrièreperspectief.

Meedoen op de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking vergt verdere technologische en sociale innovatie mét, dóór en vóór deze mensen. Sociale innovaties, technologie en hulpmiddelen kunnen bijdragen aan betere participatie op de arbeidsmarkt door mensen met een beperking. Zowel thuis als op de werkplek zelf. In deze call worden projecten gefinancierd die van toegevoegde waarde zijn voor lopend onderzoek en bestaande kennis. De projecten zullen bijdragen aan nieuwe inzichten en (sociale en) technologische innovaties en daarmee structurele verbetering van de kansengelijkheid en een inclusieve arbeidsmarkt. Doel van het onderzoek is aantoonbare impact op de arbeidspositie van mensen met een beperking.

Meer informatie

Meer informatie over het programma en deelnemers ontvangt u in aanloop naar de bijeenkomst. Voor vragen kunt u contact opnemen met Robert Jabroer of Marianne Biegstraaten via kic-chronicdiseases@nwo.nl.

Ga naar de eventpagina van de matchmaking op 29 september 2022

]]>
news-8565 Thu, 28 Apr 2022 14:39:24 +0200 Ontwikkelfase gestart voor 8 projecten ter verbetering re-integratie zieke medewerkers bij andere werkgever https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/ontwikkelfase-gestart-voor-8-projecten-ter-verbetering-re-integratie-zieke-medewerkers-bij-andere-we/ Begin april startten 8 projecten met de eerste fase van hun project voor het onderzoeksprogramma Verbetering re-integratie 2e spoor. Dit programma draagt bij aan de verbetering van re-integratie bij een andere werkgever (2e spoor). De 8 projecten gaan, in consortiumvorm, aan de slag met innovatieve aanpakken ter bevordering van re-integratie van zieke werknemers bij een andere werkgever wanneer re-integratie in de eigen organisatie niet lukt. Doel: verbetering van re-integratie bij een andere werkgever

Consortia testen hun innovatieve aanpak uit aan de hand van actieonderzoek. De uiteindelijke resultaten zijn bedoeld voor werknemers en werkgevers, zodat zij de mogelijkheden voor re-integratie 2e spoor beter kunnen benutten en gebruik kunnen maken van concrete praktische handvatten. De consortia bestaan uit vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers, onderzoekers en andere relevante partijen.

Projecten richten zich op verschillende thema’s

De projecten richten zich op verschillende thema’s, zoals:

 • het tijdig starten van een 2e spoortraject
 • meer maatwerk en ruimte voor de eigen regie van de werknemer
 • betere communicatie en samenwerking tussen werknemer en werkgever en tussen (netwerken van) verschillende werkgevers en professionals.

Fasering

Projecten zijn momenteel gestart met de eerste fase (ontwikkelfase) van hun project. In deze fase wordt het consortium verder vormgegeven en de subsidieaanvraag uitgewerkt. In het najaar van 2022 worden de subsidieaanvragen beoordeeld. De gehonoreerde projecten starten uiterlijk 1 januari 2023 met de tweede fase (uitvoeringsfase) van hun project. In deze fase gaan de projecten aan de slag met hun aanpak en het actieonderzoek. Eind 2024 worden de eerste inzichten verwacht.

Meer informatie

]]>
news-8562 Thu, 28 Apr 2022 12:52:18 +0200 Save the date: conferentie Werk, inkomen en gezondheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/save-the-date-conferentie-werk-inkomen-en-gezondheid/ Reserveer dinsdag 27 september in uw agenda. Op die dag organiseren we de conferentie Werk, inkomen en gezondheid. De conferentie is gericht op professionals, beleidsmakers, cliëntvertegenwoordigers en onderzoekers. Het biedt een unieke kans om onder meer met opgedane kennis aan de slag te gaan door te leren van lopende en afgeronde onderzoeksprojecten en samen naar mogelijkheden van implementatie te kijken. Programma

Tijdens de conferentie komen diverse vraagstukken rondom Werk, inkomen en gezondheid aan bod. Vraagstukken die aan bod komen:

 • Hoe stimuleer je dat zoveel mogelijk mensen werk vinden?
 • Hoe kan je armoede en problematische schulden terugdringen?
 • Hoe stimuleer je gezondheid op de werkplek? En hoe verbeter je het re-integratieproces van zieke medewerkers?
 • Hoe kom je snel aan nieuw ontwikkelde kennis?
 • Hoe vergroot je je netwerk op dit terrein?

Voor wie?

De conferentie is bedoeld voor:

 • gemeenten
 • professionals zoals bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen, loopbaancoaches, klantmanagers, HR-professionals
 • onderzoekers
 • cliënten- of werknemersorganisaties
 • werkgevers of werkgeverorganisaties
 • andere geïnteresseerden

Wat kunt u verwachten?

Met deze conferentie verbinden we praktijk, beleid & onderzoek ter bevordering van kennisbenutting.

De conferentie biedt een dagvullend programma dat bestaat uit enkele plenaire en vele parallelle sessies. Eén dagdeel gaat over de onderwerpen uit Vakkundig aan het werk. Het andere dagdeel gaat over de onderwerpen rondom Werk(en) is gezond, Verbetering kwaliteit poortwachtersproces, Verbetering re-integratie 2e spoor én het, vanaf eind mei, nieuwe ZonMw programma Mentale vitaliteit van werkenden.

Het is mogelijk de conferentie een dagdeel of hele dag te bezoeken. In beide gevallen kunt u deelnemen aan de netwerklunch.

Belangstelling om een bijdrage te leveren?

Binnenkort zal er een oproep worden opengesteld, waarbij u een voorstel kunt indienen om zelf een rol te spelen op de conferentie. Bijvoorbeeld door een interactieve sessie over een specifiek onderwerp, een flitspresentatie of een poster.

Waar

We hopen u op locatie te kunnen ontmoeten, bij Het Muntgebouw, Leidseweg 90 in Utrecht.

Meer informatie

Op dit moment zijn we nog volop bezig met de voorbereiding. Noteer de datum 27 september 2022 alvast in uw agenda en deel het ook in uw netwerk. Een officiële uitnodiging en het programma volgt zodra dit bekend is.
Binnenkort vindt u meer informatie op de conferentiewebsite.

 

]]>
news-8298 Mon, 07 Feb 2022 17:12:23 +0100 Vooraankondiging: Subsidieoproep voor Bevorderen van werken met een arbeidsbeperking https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-subsidieoproep-voor-bevorderen-van-werken-met-een-arbeidsbeperking/ Het programma Vakkundig aan het werk 2 stelt in maart 2022 de tweede subsidieoproep open voor onderzoek naar het bevorderen van werken met een arbeidsbeperking. De oproep richt zich op praktijkgerichte projecten waarin samenwerkingspartners zoeken naar werkzame en werkbare innovaties voor de lokale gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Het doel daarvan is om (evidence based) kennis breed toepasbaar te maken in het veld van Werk en Inkomen. Het gaat om een vooraankondiging van de tweede subsidieoproep van Vakkundig aan het werk 2. Dit vervolgprogramma legt het accent op:

 • innovatie binnen de lokale praktijk
 • kennisbundeling- en ontsluiting.

Vakkundig aan het werk 2 bouwt voort op de gezamenlijke kennisinfrastructuur, ontstaan uit Vakkundig aan het werk 1. Dit programma levert (evidence based) kennis op voor gemeenten en UWV om de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te verbeteren.

Praktijkgerichte projecten

De aanstaande oproep richt zich op praktijkgerichte projecten waarin samenwerkingspartners (zoals UWV, gemeenten, beroepsorganisaties, werkgevers(organisaties), maatschappelijke organisaties, kennis- en onderwijsinstituten op zoek gaan naar werkzame en werkbare innovaties in de lokale gemeentelijke uitvoeringspraktijk.

Specifieke doelgroep

Sinds de invoering van de Participatiewet zijn zowel gemeenten als UWV verantwoordelijk voor de  arbeidsintegratie van mensen met een structurele functionele beperking. Deze subsidieoproep richt zicht specifiek op deze doelgroep.

Doel van de subsidieoproep

Gemeenten en UWV begeleiden mensen met een arbeidsbeperking richting werk. De participatie van deze doelgroep blijft achter doordat kennis over de begeleiding nog onvoldoende is vertaald naar de uitvoeringspraktijk. Mogelijke oorzaken van achterblijvende participatie van de mensen met een arbeidsbeperking is een kennisachterstand over:

 • wat de doelgroep wel of niet kan
 • hoe de doelgroep moet worden begeleid
 • hoe het werk kan worden aangepast

Naast focus op de kennisachterstand, is het ook belangrijk hoe de werkgever wordt benaderd en ondersteund. Op dit specifieke terrein verdient het realiseren van evidence based practice extra steun, zodat de werkgever mensen met een arbeidsbeperking integraal meeneemt in de stappen die gezet moeten worden in de toetreding naar werk.

Het doel van de subsidieoproep is dat kennis zich laat vertalen naar andere gemeenten en instellingen. Het is daarom verplicht om regionaal of landelijk samen te werken, waarbij tenminste 2 gemeenten, een lokale vestiging van UWV en/of een werkgeversservicepunt actief deelnemen aan het project.

Wie kan aanvragen?

Lokale of landelijke praktijkvertegenwoordigers (gemeenten, (beroeps)organisaties, maatschappelijke organisaties, UWV, werkgeversservicepunt en gecontracteerde private partijen), werkgevers, werkgeversorganisaties, cliënten en hun vertegenwoordigers kunnen een projectidee indienen in samenwerking met een onderzoeksinstelling, die als hoofdaanvrager optreedt.

Tijdschema

De indieningsprocedure bestaat uit 2 fasen: projectideeën en volledig uitgewerkte subsidieaanvragen. De subsidieoproep komt in maart online. De voorlopige deadline voor het indienen van projectideeën is 17 mei 2022. U vindt de exacte invulling van de procedure en de beoordelingscriteria in de subsidieoproep.

Meer informatie

 

]]>
news-8160 Tue, 21 Dec 2021 15:12:00 +0100 Meer weten over de Beschrijving van Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR)? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/meer-weten-over-de-beschrijving-van-arbeidsbelastbaarheid-en-re-integratie-bar/ Misschien heb je er al een blik op geworpen, of sta je te popelen om het gebruiken. Maar wat is het BAR-instrument nu precies?
In mei 2021 is de eerste versie van het instrument voor Beschrijving van Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR) gelanceerd. Wie gaat het wanneer gebruiken? Wat kunnen bedrijfs- en verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen er mee in de praktijk? En wat is de status van dit nieuwe instrument? Het antwoord op deze en andere veel gestelde vragen vind je in deze FAQ’s.

In februari 2022 start een onderzoekconsortium van Amsterdam UMC, UMC Groningen en HAN University of Applied Sciences met subsidie van ZonMw met de doorontwikkeling van het instrument. Vanaf dat moment kunnen gebruikers in een onderzoekssetting via een nog in te richten website feedback delen met de onderzoekers. Via deze site doen de onderzoekers later in het onderzoekstraject ook oproepen voor deelname aan bijvoorbeeld focusgroepen.

De FAQ’s worden gedurende de onderzoeksperiode geactualiseerd en uitgebreid.

Meer informatie

]]>
news-7872 Tue, 26 Oct 2021 10:00:00 +0200 Intentieverklaring beroepsgroepen om samen te werken aan doorontwikkeling BAR, voor succesvolle verzuimbegeleiding en re-integratie naar werk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/intentieverklaring-beroepsgroepen-om-samen-te-werken-aan-doorontwikkeling-bar-voor-succesvolle-verz/ Met deze intentieverklaring geven de beroepsverenigingen (NVAB, NVVG, NVVA) en brancheorganisaties (OVAL, Kwaliteit op Maat) en UWV aan actief samen te willen werken aan de doorontwikkeling van de Beschrijving van Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR). Dit instrument zorgt voor een gezamenlijk begrippenkader en gemeenschappelijke taal, zodat bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen elkaar beter begrijpen. Bekijk de intentieverklaring


In de intentieverklaring geven de beroepsverenigingen, UWV en brancheorganisaties aan: “Wij zien ‘BAR 1.0’ als een belangrijke eerste stap in de ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal en een eenduidig begrippenkader. We zijn ervan overtuigd dat de BAR na volledige ontwikkeling kan bijdragen aan succesvolle verzuimbegeleiding en re-integratie”.

Bekijk hier de intentieverklaring

Informatiebijeenkomst over BAR op 29 november


Arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen zijn van harte uitgenodigd voor de online informatiebijeenkomst over het BAR instrumentarium. Deze organiseren we samen met het Amsterdam UMC. De huidige versie van het instrument en de leidraad wordt gepresenteerd, alsook de plannen voor de doorontwikkeling.

Programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces


Het BAR-instrument en de bijbehorende leidraad hebben een wetenschappelijke basis en zijn tot stand gekomen met input van de betrokken beroepsgroepen.

Vanuit ons subsidieprogramma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces start dit najaar een onderzoeksconsortium met doorontwikkeling en validering van het instrument. De beroepsverenigingen NVAB, NVvA en NVVG werken hieraan mee. Hierbij moet meer ruimte ontstaan voor denken en werken vanuit mogelijkheden, de nodige voorwaarden, hulpmiddelen en aanpassingen én de toepasbaarheid door onder andere werknemer en werkgever.

Ook interessant

]]>
news-7849 Thu, 14 Oct 2021 14:15:16 +0200 Publicatie: Kies voor maatwerk in re-integratie Tweede Spoor. Ervaringen uit de praktijk (OVAL en KoM) https://www.oval.nl/nieuws/publicatie-kies-voor-maatwerk-in-re-integratie-tweede-spoor-ervaringen-uit-de-praktijk In opdracht van ZonMw hebben OVAL en KoM voor het kennisprogramma ‘Verbeteringen re-integratie Tweede Spoor’ van ZonMw de ervaringen uit de dagelijkse praktijk met re-integratie tweede spoor in kaart gebracht. Welke knelpunten en verbeterpunten ervaren professionals? Wat gaat er goed en wanneer is het juiste moment om een tweede spoortraject in te zetten? De publicatie omvat een aantal adviezen voor de nog te vormen consortia. news-7816 Thu, 07 Oct 2021 11:13:07 +0200 Innovatie van het tweedespoortraject (UWV) https://e-mail.uwv.nl/ct/m12/k1/XvY5f_fyGKn43mqnqHLBYB5PQKMe9cqoUuIBqDZGe_U9Lqnvt4yQU3cOJAuvHPs6xkRXROQZ_oSOKPxrcFuDeA/Y8rP9tW8CiZcmax Er starten dit najaar experimenten met nieuwe aanpakken re-integratie bij een nieuwe werkgever. UWV heeft i.o.v. het ministerie en ZonMw onderzoek gedaan naar de huidige inzet van tweedespoortrajecten. Carla van Deursen, senior kennisadviseur bij UWV: 'We hebben daarmee in beeld gebracht aan welke punten aandacht moet worden besteed bij een tweedespoortraject. Ik hoop dat het bijdraagt aan mooie innovatieve projecten.' (het rapport staat ook op zonmw.nl/tweedespoor) news-7782 Thu, 30 Sep 2021 18:18:57 +0200 Vacature (senior) programmamanager Poortwachtersproces https://www.werkenbijzonmw.nl/vacaturebeschrijving/sr-programmamanager-poortwachtersproces-21-177 Wil jij bijdragen aan het verbeteren van de re-integratie van zieke werknemers bij de eigen werkgever? En wil je verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen stimuleren nog beter samen te werken? Dan zoeken wij jou! Word trekker van ons kennisprogramma ‘Verbetering kwaliteit poortwachtersproces. Bekijk de vacature en reageer uiterlijk 13 oktober. news-7758 Mon, 27 Sep 2021 12:25:17 +0200 Projecten om het re-integratieproces van zieke werknemers te verbeteren bij de eigen werkgever (poortwachtersproces) https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/werk/werken-is-gezond/verbetering-kwaliteit-poortwachtersproces/projecten-verbetering-kwaliteit-poortwachtersproces/ Deze 11 nieuwe projecten dragen bij aan de verbetering van de kwaliteit van het poortwachtersproces en richten op de versterking van de eigen rol van de zieke werknemer, bevordering en implementatie van vernieuwende re-integratiegerichte interventies, facilitering van aanpassingen in arbeidsorganisaties. Relevant voor arbeidskundigen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen.  

Lees meer over de projecten

]]>
news-7690 Mon, 13 Sep 2021 10:29:13 +0200 Dossieronderzoek UWV: aard en omvang van re-integratie 2e spoor https://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/kennis-onderzoeken/re-integratie-in-het-tweede-spoor-een-analyse-op-basis-van-de-dossiers-van-wia-aanvragers.aspx Dit rapport analyseert de inzet van het tweedespoortraject, waarbij een langdurig zieke werknemer begeleid wordt naar werk bij een nieuwe werkgever. Zo’n traject moet worden ingezet als re-integratie bij de eigen werkgever niet meer mogelijk is of niet voldoende kansrijk is. Lees meer in deze analyse. news-7664 Mon, 06 Sep 2021 09:12:07 +0200 Aan bedrijfsartsen is een groot tekort https://www.nrc.nl/nieuws/2021/09/03/bedrijfsgeneeskunde-moet-je-leren-waarderen-a4057049 Het specialisme is weinig populair bij studenten geneeskunde. Waren er tien jaar geleden nog ruim 2.100, in 2019 waren dat er nog maar 1.683. Een grote groep bedrijfsartsen gaat met pensioen en de instroom is niet groot genoeg om dat te compenseren. Al jaren is de beroepsvereniging i.s.m. brancheverenigingen, opleidingsinstituten en het ministerie van Volksgezondheid bezig met een imagocampagne. Hoe kan het dat het tekort toch zo in stand blijft? news-7655 Wed, 01 Sep 2021 09:00:00 +0200 Eerste versie BAR gereed: één begrippenkader voor arbeidsbelastbaarheid en re-integratie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/eerste-versie-bar-gereed-een-begrippenkader-voor-arbeidsbelastbaarheid-en-re-integratie/ Bij de re-integratie van een zieke werknemer hebben bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen ieder een eigen rol. De beroepsgroepen hanteren soms andere begrippen of gebruiken deze anders. Dit kan effectieve re-integratie van de werknemer in de weg staan. Om de communicatie te verbeteren heeft Amsterdam UMC de Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratie (BAR) leidraad ontwikkeld.  

De leidraad definieert scherp een aantal kernbegrippen en is ontwikkeld met subsidie van het ministerie van SZW. Meer toelichting op de BAR 1.0 vind je in de BAR Leidraad. Deze gaat dieper in op de kernbegrippen arbeidsbelastbaarheid en re-integratiemogelijkheden, referentiekader en rollen. Ook is er toelichting op o.a. de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) en de beoogde toepassing van het instrument in de praktijk. Onderdeel van de leidraad is de eerste versie van het nieuwe BAR-instrument. Iedereen die dat wil, kan er nu alvast een eerste blik op werpen.

Effectiever re-integreren door beter te communiceren

Als de re-integratie complexer wordt, is eenduidige communicatie essentieel. Tussen professionals onderling, maar ook tussen professionals en werkgever en werknemer. Het is van belang dat bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen eenzelfde begrippenkader hanteren. Over beperkingen, maar vooral ook over mogelijkheden: onder welke voorwaarden kan iemand effectief re-integreren? Vanuit die gedachte zijn het BAR-instrument en de bijbehorende leidraad ontwikkeld.

Gemeenschappelijke taal

Het BAR-instrument beschrijft mogelijkheden, beperkingen en voorwaarden voor (ander) werk op een eenduidige manier. Bedrijfs- en verzekeringsartsen praten soms langs elkaar heen, omdat ze een ander perspectief en andere focus hebben: re-integratiebegeleiding versus claimbeoordeling. Juist daarom is het belangrijk dat de verschillende beroepsgroepen mogelijkheden, beperkingen en voorwaarden op dezelfde manier beschrijven. Ook voor arbeidsdeskundigen in de private sector, die aan de hand van de beoordeling van de bedrijfsarts re-integratieactiviteiten kunnen inzetten. En voor arbeidsdeskundigen van het UWV, die bij de WIA-aanvraag moeten toetsen of aan de re-integratieverplichtingen is voldaan. Bij de ontwikkeling was er dan ook veel aandacht voor de kernbegrippen, het referentiekader en de items uit het instrument. De begrippen zijn gedefinieerd in samenwerking met een expertpanel met professionals uit alle beroepsgroepen.

Geënt op ICF, met meer ruimte voor toelichting

Vanuit de kernbegrippen en het referentiekader ontwikkelden onderzoekers van het Amsterdam UMC de leidraad en instrument beoordeling belastbaarheid en re-integratie. Het instrument is geënt op de internationale classificatie ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). De ICF wordt ook elders in de geneeskunde gebruikt om het menselijk functioneren te beschrijven in relatie tot gezondheid(sproblemen). Deze classificatie biedt ruimte voor het duiden van de samenhang met externe en persoonlijke factoren.

Voor bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en verzekeringsarts

De bedrijfsarts kan belastbaarheid en re-integratie nauwkeurig beschrijven en specificeren. Ook kan hij bevindingen kwijt over persoonlijke en sociale factoren. Met inachtneming van de privacy van de werknemer. De focus van het BAR-instrument ligt op re-integratie. De bedrijfsarts maakt vanuit zijn professionaliteit de afweging of, hoe en wanneer hij het instrument inzet. Arbeidsdeskundigen krijgen hiermee inzicht in de belastbaarheid en kunnen bepalen welk werk past of – eventueel met aanpassingen – passend te maken is. Voor verzekeringsartsen kan het instrument inzicht geven in het verloop van de belastbaarheid en de re-integratiemogelijkheden gedurende de verzuimperiode.

En nu?

Het BAR-instrument en de bijbehorende leidraad hebben een wetenschappelijke basis en zijn tot stand gekomen met input van de betrokken beroepsgroepen. Dit voorjaar deelden circa 150 artsen en arbeidsdeskundigen in proefateliers hun eerste bevindingen met het instrument. Het BAR-instrument is volgens de eerste reacties een stap vooruit ten opzichte van instrumenten die nu gebruikt worden. Met deze eerste versie is een belangrijke eerste stap gezet. Tegelijkertijd is de BAR als instrument nog volop in ontwikkeling.

Volgens de planning start een onderzoeksconsortium dit najaar – in het kader van het ZonMw-programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces – met doorontwikkeling en validering van het instrument; de beroepsverenigingen NVAB, NVvA en NVVG werken hieraan mee. Hierbij moet meer ruimte ontstaan voor denken en werken vanuit mogelijkheden, de nodige voorwaarden, hulpmiddelen en aanpassingen én de toepasbaarheid door onder andere werknemer en werkgever. Later dit jaar volgt nadere informatie over hoe je zelf kunt bijdragen aan de doorontwikkeling.

-------------------

Planning

 • Voorjaar/zomer 2021: eerste versie BAR gelanceerd. Artsen en arbeidsdeskundigen kunnen instrument en leidraad inzien.
 • Najaar 2021-2025: onderzoeksconsortium doet vervolgonderzoek en werkt aan doorontwikkeling en validatie BAR-instrument en leidraad, begrippen- en referentiekader.
 • Op komst: nadere informatie over hoe je bij kunt dragen aan doorontwikkeling BAR.

-------------------

Meer informatie

]]>
news-7218 Thu, 29 Apr 2021 10:21:08 +0200 Kamerbrief over loondoorbetaling bij ziekte https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2021/04/20/kamerbrief-voortgang-maatregelen-loondoorbetaling-bij-ziekte De Wet loondoorbetaling is belangrijk voor onze programma’s op het gebied van re-integratie van zieke werknemers (zonmw.nl/werk). Onlangs verscheen een kamerbrief waarin Wouter Koolmees de kamer bijpraat over recente ontwikkelingen op dit terrein. Beide programma’s worden in de brief kort toegelicht. news-6704 Fri, 18 Dec 2020 15:03:51 +0100 Vooraankondiging Werkateliers BAR https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-werkateliers-bar/ Op 17 en 23 maart en 1 april 2021 organiseert het Amsterdam UMC, samen met de NVAB, de NVVG, de NVvA en ZonMw een drietal online werkateliers over het BAR-instrument. BAR wordt het nieuwe multidisciplinaire instrument voor de Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratiemogelijkheden (BAR) van verzuimende werknemers. Dezelfde taal spreken

Het grote voordeel van het nieuwe BAR-instrument is dat het gebruikt kan worden door bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen, waardoor zij samen kunnen praten in dezelfde eenduidige taal die door iedereen herkend wordt. Een taal die gebaseerd is op het ICF als biopsychosociaal model en dus rekening houdt met medische, persoonlijke en sociale factoren. BAR heeft een wetenschappelijke basis en is tot stand gekomen met input van de verschillende beroepsgroepen.

Samen uitproberen

Het BAR-instrument wordt ontwikkeld door het Amsterdam UMC in nauw overleg met de NVvA, de NVVG en de NVAB. Tijdens de werkateliers krijgt u na een korte toelichting de mogelijkheid om in kleine gemengde groepen het instrument alvast uit te proberen aan de hand van herkenbare casuïstiek uit de praktijk van alledag. Uw feedback op het instrument is van harte welkom. De resultaten van de werkateliers worden meegenomen bij de ontwikkeling van het instrument en de toepassing daarvan.

Samen toepassen

De ontwikkeling van BAR en de bijbehorende multidisciplinaire leidraad is nu nog in volle gang. Na de zomer van 2021 organiseren we een grotere bijeenkomst om het instrument en de leidraad aan alle betrokken groepen te presenteren. Binnen het ZonMw-programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces zal de komende jaren gewerkt worden aan het door ontwikkelen en het leren toepassen van het instrument en wordt hier onderzoek naar gedaan; uiteraard zal dit samen met de betrokken beroepsgroepen en hun organisaties gebeuren.

Interesse?

De (digitale) werkateliers zijn bestemd voor arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen en vinden plaats op 17 maart, 23 maart en 1 april van 14.30u tot 17.00u.

Als u belangstelling heeft, laat dat dan alvast weten via poortwachter@zonmw.nl dan houden we u op de hoogte. Eventueel kunt u zich ook aanmelden samen met collega’s uit een bestaande intervisiegroep. In de loop van januari 2021 volgt meer informatie en kunt u zich inschrijven.

Meer informatie

 

 

]]>
news-6304 Tue, 06 Oct 2020 19:01:00 +0200 Terugkijken webinar Verbetering kwaliteit poortwachtersproces https://zonmw.webinargeek.com/watch/replay/lC16VpJuuIbZ27GcFTybplrVO4Y/ Op 6 oktober organiseerden we een informatiebijeenkomst over onze subsidieoproep 'Verbetering kwaliteit poortwachtersproces - programmalijn 2'. Dit programma levert kennis op om de kwaliteit en afstemming in het poortwachtersproces te verbeteren en geeft stimulansen voor een meer re-integratiegerichte benadering. Tijdens het webinar hoorden deelnemers alles over de subsidieoproep en kregen de gelegenheid vragen te stellen. news-6190 Tue, 22 Sep 2020 10:37:00 +0200 Eerste subsidieoproep ‘Verbetering kwaliteit poortwachtersproces’ nu open https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/eerste-subsidieoproep-verbetering-kwaliteit-poortwachtersproces-nu-open/ Werkt u bij een onderzoeksinstelling of een organisatie die zich richt op het verbeteren van het re-integratieproces van werknemers? Binnen het programma ‘Verbetering kwaliteit poortwachtersproces’ kunt u op dit thema interventies (door)ontwikkelen en uittesten en kennis ontwikkelen. Subsidieoproep

Vanaf vandaag is de subsidieoproep Verbetering kwaliteit poortwachtersproces – programmalijn 2  geopend. U kunt een projectidee indienen tot donderdag 3 december, 14.00 uur.
Met deze subsidieoproep stimuleren we onderzoek naar de verbetering van de re-integratie van werknemers. Het gaat om het (door)ontwikkelen en uittesten van interventies en kennisontwikkeling op drie thema’s:

 • versterking eigen rol zieke werknemer
 • bevordering en implementatie van vernieuwende re-integratiegerichte interventie aanpak
 • facilitering van aanpassingen in arbeidsorganisaties

Wie kan aanvragen?

Onderzoeksinstellingen en organisaties die zich richten op het verbeteren van het re-integratieproces van werknemers komen in aanmerking voor het aanvragen van subsidie voor deze oproep. Het verschilt per thema welke partijen specifiek subsidie kunnen aanvragen. Meer informatie hierover vindt u in de subsidieoproep. Voor alle thema’s geldt dat vertegenwoordiging van werknemers in de projectgroep een vereiste is.

Informatiebijeenkomst op 6 oktober : hoor alles over de oproep

Dinsdag 6 oktober organiseren wij een digitale informatiebijeenkomst over deze oproep. Tijdens dit Webinar geven wij meer informatie over de subsidieronde en wordt ingegaan op (vooraf gestelde) vragen van deelnemers. Meld u voor vrijdag 2 oktober aan voor deze digitale informatiebijeenkomst.

Matchingbijeenkomst op 8 oktober: kom met elkaar in contact  

Wilt u een projectidee indienen op thema 1 'Versterking eigen rol zieke werknemer' binnen de subsidieoproep 'Verbetering kwaliteit poortwachtersproces - programmalijn 2'? Tijdens deze matchmakingbijeenkoms t krijgen werknemers-, patiëntenorganisaties en onderzoeksinstellingen de mogelijkheid om digitaal met elkaar in contact te komen.

Over Verbetering kwaliteit poortwachtersproces

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet verbetering poortwachter ingesteld. Om met snel en effectief ingrijpen het verzuim korter te maken. Ons nieuwe programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces levert kennis op om de kwaliteit en afstemming in het poortwachtersproces te verbeteren en geeft stimulansen voor een meer re-integratiegerichte benadering.

Op de themapagina Terugkeer naar werk bij gezondheidsproblemen vindt u altijd het laatste nieuws, bijvoorbeeld over lopende en afgeronde projecten.

Meer informatie

 

]]>
news-6171 Tue, 15 Sep 2020 09:44:00 +0200 Bijeenkomsten in oktober voor programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/bijeenkomsten-in-oktober-voor-programma-verbetering-kwaliteit-poortwachtersproces/ Op 22 september verschijnt de subsidieoproep ‘Verbetering kwaliteit poortwachtersproces – programmalijn 2’. Werkt u bij een onderzoeksinstelling of een organisatie die zich richt op het verbeteren van het re-integratieproces van werknemers? Dan zijn de bijeenkomsten op 6 en 8 oktober mogelijk interessant voor u. Over de aanstaande subsidieoproep

Met de subsidieoproep ‘Verbetering kwaliteit poortwachtersproces – programmalijn 2’ stimuleren we onderzoek naar de verbetering van de re-integratie van werknemers. Het gaat om het (door)ontwikkelen en uittesten van interventies en kennisontwikkeling.

Programmalijn 2 bestaat uit deze drie thema’s:
1.    versterking eigen rol zieke werknemer
2.    bevordering en implementatie van vernieuwende re-integratiegerichte interventiesaanpak
3.    facilitering van aanpassingen in van arbeidsorganisaties

Houd onze themapagina Terugkeer naar werk bij gezondheidsproblemen in de gaten voor het laatste nieuws over de oproep.

Informatiebijeenkomst op 6 oktober (WebinarGeek)

Tijdens onze digitale informatiebijeenkomst hoort u alles over onze subsidieoproep 'Verbetering kwaliteit poortwachtersproces - programmalijn 2' en krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen.

Matchmakingbijeenkomst op 8 oktober (Zoom)

Wilt u een projectidee indienen op thema 1 'Versterking eigen rol zieke werknemer'? Tijdens deze matchmakingbijeenkomst krijgen werknemers-, patiëntenorganisaties en onderzoeksinstellingen de mogelijkheid om digitaal met elkaar in contact te komen.

Meer informatie

 

]]>
news-6164 Mon, 14 Sep 2020 15:28:00 +0200 Mantelzorg en werk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/mantelzorg-en-werk/ Eén op de vier werknemers combineert een betaalde baan met mantelzorgtaken. Deze combinatie van werken en zorgtaken kan soms een zware belasting zijn. Om meer zicht te krijgen op hoe werkgevers en werknemers om kunnen gaan met de combinatie van mantelzorg en werk, heeft ZonMw in de loop der tijd op verschillende relevante thema’s (onderzoeks)projecten gehonoreerd. Hierbij treft u een overzicht aan van deze projecten. Verschillende aspecten

De onderzoeksprojecten in dit overzicht beslaan verschillende aspecten gerelateerd aan vraagstukken op het terrein van werk en mantelzorg:

 • Mantelzorgers die werkzaam zijn in de zorg. Een doelgroep waar overbelasting en verzuim een punt van aandacht is.
 • Mogelijke genderverschillen als het gaat om mantelzorg en werk, bijvoorbeeld in relatie tot psychische klachten.
 • Economische evaluaties, die met behulp van algoritmes, beter de kosteneffectiviteit van interventies op het terrein van mantelzorg in kaart kunnen brengen
 • Ondersteuning die thuiszorgmedewerkers kunnen geven om overbelasting van mantelzorgers tegen te gaan.
 • Invloed van mantelzorg op de mogelijk afname van zorgkosten van formele zorg

De onderzoeksprojecten op werk en mantelzorg

Op het thema werk en mantelzorg lopen diverse onderzoeksprojecten en zijn er ook al projecten afgerond.

Lopend onderzoek

Afgerond onderzoek

Podcast

]]>
news-5783 Tue, 09 Jun 2020 11:17:05 +0200 Hoe werkt subsidie aanvragen? https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/hoe-werkt-subsidie-aanvragen/ Een subsidie aanvragen bij ZonMw kan alleen nadat een subsidieronde is bekendgemaakt en opengesteld. Elk programma heeft een procedure van aanvragen en beoordelen. Deze programmaspecifieke procedure wordt gecommuniceerd in de subsidieoproep van de opengestelde subsidieronde. Op deze pagina staan stappen beschreven van een standaardprocedure. Dit kan dus in meer of mindere mate anders zijn bij het programma waarbij u indient. news-5656 Wed, 06 May 2020 09:48:28 +0200 Werkwijze voor aantonen van impact https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/impact-versterken/impact-aantonen/ Onze impactwerkwijze bestaat uit drie kernelementen: het bevorderen van verantwoorde onderzoekspraktijken, de toepassing van productieve interacties, en het opstellen van een impact pathway. Lees meer over de impactwerkwijze en bekijk onze handleiding voor kennisbenutting voor projectleiders. news-5378 Tue, 25 Feb 2020 10:28:08 +0100 Zieke werknemers en hun terugkeer naar werk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zieke-werknemers-en-hun-terugkeer-naar-werk/ Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet verbetering poortwachter ingesteld. Om met snel en effectief ingrijpen het verzuim korter te maken. Ons nieuwe programma levert kennis op om de kwaliteit en afstemming in het poortwachtersproces te verbeteren en geeft stimulansen voor een meer re-integratiegerichte benadering. Aan de ‘Poort’ om een uitkering aan te vragen

De wet verbetering poortwachter regelt de begeleiding van zieke werknemers in de eerste 2 jaar dat een werknemer ziek is en zorgt ervoor dat zo min mogelijk werknemers arbeidsongeschikt raken en aan de ‘Poort’ komen om een (WIA) uitkering aan te vragen.

In overleg met werknemers en werkgevers, heeft minister Koolmees (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in december 2018 het alternatieve pakket voor de Regeerakkoordmaatregelen Loondoorbetaling bij ziekte en WIA bekendgemaakt. Daarin zitten afspraken met werkgeversorganisaties die de loondoorbetalingsverplichting voor zieke werknemers voor met name kleine werkgevers makkelijker, duidelijker en goedkoper maakt.

10 miljoen euro voor kwaliteitsintensivering

Ter ondersteuning van deze maatregelen heeft het ministerie 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een kwaliteitsintensivering van het poortwachtersproces. ZonMw heeft de opdracht gekregen hiervoor een kennisprogramma te ontwikkelen dat loopt van 2020 tot en met 2025.

Meer informatie leest u in onze programmatekst ‘Verbetering kwaliteit Poortwachtersproces’.

Kennis voor werknemers en werkgevers

Met de op te leveren kennis, nieuwe richtlijnen, het stimuleren van implementatie en de borging van kennis, draagt ons programma bij aan de verbetering van de kwaliteit en de afstemming in het poortwachtersproces én aan de re-integratie van zieke werknemers. Ook de versterking van de eigen regie van de werknemers komt in het programma aan bod.

De kennis is vooral gericht op de uitvoering van het werk van bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, hun beroepsverenigingen en opleidingen (WO en HBO), arbodiensten en re-integratiebedrijven. Uiteindelijk dient de kennis werknemers en werkgevers te helpen bij de terugkeer in het werk na ziekteverzuim.

Twee programmalijnen en kwaliteitsimpuls

Het programma bestaat uit:

 • programmalijn 1 ‘Professionalisering Poortwachtersproces’
 • programmalijn 2 ‘Verbetering re-integratieproces’
 • overkoepelende impuls voor een kwaliteits- en innovatiecyclus

Meer informatie over de programmalijnen en kwaliteitsimpuls leest u op www.zonmw.nl/poortwachter

Te verwachten subsidieoproepen

Voor de zomer 2020 volgt een subsidieoproep (op uitnodiging) voor programmalijn 1. Na de zomer volgt een open subsidieoproep voor programmalijn 2.

De te honoreren projecten binnen beide programmalijnen moeten aandacht hebben voor de participatie van werkgevers en werknemers, kennisverspreiding en implementatie.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Meer informatie over de beleidswijzigingen en wetten vind je hier

]]>