Hoe kan kennis bijdragen aan het verkleinen van de sociaaleconomische verschillen in ervaren gezondheid van werknemers? Deze projecten richten zich op het (door)ontwikkelen van interventies om de gezondheid van werknemers met een lage sociaal economische positie te bevorderen.

De ontwikkelde kennis dient bruikbaar te zijn voor toepassing op de werkplek. De onderzoekers werken in deze projecten daarom nauw samen met arbeidsorganisaties of een bedrijfstak om een actief gezondheidsbeleid te implementeren en de kennisverspreiding te stimuleren.

Het uiteindelijke doel van de te ontwikkelen kennis is bij te dragen aan het verkleinen of stabiliseren van de sociaaleconomische verschillen in levensverwachting en het verkleinen van de verschillen in ervaren gezondheid van werknemers.

Uitgelicht

PerfectFit 2.0: Leefstijlprogramma werk

‘Onze aanwezigheidscijfers liggen inmiddels structureel een stuk hoger. PerfectFit 2.0 is een combinatie van e-health en persoonlijke begeleiding, waarin coachingsgesprekken zijn toegevoegd aan het preventief medisch onderzoek’.

interview Philip Blom (publicatie 20 jaar preventie bij ZonMw)

Relevante projecten uit andere programma's

Meer informatie

Werk(en) is gezond

Binnen ons programma Werk(en) is gezond, geven we subsidie aan onderzoek op het gebied van sociaal economische gezondheidsverschillen op het werk. Dit programma levert kennis op om gezondheid op de werkplek te stimuleren.

Wat doen we nog meer binnen Werk(en) is gezond?

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen

De meest kwetsbare groepen in de samenleving, burgers met een lage sociaaleconomische status, hebben vaker gezondheidsproblemen en een minder lange (gezonde) levensverwachting. Preventieonderzoek zet in op het verkleinen van sociaal economische gezondheidsverschillen, zodat inwoners meer veerkracht krijgen om zelf te werken aan gezond(er) leven en leefstijl. Zo werken we met kennis aan een goede gezondheid voor iedereen.

Meer over sociaaleconomische gezondheidsverschillen
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website