Hoe kan kennis bijdragen aan de ervaren gezondheid van werknemers? In deze projecten wordt verdiepend onderzoek gedaan naar verbanden en de wisselwerking tussen gedrag en de werksituatie.

Uitgelicht

Verhoogd risico voor werknemers met zwaar werk en obesitas

Werknemers met obesitas en lichamelijk of psychisch zwaar werk hebben ruim twee keer zo veel kans op een slechter ervaren gezondheid dan werknemers met een gezond gewicht en zonder zwaar werk.

Lees meer en bekijk de factsheet

'Met meta-analyses bestaande data optimaal benutten'

'Als je bestaande databestanden samenvoegt en analyseert, kan dit tot nieuwe inzichten leiden', vertelt Karin Proper, senior onderzoeker Lifestyle, Work and Health en commissielid.

Interview Karin Proper

Meer informatie

Projectleidersbijeenkomst 2019

In 2018 gingen 20 onderzoeksprojecten van start in ons programma Werk(en) is gezond. Waar zijn ze mee bezig? En waar lopen ze tegenaan? Ze bespraken het tijdens de projectleidersbijeenkomst op 24 oktober 2019.

Verslag projectleidersbijeenkomst

Werk(en) is gezond

Binnen ons programma Werk(en) is gezond, geven we subsidie aan onderzoek voor meta-analyses. Dit programma levert kennis op om gezondheid op de werkplek te stimuleren.

Wat doen we nog meer binnen Werk(en) is gezond?

Onderzoeken binnen dit thema betreffen meta-analyses, al dan niet gecombineerd met review studies, waarin verschillende databestanden worden gekoppeld. Het doel is om verklaringen te vinden voor verbanden of om nieuwe hypothesen hieromtrent te onderzoeken.

De ontwikkelde kennis zal bijdragen aan het verkleinen of stabiliseren van de sociaaleconomische verschillen in levensverwachting en het verkleinen van de verschillen in ervaren gezondheid van werknemers.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website