Onderzoek levert kennis op over verbeteringen in het re-integratieproces van zieke werknemers. Eén programma focust op de samenwerking tussen arbeidskundigen, bedrijfs- en verzekeringsartsen en re-integratie bij de eigen werkgever (1e spoor). Het andere programma focust op re-integratie bij een andere werkgever (2e spoor).

Onderwerpen

Uitgelicht

Nieuw programma Verbetering re-integratie 2e Spoor

In consortia gaan werknemers en werkgevers samen met onderzoekers (en bijvoorbeeld re-integratiedienstverleners) op zoek naar meer mogelijkheden voor passend werk van zieke werknemers bij een andere werkgever (2e spoor).

Lees er meer over

Programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces

Het verbeteren van de afstemming tussen verzekerings- en bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen is in het poortwachtersproces van belang voor alle partijen. Dit is gunstig voor de re-integratie van zieke werknemers bij de eigen werkgever (1e spoor).

Lees meer over dit programma

Ervaringen van artsen

Bedrijfsartsen en huisartsen/medisch specialisten weten elkaar te vinden om de diagnose, behandeling en de gevolgen hiervan voor het werk van hun patiënt goed op elkaar af te stemmen.

Lees de ervaringen van artsen (Arboportaal)

Terugblik informatiebijeenkomst

Op 6 oktober 2020 hoorden deelnemers alles over de subsidieoproep van Verbetering Kwaliteit Poortwachtersproces. Klik hier voor de powerpointpresentatie (pdf).

Webinar terugkijken

Voorbereiding programma over re-integratie 2e spoor

Ter voorbereiding van ons programma zijn onder meer deze kennissynthese en verkenning gebruikt:

10 tips voor samenwerking

Samenwerking tussen bedrijfsartsen, huisartsen, medisch specialisten en specialisten arbeid en gezondheid is van groot belang om verzuim en uitval op het werk effectief te beperken.

10 tips van artsen en specialisten (Arboportaal)

Actueel

Kamerbrief over loondoorbetaling bij ziekte

De Wet loondoorbetaling is belangrijk voor onze programma’s op het gebied van re-integratie van zieke werknemers (zonmw.nl/werk). Onlangs verscheen een kamerbrief waarin Wouter Koolmees de kamer bijpraat over recente ontwikkelingen op dit terrein. Beide programma’s worden in de brief kort toegelicht.

Elders gezien

Vacature (senior) programmamanager re-integratie 2e spoor

Wil jij bijdragen aan de verbetering van re-integratie van langdurig ziekte werknemers bij een andere werkgever door het ontwikkelen en uitproberen van innovatieve aanpakken? Grijp je kans en word trekker van een innovatief programma. Reageer uiterlijk 14 februari 2021

Pagina

Vooraankondiging Werkateliers BAR

Op 17 en 23 maart en 1 april 2021 organiseert het Amsterdam UMC, samen met de NVAB, de NVVG, de NVvA en ZonMw een drietal online werkateliers over het BAR-instrument. BAR wordt het nieuwe multidisciplinaire instrument voor de Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratiemogelijkheden (BAR) van verzuimende werknemers.

 

Nieuws
Toon meer

Subsidieoproepen

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

ZonMw-publicaties

Meer lezen? Deze ZonMw-publicaties zijn gerelateerd aan dit onderwerp.

Toon alle publicaties
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website