Deze projecten richten zich op het (door)ontwikkelen van interventies om de gezondheid van werknemers met een lage sociaal economische positie te bevorderen. Een project onderzoekt ook een interventie op effectiviteit met behulp van een innovatieve evaluatiemethodiek. De ontwikkelde kennis dient bruikbaar te zijn voor toepassing op de werkplek. De onderzoekers werken in deze projecten daarom nauw samen met arbeidsorganisaties of een bedrijfstak om een actief gezondheidsbeleid te implementeren en de kennisverspreiding te stimuleren. Het uiteindelijke doel van de te ontwikkelen kennis is bij te dragen aan het verkleinen of stabiliseren van de sociaaleconomische verschillen in levensverwachting en het verkleinen van de verschillen in ervaren gezondheid van werknemers.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website