Onderzoek levert kennis op over verbeteringen in het re-integratieproces van zieke werknemers. Zowel bij de eigen werkgever (1e spoor) als bij een andere werkgever (2e spoor). De focus ligt op de samenwerking tussen arbeidskundigen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen.

Onderwerpen

Uitgelicht

Save the date: conferentie Werk, inkomen en gezondheid

Reserveer dinsdag 27 september in uw agenda. Op die dag organiseren we de conferentie Werk, inkomen en gezondheid. De conferentie is gericht op professionals, beleidsmakers, cliëntvertegenwoordigers en onderzoekers. Het biedt een unieke kans om onder meer met opgedane kennis aan de slag te gaan door te leren van lopende en afgeronde onderzoeksprojecten en samen naar mogelijkheden van implementatie te kijken.

Meer weten?

Eerste fase gestart voor het programma Verbetering re-integratie 2e spoor

8 projecten zijn gestart met de ontwikkelfase van hun project ter verbetering van de re-integratie van zieke werknemers bij een andere werkgever.

Lees meer over de projecten en de fasering

Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratiemogelijkheden (BAR)

Hier vindt u alle informatie over het BAR-instrument: een wetenschappelijk onderbouwd instrument dat bedrijfsartsen de mogelijkheid biedt om de belastbaarheid en mogelijkheden voor re-integratie van zieke werknemers op uniforme wijze te beschrijven en documenteren.

Meer weten?

Beroepsgroepen tekenen intentieverklaring; werken samen aan doorontwikkeling BAR

Met deze intentieverklaring geven de beroepsverenigingen (NVAB, NVVG, NVVA) en brancheorganisaties (OVAL, Kwaliteit op Maat) en UWV aan actief samen te willen werken aan de doorontwikkeling van de Beschrijving van Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR).

Lees meer over de intentieverklaring

Re-integratie bij de eigen werkgever (1e spoor)

Door het ontwikkelen van kennis, het stimuleren van implementatie en de borging van kennis, draagt dit programma bij aan de verbetering van de kwaliteit van het poortwachtersproces en de re-integratie van zieke werknemers.

Lees over het programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces

Re-integratie bij een andere werkgever (2e spoor)

Door innovatieve aanpakken te ontwikkelen en uit te proberen draagt dit programma bij aan de verbetering van re-integratie van zieke medewerkers bij een andere werkgever. Zodat werkgevers en -nemers de mogelijkheden beter benutten en gebruik maken van concrete praktische handvatten.

Lees meer over het programma Verbetering re-integratie 2e spoor

Voorbereiding programma over re-integratie 2e spoor

Ter voorbereiding van ons programma zijn onder meer deze kennissynthese en verkenning gebruikt:

Projecten over het verbeteren van het re-integratieproces bij de eigen werkgever

Deze 11 projecten gaan zich richten op de versterking van de eigen rol van de zieke werknemer, bevordering en implementatie van vernieuwende re-integratiegerichte interventies, facilitering van aanpassingen in arbeidsorganisaties.

Gehonoreerde projecten Verbetering kwaliteit poortwachtersproces (programmalijn 2)

BAR: één Begrippenkader voor arbeidsbelastbaarheid en re-integratie (BAR)

Het BAR-instrument helpt bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen eenduidig te communiceren. Zodat de re-integratie van zieke werknemers bij de eigen werkgever verbetert.

Bekijk de BAR-leidraad en het BAR-instrument

Actueel

Ontwikkelfase gestart voor 8 projecten ter verbetering re-integratie zieke medewerkers bij andere werkgever

Begin april startten 8 projecten met de eerste fase van hun project voor het onderzoeksprogramma Verbetering re-integratie 2e spoor. Dit programma draagt bij aan de verbetering van re-integratie bij een andere werkgever (2e spoor). De 8 projecten gaan, in consortiumvorm, aan de slag met innovatieve aanpakken ter bevordering van re-integratie van zieke werknemers bij een andere werkgever wanneer re-integratie in de eigen organisatie niet lukt.

Nieuws

Save the date: conferentie Werk, inkomen en gezondheid

Reserveer dinsdag 27 september in uw agenda. Op die dag organiseren we de conferentie Werk, inkomen en gezondheid.

De conferentie is gericht op professionals, beleidsmakers, cliëntvertegenwoordigers en onderzoekers. Het biedt een unieke kans om onder meer met opgedane kennis aan de slag te gaan door te leren van lopende en afgeronde onderzoeksprojecten en samen naar mogelijkheden van implementatie te kijken.

Nieuws

Vooraankondiging: Subsidieoproep voor Bevorderen van werken met een arbeidsbeperking

Het programma Vakkundig aan het werk 2 stelt in maart 2022 de tweede subsidieoproep open voor onderzoek naar het bevorderen van werken met een arbeidsbeperking. De oproep richt zich op praktijkgerichte projecten waarin samenwerkingspartners zoeken naar werkzame en werkbare innovaties voor de lokale gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Het doel daarvan is om (evidence based) kennis breed toepasbaar te maken in het veld van Werk en Inkomen.

Nieuws
Toon meer

Subsidieoproepen

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

Agenda

Conferentie Werk, inkomen en gezondheid

Reserveer dinsdag 27 september in uw agenda. Op die dag organiseren we de conferentie Werk, inkomen en gezondheid. De conferentie is gericht op professionals, beleidsmakers, cliëntvertegenwoordigers en onderzoekers. Het biedt een unieke kans om onder meer met opgedane kennis aan de slag te gaan door te leren van lopende en afgeronde onderzoeksprojecten en samen naar mogelijkheden van implementatie te kijken.

Lees meer
Toon alle agenda-items
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website