Onderzoek levert kennis op over verbeteringen in het re-integratieproces van zieke werknemers. Zowel bij de eigen werkgever (1e spoor) als bij een andere werkgever (2e spoor). De focus ligt op de samenwerking tussen arbeidskundigen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen.

Onderwerpen

Uitgelicht

Vooraankondiging subsidieoproep 2e spoor

Deze oproep richt zich op innovatieve aanpakken om de re-integratie van zieke werknemers bij een andere werkgever (2e spoor) te verbeteren. Zodat werkgevers en werknemers de mogelijkheden beter kunnen benutten en gebruik kunnen maken van concrete praktische handvatten.

Lees meer over de oproep

Re-integratie bij de eigen werkgever (1e spoor)

Door het ontwikkelen van kennis, het stimuleren van implementatie en de borging van kennis, draagt dit programma bij aan de verbetering van de kwaliteit van het poortwachtersproces en de re-integratie van zieke werknemers.

Lees over het programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces

Re-integratie bij een andere werkgever (2e spoor)

Door innovatieve aanpakken te ontwikkelen en uit te proberen draagt dit programma bij aan de verbetering van re-integratie van zieke medewerkers bij een andere werkgever. Zodat werkgevers en -nemers de mogelijkheden beter benutten en gebruik maken van concrete praktische handvatten.

Lees meer het programma Verbetering re-integratie 2e spoor

2 bijeenkomsten Verbetering re-integratie 2e spoor

Kom naar de online informatiebijeenkomst en hoor alles over de subsidieoproep die half november open gaat. Tijdens de bijeen-komst kunt u al uw vragen stellen over de oproep.

Heeft u een consortium in vorming en mist u nog bepaalde expertise? Of zou u zich graag willen aansluiten bij een consortium met uw ervaring, meld u dan nu aan voor de matchmakingbijeenkomst!

Voorbereiding programma over re-integratie 2e spoor

Ter voorbereiding van ons programma zijn onder meer deze kennissynthese en verkenning gebruikt:

Projecten over het verbeteren van het re-integratieproces bij de eigen werkgever

Deze 11 projecten gaan zich richten op de versterking van de eigen rol van de zieke werknemer, bevordering en implementatie van vernieuwende re-integratiegerichte interventies, facilitering van aanpassingen in arbeidsorganisaties.

Gehonoreerde projecten Verbetering kwaliteit poortwachtersproces (programmalijn 2)

BAR: één Begrippenkader voor arbeidsbelastbaarheid en re-integratie (BAR)

Het BAR-instrument helpt bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen eenduidig te communiceren. Zodat de re-integratie van zieke werknemers bij de eigen werkgever verbetert.

Bekijk de BAR-leidraad en het BAR-instrument

Actueel

Publicatie: Kies voor maatwerk in re-integratie Tweede Spoor. Ervaringen uit de praktijk (OVAL en KoM)

In opdracht van ZonMw hebben OVAL en KoM voor het kennisprogramma ‘Verbeteringen re-integratie Tweede Spoor’ van ZonMw de ervaringen uit de dagelijkse praktijk met re-integratie tweede spoor in kaart gebracht. Welke knelpunten en verbeterpunten ervaren professionals? Wat gaat er goed en wanneer is het juiste moment om een tweede spoortraject in te zetten? De publicatie omvat een aantal adviezen voor de nog te vormen consortia.

Elders gezien

Subsidieoproep voor innovatieve aanpakken om de re-integratie van zieke werknemers bij een andere werkgever (2e spoor) te verbeteren

Begin november opent de eerste subsidieoproep van ons kennisprogramma ‘Verbetering re-integratie 2e spoor’. De oproep is bedoeld voor werknemers- en werkgeversorganisaties om innovatieve aanpakken uit te proberen. En daartoe met een onderzoeksorganisatie aan de slag te gaan. De aanpakken dienen ter verbetering van de re-integratie van zieke werknemers bij een andere werkgever (ofwel re-integratie 2e spoor). Zo kunnen werkgevers en werknemers de...

Nieuws

Innovatie van het tweedespoortraject (UWV)

Er starten dit najaar experimenten met nieuwe aanpakken re-integratie bij een nieuwe werkgever. UWV heeft i.o.v. het ministerie en ZonMw onderzoek gedaan naar de huidige inzet van tweedespoortrajecten. Carla van Deursen, senior kennisadviseur bij UWV: 'We hebben daarmee in beeld gebracht aan welke punten aandacht moet worden besteed bij een tweedespoortraject. Ik hoop dat het bijdraagt aan mooie innovatieve projecten.' (het rapport staat ook op...

Elders gezien

Vacature (senior) programmamanager Poortwachtersproces

Wil jij bijdragen aan het verbeteren van de re-integratie van zieke werknemers bij de eigen werkgever? En wil je verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen stimuleren nog beter samen te werken? Dan zoeken wij jou! Word trekker van ons kennisprogramma ‘Verbetering kwaliteit poortwachtersproces. Bekijk de vacature en reageer uiterlijk 13 oktober.

Pagina
Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

Agenda

Verbetering re-integratie 2e spoor

Tijdens deze digitale bijeenkomst hoort u alles over de eerste subsidieoproep van ons programma Verbetering re-integratie 2e spoor en kunt u uw vragen stellen.  

Lees meer

Matchmakingsbijeenkomst Subsidieoproep Verbetering re-integratie tweede spoor

In de matchmakingsbijeenkomst Verbetering re-integratie tweede spoor is er de mogelijkheid tot kennismaking/matchmaking met andere geïnteresseerden voor consortiavorming. Heeft u een consortium in vorming en mist u nog bepaalde expertise? Of zou u zich graag willen aansluiten bij een consortium met uw ervaring, meld u dan nu aan!  

Lees meer

Online informatiebijeenkomst BAR instrumentarium

Op 29 november 2021 organiseert ZonMw, samen met het Amsterdam UMC een online informatiebijeenkomst over het BAR instrumentarium. Dit nieuwe multidisciplinaire instrument voor de Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratiemogelijkheden (BAR) van verzuimende werknemers wordt komende jaren beproefd en doorontwikkeld .

Lees meer
Toon alle agenda-items
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website